Транспарентність попри війну: якою є інформаційна відкритість програм у селищних громадах Харківщини

Співпраця місцевої влади та громадськості є запорукою розвитку громади, а транспарентність є базовим рівнем такої взаємодії. На якому рівні у селищних громадах Харківської області забезпечується ...

Додано:
OD

27.03.2023. І1
Транспарентність попри війну: якою є інформаційна відкритість програм у селищних громадах Харківщини

Співпраця місцевої влади та громадськості є запорукою розвитку громади, а транспарентність є базовим рівнем такої взаємодії. На якому рівні у селищних громадах Харківської області забезпечується відкритість інформації про місцеві програми розвитку дослідив Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Рівні інформаційної відкритості 

При оцінюванні актуального на березень 2023 року рівня транспарентності громад за основу взята та сама методологія, що і в попередньому дослідженні. Це дозволяє не лише порівнювати  громади між собою, але й відслідковувати динаміку. Відповідно до цієї методології, визначено три рівні інформаційної відкритості: високий, середній та низький. Високий рівень характеризується наявністю усієї актуальної інформації про бюджет та програми, і зручним доступом до неї, завдяки спеціалізованим (під)розділам на сайті. За середнього рівня усю документацію опубліковано, але, для ознайомлення з нею, необхідно докласти додаткових зусиль. Наприклад, опрацювати рішення місцевої ради за останні кілька років, аби знайти текст конкретної програми. Низький рівень означає повну або часткову обмеженість доступу до інформації, наприклад, відсутність опублікованого бюджету, текстів програм, або повністю нефункціонуючий сайт. 

Застосування цієї методології щодо 26-ти селищних громад Харківщини дало наступні результати: лише 3 громади відповідають високому рівню транспарентності, 10 – середньому, 13 – низькому.

27.03.2023. І1Джерело: сайти селищних громад Харківської області. 

Варто зазначити, що на території 11-ти селищних громад Харківської області (Борівська, Великобурлуцька, Дворічанська, Золочівська, Малинівська, Печенізька, Роганська, Савинська, Старосалтівська, Чкаловська, Шевченківська) було утворено військові адміністрації.  З 13-ти селищних рад із низьким рівнем інформаційної відкритості місцевих програм – 7 (Великобурлуцька, Дворічанська, Малинівська, Печенізька, Роганська, Чкаловська, Шевченківська) є представниками саме цієї групи. Це частково пояснює загальну ситуацію із транспарентністю, що склалася в селищних громадах Харківщини в цьому році. 

Громади із високим рівнем інформаційної відкритості програм 

Попри утворення на території прифронтової Борівської громади військової адміністрації, на сайті, у відповідному розділі, опубліковано розпорядження про бюджет на 2023 рік з усіма додатками до нього. Наявна і спеціальна сторінка з цільовими програмами громади. На ній відсутня всього одна з зазначених у додатку про фінансування програма (про соціально-економічний розвиток), затверджена місцевою ВА наприкінці минулого року. Саме розпорядження також не було опубліковано. 

Подібна ситуація характерна й для прикордонної Золочівської громади. На її сайті наявні розділ «Бюджет» та підрозділ «Програми». Цьогорічний кошторис опубліковано у повному обсязі, а ось нову програму (цього разу – про реформування і розвиток ЖКГ), ухвалену ВА НП 23 грудня 2022 року, розміщено не було. Спільною для обох громад є ситуація зі змінами до бюджету – їх не публікують попри внесення. Такий висновок можна зробити, порівнявши показники кошторисів у розпорядженнях голів ВА з даними, розміщеними на ресурсі OpenBudget. Попри вищезазначені прогалини, зважаючи на виклики, з якими довелося зіткнутися Борівській та Золочівській громадам, відносимо їх до групи з високим рівнем інформаційної відкритості програм. 

У повному обсязі забезпечено відкритість інформації про бюджет та програми в Донецькій громаді. На офіційному сайті селищної ради розміщено як розділ «Бюджет селищної ради», так і «Програми». Хоча підрозділи в них розташовано у доволі хаотичній послідовності, але інформаційну складову забезпечено на високому рівні. Зокрема, в одному з підрозділів оприлюднено першочерговий варіант цьогорічного бюджету, а в іншому – зміни до нього. А сторінка з програмами є не лише інформативною, але й зручною. На ній опубліковано таблицю з усіма програмами, які передбачено на цей рік, а до кожної з них долучено рішення, і, за наявності, додатки та зміни. 

Середній рівень транспарентності селищних програм 

На сайті Безлюдівської селищної ради немає спеціалізованих підрозділів із бюджетною та програмною документацією. Відповідно і доступ до інформації частково ускладнено. Так, знайти інформацію про кошторис громади, а також тексти програм, можна виключно у підрозділі з рішеннями селищної ради («Діяльність селищної ради» → «Сесійна робота»). В додатку №6 про розподіл видатків на місцеві програми вказано, на яких сесіях було ухвалено конкретну програму, що спрощує їхній пошук. Втім, усі рішення, ухвалені протягом одного пленарного засідання, розміщено одним pdf-файлом, що негативно впливає на зручність. Наприклад, за підсумками останньої у 2022 році сесії, на котрій і було ухвалено бюджет на 2023 рік, опубліковано документ на 135 сторінок. 

Найактуальніша інформація у підрозділі «Бюджет» сайту Близнюківської селищної ради – Наказ відділу фінансів про зміни до паспорту бюджетної програми, датований 3 лютого 2022 року. Розділу з програмами немає взагалі. Останні опубліковані рішення селищної ради розміщено за підсумками сесії від 20 січня 2022 року. Відповідно, доступ до інформації про бюджет та програми обмежується проєктами рішень місцевої ради, які регулярно публікують у відповідному розділі. Втім, з п’яти сесій, на яких приймали рішення щодо цьогорічного кошторису, проєкт рішення розміщено лише напередодні однієї з них – XXXVIII за 16 лютого 2023 року, і той без додатків. Висвітлення програм – на більш високому рівні, усі їх тексти опубліковано. Втім, встановити, чи усі з затверджених програм опубліковано, та який обсяг їх фінансування, неможливо через відсутність відповідного додатку до бюджету. 

На сайті Височанської громади розділів із бюджетом та програмами немає. Одночасно із цим, вибірково публікуються інші документи. Попри розміщені розпорядження голови селищної ради про скликання сесій місцевої ради, рішень за їх підсумками не оприлюднено. Востаннє, документ, який би стосувався бюджету-2023 (рішення про бюджет), було прийнято 16 грудня, а оприлюднено 19 грудня. З місцевими програмами ситуація подібна – 16 грудня схвалено, а 22 грудня опубліковано

Попри наявність розділу «Бюджет» в меню сайту Зачепилівської громади, опубліковані там документи є проектними. Рішення сесій селищної ради щодо бюджету, ухвалені, зокрема, і в 2023 році, тут свого відображення не мають. Так само немає і спеціального розділу для програм – необхідно шукати серед рішень, а документи, розміщені у підрозділі «Програми соціально-економічного розвитку», не оновлювали з 2021 року. 

Відсутністю спеціалізованих (під)розділів із бюджетом та програмами характеризується і сайт Кегичівської громади. Втім, оновлення підрозділу із рішеннями селищної ради, зокрема, про зміни до програм є систематичним і повним, а в додатку до кошторису №4 вказано, на якій сесії та яким рішенням було прийнято кожну з програм. 

У підрозділі «Бюджет Краснокутської селищної ради» розділу «Бюджет» розміщено, зокрема, і рішення про кошторис на цей рік. Втім, ані змін до нього, які можна знайти в розділі із рішеннями сесій селищної ради, ані додатків до нього не долучено. Так само немає і розділу, присвяченого цільовим програмам, тож ознайомитись із їхніми текстами можна виключно опрацювавши рішення прийняті на пленарних засіданнях. Окрему сторінку виділено під одну з програм – економічного і соціального розвитку, втім, востаннє її оновлювали ще наприкінці 2021 року. 

Рішення про бюджет, а також додатки, зокрема №7 (яким регулюється фінансування місцевих програм), опубліковано новинним дописом на сайті Малоданилівської громади. Спеціального розділу ані для оприлюднення кошторису, ані для публікації програм на сайті немає. Ці документи можна знайти в розділі «Документи». У ньому оприлюднено тексти усіх передбачених цьогорічним кошторисом програм та додатки до них. 

На сайті Савинської громади немає розділу із програмами, а у розділі «Бюджет» відсутній актуальний кошторис. Втім, в «Офіційних документах» розміщено як рішення про прийняття бюджету та зміни до нього, так і тексти програм, зокрема –  прийнятих наприкінці минулого року: підтримки комунальних підприємств та компенсації за перевезення пільговиків. 

Недружньою для користувачів є навігація сайтом Солоницівської селищної ради. Розділ «Бюджет селища» містить інформацію виключно про паспорти бюджетних програм та бюджетні запити. Найбільш інформативним на сайті є розділ «Документи». В ньому зібрано рішення сесій місцевої ради, зокрема, про бюджет і програми. Для останніх спеціального підрозділу на сайті немає, а розділ для кошторисної документації – актуальної не містить. 

Немає оновлень у розділі «Бюджет» на сайті Старосалтівської громади. Проте, розпорядження голови військової адміністрації про кошторис на 2023 рік розміщено у розділі «Документи». Там можна знайти і тексти міських програм, які отримали фінансування цього року. На 2023 рік передбачено всього дві програми, ухвалені ще в 2021 році. 

Громади з низьким рівнем відкритості місцевих програм 

Сайт деокупованої Великобурлуцької громади потроху «оживає», втім розділу «Місцевий бюджет» це не стосується. Останнє оновлення інформації в ньому датується лютим минулого року. Актуальніших документів, які б стосувалися міських програм, немає і в інших розділах. Останні опубліковані рішення було прийнято 23 лютого 2022 року, а архів документів, виведений у окремий розділ, повідомляє: «не знайдено жодного документу». 

На сайті Дворічанської громади, на території якої тривають бойові дії, є підрозділи «Бюджет селищної ради» та «Програми селищної ради», але востаннє їх оновлювали наприкінці 2021 року. В розділі «Рішення селищної ради» є більш актуальна інформація – за лютий 2022 року. Втім, цьогорічного кошторису із додатком про витрати на місцеві програми, а також рішень про ухвалення нових, чи змін до старих, відсутні. 

Попри наявність доступу до сайту Коломацької громади, а також оновлення його новинної стрічки, інформаційне забезпечення щодо міських програм та бюджету знаходиться на доволі низькому рівні. Немає на офіційній веб-сторінці селищної ради ані розділу із кошторисом громади, ані присвяченого програмам. Не знайти і відповідних рішень селищної ради, оскільки востаннє їх було опубліковано ще в лютому 2022 року. 

Немає актуальної інформації про бюджети та програми на сайті Малинівської громади. Попри наявність спеціалізованих підрозділів «Селищний бюджет» та «Програми розвитку», останні оновлення в них датуються 2021 роком.

27.03.2023. І2

Джерело: сайт Малинівської селищної ради. 

«Немає даних для відображення» – таке повідомлення отримує бажаючий ознайомитись із бюджетом Нововодолазької селищної ради, перейшовши на спеціалізований розділ сайту. Відсутністю актуальної інформації про фінансування, а також текстів програм характеризується і розділ «Документи». Останні оприлюднені рішення селищної ради датуються кінцем 2021 року. 

Схожа ситуація спостерігається і на сайті Новопокровської селищної ради. Розміщені нормативно-правові акти в розділі «Документи» востаннє оновлювали в січні 2022 року. Кошторисна документація, а також тексти програм є актуальними саме на той період, як і розділ «Бюджет». 

Не опубліковано як бюджету, так і програм на офіційному сайті Печенізької громади. Розділ «Бюджет селищної ради» є абсолютно пустим, як і «Архів документів» та «Рішення» селищної ради. З актуального опубліковано паспорти бюджетних (не плутати з місцевими/цільовими) програм на 2023 рік. 

Не опубліковано ані бюджет, ані тексти місцевих програм на сайті Пісочинської громади. Розділів із програмами та бюджетом на сайті не існує, а розділи «Архів документів» та «Рішення селищної ради» є просто порожніми (в «архіві» зазначено про відсутність документів). 

Не оновлювали розділ «Бюджет» з лютого 2022 року на сайті Роганської селищної ради. Останні рішення селищної ради датуються травнем 2022-го, а на початку жовтня вже було утворено військову адміністрацію, чим і обґрунтована відсутність актуальних документів. Розділу «Місцеві програми», або з будь-якою альтернативною назвою, на сайті немає. 

Актуальну інформацію про цьогорічний кошторис розміщено в розділі «Бюджет селищної ради» сайту Сахновщинської громади. Опубліковано як рішення про прийняття бюджету, так і про зміни до нього. Розділ із програмами на сайті відсутній. Рішення місцевої селищної ради доступні виключно у вигляді проектів, але на відповідній сторінці опубліковано всього 6 документів. В протоколах, розміщення яких відбувається регулярно, попри згадки про голосування за зміни до програм та їхнє ухвалення, тексти самих програм відсутні, як і у будь-якому іншому розділі сайту. 

Неможливим є використання сайту Слобожанської громади. При спробі перейти на майже будь-яку сторінку з меню, користувач отримує помилку 404 – сторінку не знайдено. Відповідно, немає доступу ані до рішень селищної ради, для яких створено окремий розділ,  ані до «Програм ради».

27.03.2023. І3

Джерело: сайт Слобожанської селищної ради. 

Розділ «Бюджет» на сайті Чкаловської селищної ради містить підрозділ «Програми». Розміщення ж самого бюджету і додатків до нього передбачено у підрозділі «Рішення сесій про селищний бюджет». Втім, ані у першому, ані у другому актуальної інформації немає, а останні оновлення датуються лютим 2021 року. 

До сайту деокупованої восени минулого року Шевченківської громади доступ відсутній. 

Висновки 

На кінець березня 2023 року з 26-ти селищних громад Харківської області лише в 3-х (Борівська, Золочівська та Донецька) забезпечено високий рівень інформаційної відкритості, в 10-ти (Безлюдівська, Близнюківська, Височанська, Зачепилівська, Кегичівська, Краснокутська, Малоданилівська, Савинська, Солоницівська, Старосалтівська) – середній. На сайтах ще 11-ти громад (Великобурлуцька, Дворічанська, Коломацька, Малинівська, Нововодолазька, Новопокровська, Печенізька, Пісочинська, Роганська, Сахновщинська та  Чкаловська) розміщено лише застарілу інформацію, що відповідає низькому рівню транспарентності. Веб-сторінка Шевченківської громади не функціонує, а Слобожанської – знаходиться в неналежному технічному стані, через що її ефективне використання є неможливим. 

З моменту попереднього дослідження відкритості програм селищних громад Харківскої області склад груп за рівнем транспарентності суттєво змінився. 

У 2023-му, як і два роки тому, лише три селищні громади склали групу з високим рівнем інформаційної відкритості програм. Своє місце у цій групі, з певними зауваженнями, зберегла лише одна громада – Золочівська, попри часткову окупацію та постійні обстріли її території. Порівняно з 2021 роком, поповнили цю групу Борівська та Донецька громади, які два роки тому забезпечували лише середній рівень відкритості. Деокуповані Шевченківська та Малинівська громади, які до вторгнення забезпечували доступ до програм на високому рівні, опинились у групі з низьким рівнем. В Шевченківській – не функціонує сайт, в Малинівській – не опубліковано актуальних документів. 

З 14-ти до 10-ти зменшилась кількість громад із середнім рівнем відкритості місцевих програм. 7 громад (Близнюківська, Кегичівська, Краснокутська, Малоданилівська, Савинська, Солоницівська та Старосалтівська) не продемонстрували жодної динаміки, й, як і два роки тому, знаходяться у групі середнього рівня транспарентності. Три громади (Безлюдівська, Височанська, Зачепилівська) піднялася до групи середнього рівня з низького. В Безлюдівській та Височанській – це, в першу чергу, пов’язано зі створенням власних сайтів, яких не було два роки тому. На офіційній веб-сторінці Зачепилівської громади в цьому році розмішено актуальні документи (тексти програм, бюджет), яких у 2021-му не було. Дві громади – Борівська і Донецька – попри війну, з групи середнього рівня перейшли до групи високого. Протилежна ситуація характеризує 5 громад, які з групи середнього рівня опустились до низького. На сайтах 4-х з них (Великобурлуцька, Пісочинська, Роганська та Чкаловська) не опубліковано ані актуального кошторису із додатками, ані переліку діючих програм. Сайт ще однієї громади – Слобожанської – працює некоректно, через що його повноцінне використання є неможливим. 

З 9-ти до 13-ти збільшилась група громад з низьким рівнем відкритості програм. Низький рівень транспарентності програм зберігся у 6-ти громадах (Дворічанська, Коломацька, Нововодолазька, Новопокровська, Печенізька, Сахновщинська). На території 2-х з них (Дворічанська та Печенізька) було утворено військові адміністрації. Три громади – Безлюдівська, Височанська та Зачепилівська, порівняно з 2021 роком, покинули цю групу та перейшли до групи середнього рівня. А 2 громади (Малинівська та Шевченківська), які два роки тому відповідали високому рівню відкритості програм, а також – 5 громад із групи середнього рівня (Великобурлуцька, Пісочинська, Роганська, Слобожанська та Чкаловська) у цьому році опустилися до групи із низьким рівнем транспарентності програм. 

Загальною проблемою для більшості селищних громад Харківщини в контексті транспарентності є відсутність зручної для користувача навігації сайтом. На офіційних веб-сторінках 18-ти селищних громад Харківської області немає спеціально виділених під публікацію місцевих програм розділів, а у 8-ми – навіть для розміщення бюджетів (без урахування Шевченківської громади, сайт якої не функціонує). Між тим, оптимізація сайту до потреб громадян, публікація актуальних документів, а також забезпечення зручного доступу до них мають бути одним з пріоритетів роботи місцевої влади громад. 

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду в підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».


Тематика публікації:        

Останні публікації цього розділу:

Майбутнє інституту старост: депутати обговорили з громадами законодавчі виклики

У Чернівцях обговорили законопроєкт про міжнародне співробітництво

"Тримаймо стрій": що варто врахувати щодо конкурсу на підтримку ветеранських ініціатив

ВПО — це не проблема, а новий ресурс для розвитку громад

На Тернопільщині всі громади-партнерки Програми USAID DOBRE створюють простори економічного зростання

Центр АХАЛАР починає новий проект “Підвищення стресостійкості - необхідна умова ефективності помічників”