Зміни до трудового законодавста на період воєнного стану

23.03.2022 підписано та опубліковано Президентом Володимиром Зеленським Закон України «Про організацію трудових відносин в період воєнного стану» № 2136 від 15 березня 2022 року (надалі – закон ...

Support Ukraine Message of Peace Facebook Post (1)
Зміни до трудового законодавста на період воєнного стану

23.03.2022 підписано та опубліковано Президентом Володимиром Зеленським Закон України «Про організацію трудових відносин в період воєнного стану» № 2136 від 15 березня 2022 року (надалі – закон №2136). Даний закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Закон  було опубліковано 23.03.2022. Діяти закон буде до моменту закінчення воєнного стану на території  Україні.

Прийнятий закон №2136 розповсюджується на всі без виключення підприємства та організації незалежно від форм власності. Даним законом вводяться обмеження конституційних прав і свобод громадянина відповідно до ст. 43 та 44 Конституції України.

Починаючи з 24.03.2022 року сторони трудового договору мають право встановляти форму трудового договору. Згідно статті 24 КЗпП вона може бути письмовою чи усною.

Основні зміни наступні:

        1. Прийняття на роботу та переведення на іншу роботу

Роботодавець має право:

 • укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника з метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома;
 • встановлювати умови про випробування для будь якої категорії співробітників;
 • перевести співробітника на іншу роботу необумовлену трудовим договором, якщо дана робота не протипоказана станом здоров’я співробітника, і лише для ліквідації наслідків воєнних дій, або інших обставин, що становлять загрозу життю та нормальним життєвим  умовам людей. Роботодавець повинен в даному випадку виплачувати співробітнику не нижче середньої заробітної плати за попередньою посадою. При цьому повідомлення за два місяця співробітника в даному випадку  не застосовується;
 • відмовити співробітнику у наданні будь-якої відпустки, якщо співробітник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури;
 • розірвати трудовий договір у період тимчасової непрацездатності та відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем після закінчення відпустки або непрацездатності;
 • на прохання працівника може надати відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку;
 • призупинити трудовий договір, що виключає можливість надання та виконання трудових функцій. Призупинення трудового договору не значить його припинення. Про дане призупинення роботодавець має право повідомити працівника в будь який доступний спосіб. Відшкодування при такому припиненні за втрату заробітної плати та компенсаційних виплат покладається на державу агресора.

Працівник має право:

 • розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, який він зазначає у заяві, якщо підприємство працює в зоні проведення воєнних дій і існує загроза його життю. Інше розірвання трудового договору відбувається згідно загальних правил встановлених КЗпП.
 • за працівником зберігаються всі інші права, які встановлені КЗпП, і які не врегульовані законом №2136.

 

 1. Тривалість робочого часу у період воєнного стану
 • нормальна тривалість робочого часу підвищується до 60 годин на тиждень (раніше була 40 годин на тиждень);
 • час початку та закінчення робочого дня встановлюється роботодавцем;
 • відсутні скорочені робочі дні напередодні святкових днів;
 • тривалість щотижневого відпочинку роботодавцем може бути скорочена до 24 годин (це фактично один вихідний день).

 

 1. Заробітна плата
 • виплачується співробітнику на умовах трудового договору;
 • роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо доведе, що даний факт був зумовлений внаслідок бойових дій;
 • звільнення відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати не звільняє роботодавця від її виплати взагалі;
 • строк виплати заробітний плати може бути відтермінований до моменту відновлення роботи підприємства при веденні воєнних дій.

У разі, якщо на підприємстві чи в організації є діючий колективний договір, то на час військового стану дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена. Кадрове діловодство роботодавець на час воєнний дій веде на свій розсуд, головне, аби було забезпечено облік трудової діяльності та облік витрат на заробітну плату.


Останні публікації цього розділу:

Проблема 21 травня. Легітимний президент чи стан interregnum*?

Напрями безбар’єрності в молодіжній роботі

Що не є форум-театром або культура поваги до авторських методик

Як громадським і благодійним організаціями покращити комунікацію?

Як зупиняти кризи в корені: три рекомендації для донорів

Де і як шукати ідеї для проєктів?