Можливості для роботи в третьому секторі: вакансії для активних і дієвих по всій Україні

Українці — сильні, незламні, дієві. Продовжуємо працювати на благо України, для підтримки тих, хто в потребі, а також на майбутнє, на перспективу, на Перемогу. До вашої уваги — традиційна підбірка ...

сайт1
Можливості для роботи в третьому секторі: вакансії для активних і дієвих по всій Україні

Українці — сильні, незламні, дієві. Продовжуємо працювати на благо України, для підтримки тих, хто в потребі, а також на майбутнє, на перспективу, на Перемогу. До вашої уваги — традиційна підбірка вакансій тижня по всій Україні та дистанційно. 

Читайте рубрику “Біржа праці”, яка оновлюється щодня

Вакансії у Києві та області: 

1. Operations Assistant – Chemonics International Inc. – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=operations-assistant-kyiv

2. Cтарший проєктний менеджер/Старша проєктна менеджерка: Інфраструктура відновлення для сприяння моніторингу виконання Ukraine Plan – Команда підтримки відновлення та реформ при Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ctarshyj-projektnyj-menedzherstarsha-projektna-menedzherka-infrastruktura-vidnovlennya-dlya-spryyannya-monitorynhu-vykonannya-ukraine-plan

3. IT assistant – DAI – KYIV – https://www.prostir.ua/?jobs=it-asystentka-it-assistant-v-projekt-spryyannya-dobrochesnosti-u-publichnomu-sektori

4. Грантова/ий менеджер/ка громадської організації – Fight For Right – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=hrantovayj-menedzherka-hromadskoji-orhanizatsiji

5. Аналітик/иня – Fight For Right – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=analitykynya-5

6. Financial Grants Coordinator – HIAS – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=hias-shukaje-financial-grants-coordinator-kyjiv

7. Експерт_ка групи технічної підтримки розробників Центру компетенцій Diia.Engine – Фонд Східна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspert-ka-hrupy-tehnichnoji-pidtrymky-rozrobnykiv-tsentru-kompetentsij-diia-engine

8. Керівник_ця відділу моніторингу та оцінки/Monitoring and Evaluation Lead – Проєкт USAID ” Підтримка охорони здоров’я”/ USAID Health Reform Support Project – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=kerivnykkerivnytsya-viddilu-monitorynhu-ta-otsinkymonitoring-and-evaluation-lead

9. HR Specialist (Staff Administration) – Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-hr-specialist-staff-administration-6

10. Training Officer / Фахівець/чиня з тренінгів – International NGO Safety Organisation (INSO) – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=training-officer-fahivetschynya-z-treninhiv-4

11. Провідний_на фахівець_чиня Сектору з гідного поводження з тілами загиблих Відділу доступу та цивільно-військового співробітництва – ТЧХУ – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=providnyj-na-fahivets-chynya-sektoru-z-hidnoho-povodzhennya-z-tilamy-zahyblyh-viddilu-dostupu-ta-tsyvilno-vijskovoho-spivrobitnytstva

12. Провідний_на фахівець_чиня Сектору підтримки проектів цивільно-військового співробітництва Відділу доступу та цивільно-військового співробітництва – ТЧХУ – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=providnyj-na-fahivets-chynya-sektoru-pidtrymky-proektiv-tsyvilno-vijskovoho-spivrobitnytstva-viddilu-dostupu-ta-tsyvilno-vijskovoho-spivrobitnytstva

13. Спеціаліст_ка з матеріально-технічого забезпечення Загонів швидкого реагування – ТЧХУ – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=spetsialist-ka-z-materialno-tehnichoho-zabezpechennya-zahoniv-shvydkoho-reahuvannya

14. Адміністратор_ка системи – ВАОМС “Асоціація міст України” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=administratorka-it-system

15. Юрист/-ка-аналітик/-иня (міжнародне право) – «Центр громадянської просвіти «Альменда» – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=yuryst-ka-analityk-ynya-mizhnarodne-pravo-do-ho-tsentr-hromadyanskoji-prosvity-almenda

16. Senior Finance Officer – Community Action for HIV Control – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-senior-finance-officer-community-action-for-hiv-control-2

17. Energy Advisor – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-energy-advisor-3

18. Асистент громадської організації – #stop_sexтинг – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=asystent_ka-hromadskoji-orhanizatsiji-stop_sextynh

19. Психолог/иня – ГС “Українська мережа за права дитини” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=psyholohynya-9

20. Кейс-менеджер/ка – ГС “Українська мережа за права дитини” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=kejs-menedzherka-3

21. Спеціаліст/-ка Проєкту / (Project Associate CBI – Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=spetsialistka-projektuproject-associate-cbi

22. Головний бухгалтер – Центр демократичних змін “Межа” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=holovnyjna-buhhalterka

23. Помічник/ця керівника, організаційний менеджер – Антикорупційний центр “Межа” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=pomichnyktsya-kerivnyka-3

24. Комунікаційник (-ця) – Антикорупційний центр “МЕЖА” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=komunikatsijnyktsya-4

25. Експерт/Експертка: Реформа державного управління та нарощення потенціалу – Recovery and Reform Support Team (RST) at the Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspertekspertka-reforma-derzhavnoho-upravlinnya-ta-naroschennya-potentsialu

26. Експерт/ка з системної аналітики – Фонд Східна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspertka-z-systemnoji-analityky-dlya-suprovodu-projektu-edyna-sudova-informatsijno-komunikatsijna-systema

27. Менеджер/ка проєктів для супроводу проєкту «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система» – Фонд Схiдна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=menedzherka-projektiv-dlya-suprovodu-projektu

28. Керівник/ця напряму впровадження – Фонд Східна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=kerivnyktsya-napryamu-vprovadzhennya

29. Public Health Specialist (HIV/AIDS Program Manager) – U.S.Embassy – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-v-posolstvi-ssha-public-health-specialist-hivaids-program-manager

30. Аудитор(ка) з інформаційної безпеки – Фонд Східна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=audytor-ka-z-informatsijnoji-bezpeky-dlya-suprovodu-projektu-edyna-sudova-informatsijno-komunikatsijna-systema

31. Фахівець(чиня) з підтримки IT-системи – Фонд Схiдна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=fahivets-chynya-z-pidtrymky-it-systemy

32. Національний(-на) консультант(ка)-координатор(ка) проєкту – спільний проєкт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин – м. Київ, з періодичними відрядженнями у межах України – https://www.prostir.ua/?jobs=natsionalnyj-na-konsultantka-koordynatorka-projektu

33. Deputy Chief of Party – Technical|Заступник(ця) керівника програми з технічних питань – FHI360 – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=deputy-chief-of-party-technicalzastupnyktsya-kerivnyka-prohramy-z-tehnichnyh-pytan

34. Finance Officer – Global Rights Compliance – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=spetsialist-ka-z-finansiv-finance-officer

35. Deputy Chief of Party – Operations|Заступник(ця) керівника програми з операційної діяльності – FHI360 – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=deputy-chief-of-party-operationszastupnyktsya-kerivnyka-prohramy-z-operatsijnoji-diyalnosti

36. Фахівець_чиня із нарощування потенціалу/Capacity Sharing officer – Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=fahivets-iz-naroschuvannya-potentsialucapacity-sharing-officer

37. Менеджер/ка з комунікацій (PR-менеджера) – ВАОМС “Асоціація міст України” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=menedzherka-z-komunikatsij-20

38. Директор/ка Муніципального центру відновлення – ВАОМС “Асоціація міст України” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=dyrektorka-munitsypalnoho-tsentru-vidnovlennya-2

39. Кореспондент, журналіст – ГО ДІКСІ ГРУП – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=korespondentka-z-tematyky-enerhetychni-rynky

40. Фахівець_чиня по роботі з партнерами/Partnership Officer – Данська Рада у справах біженців в Україні – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=fahivets-po-roboti-z-partneramypartnership-officer

41. Старший/а асистент/асистентка компоненту Відновлення /Senior Recovery Assistant – Chemonics International inc. / PFRU – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=starshyja-asystentasystentka-komponentu-vidnovlennya-senior-recovery-assistant

42. Головний_на бухгалтер_ка (повторне оголошення) / Chief Accountant (re-advertisement) – Данська Рада у справах біженців (ДРБ) – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=holovnyj_na-buhhalter_ka-povtorne-oholoshennya-chief-accountant-re-advertisement

43. Юрист/ка – ВАОМС “Асоціація міст України” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=yurystka-31

44. Експерт/ка з відновлення – ВАОМС “Асоціація міст України” – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspertka-z-vidnovlennya-2

45. Junior International Partnerships Advisor – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-junior-international-partnerships-advisor-4

46. Financial Specialist – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Kyiv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-financial-specialist-5

47. Лідер(ка) тематичної команди “Фінансова децентралізація” (англ.) – SALAR International – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=liderka-tematychnoji-komandy-finansova-detsentralizatsiya

48. Фахівець(чиня) з публічних закупівель/Supply Chain – Procurement Officer – Данська Рада у справах біженців в Україні – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=fahivetschynya-z-publichnyh-zakupivelsupply-chain-procurement-officer

49. Експерт/ка реформи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ветеринарія та безпечність) – Фонд Схiдна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspertka-reformy-derzhavnoji-sluzhby-ukrajiny-z-pytan-bezpechnosti-harchovyh-produktiv-ta-zahystu-spozhyvachiv-veterynariya-ta-bezpechnist

50. Бізнес-аналітик/иня – Фонд Схiдна Європа – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=biznes-analitykynya-reformy-derzhavnoji-sluzhby-ukrajiny-z-pytan-bezpechnosti-harchovyh-produktiv-ta-zahystu-spozhyvachiv

Вакансії в різних регіонах та дистанційна робота:

51. Rehab4U Grants Manager – Momentum Wheels for Humanity – Kyiv, Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=rehab4u-grants-manager-menedzherka-z-hrantiv

52. Заступниця_к директора країни за напрямком служби підтримки, відповідності та юридичних питань CARE UKRAINE DCD-SSCLA/National Post – CARE Ukraine – Київ, Львів – https://www.prostir.ua/?jobs=zastupnytsyak-dyrektora-krajiny-za-napryamkom-sluzhby-pidtrymky-vidpovidnosti-ta-yurydychnyh-pytan-care-ukraine-dcd-ssclanational-post

53. Human Resources and Administration Manager – Momentum Wheels for Humanity – Kyiv, Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=human-resources-and-administration-manager-menedzherka-z-personalu-i-administratyvnyh-pytan

54. Експерт/ка з питань Європейського зеленого курсу (гендерна рівність у сфері енергетики та екології) – ГО Жіночий енергетичний клуб України – Львів – Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspertka-z-pytan-evropejskoho-zelenoho-kursu-henderna-rivnist-u-sferi-enerhetyky-ta-ekolohiji-2

55. Operations Manager – Momentum Wheels for Humanity – Kyiv, Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=operations-manager-operatsijnyjna-menedzherka

56. Awards Coordinator – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-awards-coordinator-6

57. Grants Officer – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-grants-officer-11

58. SME Finance Specialist – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-sme-finance-specialist-4

59. Senior Grants Specialist (SGS) – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-senior-grants-specialist-sgs-2

60. Business Analyst – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-business-analyst-4

61. Business Advisor – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-business-advisor-4

62. Crosscutting Grants Officer – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-crosscutting-grants-officer-2

63. Senior Grants Finance Specialist (SGFS) – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-senior-grants-finance-specialist-sgfs

64. Заступник/-ця програмного менеджера (Дніпро/Одеса/Миколаїв/Київ) – Mercy Corps – Дніпро/Одеса/Миколаїв/Київ – https://www.prostir.ua/?jobs=zastupnyk-tsya-prohramnoho-menedzhera-dniproodesamykolajivkyjiv

65. Grants Manager – DAI Global, LLC – Kyiv, Lviv, Volyn, Zakarpattia, Zhytomyr, Rivne, Poltava, Odesa – https://www.prostir.ua/?jobs=dai-global-llc-shukaje-grants-manager-8

66. Subcontract and Grant Officer – DAI Global, LLC – Kyiv, Lviv, Volyn, Zakarpattia, Zhytomyr, Rivne, Poltava, Odesa – https://www.prostir.ua/?jobs=dai-global-llc-shukaje-subcontract-and-grant-officer-6

67. Environmental Compliance (EC) Specialist – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-environmental-compliance-ec-specialist-2

68. Awards Monitoring, Evaluation, and Learning Associate / Data Officer – IBR – Kyiv or Lviv – https://www.prostir.ua/?jobs=vakansiya-awards-monitoring-evaluation-and-learning-mel-associate-data-officer-2

69. Асистент (-ка) менеджера проекту – МБФ “Карітас України” – Київ та Львів – https://www.prostir.ua/?jobs=asystent-ka-menedzhera-proektu-4

70. Регіональний/а асистент/ка – Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» – Запорізька область – https://www.prostir.ua/?jobs=rehionalnyja-asystentka-v-zaporizkij-oblasti

71. Юрист/-ка – Благодійний фонд “Посмішка ЮА” – м. Запоріжжя – https://www.prostir.ua/?jobs=yuryst-ka-m-zaporizhzhya

72. Старший/-а Спеціаліст/-ка Проєкту / (Senior Project Associate (CBI) (2 positions)) – Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні – Дніпро – https://www.prostir.ua/?jobs=starshyj-a-spetsialist-ka-projektu-senior-project-associate-cbi-2-positions

73. Junior Accountant – CRDF Global – Ukraine – https://www.prostir.ua/?jobs=junior-accountant-accounts-payable-do-crdf-global

74. Психолог/-иня – ГО Центр соціального партнерства “Перспектива” – Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська області – https://www.prostir.ua/?jobs=psyholoh-ynya-do-ho-tssp-perspektyva

75. Адвокаційний(-а) менеджер(-ка) – ГС Ліга Сильних – Україна – https://www.prostir.ua/?jobs=advokatsijnyj-a-menedzher-ka

76. Регіональний_на соціальний_на спеціаліст_ка – Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» – Хмельницька область – https://www.prostir.ua/?jobs=rehionalnyj_na-sotsialnyj_na-spetsialist_ka-hmelnytskoji-oblasti

77. Регіональний(на) Консультант(ка)-Координатор(ка) Проєкту – 6 посад – спільний проєкт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин – в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькій та Закарпатській областях, з періодичними відрядженнями в межах України – https://www.prostir.ua/?jobs=rehionalnyjna-konsultantka-koordynatorka-projektu-6-posad

78. Експерт/-ка з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва – Кімонікс Інтернешнл Інк. – Україна – https://www.prostir.ua/?jobs=ekspert-ka-z-rozrobky-modeli-rynku-intelektualnoji-vlasnosti-v-haluzi-nasinnytstva

79. Проектний_на менеджер_ка – Установа “Агенція регіонального розвитку Житомирської області” – Житомир – https://www.prostir.ua/?jobs=projektnyj-na-menedzher-ka-m-zhytomyr

80. Консультант/ка з питань діяльності з розвитку потенціалу держслужбовців – Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні – Україна – https://www.prostir.ua/?jobs=konsultantka-z-pytan-diyalnosti-z-rozvytku-potentsialu-derzhsluzhbovtsiv

81. Викладач_ка англійської мови / English Teacher – Представництво Датської Ради у справах біженців – Миколаїв – https://www.prostir.ua/?jobs=vykladach-anhlijskoji-movy-english-teacher

82. Фахівець/чиня з відновлення житла – Благодійна організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» – Дніпро, Кривий Ріг – https://www.prostir.ua/?jobs=fahivetschynya-z-vidnovlennya-zhytla-u-dnipropetrovskij-oblasti

83. Водій/ка автотранспортних засобів – Представництво Данської ради у справах біженців – Миколаїв – https://www.prostir.ua/?jobs=vodijka-avtotransportnyh-zasobiv

 


Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

Кар'єрне консультування для нових мешканців громади: досвід ГО PRO WOMEN UA 

Сталість жіночого бізнесу попри війну, блекаути, вимушені передислокації: вшосте оголошено фіналісток конкурсу "Створено жінками - 2024"

Новий щотижневий дайджест вакансій для громадських активістів та активісток

Як покращити новинний контент на сайтах ВЦА Луганщини і Донеччини? Комунікаційники отримали поради

Громадські активісти Півдня України підвищують свою спроможність та планують нові ініціативи

Освітні можливості, фінансова допомога та консультації юристів: добірка ініціатив та програм для вимушених переселенців