Неприбутковий статус і статути – що маємо знати

Статут - це  своєрідна “конституція” громадської організації. Він включає основні моменти: форму,  що ГО є неприбутковою, кого об’єднує, як називається – українською, англійською, іншими мовами, ...

статут нуо

Громадський Простір

Статут – це  своєрідна “конституція” громадської організації. Він включає основні моменти: форму,  що ГО є неприбутковою, кого об’єднує, як називається – українською, англійською, іншими мовами, територія її діяльності (зазвичай, це вся Україна, вона може бути обмежена), права членів, які керівні органи, як отримує майно, що відбувається у випадку ліквідації. Цей рамковий, основоположний документ окреслює засади життєдіяльності громадської організації – як живе організація, як вона приймає рішення. А самі деталі роботи ГО вже ухвалюються внутрішніми документами.

доки

 

 Неприбутковий статус – ключові вимоги:

Якщо громадська організація хоче бути неплатником податку на прибуток, то вона повинна відповідати певним законодавчим вимогам. Пропонуємо Вашій увазі кілька пунктів, на які варто звернути увагу в статуті:

1. Організація повинна бути утворена, зареєстрована в порядку, визначеним чинним законодавством, тобто відповідно до закону “Про громадські об’єднання” або до закону “Про благодійні організації”, інших законодавчих документів.

2. В установчих документах має бути заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

3. Необхідно у статуті передбачити передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи – неприбуткової організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

4. Неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності.

5. Статути громадських організацій повинні містити розділ «Джерела надходжень та порядок їх використання».  Джерела фінансування повинні бути чітко регламентовані в статуті неприбуткової організації. Доходи повинні витрачатися на статутні напрямки діяльності.

6. Необхідно звернути увагу на те, як прописана мета створення організації. Тепер громадська організація може працювати не тільки на розвиток своїх членів організації, а й на розвиток суспільства.Тобто, крім співпраці з членами можна включити ще й якісь суспільні, економічні  інтереси, в тій сфері, в якій працює організація.

7. Варто передивитися свої статути на відповідність того, які завдання або напрямки діяльності організація передбачає для своєї діяльності.

8. Переглянути порядок функціонування управлінських органів на відповідність міжнародній практиці.

Єдиного шаблону статуту не існує, бо у випадку зі статутами громадських організацій, де сама структура керівних органів,  підзвітність, робота різняться, єдиного зразка нема. Наприклад, менеджери Проекту “Громадяни в дії”, які надають консультаційну допомогу ГО щодо реєстрації та інших законодавчих аспектів, розробили свій такий статут-конструктор, який апробували багаторазово – там можна додати щось своє, щось викинути.

Є і свій перелік того, що потрібно обов’язково передбачити у статуті

У статуті повинні бути зазначені відомості, які передбачені ч.1 та 2 ст.11 Закону «Про громадські об’єднання», а саме відомості про:

1) найменування та за наявності – скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;

6) порядок звітування керівних органів перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

У статуті можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.

 Перереєстрація статуту 

Як відомо, 1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог українського податкового законодавства.

1січня

 

Громадський Простір звернувся за роз’ясненням до Анастасії Москаленко (адвокат, партнер юридичної фірми “Москаленко і Партнери”), на що варто звернути особливу увагу:

Зміни до одного або декількох пунктів можна викласти окремим додатком, а більш значні краще вносити шляхом викладення статуту в новій редакції

Чинне законодавство не містить обов’язку громадських організацій викладати зміни в свої статути якимось конкретним  способом. Тому вони можуть бути викладені як шляхом окремого додатку, так і шляхом викладення статуту в новій редакції – в залежності від того, які ці зміни за своєю кількістю та за змістом. На мою думку, зміни до одного або декількох пунктів можна викласти окремим додатком, а більш значні краще вносити шляхом викладення статуту в новій редакції.
 
Приймати повністю новий статут чи залишити “за основу” старий – залежить від внутрішніх потреб організації, пріоритетів її керівництва та членів. Необхідно внести лише ті зміни, які прямо передбачені чинним законодавством, зокрема останніми нещодавніми змінами до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій. Але якщо статут організації в цілому вдалий – навіщо його змінювати повністю, якщо можна покращити?
 
Окрім того, наразі створення ревізійної комісії чи іншого “контролюючого органу” в ГО також не обов’язкове. Тому організації, яким такий орган не потрібний, можуть виключити зі статутів формальні положення про його існування, або наприклад, передбачити щорічне проведення аудиту замість діяльності ревізійної комісії.
 
До того ж, чинне законодавство не передбачає обов´язку зазначати місцезнаходження організації та її керівних органів у статуті, тому даний пункт можна залишити або виключити на розсуд членів організації. 

Державі та її органам, як і раніше, забороняється втручання у внутрішню діяльність громадських організацій. Тому кожна організація вільна у виборі своєї структури, вимог до членства та повноважень керівних органів у відповідності до власних потреб, головне щоб такі відповідали мінімальним вимогам Закону України “Про громадські об’єднання”, Цивільного та Податкового кодексів України.

Також читайте Усе, що варто знати про перереєстрацію статуту громадських організацій

___

 Довідка:

Згідно зі змінами до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій від 17.07.2015:

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Галина Жовтко


Останні публікації цього розділу:

10 простих порад для видимості волонтерських ініціатив

Зареєструвати громадську організацію в 2024-му? Актуалізуємо важливі аспекти

Гуманітарна допомога. Лобіювання. Бронювання. Що нового в законодавстві для ГО?

Юридичні аспекти для волонтерів/ок: підсвічуємо важливості

Як перетворити штучний інтелект на свого помічника: поради та інструменти для НУО

Коли крапка має значення. Подібні назви ГО — що каже закон?