6 принципів Етичного кодексу НУО від WANGO

Етика як спосіб діяльності важлива для різноманітних організацій та колективів. Не є винятком і громадський сектор. Хоча існує багато кодексів, все ж є загальні принципи, які поділяють неурядові ...

ethics

Олександр Ярощук

Етика як спосіб діяльності важлива для різноманітних організацій та колективів. Не є винятком і громадський сектор. Хоча існує багато кодексів, все ж є загальні принципи, які поділяють неурядові організації.

Питання етики в громадському секторі України дуже непопулярна тема, останні серйозні дискурси щодо етичних вимірів в третьому секторі велись ще років 10 тому,  замало про це говориться з практичного ракурсу. Тому хочемо трішки активізувати цю тему на Громадському Просторі. Розглянемо перелік ключових принципів, розроблений Всесвітньою асоціацією неурядових організацій (WANGO). За основу Асоціація взяла керівні засади роботи громадських організацій з усього світу. Ці принципи стосуються різноманітних організацій: від тих, які працюють у кількох країнах, так і тих, котрі вирішують справи місцевої громади; це можуть бути гуманітарні організації, адвокаційні, освітні, правозахисні, миротворчі і так далі. Іншими словами, успішні НУО всього світу прагнуть до одних і тих же фундаментальних переконань, що є запорукою їхнього успіху.

 Всесвітня Асоціація Неурядових Організацій наводить 6 основних принципів.

  • Принцип перший: Відповідальність, допомога, служіння громаді

Громадські організації повинні сприяти загальному добробуту.  НУО мають інтегруватись у діяльність одна одної, балансуючи між індивідуальними і публічними потребами та фокусуючись на більш високих, широких і публічних рівнях надання послуг.

Кошти громади НУО не може використовувати в егоїстичних цілях, до всіх громадських активів потрібно ставитись серйозно, вони довірені Вам громадою.

НУО має  усвідомлювати, що її діяльність впливає на те, як громада сприймає власне громадські організації, і нести відповідальність за довіру з боку громади.

НУО повинні відповідально ставитися до довкілля.

  •  Принцип другий: Співпраця без кордонів

Громадські організації повинні працювати з організаціями з інших країн, і таким чином сприяти міжнаціональній співпраці, подоланню штучних бар’єрів, досягненню спільних цінностей та цілей. НУО мають підтримувати етичні й партнерські відносини задля загального блага.

  •  Принцип третій: Права людини і гідність

Громадська організація не може порушувати прав людини. НУО визнають моральні цінності, релігії, звичаї, традиції та культуру спільнот, у яких вони працюють.

  •  Принцип четвертий: Свобода релігії

НУО повинні поважати право кожного сповідувати, практикувати будь-яку релігію.

  •  Принцип п’ятий: Прозорість і відповідальність

Громадські організації мають бути відкритими та чесними по відношенню до самих себе, донорів та суспільства. Вони повинні періодично публікувати звіти про свою діяльність.

Громадська організація повинна зробити доступною для кожного інформацію про власний фінансовий стан, структуру управління, діяльність тощо.

  •  Принцип шостий: Довіра та законність

Громадські організації повинні бути чесними та правдивими у співпраці з донорами, співробітниками, партнерами, учасниками, державою та суспільством. НУО повинні поважати закон кожної країни, де присутня їхня діяльність.

 

WANGO Всесвітня Асоціація Неурядових Організацій (WANGO) - міжнародна асоціація громадських організацій, заснована у 2000 році. Всесвітня Асоціація неурядових організацій (WANGO) стала ініціатором розробки Етичного кодексу НУО.  WANGO є однією з найбільших асоціацій НУО. Членство в ній охоплює дуже широкий спектр НУО всього світу: від невеличких неприбуткових організацій, що переймаються потребами місцевих громад, до великих міжнародних організацій, які вирішують глобальні проблеми як найбідніших націй і етносів, так і дуже розвинених країн. Місія Асоціації полягає в  посиленні неурядового сектору і роз’ясненні його ролі широкій спільноті, забезпеченні механізмів і підтримки НУО з метою розвитку співробітництва, партнерства і посилення їхнього вкладу у вирішенні основних локальних та глобальних проблем суспільства.


Останні публікації цього розділу:

Як (не)писати на "Громадський Простір": поради для користувачів/ок Порталу

Ви ФОП чи юридична особа з Херсонщини? Змінювати місце реєстрації не потрібно

Як зберігати чутливі дані та на що слід звернути увагу?

Як зареєструвати громадську організацію в умовах війни

Коли ідеї не народжуються... Як цікаво інформувати про НУО важливе

Як НУО створити план кризових комунікацій