Які дані про кандидата/ку на посаду роботодавець вимагає на законних підставах?

На портал Громадський Простір ОГС України та міжнародні організації додають чимало оголошень — вакансій та конкурсів на закупівлю послуг — і часто з дуже різними вимогами до документів, які ...

knowledgebase1-1024x576

Громадський Простір

На портал Громадський Простір ОГС України та міжнародні організації додають чимало оголошень — вакансій та конкурсів на закупівлю послуг — і часто з дуже різними вимогами до документів, які обов’язково мають бути надані претендентами. Дехто запитує лише резюме, дані про освіту та професійний досвід, просить вказати осіб, які можуть дати рекомендації, засвідчити цей професійний досвід. А в інших випадках трапляється цілий набір вимог, де запитуються копії паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), копія виписки з ЄДР, реєстру платників податку, копія довідки з банку із рахунком IBAN, а ще дані про суми зарплат за попередні роки і на яких посадах тощо… 

Щоб було більше зрозуміло, наскільки правомірним є такі вимоги в оголошеннях закупівель послуг чи вакансіях ОГС та якими законами регулюється це питання, ми запитали в медіаюриста Платформи прав людини, практикуючого адвоката Євгена Воробйова. Зокрема чи є законними вимоги надати копії документів, наприклад, для ФО копію паспорту та копію картки платника податку, для ФОП — копію виписки з ЄДР, копію витягу з реєстру платників єдиного податку, копію довідки з банку із рахунком IBAN, а також інші дані про осіб, які претендують на ту чи іншу посаду.

Є. Воробйов

Щодо кандидатів/ок на посаду

Ст. 19 Конституції України передбачає, що  правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно з ст. 11 ЗУ «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Ч. 6 ст. 6 ЗУ «Про захист персональних даних» не допускає обробку даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» визначено, що підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

Ст. 24 Кодексу законі про працю України (далі – КЗПП) передбачено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Ст. 25 КЗПП визначено, що при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їхню партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Таким чином, кандидат на посаду зобов’язаний надати ті документи, які визначені законодавством України (для прикладу ст. 24 КЗПП), якщо в законодавстві не передбачено, що кандидат на посаду повинен надати роботодавцю той чи інший документ, то такі документи надаються тільки із добровільної згоди такого кандидата на посаду.

Тобто інформація про зарплати (ставок, гонорарів) за попередні роки чи на попередніх посадах учасника конкурсу може бути надана лише за згодою особи.

Ст. 22 КЗПП забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови, яка має відповідати частині першій цієї статті.

Будь-яке пряме або непряме обмеження трудових прав при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватися законодавством.

В разі встановлення інспектором Держпраці необґрунтованості відмови в працевлаштуванні, дії роботодавця можуть трактуватись як порушення інших вимог законодавства про працю. Згідно зі ст.265 КЗпП України за таке порушення передбачені фінансові санкції.

pexels-andrea-piacquadio-3760514

Щодо ФОП, які беруть участь в конкурсах на закупівлю послуг

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків» (ст. 202 Цивільного кодексу України).

Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним (п. 3 та 5 ст. 203 Цивільного кодексу України).

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків» (п. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України).

Укладаючи договір, ФОП повинен індивідуалізувати себе як учасника правовідносин за допомогою інформації, яка становить відповідні персональні дані. Індивідуалізація фізичної особи є об’єктивною потребою встановлення правових відносин. Без належної індивідуалізації особа не може бути ідентифікована як їхній учасник і, відповідно, правочин не може бути укладений та виконаний.

Ст. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом

Отже, вимога надати копію виписки з ЄДР, копію витягу з реєстру платників єдиного податку, копію довідки з банку із рахунком IBAN є законна вимога, яка необхідна для укладання договору та його виконання.

 

 


Останні публікації цього розділу:

10 простих порад для видимості волонтерських ініціатив

Зареєструвати громадську організацію в 2024-му? Актуалізуємо важливі аспекти

Гуманітарна допомога. Лобіювання. Бронювання. Що нового в законодавстві для ГО?

Юридичні аспекти для волонтерів/ок: підсвічуємо важливості

Як перетворити штучний інтелект на свого помічника: поради та інструменти для НУО

Коли крапка має значення. Подібні назви ГО — що каже закон?