Експерт/-ка з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Chemonics logo
Експерт/-ка з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва

Загальна інформація:

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) є семирічним проектом міжнародної технічної допомоги, що впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.» у рамках Договору про співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) починаючи з 15 листопада 2019 р.

Метою Програми є прискорення економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в сільськогосподарському секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП), які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки.

Цілі програми співпадають із трьома елементами ринкової системи: ланцюги доданої вартості, функції підтримки, нормативно-правова база.

З метою забезпечення швидкого реагування на продовольчу кризу, що розгортається в Україні та світі, АГРО працює задля відновлення сільськогосподарського сектору, зокрема його модернізації, підвищення ефективності та диверсифікації, що в свою чергу сприятиме довгостроковому економічному відновленню України та покращенню глобальної продовольчої безпеки.

Кімонікс-АГРО працює над втіленням започаткованої USAID Ініціативи на підтримку стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) – AGRI-Україна, яка допоможе Україні зберегти бл. 1,5 млн. т зерна в рамках більш широких зусиль USAID зі збереження темпів виробництва та експорту зерна з України до інших країн світу.

Діяльність АГРО ґрунтується на концептуальному підході, що передбачає розвиток ринкової системи (https://beamexchange.org)

Передумови створення Технічного завдання:

Україна досягла значного прогресу в гармонізації національного законодавства в сфері насінництва до вимог ЄС та має всі передумови, аби стати потужною насіннєвою державою. Важливу роль в цьому відіграє подальший розвиток вітчизняної селекції на рівні світових стандартів, створення відповідних умов для збільшення виробництва сортів і гібридів, які мають значний потенціал урожайності, високі показники якості та стійкі до несприятливих погодно кліматичних умов, що забезпечить конкурентні переваги вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Галузь насінництва потребує значних інвестицій, а  мотивацією для подальших селекційних розробок є повернення раніше вкладених коштів в у вигляді роялті та селекційних платежів та посилення контролю за охороною інтелектуальної власності в насінництві. Ці кошти мають бути реінвестовані в нові дослідження для створення конкурентоспроможних та високоякісних сортів.

З метою сприяння розробки ефективної моделі ринку інтелектуальної власності в насінництві, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) має намір надати технічну підтримку у  створенні  та організаційній діяльності робочої групи з напрацювання рішень по розробці механізму збору роялті та селекційних платежів і врегулюванню чинного законодавства в цій сфері діяльності.

Мета завдання:

Метою роботи Експерта/-ки з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва (надалі – «Експерт») є координація діяльності робочої групи з напрацювання рішень по розробці механізму та контролю за збором роялті та селекційних платежів, врегулюванню чинного законодавства в цій сфері діяльності, спрямованих на формування прозорого ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва в Україні для підвищення спроможності національного насінництва (надалі – «Робоча група»).

Зміст завдання:

 • Технічна підтримка створення та організації діяльності Робочої групи з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва за участю стейкхолдерів ринку насінництва. Робоча група буде сформована з учасників ринку: представників насіннєвих асоціацій, селекціонерів, насінницьких підприємств різних форм власності, представників агробізнесу, державних органів, які здійснюють контроль за обігом насіння і реєстрацією сортів/гібридів, юристів із відповідною експертизою тощо. Робоча група працюватиме на громадських засадах.
 • Координація та організація діяльності Робочої групи у тісній комунікації з USAID АГРО.
 • Провести аналіз стану, проблем та перешкод у зборі роялті та селекційних платежів, чинного законодавство України в сфері охорони прав інтелектуальної власності в насінництві, підготувати пропозиції ключових рішень.
 • Провести аналіз міжнародних практик з охорони інтелектуальної власності в насінництві, механізму збору роялті/селекційних платежів, з урахуванням адаптивності до особливостей вітчизняного ринку насіння.
 • Розробити організаційно-правову модель ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва. Представити для погодження Робочій групі.
 • Розробити економічну модель ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва. Представити для погодження Робочій групі.
 • Підготувати пропозицій по внесенню змін до нормативно правової бази для забезпечення впровадження моделі ринку інтелектуальної власності в насінництві. Представити для погодження Робочій групі.
 • Розробити концепцію та дорожню карту впровадження моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва. Представити для погодження Робочій групі.
 • Підготувати презентаційні матеріали погоджених Робочою групою запропонованих змін для впровадження моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва, висвітлення їх під час Круглого столу з учасниками ринку (презентація моделі та зміни поведінки на ринку, позитивний влив на розвиток національного насінництва, інфографіка та ін.).

Необхідні навички та професійна кваліфікація:

 • Вища освіта (сільське господарство, право, менеджмент, економіка);
 • Щонайменше п’ять (5) років професійного досвіду релевантного для виконання завдань;
 • Глибокі знання аграрного виробництва, зокрема, в галузі насінництва, суті та основних напрямів гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, кон’юнктури світового насіннєвого ринку;
 • Досвід впровадження та/або координації проектів та/або команд, розробки бізнес-моделей вдосконалення ланцюгів доданої вартості;
 • Досвід роботи з проектами міжнародної технічної допомоги або міжнародними організаціями є бажаним;
 • Високий рівень навичок письмового та усного спілкування (презентації, інфографіка, збір інсайтів тощо);
 • Відмінні аналітичні навички та комунікативні властивості;
 • Комп’ютерні навички на рівні досвідченого користувача: спроможність використовувати в роботі такі програмні продукти як Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint та інші).

Для залучення на цю посаду передбачається укладення короткострокового договору підряду, термін якого визначатиметься в залежності від обсягу визначених завдань, що включені до Річних планів робіт Проекту.

Місце виконання завдання – за місцем розташування виконавця.

Повний опис технічного завдання можна завантажити за посиланням Експерт_ка з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва

Порядок подання резюме

Просимо надсилати резюме та супровідний лист на електронну адресу [email protected] не пізніше 27 червня 2024 р. з поміткою «Експерт/-ка з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва» та Вашим прізвищем у темі листа. Будь-ласка, жодних запитів за телефоном, ми зв’яжемося тільки з фіналістами.

«Кімонікс» – компанія, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам та не дискримінує за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, національності, політичних переконань, сексуальної орієнтації, гендерної ідентифікації, сімейного статусу, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в професійних організаціях, або за іншими факторами, що не входять до переліку необхідних навичок та професійної кваліфікації.

 

 

 


Останні публікації цього розділу:

Фасилітатор/ка Центру психосоціальної підтримки для дітей та дорослих, Дніпропетровська область

Психолог_иня в мобільну групу, регіони Київський, Чернігівський

Фасилітатор/ка Центру психосоціальної підтримки для дітей та дорослих, Запорізька область

Кейс-Менеджер(-ка), Дніпропетровська область

Кейс-Менеджер(-ка), Запорізька область

Адміністратор(ка) Центру психосоціальної підтримки для дітей та дорослих, Дніпропетровська область