Місцеві бюджети: експерти проаналізували результати 9 місяців 2019 року

За січень-вересень 2019 року загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів (з урахуванням всіх видів трансфертів) склав 416,9 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 ...

бюджет гроші
Місцеві бюджети: експерти проаналізували результати 9 місяців 2019 року

За січень-вересень 2019 року загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів (з урахуванням всіх видів трансфертів) склав 416,9 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. З цієї суми доходи загального фонду становлять 387,8 млрд грн (+3,5 млрд грн), спеціального – 29,1 млрд грн (-0,3 млрд грн).

Доходи загального фонду місцевих бюджетів

Протягом січня-вересня 2019 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 199,7 млрд грн, що становить 75,6% від затвердженого річного плану з урахуванням змін.

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, номінальне зростання надходжень становить 31,9 млрд грн або +19,0% (за даними Держстату, індекс цін за січень-вересень 2019 року до відповідного періоду 2018 року складає 108,8%), проте у порівнянні з минулорічними показниками темпи приросту доходів зменшилися на 5,2 в.п. (у січні-вересні 2018 року приріст надходжень, порівняно з 2017 роком, становив 24,2%).

До бюджету міста Києва (загальний фонд без трансфертів) протягом 9 місяців 2019 року надійшло 32,9 млрд грн, що становить 16,5% від загальної суми надходжень усіх місцевих бюджетів України. Доходи бюджету міста Києва (без трансфертів) майже дорівнюють обсягам надходжень зведених бюджетів районів (34,9 млрд грн).

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 59,8% від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів (або 119,3 млрд грн) (рис. 1). У порівнянні з січнем-вереснем 2018 року, надходження податку зросли на 21,2 млрд грн, або на 21,6%. Основними чинниками, що вплинули на зростання надходжень ПДФО, є збільшення розміру мінімальної заробітної плати (+12,1% до 2018 року) та зростання середньомісячної заробітної плати на 19,4% (до 10260 грн), порівняно з відповідним періодом 2018 року).

Другим за сумою джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно, який є місцевим податком. У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 12,5% (рис. 1). У звітному періоді до місцевих бюджетів сплачено 25 млрд грн плати за землю (а саме земельного податку і орендної плати), що на 22,2% (або на 4,5 млрд грн) більше надходжень аналогічного періоду 2018 року. Поряд з іншими чинниками, на зростання надходжень від плати за землю вплинуло скасування з початку 2019 року пільгового оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць (за розрахунками, у 2019 році ПАТ «Укрзалізниця» має сплатити до місцевих бюджетів 4,2 млрд грн плати за землю, порівняно з 1,2 млрд грн, сплачених упродовж 2018 року).

Значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку. У аналізованому періоді вона становить 12,4% доходів загального фонду місцевих бюджетів (рис. 1). Обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2019 року склав 24,7 млрд грн, що на 22,0% (або на 4,5 млрд грн) більше за надходження аналогічного періоду минулого року. Слід зазначити, що фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих бюджетів 18,2 млрд грн єдиного податку (або 73,8% від його загального обсягу), юридичними особами сплачено 3,7 млрд грн (14,9%), сільськогосподарськими товаровиробниками – 2,8 млрд грн (11,3%). 

Щодо надходжень акцизного податку, то протягом 9 місяців 2019 року місцеві бюджети отримали 10,2 млрд грн акцизного податку, у тому числі:

  • 5,6 млрд грн – у вигляді відрахувань з державного бюджету частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%), що на 210,3 млн грн менше, ніж за аналогічний період 2018 року;
  • 4,6 млрд грн – з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що лише на 3,9% або на 173,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Тенденції надходжень та соціально-економічна ситуація дають підстави для висновку, що за підсумками 2019 року сума надходжень до загального фонду місцевих бюджетів становитиме в межах 278-282 млрд грн (у т. ч. до бюджетів ОТГ – 39-40 млрд грн).

Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад

У 2019 році прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 806 об’єднаних територіальних громад (з урахуванням 24 міст обласного значення, в яких відбулося приєднання). За січень-вересень 2019 року доходи загального фонду ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 28,1 млрд грн, що становить 14,1% загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України (рис. 2).

У порівнянні з І півріччям, частка бюджетів ОТГ зросла на 0,4% (з 13,7% до 14,1%). Надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 16,3 млрд грн або 57,8% від доходів загального фонду бюджетів ОТГ. Місцеві податки і збори становлять 31,4% від суми доходів ОТГ або 8,8 млрд грн.

Серед 806 бюджетів у 9 ОТГ частка місцевих податків і зборів становить менше 10% доходів загального фонду, по 74 бюджетах – до 20%, по 243 бюджетах – до 30%, по 516 бюджетах – до 40%, по 712 бюджетах – до 50%. У 94 бюджетах ОТГ частка місцевих податків і зборів становить понад 50% від доходів загального фонду.     

По 665 ОТГ, які мали прямі міжбюджетні відносини у 2018 році (по яких є коректна порівняльна база), надходження у січні-вересні  поточного року склали 17,4 млрд грн, що на 19,3% більше минулорічного показника.

У структурі доходів загального фонду 665 ОТГ питома вага податку на доходи фізичних осіб становить 56,8%, його надходження склали 9,9 млрд грн. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходів ОТГ складає 32,7% або 5,7 млрд грн.

Детально динаміку та структуру надходжень по 665 ОТГ, утворених у 2015-2017 роках, можна побачити з табл 1. Крім цього, окремо виділено показники по 141 ОТГ, утворених в 2018 році, оскільки у 2019 році ці ОТГ вперше перейшли на прямі міжбюджетні відносини, а отже почали отримувати 60% ПДФО до своїх бюджетів.

Варто звернути увагу, що серед 141 ОТГ, утворених у 2018 році, є 24 міста обласного значення, які отримували ПДФО навіть до приєднання до них громад.

Загальна чисельність населення, що проживає в об’єднаних територіальних громадах становить 8315,3 тис. осіб. У 141 ОТГ, у яких перші вибори відбулися у 2018 році (з урахуванням приєднання), загальна кількість мешканців становить 2694,6 тис. осіб, з яких 1793,1 тис. осіб (66,5%) проживає у 24 містах обласного значення, в яких відбулося приєднання територіальних громад.

Видатки місцевих бюджетів (сукупно по загальному та спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів у січні-вересні 2019 року склав 387,3 млрд грн, що на 4,4 млрд грн менше від обсягу видатків, проведених за аналогічний період 2018 року. Із зазначеної суми видатки загального фонду у поточному році склали 319,2 млрд грн, що на 8,4 млрд грн (або 2,6%) менше минулорічного.

Із загального фонду бюджетів ОТГ проведено видатків на суму 40,1 млрд грн, у тому числі: на зарплату з нарахуваннями спрямовано 25,5 млрд грн (63,6% від всієї суми видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млрд грн (5%).

Міжбюджетні трансферти. Протягом січня-вересня 2019 року місцевими бюджетами отримано з державного бюджету трансфертів на загальну суму 200,2 млрд грн, зокрема:

  • базова дотація – 7,8 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 2,1 млрд грн, або 26,9% загальної суми базової дотації);
  • медична субвенція – 41,3 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 4,1 млрд грн, або 10% загальної суми субвенції);
  • освітня субвенція – 52,6 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 12,0 млрд грн, або 22,8% загальної суми субвенції);
  • субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2,8 млрд грн (у т. ч. бюджети ОТГ отримали 0,5 млрд грн, або 17,9% загальної суми субвенції);
  • субвенції на соціальний захист населення – 64,2 млрд грн;
  • субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 1,4 млрд грн;
  • субвенція на утримання доріг – 11,3 млрд грн.

До державного бюджету з місцевих перераховано 5,1 млрд грн реверсної дотації (у т. ч. бюджети ОТГ перерахували 0,8 млрд грн, або 15,6% загальної суми реверсної дотації).


Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

 

Джерело: decentralization.gov.ua.


Тематика публікації:  

Останні публікації цього розділу:

В Татарбунарах узгодили співпрацю з лікарями щодо протидії COVID-19

Відбулося урочисте онлайн-відкриття Громадського центру правосуддя у Білій Церкві

Проєкт «МІПЛ-Донбас» «розвіртуалився»

«Не менш важливою за гігієну рук сьогодні для нас є гігієна інформаційна», – виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен

До 6 річниці звільнення Слов’янська - правозахисники розповіли про злочини під час окупації міста

Дослідження «Соціальне підприємництво в Україні через гендерну призму: Виклики та перспективи»