Законність та порядок стягнення 3% річних та інфляційних витрат з боржника за несвоєчасне здійснення оплати за житлово-комунальні послуги

За змістом ст. 5 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” до житлово-комунальних послуг належать: послуга з управління багатоквартирним будинком, послуги з постачання та розподілу природного газу, ...

Додано:
tetyanavechirko

pexels-jeshootscom-442574

tetyanavechirko

 • За змістом ст. 5 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги” до житлово-комунальних послуг належать: послуга з управління багатоквартирним будинком, послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами. Споживач зобов’язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами згідно п. 5 ч. 2 ст. 7 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”.

  Відповідно до загальних умов виконання зобов`язання, установлених ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання повинно виконуватись належним чином згідно з умовами договору та вимогами ЦК України, інших актів цивільного законодавства. Недотримання таких вимог призводить до порушення зобов`язань.

  У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. (ст. 26 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги). Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

  За умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином пеня не нараховується.

  Пунктом 10 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що споживач зобов`язаний у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг.

  Така ж відповідальність за несвоєчасне здійснення платежів за надання послуг з теплопостачання встановлена у п. 30 “Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.

  Застосування індексу інфляції за прострочення зобов’язання виплатити суму боргу ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено обов’язок боржника сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

  Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов`язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов`язання.

  Втрати від інфляції розраховуються за формулою:

  Втрати від інфляції = (сума боргу)х(Індекс інфляції) /100-(сума боргу)
  Індекс споживчих цін (індекс інфляції ) показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання ст. 1 ЗУ “Про індексацію грошових доходів населення.

  Не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і індекс інфляції обчислюється та публікується в офіційних періодичних виданнях.

   Три проценти річних розраховуються за формулою: Проценти = (сума боргу)х (процентна ставка) / 100/ (кількість днів у році)х(кількість днів у місяці)

  Відповідно до ст. 258 Цивільного кодексу України позовна давність до вимог про стягнення пені застосовується в один рік .

  Для стягнення індексу інфляції та 3% річних застосовується загальна позовна давність в 3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу України ). Разом з тим спеціальна позовна давність застосовується за умови подання стороною у спорі відповідної заяви, зробленої до винесення судом рішення.

  Позови про стягнення пені, індексу інфляції та 3 % річних подаються до міського, міськрайонного суду за місцем знаходження боржника (відповідача по справі).

  Нормативно-правовова база:

 З повагою, головний спеціаліст відділу

«Олександрівське бюро правової допомоги»  Тетяна Вечірко


Тематика публікації:  

Останні публікації цього розділу:

Як активісти згуртували громаду і перемагають забудовника на Совських ставках у Києві

«Креативна Європа»: кращі проєкти міжсекторальної співпраці

Дослідження благодійності 2021 року в Україні

Успішні приклади впровадження РЕЧВ на підприємствах України (Чернігівщина)

Успішні приклади впровадження РЕЧВ на підприємствах України (Харків)

“Каталог зелених рішень”: посібник з екоідеями для учасників Громадського бюджету

 • Greg Greghim

  А як виплачувати пенсію то про індекс інфляції ніхто і не чув.