Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020

Упродовж двох днів юридичні клініки України обговорили результати роботи юридичного клінічного руху, актуальні питання функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах.13 – 14 ...

Додано:
ALCU

Форум АЮКУ 2020
Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020

Упродовж двох днів юридичні клініки України обговорили результати роботи юридичного клінічного руху, актуальні питання функціонування юридичних клінік та їх участі у суспільних процесах.

13 – 14 березня у Кривому Розі відбувся Всеукраїнський Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: Відповідальний бізнес та права людини. Під час Форуму відбулися вибори Голови та членів правління Асоціації юридичних клінік України, а також голосування щодо вступу нових юридичних клінік до складу Асоціації. Окрім цього, проведені майстер-класи від українських та іноземних експертів з питань відповідального ведення бізнесу по відношенню до прав людини.

Форум Асоціації юридичних клінік – 2020: Відповідальний бізнес і права людини” мав декілька завдань: обрання нового правління АЮКУ, напрацювання досвіду юридичними клініками у роботі над темою: “Захист прав споживачів фінансових послуг”, формування стратегії розвитку нового тематичного напряму АЮКУ – “Відповідалтьний бізнес і права людини”. Усі завдання ми успішно виконали, адже маємо напрацювання, які стануть основою для нових проєктів АЮКУ. Впевнена, що усі учасники Форуму отримали порцію натхнення для подальшого розвитку вищої юридичної освіти та правового захисту населення України“, – координаторка Форуму Катерина Дацко.

Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: обрання Правління, вступ юридичних клінік та обговорення перспектив розвитку, Асоціація юридичних клінік України

Голова Асоціації юридичних клінік України Андрій Галай представив здобутки Асоціації, яких вдалося досягнути з 2018 року. Серед основних:

 • Сьогодні, юридичні клініки – це ідеологи спільних проєктів з партнерами.
 • Проєкти Асоціації або отримані за її сприяння об’єднали 29 юридичних клінік з 50.
 • Проведено групу вдалих мережевих заходів без донорського фінансування.
 • Правління та Правління+ проводить десятки онлайн нарад, їх кількість зумовлена лише потребами та ідеями.
 • Розмежовано колегіальні рішення (правління або правління+) та операційні рішення управлінської команди. Є механізм апеляції операційних рішень. За рік приймаються сотні рішень

Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: обрання Правління, вступ юридичних клінік та обговорення перспектив розвитку, Асоціація юридичних клінік України

З’їзд Асоціації юридичних клінік України

Впродовж першого дня відбулися вибори Правління Асоціації та прийняття нових юридичних клінік у члени Асоціації. Правління Асоціації обирається у складі 7 осіб, при цьому Голова Асоціації входить до Правління за посадою.

За результатами голосування, Головою Асоціації юридичних клінік стала Юлія Ломжець, юридична клініка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Програма Юлії Ломжець включала 3 основні пріорітери:

1. Розвиток та посилення регіонального лідерства юридичних клінік

 • залучення юридичних клінік регіонів до спільного виконання проєктів Асоціації
 • підтримка місцевих ініціатив юридичних клінік
 • адвокація інтересів юридичних клінік перед керівництвом закладів вищої освіти, місцевими стейкхолдерами
 • залучення нових партнерів і фінансових ресурсів

2. Подальша розбудова сталої співпраці Асоціації з органами державної влади (МОН, Мінюст), донорськими організаціями, громадськими мережами та іншими стейкхолдерами на принципах партнерства та просування інтересів юридичного клінічного руху

3. Розширення міжнародного співробітництва Асоціації юридичних клінік України через спільні проєкти з дружніми мережати юридичних клінік (Польща, Грузія), залучення провідних представників світового юридичного клінічного руху до проєктів та заходів Асоціації, а також впровадження нових моделей співпраці із зарубіжними партнерами (онлайн-платформи, міжнародні конференції, стажування, наукові видання)

Насамперед, хочу подякувати учасникам Асоціації за підтримку і довіру. АЮКУ зараз – це спільнота, що динамічно розвивається. Я переконана, що саме юридичні клініки є провідниками сучасних освітніх трендів в юридичній освіті України. Тому моя головна задача як голови – підхопити і підтримати розвиток мережі“, – наголошує Юлія Ломжець.

Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: обрання Правління, вступ юридичних клінік та обговорення перспектив розвитку, Асоціація юридичних клінік України

До складу нового Правління Асоціації юридичних клінік України обрано:

 • Андрій Галай, юридична клініка “LIBERTA” Тернопільського національного економічного університету
 • Катерина Дацко, Юридична клініка Криворізького економічного інституту ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”
 • Христина Ковцун, юридична клініка Школи права Українського католицького університету
 • Ольга Настіна, юридична Клініка “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету
 • Марія Цип’ящук, юридична клініка “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
 • Тетяна Шолкова, Навчально-практична лабораторія “Юридична клініка” Університету державної фіскальної служби України

Під час Форуму відбулося також голосування щодо вступу нових юридичних клініки до складу Асоціації. За підсумками, 8 юридичних клінік стали членами Асоціації:

 • Юридична клініка Житомирського національного агроекологічного університету,
 • Юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ,
 • Юридична клініка “Правовий захист” Донецького юридичного інституту МВС України,
 • Юридична клініка Слов’янського навчально-наукового інституту університету державної фіскальної служби України,
 • Юридична клініка Сумського державного університету,
 • Юридична клініка Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,
 • Юридична клініка Університету імені Альфреда Нобеля,
 • Юридична клініка Херсонського державного університету.

Юридична клініка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського стала кандидатом у члени Асоціації.

Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: обрання Правління, вступ юридичних клінік та обговорення перспектив розвитку, Асоціація юридичних клінік України

Ініціативи юридичних клінік у Проєкті USAID “Трансформація фінансового сектору”

Друга частина Форуму передбачала обговорення ініціатив юридичних клінік у Проєкті USAID “Трансформація фінансового сектору”. Зокрема, керівниця юридичного напряму Проєкту “Трансформація фінансового сектору” Тетяна Грищенко обговорила актуальні проблеми у споживчому кредитуванні.

 

Про шляхи вирішення спорів на фінансовому ринку розповіла старша радниця з питань захисту споживачів фінансових послуг Проєкту “Трансформація фінансового сектору” Тетяна Бурак. За словами спікерки, зі скаргами щодо фінансових послуг споживачі можуть звернутися: до регуляторів фінансового ринку, офісу страхового примирителя та судів.

Серед нових повноважень регуляторів належать:

 • захист прав споживачів – 19.01.2020,
 • розгляд звернень,
 • контроль за дотриманням законодавства про рекламу,
 • інспекційні перевірки,
 • покарання порушників,
 • фінансова грамотність.

Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: обрання Правління, вступ юридичних клінік та обговорення перспектив розвитку, Асоціація юридичних клінік України

Нові можливості для юридичних клінік у проєкті Асоціації “Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг” розкрили Юлія Ломжець та Марія Цип’ящук. Так, у межах проєкту відібрані юридичні клініки для реалізації напряму консультування (5 юридичних клінік) та напряму правова просвіта (10 юридичних клінік).

Основними завданнями проєкту є:

 1. Підвищення фінансової грамотності серед споживачів фінансових продуктів та послуг, що сприятиме фінансовій стабільності та зростанню добробуту.
 2. Попередження шахрайських діянь шляхом підвищення обізнаності населення щодо превентивних інструментів та механізмів протидії шахрайству у фінансовій сфері.
 3. Розширення можливостей отримання кваліфікованої безоплатної правової допомоги споживачами фінансових послуг, які її потребують, надаючи перевагу малозабезпеченим категоріям громадянам.
 4. Посилення ролі юридичної клінічної освіти в сфері правничої освіти та доступу до правосуддя.
 5. Закріплення студентами теоретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок у сфері права (інтерв’ювання, аналізу матеріалів справи та консультування клієнтів), підвищення рівня правової культури населення, в тому числі в сфері фінансових послуг.

Ольга Лобач, к.ю.н., доцент, викладачка- кураторка правничої клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія” виступила  з презентацією: “Боргова яма” чи суд? Питання правового регулювання банкрутства фізичних осіб”.

Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020: обрання Правління, вступ юридичних клінік та обговорення перспектив розвитку, Асоціація юридичних клінік України

Христина Ковцун, керівниця юридичної клініки Школи права Українського католицького університету з досвіду розповіла,  що робити, якщо до юридичної клініки звернувся клієнт з 60 онлайн кредитами

 

 

Відповідальний бізнес і права людини

Другий день Форуму пройшов не менш динамічно: учасники змогли отримати знання та застосувати їх на практиці під час майстер-класів та онлайн – воркшопів. Також юридичні клініки чекала екскурсія до Університету АрселорМіттал в Україні – учбового центру ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

З онлайн воркшопом: “Ведення бізнесу в аспекті прав людини” виступила експертка зі сталого розвитку, керівниця Центру “Розвиток КСВ” Марина Саприкіна. На Форумі Марина провела онлайн сесію, під час якої учасники розширили розуміння принципів поваги бізнесом прав людини та процесу їх включення до кола питань корпоративної соціальної відповідальності. Одержана інформація стала підгрунттям подальшої роботи над стратегією розвитку теми відповідального бізнесу та прав людини у спільноті АЮКУ, під час сесії “Інтеграція теми “Відповідальний бізнес і права людини” у практику юридичних клінік”, яку провели Катерина Дацко та Марія Цип’ящук з використанням досвіду Northumbria University (Newcastle).

Професор юридичного факультету Люблінського католицького університету (Польща) та директор і засновник Центру розвитку юридичних навичок Ділейн Свенсон провів онлайн – воркшоп “Improving a consumer rights Street Law program in a clinic” / “Удосконалення програми Street Law щодо захисту прав споживачів у юридичній клініці”. На прикладі теми захисту прав споживачів, учасники тренінгу напрацбвали 6 методичних розробок курсу Street Law, готового до використання у практиці юридичних клінік.

За словами Ділейна, Street Law передбачає 2 цілі: навчити студентів права та надати їм досвід навчання інших та навчити цільову аудиторію. А найважливішими її елементами є:

 • навчити студентів із конкретної галузі права за програмою,
 • навчити студентів бути інтерактивними вчителями (тренерами),
 • розробити матеріали для уроків студентів спільно зі студентами,
 • надати можливості попрактикувати та вдосконалити студентські сесії,
 • продемонструвати, оцінити та покращити контент (зміст) уроку.

Під час Форуму юридичні клініки познайомилися також  з прикладом відповідального бізнесу у Кривому Розі – компанією “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Зокрема, учасники відвідали та ознайомилися з роботою Університету АрселорМіттал в Україні – учбового центру ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, де працівники підприємства мають можливість отримувати нові знання, розвиватися та обмінюватися професійним досвідом.

Програма корпоративного Університету розділена на різні функціональні Академії (охорона праці, металургія, гірнича справа, фінанси, управління ризиками, управління персоналом, внутрішній аудит, інформаційні технології, постачання, дослідження та розробки, продажі та маркетинг, юриспруденція). До структури Університету входить 10 функціональних Академій і Учбовий центр робочих професій. Крім того, Університет пропонує адаптаційні програми, курси з кар’єрного розвитку та формування управлінських навиків.

 

На завершення Форуму Марія Цип’ящук та Катерина Дацко спільно з учасниками провели стратегічну сесія “Інтеграція теми “Відповідальний бізнес і права людини” у практику юридичних клінік. Досвід Northumbria University (Newcastle)”. Сесія була заснована на аналізі досвіду роботи юридичних клінік Великобританії через відео звернення керівниці дослідницької групи з юридичної освіти та професійних навичок Northumbria University (Newcastle) Вікторії Ропер.

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку за умовами Договору з Асоціацією юридичних клінік України в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.


Тематика публікації:        

Останні публікації цього розділу:

Літня Українська Миротворча Школа 2024

Для українців у Польщі запустили онлайн-курси з вивчення польської: як приєднатися до навчання

Протидія гендерно-зумовленому насильству: тренінг для поліцейських сектору освітньої безпеки Чернігівщини

Стресостійкість учасниць зросла на 49%. Підсумки програми «ReStart Свідомості» та гайд на Дія.Освіта

Чи впливає на податки та дохід отримана гуманітарна допомога від Благодійного фонду «ССС»?

У Підволочиській громаді відкрили молодіжний простір «Знайди себе»