Реєстрація ЗМІ через «Он-лайн будинок юстиції» – як це працює?  

Пам'ятаєте, Громадський Простір розповідав про роботу  Он-лайн Будинку Юстиції, який стартував у Києві в квітня 2016 року. Ми запитували як працювали три основні групи послуг: повторна видача ...

Додано:
Prostir.Ua

ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ

Prostir.Ua

Пам’ятаєте, Громадський Простір розповідав про роботу  Он-лайн Будинку Юстиції, який стартував у Києві в квітня 2016 року. Ми запитували як працювали три основні групи послуг: повторна видача свідоцтв та витягів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; по-друге, це реєстрація громадських організацій в он-лайн режимі; по-третє, це соціальний ліфт, завдяки якому можна потрапити на роботу до органів влади без протекції, зв’язків та грошей. Про це детальніше журналісти Громадський Простір спілкувалися напряму з куратором ініціативи Станіславом Куценком, начальником Головного територіального управління юстиції у м. Києві (ГТУЮ).

Віднедавна запрацювала ще одна послуга Он-лайн Будинку Юстиції, про яку ми хочемо Вам детальніше розповісти.

Відповідно до ч. 2 п 1.4. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, державна  реєстрація (перереєстрація) друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження (місто Київ) здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві.

Документи, які необхідно подати для реєстрації ЗМІ, перелічено відповідно до ст. 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та п. 2.1 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року № 12/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2006 року за №173/12047 для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

У заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані:

1) засновник (співзасновники) видання;   1-1) пов’язана  особа  –  юридична або фізична  особа, яка здійснює  контроль за засновником (співзасновниками), власником(співвласниками)  друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо  одним  із  співзасновників(співвласників) друкованого засобу  масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та  їхні діти, чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

2) вид видання;

3) назва видання;

4) мова видання;

5) сфера розповсюдження (місцева, регіональна,загальнодержавна, зарубіжна та категорії читачів;

6) програмні цілі (основні принципи)або тематична спрямованість;

7)  передбачувані періодичність  випуску, обсяг  і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників  та його (їх) банківські реквізити;

9) місцезнаходження редакції.

Реєструючий  орган  має  право  зажадати   від   засновника (співзасновників) подання документів, якими  підтверджується  його (їх) цивільна  правоздатність  та  цивільна дієздатність (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).  При проведенні державної реєстрації забороняється вимагати від  засновника  (співзасновників)  подання  інших  відомостей і документів.  Документи, необхідні для реєстрації  ЗМІ:

Якщо засновник – фізична особа:

  • копія паспорта;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Якщо засновник – юридична особа:

  • копії статуту (положення), засвідчені  печаткою  юридичної  особи  та  підписом  її керівника, чинні на момент подання;
  • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
  • установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
  • довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами)

Якщо засновник – іноземна юридична  особа:

  • нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – засновника в країні місцезнаходження (наприклад, виписка з торговельного, банківського, судового реєстру, сертифікат тощо);
  • рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного ЗМІ;
  • документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи – засновника (рішення про призначення директора і нотаріально засвідчена копія статуту або нотаріально засвідчена довіреність на представника)

Для регулювання відносин між кількома співзасновниками друкованого ЗМІ щодо його заснування й подальшого випуску укладається установчий договір, яким визначається розподіл обов’язків щодо виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності  видання.

Подача документів через Он-лайн будинок дасть можливість спростити життя пересічного українця, та переконатись як життя громадянина може бути кращим, за допомогою інновацій.

obu.org.ua - Google Chrome 2016-09-16 16.32.03

Крім того, дані послуги забезпечать прискорення реєстрації друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження і надасть змогу громадянам не витрачати час на відвідування державних установ, що позитивно вплине на імідж органів державної влади у місті Києві в цілому.

На сьогоднішній день Он-лайн будинок юстиції успішно функціонує з проведення попередньої правової експертизи щодо реєстрації громадських організацій, оскільки після проведення попередньої правової експертизи є стовідсоткова гарантія реєстрації такого громадського об’єднання. 

Наразі Головне територіальне управління юстиції у місті Києві здійснює всі необхідні заходи для того, щоб покращити надання адміністративних послуг та спростити порядок реєстрації, що впливає на економію часу та заощадження коштів, тому що для підготовки комплекту документів велика кількість засновників звертається до юрисконсультів. Головне територіальне управління юстиції у місті Києві виконує цю функцію безоплатно.

 

До теми – і буде цікаво також:

Як працювати з Он-лайн Будинком Юстиції

Станіслав Куценко про Он-лайн Будинок Юстиції для реєстрації НУО

 


Останні публікації цього розділу:

Діджитал-стратегія з нуля: розгорнуті поради для громадських організацій

5 технік для складання ефективних грантових пропозицій

П’ять шаблонів для створення впливової інфографіки для НУО

Як створювати контент, оптимальний для пошукових систем

SMM для громадського сектору: чому просто вести соцмережі вже недостатньо?

Огляд NGO Technology Report 2019: витрати на технології зросли на 51%