Публічне звітування: навіщо воно громадським організаціям

Вважається, що публічне звітування є необов'язковим, і кожна організація вирішує сама, робити звіт чи не робити. Але саме звітування може послужити хорошу службу громадській організації при вирішенні ...

banner_240_180

Громадський Простір

Вважається, що публічне звітування є необов’язковим, і кожна організація вирішує сама, робити звіт чи не робити. Але саме звітування може послужити хорошу службу громадській організації при вирішенні нею ключових завдань: залучення коштів на свої проекти, завоювання довіри у громаді, серед колег і клієнтів, налагодження зв’язків з владними структурами тощо. Знайомлячи Вас з тим, що це за інструмент та як ним оперувати, Громадський Простір має надію, що Ви зможете чітко визначитися, чому це може бути важливо для Вашої організації.

З “необов’язковості” звітування автоматично випливає, що не існує єдиних чітко заданих параметрів для підготовки цього документа.

Кілька років тому Громадський Простір ініціював Кампанію публічного звітування НУО, яка триває досі. Приймаються і публікуються звіти, форма, обсяг, змістовність яких абсолютно різна. Очевидним є факт, що ще не вистачає розуміння навіщо це і з якого боку підійти. Не вистачає інформації, яка могла б зорієнтувати в деталях процесу звітування. Тому цьогорічний сезон звітування НУО на Порталі “Громадський Простір” ми вирішили розпочати з представлення рекомандацій, довідково-методичних матеріалів. Ініціатива має на меті допомогти зорієнтувати НУО в цій темі, представити основні принципи і практичні поради тим, хто все-таки має намір долучитись до процесу звітування.

Оскільки ця тема наразі у фокусі Громадського Простору – будемо раді допомогти охочим поділитись своїм досвідом і думками.

Публічний річний звіт НУО – це документ, який повно і наочно представляє діяльність організації за минулий рік. Він інформує клієнтів, співробітників, партнерів і суспільство в цілому про те, як громадська організація реалізує цілі, закладені в її місії або стратегічних планах. Звіт базується на реальних фактах і виконує одночасно звітну, інформаційну,  презентаційну і навіть фандрайзингову функції –  у будь-якому поєднанні.

У бізнес-спільноті практика створення і розповсюдження річних звітів існує вже давно і стала нормою ділового спілкування. Готовність розкривати інформацію про діяльність та фінанси організації, вміння цю інформацію піднести є необхідними показниками справжнього професіоналізму, підтверджують серйозність і чесність організації, допомагають збільшити рівень довіри як по відношенню до НУО-спільноти, так і в суспільстві в цілому.

До того ж, реалії розвитку громадського сектору України свідчать про те, що організацій все більше, а донорської підтримки – все менше. Так чи інакше формуються конкурентні умови, де прозорість, чесність і сталість стають найважливішими чинниками життєздатності організації.

Річний звіт є ефективним інструментом для підтвердження цих необхідних якостей. Це своєрідний “знак якості” для організацій, що поважають себе.

То для чого ж НУО річний звіт?
Підготовка річного звіту спрямована на цілі, що лежать зовні організації. Якщо точніше – річний звіт створюється, аби:

Інформувати громадськість про внесок організації у розвиток суспільства. Заснований на чесній інформації, річний звіт веде до поліпшення репутації організації, підвищує довіру до неї, що врешті приводить до покращення позиції організації “на ринку”.

Продемонструвати значущість і надійність організації – клієнтам, колегам, владі, потенційним партнерам. Річний звіт стає інструментом створення ділової репутації і залучення ресурсів (потенційні донори використовують його при оцінці діяльності організації та проведенні порівняльного аналізу).

Річний звіт потрібен не лише громадськості, він потрібен, в першу чергу – Вам!

Річний звіт допомагає організації оцінити і осмислити власну діяльність. Зокрема, він дозволяє:

Проаналізувати діяльність організації за рік, оцінити сильні та слабкі сторони, врахувати їх при плануванні подальшої роботи. Регулярне створення річних звітів сприяє цілісному розумінню динаміки розвитку організації та перспектив її діяльності в громаді.

Створити в організації систему збору інформації про її діяльність клієнтів, членів, послуги, партнерів і т.д. Це особливо важливо для громадських організацій, що лише почали свою діяльність.

Підвищити цінність організації в очах команди і волонтерів, які в процесі створення річного звіту краще уявляють основні напрямки діяльності організації, її витрати і доходи, а значить, можуть сформулювати конструктивні пропозиції щодо оптимізації діяльності. Крім того, коли видно результат роботи, підвищується мотивація тих, хто працює в організації (“мовляв, не даремно я саме тут”, “тут є і мій особистий внесок”).

Навіть якщо Ваша організація з’явилася зовсім недавно і в ній працює всього дві людини, стимулюйте Ваше оточення ставитися до Вас серйозно і з повагою. Наприклад, публічно відзвітуйте за виконану роботу.

Кому може бути цікавий Річний Звіт НУО?

Вашими цільовими групами при створенні звіту можуть бути:

– Працівники, волонтери та члени організації
– Засновники і члени правління (наглядової ради)
– Клієнти організації (фактичні та потенційні отримувачі послуг)
– Донори
– Державні органи та установи
– Дослідники (експерти-науковці)
– Партнери (дійсні і майбутні)
– Інші НУО
– Пошуковувачі, охочі працювати у Вашій організації
– Засоби масової інформації
– Широка громадськість

Міжнародні стандарти 

Ще до того, як почати працювати над звітом, варто подумати і визначитись, чи хочете Ви дотримуватися міжнародних стандартів і рекомендацій звітності, і як Ви будете це використовувати при розповсюдженні звіту. Найбільш відомі рекомендації GRI (Global Reporting Initiative) і АА1000.

Місія Глобальної ініціативи зі звітності (GRI) пропонує авторитетну і надійну Систему звітності у сфері сталого розвитку для організацій незалежно від їхнього розміру, галузі або регіону дії. У 2010 році GRI адаптувала свої стандарти під неурядовий сектор і видала спеціальний  Додаток GRI’s NGO Sector Supplement, що є системою звітності, розробленої для застосування, в першу чергу, міжнародними НУО або великими національними НУО. Однак Додаток може бути корисним для будь-якої НУО, яка прагне до більшої підзвітності.

Ідея спеціальної Програми для НУО в межах розробленого GRI процесу звітності прийшла від тих, хто підписавХартію Підзвітності Міжнародних НУО (The INGO Accountability Charter), яка відображає, з однієї сторони, прагнення багатьох НУО підвищити власну підзвітність перед суспільством а, з іншої сторони, зростаючий в самому суспільстві запит на велику підзвітність з боку НУО. Amnesty International UK і Earth Chartere стали першими серед НУО, хто використав GRI’s NGO Sector Supplement.

GRI NGO Supplement Webinar 3 November


 Міжнародні Принципи ЗвітностіПринципи звітності характеризують результати, які повинні бути досягнуті завдяки підготовці звіту.Самі принципи розділені на дві групи: І.  Принципи для визначення тем і показників для включення до звіту- Суттєвість (Materiality)Інформація, включена до звіту, повинна охоплювати теми і показники, які відображають суттєвий вплив організації або можуть істотно вплинути на оцінки і рішення зацікавленх сторін.

- Охоплення зацікавлених сторін (Stakeholder Inclusiveness)

Організація, яка готує звіт, повинна виявити сторони, зацікавлені в її діяльності, і пояснити у звіті, яким чином їхні очікування та інтереси були враховані при підготовці звіту.

- Контекст сталого розвитку (Sustainability context)

Звіт повинен представити результати діяльності організації в широкому контексті сталого розвитку.

- Повнота ( Completeness )

Охоплення суттєвих тем і показників, аби  дати зацікавленим сторонам можливість оцінити результати діяльності організації за звітний період.

ІІ. принципи для забезпечення якості і адекватного подання інформації, включеної
до звіту

- Збалансованість (Balance) 

Звіт повинен відображати позитивні та негативні аспекти результативності організації, для того щоб дати можливість обгрунтуваної оцінки загальної результативності.

- Порівнювальність/співставність (Comparability) 

Питання та інформація повинні бути зібрані та включені у звіт однотипно.  Інформація, яка повідомляється, має дозволити проаналізувати зміни в результативності організації.

- Точність (Accuracy)

Інформація, представлена у звіті, повинна бути достатньо точною та детальною, для того щоб зацікавлені сторони могли оцінити результати діяльності організації, яка підготувала звіт.

- Своєчасність (Timeliness)

Звітність здійснюється на основі регулярного графіку, й інформація доступна своєчасно, так що зацікавлені сторони можуть приймати поінформовані рішення.

- Ясність (Clarity)

Інформація повинна оприлюднюватися у формі, зрозумілій і доступній для зацікавлених сторін, які використовують звіт.

- Надійність (Reliability)

Інформація та дані, що увійшли до звіту,  повинні спиратися на внутрішні механізми чи документацію, яка може бути оцінена особами, які не є авторами звіту.

GRI розробила кілька публікацій для підтримки і покращення процесу звітності. Якщо Ваша організація планує зробити звіт, але не знає з чого розпочати, наступні Публікації GRI можуть допомогти у звітності. Методичні рекомендації, які увійшли до Додатку (Reporting Guidelines and NGO Sector Supplement), спрямовані на те, щоб НУО могли продемонструвати відповідність тим же стандартам прозорості і розкриття позитивних й негативних аспектів діяльності, дотримання яких вимагається від інших секторів.

На сторінці Звітів GRI Ви знайдете приклади звітів неурядових організацій, які використали Додаток та методичні рекомендації.

 Ще про звітування НУО:

Звітуймо, бо ми того варті! (рекомендації)

Кому потрібні нефінансові звіти НУО – бізнесу, донорам, самим НУО?

 


Тематика публікації:,

Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

Що (не) так з відкритістю, підзвітністю і доброчесністю депутатів Львівської обласної ради: огляд звіту за 2019 рік

Соціальне підприємництво: куди рухатися, щоб заснувати успішний бізнес? 

Рекомендації щодо роботи онлайн для громадських організацій від Центру демократії та верховенства права

Протидія колекторам. Поради від бюро правової допомоги

Зв'язок між децентралізацією та європейською інтеграцією - дослідження

Контролювати комунальні підприємства – як це можна робити в Тернополі та інших містах