Призупинення дії трудового договору під час воєнного стану

Війна вплинула на всі сфери нашого життя. Люди змушені рятувати себе та своїх дітей і залишати все, чого досягли в житті: домівки, матеріальні речі, цінності та роботу. Для когось робота є ...

Додано:
tetyanavechirko

1

tetyanavechirko

Війна вплинула на всі сфери нашого життя. Люди змушені рятувати себе та своїх дітей і залишати все, чого досягли в житті: домівки, матеріальні речі, цінності та роботу. Для когось робота є покликанням, для когось важлива кар’єра для когось- реалізація себе та важливість буди корисним. Але, в будь-якому випадку, робота-це джерело доходу, без якого неможливо забезпечити базові життєві потреби.

Багато людей у зв’язку з неможливістю виконувати свою роботу були вимушені піти у відпустку без збереження заробітної плати. Але, якщо раніше у період дії воєнного стану цей вид відпустки був безстроковий, то починаючи з 19.07.2022 року для осіб, які виїхали за межі території України або набули статусу внутрішньо переміщеної особи на її території, відпустка без збереження заробітної плати надається тривалістю не більше 90 календарних днів.

Альтернативою збереження робочого місця, у разі тимчасової неможливості виконувати свої посадові обов’язки, є призупинення трудового договору.

Що це таке?

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

На який строк це може застосовуватись?

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

Важливо!

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин та не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

Яким чином оформлюється?

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається:

  • інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією,
  • строк призупинення дії трудового договору,
  • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності),
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору.

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності – обласні).

Таким чином, законодавець надав чудову альтернативу звільненню та надію громадянам на те, що після закінчення війни вони повернуться не лише у свої рідні міста та домівки, а й збережуть своє джерело для існування – своє робоче місце.


Тематика публікації:  

Останні публікації цього розділу:

Стратегія відновлення після вигорання

Презентація аналітичного звіту "Війна у цифровому вимірі" за серпень 2022 року

Посібник для освітян «Діалог заради майбутнього: будуємо комунікаційні містки»

Економічне та соціальне становище української жінки-вимушеної мігрантки в умовах широкомасштабного російського вторгнення в Україну

Як підняти свій рівень енергії: Які ритуали допоможуть відновити свою продуктивність?

Щодо наслідків видобутку урану та радіаційної безпеки населення