Коли крапка має значення. Подібні назви ГО — що каже закон?

Так, цим питанням все частіше задаються колеги, адже подібних назв громадських організацій трапляється чимало. А після початку повномасштабного вторгнення зареєстровано велику кількість нових ...

418363425_1075069970215728_3517010267699838004_n

Громадський Простір

Так, цим питанням все частіше задаються колеги, адже подібних назв громадських організацій трапляється чимало. А після початку повномасштабного вторгнення зареєстровано велику кількість нових організацій, ми це бачимо також за рівнем активності нових гравців на нашому порталі. Уявімо, що існує громадська організація “Чудовий світ” з давньою історією, а ось нещодавно в соцмережах з’явилась ГО “Чудовий світ+”. Ви подивились реєстр і пересвідчились, дійсно зареєстрована ГО з такою назвою.  Навіщо? Це інший вимір питання, бо повторення назви організації, яка вже існує, вочевидь погано зроблена домашня робота засновників, команда проявила несерйозний підхід до свого неймінгу і місія — вирізнятися — нездійсненна. 

А ми поговоримо про інший аспект, який цікавить в цій ситуації — а що каже закон? І нас консультує медіаюрист Платформи прав людини, практикуючий адвокат Євген Воробйов

Є. Воробйов

Що каже законодавство?

 

Ст. 489 Цивільного кодексу України передбачено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

pexels-andrea-piacquadio-3757369

Ст. 490 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;
2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;
3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Ч. 3 ст. 33 Господарського кодексу України передбачено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання, який має пріоритет на їхнє використання.

Ст. 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.

Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання.

Верховний Суд в постанові від 11 червня 2020 року справа № 922/1966/18 зазначає, що «комерційне позначення (інше позначення) є окремим об`єктом прав інтелектуальної власності нарівні із знаками для товарів та послуг та, відповідно, самостійним об`єктом цивільно-правових відносин, який не можна в повному обсязі ототожнювати із позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і послуг.  Перебування позначення у цивільному обороті та правовідносини, з ним пов`язані можуть відрізнятися, зокрема, за суб`єктним  складом, підставами виникнення і припинення прав та обов`язків, обсягом прав, правовим регулюванням, механізмами захисту тощо.

Суд акцентує, що в таких спорах слід перевіряти:

1. Кому належить першість у використанні спірного позначення у господарській діяльності ?
2. Слід встановлювати обставин такого використання та способи використання таких позначень.

Таким чином 3 законодавчі норми дозволяють використовувати комерційне найменування, якщо використання найменування не вводить в оману споживача.

Який алгоритм дій, коли зафіксовано використання вашого комерційного найменування:

1. Зафіксувати сторінку, якщо використовується найменування в інтернеті, для цього слід звернутись до https://web-fix.org/, або до експертної установи, яка проведе комп’ютерно.

2. Збирати докази, які можуть свідчити про ваше перше використання комерційного найменування.

3. Проведення аналізу діяльності підприємства, яке використовує ваше комерційне найменування, якщо збігається з Вашим, то це задокументувати.

4. Звернутись до АМКУ з метою притягнення такого суб’єкта до відповідальності за недобросовісне використання вашої ділової репутації, якщо все буде успішно і суб’єкта притягнуть, то це буде додатковим аргументом в майбутньому суді.

5. Проведення експертизи, пов’язаної із захистом права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

        На розгляд експерта поставити наступні питання:

  • Чи комерційне найменування ваше схоже на комерційне найменування особи, яка використовує настільки, що їх можна сплутати?
  • Чи може використання схожих комерційних найменувань вводити в оману споживачів щодо осіб, які реалізовують товари? Чи може використання особами однакових або схожих комерційних найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються?
  • Чи може використання схожого комерційного найменування винною особою призвести до змішування з вашою діяльністю?

6. Після проведення згаданих підготовчих дій можна подавати позов до суду.

 

Реєстратори допускають такі хиби?

 

pexels-andrea-piacquadio-3791185

Не варто ототожнювати факт першого використання комерційного найменування з фактом державної реєстрації юридичної особи.
Верховний Суд у постанові від 11 лютого 2020 року, справа № 904/2826/18, зазначає, що «як зазначалося, частиною четвертою статті 489 ЦК України передбачена можливість осіб мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та(або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Як вбачається з установлених попередніми судовими інстанціями обставин справи, Організація, будучи неприбутковим громадським об`єднанням (профспілкою), не виробляє товарів і не надає послуг у комерційній сфері. Тому частковий збіг найменувань юридичних осіб — Товариства і Організації в принципі не може ввести споживачів в оману — через відсутність їх у об’єднання/профспілки.

Позивачем (Товариством) у судах попередніх інстанцій не доведено вміщених у касаційній скарзі тверджень про те, що: “голова профспілки Відповідача широко відомий як організатор та учасник численних протиправних діянь з екстремістськими ознаками”, що “дискредитує репутацію підприємства в очах інших осіб та впливає на популярність комерційного (фірмового) найменування”, і це “створює загрозу стабільної роботи підприємства”; відповідач “видає себе за первинну профспілкову організацію Позивача”; “юридичні особи, з якими Відповідач укладає договори купівлі-продажу (меблів, оргтехніки тощо), можуть бути і контрагентами Позивача”; використання Відповідачем “популярності комерційного (фірмового) найменування Позивача призвело та продовжує призводити до певних негативних наслідків для Позивача, введення в оману працівників Позивача, інших фізичних та юридичних осіб, сплутування назв, втрат ділової репутації тощо“.

Недоведення позивачем у судах попередніх інстанцій таких обставин унеможливлювало здійснення судом висновку (у розумінні частини другої статті 5 ГПК України) щодо порушення прав та/або законних інтересів позивача у зв`язку із зазначеним частковим співпадінням найменувань позивача і відповідача».

Ст. 90 ЦК України передбачається, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

  • Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.
  • Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.
  • Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначено, що найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

Таким чином, законодавець  заборонив створювати будь-які юридичні особи із тотожним найменуванням. Так, не може бути створена ще одна  Громадська організація “Чудовий світ” проте Громадська організація “Чудовий світ+” чи “Чудовий. Світ” чи з додаванням інших знаків, можуть бути створені.

Оскільки наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 встановлені Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки.

Відповідно до цих вимог для написання найменування юридичної особи використовуються:

1) літери українського алфавіту – при написанні найменування українською мовою;
2) літери латинського алфавіту – при написанні найменування англійською мовою;
3) розділові знаки та символи: лапки (” “, “ ”, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (’), дефіс (-), тире (–), скісна риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційне (@), амперсанд (&);
4) цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).
 
Отже, оскільки є відмінності в назві громадської організації, то не можна притягнути до відповідальності за використання, наприклад,  ГО “Чудовий. Світ”, вони, поставивши крапку, фактично надали нову назву.

 Але ж знову таки — навіщо?

Якщо ви вже наважились на такий відповідальний крок — створити громадську організацію — то зробіть все правильно, з повагою (і до себе зокрема)! На жаль, ГО іноді недооцінюють важливість правильного вибору назви при започаткуванні інституції. А унікальна назва для громадської організації — один із найважливіших аспектів брендингу. 

Якщо ви нині у процесі створення своєї організації, ще думаєте над її назвою, База знань Громадського Простору має трохи порад для вдалого неймінгу: 5 речей, які слід врахувати, називаючи організацію  

 

 


Останні публікації цього розділу:

10 простих порад для видимості волонтерських ініціатив

Зареєструвати громадську організацію в 2024-му? Актуалізуємо важливі аспекти

Гуманітарна допомога. Лобіювання. Бронювання. Що нового в законодавстві для ГО?

Юридичні аспекти для волонтерів/ок: підсвічуємо важливості

Як перетворити штучний інтелект на свого помічника: поради та інструменти для НУО