Правові та організаційні засади функціонування Міжнародного кримінального суду

У 1998 році країнами-учасницям Організації Об’єднаних Націй було укладено засновницьку угоду, яка отримала назву  Римський статут. На підставі Римського статуту через чотири роки розпочав роботу ...

Додано:
experthrcenter

39

experthrcenter

У 1998 році країнами-учасницям Організації Об’єднаних Націй було укладено засновницьку угоду, яка отримала назву  Римський статут. На підставі Римського статуту через чотири роки розпочав роботу Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Римський статут надав МКС юрисдикцію щодо основних злочинів: злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та агресії. Слід зазначити, що юрисдикція МКС щодо злочину агресії була прийнята Асамблеєю країн-учасниць Римського статуту (Асамблея)  лише з 17 липня 2018 року.

Україна підписала, однак (як і ще майже 30 країн – членів ООН) не ратифікувала Римський статут.

Відповідно до статті 34 Римського статуту МКС органи Суду  є:

  1.  Президія;
  2.  Апеляційний відділ, Судовий відділ і Відділ досудового провадження;
  3.  Офіс Прокурора;
  4.  Секретаріат.

Президія

Згідно зі статтею 38 Римського статуту голова разом з першим і другим віце-головами утворюють Президію, яка відповідає за:

належне управління справами Суду, за винятком Офісу Прокурора;

інші функції, покладені на неї відповідно до цього Статуту.

Голова та перший і другий віце-голови обираються абсолютною більшістю голосів суддів на три роки або до закінчення строку своїх повноважень як суддів, залежно від того, який із цих строків закінчується раніше. Вони можуть бути переобрані один раз.

 Під час виконання своїх обов’язків, передбачених Президія координує діяльність з Прокурором і заручається згодою останнього з усіх питань, що становлять взаємний інтерес. Наразі очолює Президію  Суддя Пьотр Хофманський (Польща).

Судді

18 суддів МКС обираються Асамблеєю через їхню кваліфікацію, неупередженість і доброчесність і обіймають 9-річний термін без права переобрання. Під час проведення виборів кожна держава-учасниця може висунути одного кандидата, який не обов’язково повинен бути громадянином цієї держави-учасниці, але в будь-якому випадку повинен бути громадянином держави-учасниці і мають знати одну з мов МКС. Під час відбору суддів враховується необхідність забезпечення у складі МКС:

представництва основних правових систем світу;

справедливого географічного представництва;

справедливого представництва суддів жіночої та чоловічої статі.

Судді забезпечують справедливі судові процеси та виносять рішення, а також видають ордери на арешт або виклики про явку, дозволяють потерпілим брати участь, ухвалюють заходи захисту свідків тощо. 

Прокурор

Прокурор і два заступники прокурора обираються Асамблеєю, мають дев’ятирічний мандат без права поновлення. Наразі Прокурором МКС є Карім А.А. Хан К.С. (Великобританія). Офіс прокурора (ОТП) є незалежним органом Суду. 

На підставі аналізу інформації про злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС Прокурор може розпочати розслідування proprio motu.

Прокурор звертається  до Палати досудового провадження з проханням, до якого додаються будь-які зібрані підтвердні матеріали, дати санкцію на проведення розслідування. Потерпілі можуть робити заяви Палаті досудового провадження відповідно до Правил процедури і доказування. Палата досудового провадження після вивчення прохання й підтвердних матеріалів дає санкцію на початок розслідування або відмовляє – Прокурор може повторно звернутися на підставі  нових фактів або показань, що стосуються тієї самої ситуації.

Секретаріат

Секретаріат є нейтральним органом Суду, який надає послуги всім іншим органам, щоб МКС міг функціонувати та проводити чесні та ефективні публічні процеси. Реєстр відповідає за три основні категорії послуг:

організація судового процесу: загальне управління судом, ведення протоколів судових засідань, письмовий і усний переклад, підтримка адвокатів,  бібліотечні послуги тощо;

 зовнішні зв’язки;

 управління (забезпечення безпеки, бюджет, фінанси, людські ресурси та загальні послуги).

Розслідування справи

Попередня експертиза

Офіс прокурора повинен визначити, чи є достатні докази злочинів достатньої тяжкості, що підпадають під юрисдикцію МКС, чи існує справжнє національне провадження та чи буде відкриття розслідування в інтересах правосуддя та жертв.

Якщо вимоги для початку розслідування не виконуються або якщо ситуація чи злочини не підпадають під юрисдикцію МКС, прокуратура МКС не може проводити розслідування.

Розслідування

Після збору доказів та встановлення особи підозрюваного прокуратура просить суддів МКС винести:

ордер на арешт: МКС покладається на країни для проведення арештів і передачі підозрюваних до МКС; або

повістка про явку: підозрювані з’являються добровільно (якщо ні, може бути видано ордер на арешт).

Якщо вимоги для початку розслідування не виконуються або якщо ситуація чи злочини не підпадають під юрисдикцію МКС, прокуратура МКС не може проводити розслідування.

 

 

Прокуратура може знову вимагати підтвердження звинувачень, представивши нові докази.

Досудова стадія

Перша явка: троє суддів попереднього провадження підтверджують особу підозрюваного та переконуються, що підозрюваний розуміє звинувачення.

Слухання щодо підтвердження обвинувачення: після заслуховування сторони обвинувачення, захисту та законного представника потерпілих судді вирішують (зазвичай протягом 60 днів), чи є достатньо доказів для розгляду справи.

Якщо підозрюваного не заарештовано або не з’явиться, можна подати судові подання, але слухання не можуть початися.

Судовий розгляд

Перед трьома суддями обвинувачення має довести поза розумним сумнівом вину обвинуваченого.

Судді розглядають усі докази, потім виносять вирок і, коли є вирок, виносять вирок. Судді можуть засудити особу до 30 років позбавлення волі, а за виняткових обставин – до довічного ув’язнення.

Вироки підлягають оскарженню стороною захисту та прокурором.

Судді також можуть вимагати відшкодування жертвам.

Якщо доказів недостатньо, справу закривають, а обвинувачених звільняють.

 

Виправдувальні вироки можуть бути оскаржені стороною захисту та прокурором.

Апеляція

Як прокурор, так і захист мають право оскаржити рішення судової палати щодо вироку (рішення про винність чи невинуватість обвинуваченого) і вироку.

Жертви та засуджені можуть оскаржити рішення про відшкодування.

Апеляція розглядається п’ятьма суддями Апеляційної палати, які ніколи не є тими самими суддями, що винесли початковий вердикт.

Апеляційна палата вирішує, залишити оскаржене рішення без змін, змінити його чи скасувати. Таким чином, це остаточне рішення, якщо тільки Апеляційна палата не винесе розпорядження про повторний розгляд у Судовій палаті.

Виконання вироку

Вироки відбуваються в країнах, які погодилися виконувати вироки МКС.

Якщо обвинувальний вирок не залишиться в силі, особу можуть звільнити.

Асамблея  держав-учасниць  є управлінським наглядовим і законодавчим органом Суду і складається з представників держав, які ратифікували Римський статут або приєдналися до нього.

Згідно зі статтею 112 Римського статуту Асамблея держав-учасниць збирається в резиденції Суду в Гаазі або в штаб-ООН у Нью-Йорку один раз на рік і, якщо цього вимагають обставини, може проводити спеціальні сесії. 

До Асамблеї входить по одному представнику від країни-учасниці. Україна, як держава, яка не є учасником Римського статуту, може брати участь у роботі Асамблеї як спостерігачі без права голосу. Президент, Прокурор і Секретар або їхні представники також можуть брати участь, у разі необхідності, у засіданнях Асамблеї.

Асамблеї здійснює нагляд за Головою Президії, Прокурором і Секретарем щодо управління Судом. Також  ухвалює Правила процедури і доказів і Елементи злочину.

 Цільовий фонд для потерпілих

На підставі статті 79 Римського статуту в 2004 році Асамблеєю створений  Трастовий фонд для потерпілих, який відокремленим від МКС. Призначення фонду – надання підтримки   та впровадженні програм, спрямованих на усунення шкоди, спричиненої геноцидом, злочинами проти людства, військовими злочинами та агресією. Для досягнення цієї місії цільовий фонд потерпілих має подвійний мандат:

здійснювати відшкодування за рішенням суду

надавати фізичну, психологічну та матеріальну підтримку жертвам та їхнім родинам. 

Допомагаючи жертвам повернутися до гідного та добровільного життя в їхніх громадах, Фонд сприяє досягненню сталого та тривалого миру, сприяючи відновному правосуддю та примиренню.

МКС нараз здійснює розслідування щодо ситуацій в 16 країнах, у т.ч. в Україні (за заявами 43 держав-учасниць, переданих до МКС  у березні-квітні  2022 року).

У 31 кримінальних справах МКС 12 підсудних, щодо яких видано ордер на арешт, перебувають на волі. Окрім них, 17 березня 2023 року Палата попереднього провадження видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні: пана Володимира Володимировича Путіна, президента рф, і пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини в Управлінні справами президента рф за фактами воєнного злочину  – незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України до рф. Ордер виданий на підставі досудового розгляду справи  щодо ситуації в Україні

Відповідно до статті 63 Римського статуту поки вони не будуть заарештовані і передані МКС, справа залишатиметься на стадії попереднього судового розгляду. МКС не судить осіб, якщо вони не присутні в залі суду. Водночас, до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС, не застосовуються будь-які строки давності. А відтак злочинці не уникнуть відповідальності.

Довідково:

Дана публікація стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини (helsinki.org.ua).

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID, Уряду США або УГСПЛ. Відповідальність за вміст публікації несуть виключно автори та ЕЦПЛ.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

 


Тематика публікації:            

Останні публікації цього розділу:

Як розвивати громадянське суспільство під час війни

Виклики і можливості розвитку сфери культури та соціальної згуртованості у Тернопільській області

Об’єднання задля відновлення: як ОГС можуть працювати разом для спільного впливу на процеси?

Що потрібно зробити, щоб комфортно жити в громаді?

Які компетенції нам потрібні для відновлення?

У Кривому Розі волонтерки шиють білизну для лікарень та ВПО