Ініціатива створення Реформаторської коаліції Чугуївщини

Чугуївщина — це овіяна легендами земля, яка століттями була ареною визначних історичних подій. Саме тут слов'янські племена боронили свою землю від кочівників, саме тут водив свої полки князь Ігор, ...

Чугуївщина — це овіяна легендами земля, яка століттями була ареною визначних історичних подій. Саме тут слов’янські племена боронили свою землю від кочівників, саме тут водив свої полки князь Ігор, саме тут колись гуляла слава козацька. Чугуїв — одне із найстаріших міст Слобожанщини, засноване у 1638 році загоном козаків на чолі з Яковом Остряницею, які прийшли на ці землі після кровопролитної битви з поляками під Лубнами.

На сьогодні в Чугуївському районі мешкає понад 46 тис. осіб, з яких більше 32 тис. – в районному центрі. Це один з найпотужніших районів Харківської області як в економічному плані, так і в інших: культурному, спортивному, соціальному, військовому, тощо.

Чугуїв є сучасним містом, яке досить швидко й динамічно розвивається. Не зважаючи на близькість Харкова, воно не є типовим сателітом мегаполісу: тут бурхливо протікає своє окреме, внутрішнє життя, з власними специфічними особливостями, проблемами та пріоритетами. Однією з ознак цього є доволі висока активність небайдужої громадськості, яка відстоює свої права та бореться за задоволення потреб тих чи інших груп населення, впроваджує інновації та дбає про відновлення історичної й культурної спадщини, контролює владу й допомагає їй впроваджувати необхідні реформи.

Як і в багатьох інших містах, отримавши певний досвід громадської діяльності та боротьби, найактивніші місцеві організації дійшли до висновку, що для координації своїх зусиль, підвищення їхньої ефективності, результативності та цілеспрямованості, варто об’єднуватися й діяти спільно. Так виникла ініціатива створення Реформаторської коаліції Чугуївщини.

До Коаліції увійшло п’ятнадцять громадських організацій міста та району. Серед них – правозахисники й суспільно-політичні дослідники, захисники тварин і антикорупціонери, спортсмени й ветерани АТО, фахівці, які займаються реабілітацією наркозалежних і медійники, жіночі та молодіжні організації.

Об’єднавшись у Коаліцію, її члени визначили пріоритетні напрямки своєї спільної діяльності, а саме: «Безпечне місто», «Прозоре місто», «Комфортне та екологічне місто», «Прозорість судової влади», «Незалежні засоби масової інформації», «Спортивне місто». Як видно з даного списку, Коаліція не хапається відразу за вирішення всіх проблем міста й району, але спрямовує свою діяльність на найгостріші, з одного боку, а з іншого, на ті, у вирішенні яких її члені найбільш компетентні і можуть бути корисними громаді.

Стратегічним документом Реформаторської коаліції Чугуївщини є «Дорожня карта реформ міста Чугуєва». В ньому відображення бачення членів Коаліції того, яким має бути майбутнє міста, які реформи необхідно впровадити щоб прийти до такого майбутнього, коли, як і з ким впроваджувати ці реформи, тощо.

Звичайно, впровадження будь-яких реформ, в тому числі й на місцевому рівні, неможливе без тісної взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування. Тому Коаліція не тільки конструктивно критикує й контролює діяльність місцевої влади, але й співпрацює з нею, допомагає своїми ресурсами – інтелектуальними, методичними, недійними, тощо.

А ще більш важливим, ніж взаємодія з владою, є тісний зв’язок Коаліції та організацій, що в неї входять, з людьми, населенням міста. Постійно підтримувати такий зв’язок допомагають медіа-ресурси Коаліції – газета «Правова позиція» та одна з найпопулярніших в місті Фейсбук-спільнот – група «Чугуїв Info». Але медійна активність об’єднання не обмежується використанням тільки цих двох джерел: постійно ведеться робота по вдосконаленню комунікаційних навичок Коаліції та організацій, що в неї входять. Члени Коаліції вчаться об’єктивно й оперативно інформувати чугуївців про важливі події в місті й районі задля того, щоб привернути до них увагу, активізувати населення, взагалі, робити його більш обізнаним та небайдужим до проблем свого міста.

Важливо також залучати за допомогою різних видів комунікації якомога ширші верстви місцевого населення до участі в тих чи інших заходах, проектах, кампаніях, тощо. Також одним з найважливіших завдань комунікаційної діяльності Коаліції є отримання зворотного зв’язку від населення, відстеження реакції на ті чи інші події і явища в суспільно-політичному житті району й міста, проблем, які є найгострішими для мешканців.

Зараз, до речі Коаліцією проводиться соціологічне дослідження для встановлення рівня прозорості роботи місцевого самоврядування, а також рівня довіри жителів Чугуєва до поліції.

Створення Коаліції дозволило організаціям, що в неї увійшли, також краще залучати зовнішні ресурси, більш ефективно використовувати їх і внутрішні ресурси Коаліції. Члени об’єднання діляться одне з іншим, допомагають одне одному отримувати кошти на реалізацію своїх проектів та ініціатив Коаліції від міжнародних та вітчизняних донорських структур й інших джерел. Безумовно, при добрій координації, такий підхід до залучення й використання ре5сурсів добре впливає на розвиток «третього сектору» в місті, його дієвість, і є запорукою його сталого розвитку.

Пропонуємо не повний, але досить ілюстративний опис конкретних дій, якими займалася Коаліція протягом останнього року.

Наразі Коаліцією було вже подано до Чугуївської міської ради 11 проектів рішень, 6 з них були підтриманні та прийняті місцевою владою. Постійно створюються петиції, направляються запити та звернення до різних органів державної влади та місцевого самоврядування. Це є частиною посиленої адвокаційної роботі.

Адвокація — лише один із кроків до змін в місті. Але крок дуже важливий, оскільки дозволяє впроваджувати ці зміни на місцевому рівні завдяки прийняття локальних нормативно правових актів. На сьогодні тільки ефективний вплив на владу через різноманітні адвокаційні механізми здатен просувати інтереси громадськості у взаємодії з органами влади задля вирішення місцевих проблем. Тому представники Коаліції підвищують свої навички в цій діяльності та напрацьовують важливий досвід для подальшого покращення міста Чугуїва та запровадження позитивних змін.

Команда Коаліції внесла вагомий внесок в розробку нового, такого що відповідає вимогам сьогодення Статуту міста Чугуїв.

Кожна територіальна громада, котра прагне створити на своїй території ефективні механізми участі мешканців у вирішенні питань / прийнятті демократичних рішень та дійсно зацікавлена у всебічному розвитку, має розробити та затвердити Статут територіальної громади. Статут за законом є єдиним документом, що ухвалюється на місцевому рівні та яким можна визначити порядок реалізації таких інструментів безпосередньої участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, як загальні збори громадян, місцеві ініціативи, тощо.

І мешканці міста, і активісти, і експерти, і Чугуївська міська рада розуміють важливість та переваги удосконалення процесу залучення мешканців до управління містом через оновлення Статуту міста, розробленого та затвердженого ще в далекому 2011 році.
Коаліцією було проведено експертне обговорення «Оновлення Статуту міста Чугуїв та створення дієвих механізмів залучення громадськості до процесу прийняття рішень на місцях».

Під час обговорення детально проаналізували наявні та можливі форми місцевої демократії, виявили деякі статті документа, котрі вже втратили свою чинність відповідно до законодавства України. Аналіз інструментів демократії показав ряд неточностей, перепонів для дійсно широкого та прозорого використання загальних зборів, громадських слухань, місцевих ініціатив, електронних петицій, громадського бюджету, консультації з громадськістю та громадської екпертизи відповідно до розроблених рекомендацій Мінрегіона.

За результатами обговорення було опрацьовано та внесено зміни і доповнення до:
- Положення про місцеві ініціативи.
- Положення про громадські слухання.
- Положення про загальні збори.
- Положення про публічні консультації.

Вказані проекти направлені до Чугуївської міської ради для включення до порядку денного чергової сесії. Їх прийняття створить дієві механізми участі громадян в прийнятті рішень, що стосуються місцевих проблем, що в свою чергу підвищить довіру до органів місцевого самоврядування та буде сприяти налагодженню співпраці між владою та громадою.

Одним з дуже важливих інструментів місцевої демократії є так званий «громадський бюджет» або «бюджет участі».

Бюджет участі на Харківщині почав свою історію саме з міста Чугуїв ще в 2016 році і по сьогодні продовжує розвиватися та збільшувати відсоток залучених мешканців до подачі та голосування за громадські проекти. Але його впровадження та виконання викликало безліч нарікань від фахівців, громадських активістів, представників «третього сектору» та пересічних мешканців міста. Експерти Чугуївської реформаторської коаліції в рамках запровадження у Чугуєві програми «Прозоре місто» через діалог громадськості та міської влади протягом декількох місяців тісно співпрацювали з представниками Чугуївської міської ради, громадськими організаціями та активними мешканцями проводячи спільні публічні заходи задля оновлення нормативно-правового забезпечення функціонування громадського бюджету м. Чугуєва. Результатом цієї діяльності стало затвердження на черговій сесії Чугуївської міської ради VІІ скликання оновленої редакції Положення про громадський бюджет міста Чугуєва та Параметрів конкурсу проектів на 2020 рік, ретельно доопрацьованих та таких, що відповідають демократичним стандартам, світовій та вітчизняній практиці.

Також Чугуївська реформаторська коаліція проаналізувала віковий склад залучених мешканців до громадського бюджету м. Чугуєва і виявилося, що залучення молоді віком 14-25 років до одного із самих дієвих інструментів розвитку територіальної громади, майже повністю відсутня. Для виправлення цієї ситуації та більш активного залучення молоді, Коаліцією було проведено тренінг по Громадському бюджету для шкільного молодіжного парламенту м. Чугуїв. Під час заходу молодіжні лідери Чугуєва розглянули ряд питань щодо основних положень та етапів бюджету участі та ознайомилися із досвідом написання проектів інших територіальних громад України, детально ознайомилися зі структурою проектної заявки та типовими помилок при написанні проекту, організації інформаційної кампанії щодо збору підписів підтримки за громадські проекти.

В місті триває діяльність зі створення наглядових рад на комунальних підприємствах Чугуєва, активну участь в якій беруть представники Коаліції. Вирішення цього питання наблизить місто до запровадження нових стандартів прозорості та підзвітності комунальних підприємств. Коаліцією було організовано експертні та публічні обговорення, учасники яких визначали критерії відбору членів наглядової ради та обговорювали порядок її створення, а також умови припинення діяльності.

Після проведення експертного обговорення, фахівці Коаліції з урахуванням висновків розробили та подали на розгляд міської ради проект рішення «Про критерії обов’язковості утворення наглядової ради комунальних підприємств Чугуївськї міської ради». Даний документ містить вичерпний перелік критеріїв при наявності яких мають утворюватись наглядові ради.

Щоб привернути увагу до даного питання Коаліцією було проведено публічну акцію задля інформування населення про переваги утворення таких рад та розвіювання міфів про неефективність такої моделі. В результаті вжитих заходів депутати Чугуївської міської ради ухвалили рішення, яким погодили критерії утворення наглядових рад.
Наразі експерти Коаліції долучились до розробки положення «Про діяльність наглядових рад на комунальних підприємствах».

Розвиток інформаційного поля Чугуївщини є одним з пріоритетів діяльності Коаліції. В цьому напрямку проводяться публічні заходи, обговорення, консультації, готуються та просуваються проекти відповідних рішень місцевої влади. Вже напрацьовано пропозиції зокрема для внесення змін до «Програми інформаційного простору міста Чугуєва на 2019 рік» та висунуто пропозицію розробити «Кодексу інформаційної етики Чугуївщини».
Коаліція організовувала та проводила навчання для громадських організацій соціального спрямування, метою якого було підвищення їхньої компетентності та спроможності залучати кошти з різних джерел фінансування й ефективно їх використовувати.
Завдяки зусиллям Коаліції, Чугуїв та Чугуївський район було підключено до Антикорупційної карти ремонтів, завдяки якій кожен громадянин може легко контролювати виділені кошти та виконання ремонтних робіт.

Задля вирішення питань безпеки мешканців міста, Коаліція займається формуванням Програми «Безпечне місто», яка передбачає, зокрема, розміщення камер відеоспостереження та реагування на порушення прав громадян. На спеціально організованих заходах на дану тематику обговорювалися такі питання, як використання досвіду інших міст України по налагодженню співпраці голів вуличних комітетів та ОСББ з дільничними інспекторами поліції та патрульними, розміщення додаткових камер відеоспостереження у місті, кошти на придбання яких передбачено згідно рішення Чугуївської міської ради, створення нових або відновлення роботи раніше створених громадських об’єднань з охорони громадського порядку, тощо.

Питання безпеки дорожнього руху в місті турбує його мешканців, а значить не може залишатися поза увагою Коаліції. Зокрема, вона направляла звернення до міської ради стосовно роз’яснення та усунення недоліків в організації відносин стосовно безпеки дорожнього руху в місті, включаючи питання про Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху, пішохідні переходи, дорожню розмітку, тоножування доріг, встановлення засобів примусового зниження швидкості та ін. Було проведено низку заходів, присвячених громадському обговоренню проекту «Програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території м. Чугуєва на 2019-2021 роки», що перебувала на той час на розгляді міської ради, на яких було визначено найбільш актуальні питання, які повинна вирішити реалізація даної Програми.

В напрямку розвитку фізичної культури та спорту в місті було організовано публічне обговорення, присвячене цим питанням, в якому взяли участь тренери, спортсмени, керівники спортивних клубів та громадських організацій, аматори спорту, а також представники місцевої влади. Відкриваючи засідання, міський голова Галина Мінаєва зазначила, що зустріч саме у такому форматі, широкий погляд на тему спорту дозволить фахівцям міськвиконкому та депутатам міської ради визначити чіткі напрямки стратегічного планування у сфері фізкультури та спорту.

Великою метою містян, що займаються спортом, яка може найближчим часом стати реальністю, є будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу. Окремо було обговорено питання створення єдиної бази секцій та гуртків, а також поширення цієї інформації серед жителів Чугуєва. Створення такої бази надасть можливість попередньо ознайомитись з інформацією про гурток чи секцію, необхідні умови для запису, данні тренера, тощо. Обізнаність про це буде сприяти, як популяризації різних видів спорту так і залученню громадян до зайняття спортом

Експертне обговорення, присвячене вирішенню питань наркоманії в місті, організоване Коаліцією, охопило широкий діапазон тем, які стосуються цієї проблеми. За результатами обговорення було вирішено вжити таких заходів:
- активізувати діяльність Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції та наркоманії шляхом включення до неї експертів Коаліції, анонсувати засідання для участі усіх зацікавлених осіб,
- пропагувати здоровий спосіб життя, в тому числі створити на сайті міської ради окремого розділу з переліком спортивних секцій, гуртків, спортивних секцій з їхнім тренерським складом та досягненнями,
- зібрати базу наставників для «складних» підлітків з лідерів громадянського суспільства в Чугуєві,
- поширювати в соціальних мережах, в тому числі в групі «Чугуїв info», соціальні ролики про шкоду наркоманії,
- збільшити кількість занять з дітьми по запобіганню вживання наркотиків,
- сформувати з зацікавленими сторонами Стратегію боротьби з проблемою наркоманії в місті,
- розглянути питання про створення в Чугуєві контактного номеру, куди б могли звертатися наркозалежні та їх родичі.

В напрямку «Комфортне та екологічне місто» Коаліція, зокрема, займається сприянням в розробці та адвокації прийняття Правил поводження з відходами у місті Чугуєві. Так, представники Коаліції звертались до Чугуївської міської ради з приводу встановлення в місті окремих контейнерів для збору небезпечних відходів. Міська рада повідомила, що ці пропозиції буде враховано при внесенні змін до Програми запровадження в місті роздільного збору побутових відходів.

Окрім добробуту людей, Коаліція переймається також питаннями захисту тварин в місті. Зокрема, організувала захід, на якому за участі представників Чугуївської міської ради, зоозахисних організацій, КП «Чугуївський комунальний комплекс», активні мешканці обговорили питання ситуації в місті щодо поводження з тваринами, їх стерилізації. Учасниками заходу було внесено багато пропозицій щодо регулювання питання поводження з тваринами і погодили строк в два тижні щодо формування проекту Правил утримання і поводження з тваринами в місті Чугуєві, надання пропозицій щодо Правил від зацікавлених сторін.

Реформаторську коаліцію Чугуївщини створено минулого року, тобто, це ще досить молоде об’єднання, структурування та інституалізація якого продовжується й досі. Але початок діяльності вже дає результати, засвідчує правильність прийнятого рішення про створення Коаліції, позитивно впливає на розвиток організацій, що в неї увійшли, та починає завдавати помітний вплив на суспільно-політичне життя міста Чугуєва та Чугуївського району. Форма об’єднання Коаліції дозволяє їй бути стабільною, але в той же час досить гнучкою структурою, щоб адекватно, швидко та дієво реагувати на виклики часу і поступово, але планомірно та впевнено досягати заздалегідь визначених цілей, формувати нове майбутнє Чугуївщини.


Останні публікації цього розділу:

Навчальні візити підсилюють мережування громад переселенців. Ось чому

Проектний відділ (гранти) в громаді - це технолог всього процесу, чи багаторукий різноробочий?

План влади для громадянського суспільства: перші консультації

Деякі рефлексії щодо законопроекту №5512 про місцевий референдум

Форум оргрозвитку: про цінність процедур, а не людей?

Кульгавість обговорень Плану Дій 2022 до нацстратегії ГС та як їх виправити