Залучення дітей та молоді до прийняття рішень у своїх громадах. Що таке культура партисипації?

Не секрет, що демократія оживає через суспільство. Тобто безпосередня участь громадян у соціальному, культурному, економічному та політичному вимірах суспільних процесів через відповідні механізми ...

Додано:
Rostyslav Semka

Залучення дітей та молоді до прийняття рішень у своїх громадах

Rostyslav Semka

Не секрет, що демократія оживає через суспільство. Тобто безпосередня участь громадян у соціальному, культурному, економічному та політичному вимірах суспільних процесів через відповідні механізми партисипації є водночас і умовою, і засобом, і ціллю для становлення дієвої демократії. Однак на ефективність використання громадянами партисипативних практик істотно впливає рівень сформованості у них громадянських компетентностей.

Діти та молодь мають право бути залученими до суспільного життя. Вони можуть брати участь у демократичних процесах. Про справжню інтеграцію дітей та молодих людей у суспільство як його повноцінних членів, тобто про інклюзію у повному сенсі цього слова, — йдеться при використані терміну – “Партисипація”.

Партисипація означає “співпричетність”

У латинській мові є термін «партисипація», який походить від слів: «pars, partis» — частина, участь і «capere» — брати, приймати. Найочевиднішими варіантами перекладу українською мовою є «співпричетність» або «співучасть». Ще можливий варіант тлумачення – «ділитись», «поділяти». Адже йдеться про те, щоб ділитися владою, повноваженнями, розділяти право на ухвалення рішень і відповідальність з дітьми та молоддю, про майбутнє та процеси у житті громади. Дорослі діляться з дітьми та молоддю і віддають їм певну частину повноважень. Діти та молоді люди отримують право участі в ухваленні рішень, які безпосередньо стосуються їх інтересів.

У яких випадках партисипація є доречною?

  1. Чітке визначення нових прав дітей та молоді й не менш чітке визначення ситуацій, у яких їхня участь неможлива: прозорі межі партисипації, які мають юридичну силу.
  2. Звичайно, є також питання, що залишаються винятково відповідальністю дорослих. У таких питаннях саме дорослі мають узгоджувати позиції між собою. Проте, навіть такі питання не виключають певну частку партисипації дітей та молоді (якщо вони самі зацікавлені в цьому).
  3. Питання, що стосуються як дітей та молоді, так і дорослих, можуть вирішуватися тільки дорослими разом із дітьми й молодими людьми, водночас обговорення має відбуватися на рівних.
  4. Усі питання, що стосуються лише дітей та молоді, з якими вони можуть впоратися самі, треба передати їм. У побуті закладів освіти та в громадському просторі на рівні місцевого самоврядування є багато питань (часто не дуже значних), з якими діти та молоді люди цілком можуть впоратися самостійно.
  5. Основний принцип: «Не ухвалювати рішення для нас без нас».

Які теми годяться для партисипативного проєктування з дітьми та молоддю?

Майже всі. Можна обирати всі важливі для дітей та молоді теми на рівні місцевого самоврядування.

  • Теми, які вимагають репрезентації інтересів усіх дітей та молодих людей під час обговорення з представниками територіальної громади/міста в межах масштабних місцевих проєктів (наприклад, на нарадах із профільними комітетами та/або мером міста) — наприклад:

- донесення проблем дітей та молодих людей, їхніх пропозицій, ідей та побажань до представників органів місцевого самоврядування територіальної громади/міста;
– залучення дитячих і молодіжних перспектив у всі міські проєкти, які майже завжди ґрунтуються лише на баченнях дорослих людей;

  • Усі винятково дитячі та молодіжні теми, розроблення, управління й реалізація яких загалом можуть здійснюватися дітьми й молодими людьми самостійно — наприклад:

- бюджети молодіжних центрів;
– планування програми своїх заходів;
– напрями спільних тематичних поїздок;
– підбір книг для читання вголос у дитячих садках тощо.

Як зрозуміти, чи є процес партисипації вдалим?

Рівень партисипації можна оцінювати за допомогою різних моделей “драбин участі”. Є багато переліків критеріїв якості, що їх можна використати для оцінювання дитячих і молодіжних партисипативних проєктів. Деякі з них виникли у процесі реалізації таких проєктів, а деякі — під час наукових досліджень цієї теми. Найбільш поширеною є модель Роджера Харта з 8 щаблями. Перший щабель має на увазі повну відсутність партисипації дітей і молоді, а восьмий — максимальні повноваження для дітей і молодих людей щодо ухвалення рішень.

Проєкт “Social activation for YOUth – Активізація громадської участі” в м. Фастів

Проєкт “Social activation for YOUth – Активізація громадської участі” в м. Фастів.

Як підсумок, можна фіналізувати, що діти, підлітки та молодь мають право на участь в житті громади на рівні з дорослими. Така участь важлива для усвідомлення молодою людиною прав інших людей на власну думку, відмінну від інших. Перевага участі полягає в розвитку у молоді навичок соціальної співпраці на власному досвіді. Крім того, партисипаційний підхід може зробити процес прийняття рішень з питань, що стосуються дітей та молоді, більш ефективними та релевантними для їх кінцевих бенефіціарів, бо буде почута їх пряма думка.

 Інформація узята з  “Учасmь в ухваленні рішень, процесах mа проєкmах. Міжнародний досвід mа пракmичні рішення. Меmодичний посібник для робоmи з діmьми і молоддю” 

Візуальний матеріал підготовлено в межах проєкту “Social activation for YOUth – Активізація громадської участі”, який реалізується ГО “JCI Youth”, в рамках програми PSU від «Українська академія лідерства» та PATRIR.


Тематика публікації:                                            

Останні публікації цього розділу:

Алгоритм отримання компенсації за працевлаштування переселенців: інформація для роботодавців

Поради психолога щодо роботи сімейних лікарів з ветеранами

Гайд для ВПО “Юридичний супровід вирішення житлових питань ВПО”

Теоретичний гайд: як заповнити грантову заявку

Політика згуртованості: ЄС та Україна. Аналітична записка

OSINT-розвідка у роботі журналістів/ок