Публічне звітування: навіщо воно громадським організаціям

Вважається, що публічне звітування є необов'язковим, і кожна організація вирішує сама, робити звіт чи не робити. Але саме звітування може послужити хорошу службу громадській організації при вирішенні ...

banner_240_180

Громадський Простір

Вважається, що публічне звітування є необов’язковим, і кожна організація вирішує сама, робити звіт чи не робити. Але саме звітування може послужити хорошу службу громадській організації при вирішенні нею ключових завдань: залучення коштів на свої проекти, завоювання довіри у громаді, серед колег і клієнтів, налагодження зв’язків з владними структурами тощо. Знайомлячи Вас з тим, що це за інструмент та як ним оперувати, Громадський Простір має надію, що Ви зможете чітко визначитися, чому це може бути важливо для Вашої організації.

З “необов’язковості” звітування автоматично випливає, що не існує єдиних чітко заданих параметрів для підготовки цього документа.

Кілька років тому Громадський Простір ініціював Кампанію публічного звітування НУО, яка триває досі. Приймаються і публікуються звіти, форма, обсяг, змістовність яких абсолютно різна. Очевидним є факт, що ще не вистачає розуміння навіщо це і з якого боку підійти. Не вистачає інформації, яка могла б зорієнтувати в деталях процесу звітування. Тому цьогорічний сезон звітування НУО на Порталі “Громадський Простір” ми вирішили розпочати з представлення рекомандацій, довідково-методичних матеріалів. Ініціатива має на меті допомогти зорієнтувати НУО в цій темі, представити основні принципи і практичні поради тим, хто все-таки має намір долучитись до процесу звітування.

Оскільки ця тема наразі у фокусі Громадського Простору – будемо раді допомогти охочим поділитись своїм досвідом і думками.

Публічний річний звіт НУО – це документ, який повно і наочно представляє діяльність організації за минулий рік. Він інформує клієнтів, співробітників, партнерів і суспільство в цілому про те, як громадська організація реалізує цілі, закладені в її місії або стратегічних планах. Звіт базується на реальних фактах і виконує одночасно звітну, інформаційну,  презентаційну і навіть фандрайзингову функції –  у будь-якому поєднанні.

У бізнес-спільноті практика створення і розповсюдження річних звітів існує вже давно і стала нормою ділового спілкування. Готовність розкривати інформацію про діяльність та фінанси організації, вміння цю інформацію піднести є необхідними показниками справжнього професіоналізму, підтверджують серйозність і чесність організації, допомагають збільшити рівень довіри як по відношенню до НУО-спільноти, так і в суспільстві в цілому.

До того ж, реалії розвитку громадського сектору України свідчать про те, що організацій все більше, а донорської підтримки – все менше. Так чи інакше формуються конкурентні умови, де прозорість, чесність і сталість стають найважливішими чинниками життєздатності організації.

Річний звіт є ефективним інструментом для підтвердження цих необхідних якостей. Це своєрідний “знак якості” для організацій, що поважають себе.

То для чого ж НУО річний звіт?
Підготовка річного звіту спрямована на цілі, що лежать зовні організації. Якщо точніше – річний звіт створюється, аби:

Інформувати громадськість про внесок організації у розвиток суспільства. Заснований на чесній інформації, річний звіт веде до поліпшення репутації організації, підвищує довіру до неї, що врешті приводить до покращення позиції організації “на ринку”.

Продемонструвати значущість і надійність організації – клієнтам, колегам, владі, потенційним партнерам. Річний звіт стає інструментом створення ділової репутації і залучення ресурсів (потенційні донори використовують його при оцінці діяльності організації та проведенні порівняльного аналізу).

Річний звіт потрібен не лише громадськості, він потрібен, в першу чергу – Вам!

Річний звіт допомагає організації оцінити і осмислити власну діяльність. Зокрема, він дозволяє:

Проаналізувати діяльність організації за рік, оцінити сильні та слабкі сторони, врахувати їх при плануванні подальшої роботи. Регулярне створення річних звітів сприяє цілісному розумінню динаміки розвитку організації та перспектив її діяльності в громаді.

Створити в організації систему збору інформації про її діяльність клієнтів, членів, послуги, партнерів і т.д. Це особливо важливо для громадських організацій, що лише почали свою діяльність.

Підвищити цінність організації в очах команди і волонтерів, які в процесі створення річного звіту краще уявляють основні напрямки діяльності організації, її витрати і доходи, а значить, можуть сформулювати конструктивні пропозиції щодо оптимізації діяльності. Крім того, коли видно результат роботи, підвищується мотивація тих, хто працює в організації (“мовляв, не даремно я саме тут”, “тут є і мій особистий внесок”).

Навіть якщо Ваша організація з’явилася зовсім недавно і в ній працює всього дві людини, стимулюйте Ваше оточення ставитися до Вас серйозно і з повагою. Наприклад, публічно відзвітуйте за виконану роботу.

Кому може бути цікавий Річний Звіт НУО?

Вашими цільовими групами при створенні звіту можуть бути:

– Працівники, волонтери та члени організації
– Засновники і члени правління (наглядової ради)
– Клієнти організації (фактичні та потенційні отримувачі послуг)
– Донори
– Державні органи та установи
– Дослідники (експерти-науковці)
– Партнери (дійсні і майбутні)
– Інші НУО
– Пошуковувачі, охочі працювати у Вашій організації
– Засоби масової інформації
– Широка громадськість

Міжнародні стандарти 

Ще до того, як почати працювати над звітом, варто подумати і визначитись, чи хочете Ви дотримуватися міжнародних стандартів і рекомендацій звітності, і як Ви будете це використовувати при розповсюдженні звіту. Найбільш відомі рекомендації GRI (Global Reporting Initiative) і АА1000.

Місія Глобальної ініціативи зі звітності (GRI) пропонує авторитетну і надійну Систему звітності у сфері сталого розвитку для організацій незалежно від їхнього розміру, галузі або регіону дії. У 2010 році GRI адаптувала свої стандарти під неурядовий сектор і видала спеціальний  Додаток GRI’s NGO Sector Supplement, що є системою звітності, розробленої для застосування, в першу чергу, міжнародними НУО або великими національними НУО. Однак Додаток може бути корисним для будь-якої НУО, яка прагне до більшої підзвітності.

Ідея спеціальної Програми для НУО в межах розробленого GRI процесу звітності прийшла від тих, хто підписавХартію Підзвітності Міжнародних НУО (The INGO Accountability Charter), яка відображає, з однієї сторони, прагнення багатьох НУО підвищити власну підзвітність перед суспільством а, з іншої сторони, зростаючий в самому суспільстві запит на велику підзвітність з боку НУО. Amnesty International UK і Earth Chartere стали першими серед НУО, хто використав GRI’s NGO Sector Supplement.

GRI NGO Supplement Webinar 3 November


 Міжнародні Принципи ЗвітностіПринципи звітності характеризують результати, які повинні бути досягнуті завдяки підготовці звіту.Самі принципи розділені на дві групи: І.  Принципи для визначення тем і показників для включення до звіту- Суттєвість (Materiality)Інформація, включена до звіту, повинна охоплювати теми і показники, які відображають суттєвий вплив організації або можуть істотно вплинути на оцінки і рішення зацікавленх сторін.

- Охоплення зацікавлених сторін (Stakeholder Inclusiveness)

Організація, яка готує звіт, повинна виявити сторони, зацікавлені в її діяльності, і пояснити у звіті, яким чином їхні очікування та інтереси були враховані при підготовці звіту.

- Контекст сталого розвитку (Sustainability context)

Звіт повинен представити результати діяльності організації в широкому контексті сталого розвитку.

- Повнота ( Completeness )

Охоплення суттєвих тем і показників, аби  дати зацікавленим сторонам можливість оцінити результати діяльності організації за звітний період.

ІІ. принципи для забезпечення якості і адекватного подання інформації, включеної
до звіту

- Збалансованість (Balance) 

Звіт повинен відображати позитивні та негативні аспекти результативності організації, для того щоб дати можливість обгрунтуваної оцінки загальної результативності.

- Порівнювальність/співставність (Comparability) 

Питання та інформація повинні бути зібрані та включені у звіт однотипно.  Інформація, яка повідомляється, має дозволити проаналізувати зміни в результативності організації.

- Точність (Accuracy)

Інформація, представлена у звіті, повинна бути достатньо точною та детальною, для того щоб зацікавлені сторони могли оцінити результати діяльності організації, яка підготувала звіт.

- Своєчасність (Timeliness)

Звітність здійснюється на основі регулярного графіку, й інформація доступна своєчасно, так що зацікавлені сторони можуть приймати поінформовані рішення.

- Ясність (Clarity)

Інформація повинна оприлюднюватися у формі, зрозумілій і доступній для зацікавлених сторін, які використовують звіт.

- Надійність (Reliability)

Інформація та дані, що увійшли до звіту,  повинні спиратися на внутрішні механізми чи документацію, яка може бути оцінена особами, які не є авторами звіту.

GRI розробила кілька публікацій для підтримки і покращення процесу звітності. Якщо Ваша організація планує зробити звіт, але не знає з чого розпочати, наступні Публікації GRI можуть допомогти у звітності. Методичні рекомендації, які увійшли до Додатку (Reporting Guidelines and NGO Sector Supplement), спрямовані на те, щоб НУО могли продемонструвати відповідність тим же стандартам прозорості і розкриття позитивних й негативних аспектів діяльності, дотримання яких вимагається від інших секторів.

На сторінці Звітів GRI Ви знайдете приклади звітів неурядових організацій, які використали Додаток та методичні рекомендації.

 Ще про звітування НУО:

Звітуймо, бо ми того варті! (рекомендації)

Кому потрібні нефінансові звіти НУО – бізнесу, донорам, самим НУО?

 


Тематика публікації:,

Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

Що кожен із нас може зробити для попередження промислового забруднення

Реалії роботи патронатних вихователів в умовах війни: історія Олени з Запорізької області

Як «Агрономічне без корупції» рятує найстаріший пологовий будинок у Вінниці

Пітчинг проєкту: як підготуватися та вразити слухачів

Як Європейський зелений курс вплине на нашу країну

Менторство у тренді: які існують менторські програми для ОГС та як підвищити якість менторських послуг