Договір купівлі-продажу майна. Що потрібно знати

У відповідності зі ст.54 Цивільного кодексу України, договір купівлі продажу - це угода сторін, за яким одна сторона - "Продавець" - зобов'язується передати майно (товар) у власність, господарське ...

Додано:
tetyanavechirko

документи

tetyanavechirko

У відповідності зі ст.54 Цивільного кодексу України, договір купівлі продажу – це угода сторін, за яким одна сторона – “Продавець” – зобов’язується передати майно (товар) у власність, господарське відання або оперативне управління іншій стороні – покупцеві, а покупець зобов’язується прийняти це майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.  Це договір консенсенсуальной, БЕЗОПЛАТНО, двосторонній, заснований на тварно-грошових відносинах і самий поширений з усіх видів цивільно-правових договорів, як у внутрішньому, так і в зовнішньоторговельному обороті.

Види договору купівлі-продажу можуть бути різними залежно від виду договору. Купівля-продаж підприємств як майнового комплексу підлягає обов’язковій державній реєстрації, і договір вважається укладеним з моменту реєстрації (ст. 54 п.1). Крім того, договір купівлі-продажу нерухомості підлягає державній реєстрації в законодавством України. У всіх інших випадках договори купівлі-продажу повинні оформлятися відповідно до загальних правил про форми угод. А для покупки товарів у кредит, відповідно до Інструкції про порядок продажу товарів у кредит, покупець зобов’язаний був надати продавцю (Магазину) зобов’язання про оплату з розписом головного бухгалтера та печаткою підприємства. 

Договір купівлі-продажу, безумовно, є одним з найефективні­ших засобів взаємозв’язку виробництва і споживання, регулято­ром нормального функціонування господарського комплексу країни. Він може укладатися між громадянами, між організація­ми (підприємствами, установами), а також між організаціями і громадянами, що свідчить про його універсальність. Договір купівлі-продажу посідає чільне місце в системі договірних ВІД­НОСИН, позаяк він є найпоширенішою підставою переходу права власності. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає чи зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупце­ві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і спла­тити за нього певну грошову суму.

Купівля-продаж


 

Останні публікації цього розділу:

Медійна реформа: досягнення Революції Гідності та виклики для нової влади

Посібник "Ефективні організаційні структури для об’єднаних громад"

Жити біля кордону. Громади Шегинь і Угринова

Фінансування суспільного: чи може суспільне заробляти?

Рекомендації для успішної реалізації громадських проектів

Кіберпанк для юристів: що потрібно знати про штучний інтелект