Вплив індексу якості еліт на економічний і політичний розвиток країни. Інтерпретація для України

Індекс якості еліт (EQx): що це? Які основні складові і компоненти, які використовуються під час створення рейтингу? Що показує рейтинг EQx? Яке місце в рейтингу займає Україна? Аналітики Інституту ...

Додано:
Tetiana Kavunenko

тренінги навчання команда

Tetiana Kavunenko

Індекс якості еліт (EQx): що це? Які основні складові і компоненти, які використовуються під час створення рейтингу? Що показує рейтинг EQx? Яке місце в рейтингу займає Україна? 

Аналітики Інституту “Республіка” проаналізували ряд документів, в тому числі  рейтинг Elite Quality Report 2021, аби дослідити, як індекс якості еліт впливає на економічний та політичний розвиток в контексті України. Тож, ми готові ділитися результатами. 


Що показує Індекс якості еліт?

EQx показує ступінь сукупного впливу національних еліт на суспільство через вимір:

 

 • показників добробуту, тобто, діяльності по створенню і перерозподілу цінності від однієї групи людей до іншої;
 • показників влади або потенціалу вилучення цінності;
 • здатності еліт наполягати на своїх перевагах і бізнес-моделях через інституційні механізми країн.

 

Отриманий бал та місце країни у глобальному рейтингу дозволяють оцінити створення цінності елітами (англ. – Value Creation) на противагу зменшення цінності (англ. – Value Extraction). На основі фактів порівняльний Індекс націлений бути провідним показником розвитку людського потенціалу та економічного зростання країни в цілому та рівня життя громадян, зокрема. 

 

У чому полягає концепція EQx?

Припустимо, що бізнес-моделі еліти є ключовими факторами майбутнього процвітання та добробуту нації. 

 

У будь-якій політекономії існують два типи бізнес-моделей: 

 1. моделі, орієнтовані на створення цінності, такі як: нові біотехнологічні ліки, розроблені інноваційними фармацевтичними компаніями чи стартапами; 
 2. рентоорієнтовані та орієнтовані на зменшення цінності моделі, такі як: монополії чи торговельні бар’єри, що призводять до підвищення цін. 

У 2019 році Мартін Вольф, головний економіст Financial Times, висловив думку, що навіть в ліберальних демократіях може існувати велика кількість рентоорієнтованих моделей, організованих «капіталістами- рантьє» (капіталістами, що отримують дохід з активів, які генерують економічну ренту, а не завдяки капіталу чи праці, що використовуються для виробництва на «вільному» конкурентному ринку).

Яка мета Індексу якості еліт? 

EQx має на меті впровадити концепції політичної економії, прирівнюючи їх до фактичних рівнів створення цінності та погоні за рентою. 

Індекс можна розділити на 2 підіндекси: владу (англ. – power) та цінність (англ. – value). Влада розглядається як необхідна умова для рентоорієнтованих та орієнтованих на відкачку цінності бізнес-моделей, оскільки, ці бізнес-моделі потребують влади для свого функціонування. Таким чином, підіндекс влади І (англ. – Power Sub-Index I) є показником потенційної відкачки цінності в майбутньому.     

                                                                                         

Обидва підіндекси, у свою чергу, пов’язані з політичними та економічними аспектами. Це породжує 4 Індексні області: 

 1. підіндекс влади (англ. – Power Sub-Index): політична влада (англ. – Political Power) (і) та економічна влада (англ. – Economic Power) (іі); 
 2. підіндекс цінності (англ. – Value Sub-Index): політична цінність (англ. – Political Value) (ііі) та економічна цінність (англ. – Economic Value) (іv).

 

ВЛАДА

 

Підіндекс влади І

Влада належать до здатності еліт нав’язувати свої преференції у сфері політекономії; таким чином, влада є показником потенційної відкачки цінності у майбутньому.

Політична влада (і)

Вимірює охоплення 3-х видів норм: правил держави, правил регулювання бізнесу та трудового права.

Індекс якості еліт і Україна

Якщо говорити про Україну в контексті індексу якості еліт, то ми очолюємо список з 50 країн з елітами середньої якості.

Так, Україна зайняла 76-е місце серед 151 країни в рейтингу Elite Quality Report 2021, який підготував Швейцарський інститут Санкт-Галлена. 

У цьому рейтингу науковий центр оцінив якість еліт в нашій країні як «середню». 

Як розраховувався рейтинг?

Швейцарський інститут Санкт-Галлена розраховував рейтинг по 107 критеріям, розділяючи 150 країн на «найякісніші еліти», «якісні еліти», «еліти середньої якості» та «еліти, що відстають»

Рейтинг базується на характеристиці політичної економіки на макрорівні, яка вимірює сукупність створення вартості всіх елітних бізнес-моделей, а під «елітами» маються на увазі домінуючі коаліції, що володіють найбільшою здатністю до координації в суспільстві та використовують найбільш ефективні бізнес-моделі.

 

Загальний бал України в даному рейтингу – 47,3. За двома категоріями ми отримали максимальні бали серед всіх країн: 

 • різниця в оподаткуванні приросту капіталу і прибутку;
 • частка self-made мільярдерів. 

 

Однак, Україна отримала 0 балів за критеріями самогубств і смертності від наркотичних речовин і отримала низькі бали за критеріями кількості загиблих в збройних конфліктах і за критерієм соціальної ворожнечі.

 

У дослідженні також наголошується, що українська еліта має ряд серйозних проблем:

 • неефективну державну політику і традиційні підходи до управління в економіці; 
 • національні загрози безпеці, включаючи втрату контролю над частиною території та втрату традиційних експортних ринків збуту. 

 

Аналітики Інституту “Республіка” також проаналізували стан України, згідно критеріїв, за яким складається Рейтинг країн за Індексом якості еліт. Наводимо кілька витягів із дослідження.

 

Показник зайнятості у державному секторі, в секторі загального державного управління.

Цей показник обчислюється, як зайнятість у державному секторі, в секторі загального державного управління (визначено в системі Національних рахунків).

 

“Надмірна кількість працівників державного сектору у сферах, не пов’язаних із охороною здоров’я та поза освітою, відображається на співробітниках державного сектору як % від загальної зайнятості і вказує на політичну владу елітних робочих груп. Ці групи інтересів з’являються, коли ринки праці спотворені, а економічна продуктивність страждає. Витрати на надмірних працівників державного сектору оплачуються коштом податків або державних запозичень, тобто, решти робітничого класу. Як протилежний аргумент існує певна кількість завдань в економіці, які найбільш ефективно виконуються державним сектором”, – йдеться в аналізі.

 

Багатство мільярдерів у % ВВП (англ. – Billionaires’ wealth as % of GDP) 

Показник вимірює суму загального накопиченого багатства мільярдерів певної країни (станом на останній день календарного року) у відсотках від ВВП.

 

Тож, щодо України, багатство мільярдерів у відсотках до ВВП демонструє домінування фірм, зображуючи відносну вагу власників елітних фірм та активів щодо загального національного доходу. Простежується тверде домінування однієї людини. Такі потужні особистості та нащадки родин засновників можуть з часом змінити свої бізнес-моделі від створення вартості до видобутку, якщо їм не вдасться впровадити інновації та включити у свої імперії можливості, що надаються новими технологіями.

 

Топ-10 прибутковх фірм (англ. – Top 10 firms profitability)

Цей показник вимірює середню рентабельність (прибуток, поділений на доходи) 10 найбільших компаній країни з точки зору прибутку. 

 

10 найкращих рентабельних фірм є показником твердої домінанти в економіці. Чим більша прибутковість провідних компаній країни, тим вища ймовірність того, що домінування є результатом надконкурентного ціноутворення або інших видів антиконкурентної поведінки, пов’язаної із вилученням вартості. 

 

Безпека у контексті Covid-19 (англ. – Covid-19 safety)

Індекс COVID19-безпеки оцінює країну на основі 76 параметрів, що характеризують країну у співвідношенні ефективності лікування і рівня ризику під час пандемії COVID19.

 

Показник безпеки під час Covid-19 вказує на політичну цінність, створену як частину отримання доходу. Covid-19 безпечно безпосередньо забезпечує функціонування бізнес-моделей, створення цінностей в економіці, захищаючи людський капітал і здатність генерувати цінність як еліт, так і не еліт.

 

Витрати на загальнодержавні послуги у % ВВП (англ. – Expenditure on general public services as % of GDP)

Цей показник враховує загальну підмножину державних послуг Класифікації розрізів урядів (COFOG) і відображає державні витрати на загальнодержавні послуги, розділені на ВВП відповідної країни) 

 

Уряд повинен надавати певні державні послуги, що мають вирішальне значення для його громадян. Однак, якщо він охоплює занадто широкий спектр послуг, вони можуть бути запропоновані неефективно, приватний сектор страждає від конкуренції, що обтяжує економічне зростання. 

 

Смерті, пов’язані з бойовими діями на 100 осіб (англ. – Battle-related deaths per 100)

Всі випадки смерті, як військових, так і цивільних, які сталися в зонах бойових дій.

 

Смерті, пов’язані з бойовими діями, є проксі-сервером зовнішнього миру (і мають відповідний показник, що вимірює внутрішній мир). Відсутність зовнішнього миру ставить під загрозу здатність агентів політичної економіки розробляти бізнес-моделі створення цінності. Відсутність зовнішньої безпеки, як політичної цінності, означає податок на громадян, отже, цей показник є частиною стовпу доходу. Пов’язані з битвами смерті, такі як вбивства та будь-яка неприродна загибель людей, є видобутком цінності, коли помітна економічна втрата накопичується в контексті моральних страждань.

 

Топ 10% частки національного доходу до оподаткування (англ. – Top 10% share of pre-tax national income)

Цей показник вимірює частку національного доходу до оподаткування, що становить 90-100% дорослих осіб (старше 20 років). Національний дохід до оподаткування – це сума доходу від праці до оподаткування та доходу від капіталу до оподаткування.

 

Частка 10% національного доходу до оподаткування є мірою нерівності. Надмірна або структурна нерівність може відображати сформовані правила гри, які стримують інвестиції у діяльність зі створення вартості, включаючи інвестиції в новий бізнес або людський капітал. Надмірна рівність створює інший набір проблем, а також не стимулює створення цінності. Подальші дослідження дозволять визначити інші показники нерівності, що відображають видобуток вартості, щоб збагатити та підвищити точність стовпа отримання доходів. 

 

Злиття та поглинання у % від інвестицій (англ. – M&A as % of investment)

Сума угоди M&А в країні вимірюється шляхом підсумовування усіх угод злиття та поглинання у відповідному році на суму, що перевищує 100 млн доларів США. Потім вартість угоди ділиться на загальний обсяг інвестицій у відповідній країні.

 

Надмірне поглинання та поглинання, як % інвестицій у національну економіку, є показником рентних компаній, що використовують злиття та поглинання у міру домінування на ринку. Протилежним аргументом є те, що злиття та поглинання винагороджує створення вартості та відмовляє від моделей видобутку вартості, тоді як це призводить до подальшого створення вартості, оскільки активи передаються з нижчих цілей у вищі. 

 

Рівень безробіття (англ. – Unemployment rate)

Рівень безробіття визначається кількістю людей, які не мають або шукають роботу. 

 

Рівень безробіття неокласично осмислюється як внутрішньоробоча рента, яку шукає робоча еліта. Видобуток вартості працевлаштованим досягається за рахунок вищих за ринкову рівновагу заробітних плат та виплат, перешкоджаючи зниженню ціни на робочу силу та спричиняючи безробіття для вразливих постачальників робочої сили (молодих, людей у віці, непрофспілкових працівників). Рівень безробіття серед молоді викликає занепокоєння, оскільки дослідження показують, що тривалі періоди безробіття можуть мати тривалий вплив на людину з точки зору майбутньої зайнятості та потенціалу створення вартості.

 

Хто очолює рейтинг Elite Quality Report 2021?

 

Серед лідерів країн за індексом якості еліт на першому місці  Сінгапур, на другому – Швейцарія, на третьому – Велика Британія.                                                                                 

Найгірші показники у Лівії, Судані та Ємену. 

 

Які загальні висновки EQx2021 щодо всіх країн, які включені в список?

 1. Існують суттєві відмінності в елітарній якості та цінностях у всьому світі, які впливають на економічне та соціальне відновлення у відповідь на кризу COVID-19.
 2. Сінгапур зберігає найвищу позицію у рейтингу, як країна, яка має найвищу елітарну якість. 
 3. Прогнозується стійке довгострокове зростання елітарної якості у понад 70% африканських країн. 
 4. Великобританія (№ 3) та США (№ 5) мають елітні системи, що керуються створенням цінності, які мають можливість подолати труднощі, що викликають розбіжності в таких критичних питаннях, як Brexit або поляризація американських виборців. 
 5. Актуальність питання боротьби з пандемією COVID-19 надзвичайно висока для сучасного публічного дискурсу. EQx2021 виявив, що країни, які мать вищий індекс якості еліт такі, як Сінгапур (№1), Швейцарія (№2), Ізраїль (№7) та Нова Зеландія (№13) змогли краще захистити свої країни від впливу на здоров’я та економіку COVID-19.

 

​​Примітка. Місія «Активної Громади»: досягти добробуту через демократичний розвиток  громад України. Мета на 2025 рік: активізувати та залучити щонайменше 1% громадян до участі у прийнятті рішень та просуванні реформ в Україні на системній основі для добробуту в громадах України. Ініціатива створена в межах діяльності Інституту «Республіка». Ми працюємо задля підвищення свідомої активності громадян.

 

Авторка тексту та інфографіки: Тетяна Кавуненко, керівниця пресслужби Інституту “Республіка” та ВІ “Активна Громада” 

 

Автор дослідження “Інтерпретація Індексу якості еліт для України”: Олександр Журик, адміністратор бази даних Інституту “Республіка”

 


Тематика публікації:        

Останні публікації цього розділу:

«Розширення можливостей жінок у бізнесі»: історія Марії Дворської

Впровадження гендерних підходів на робочому місці дозволяє жінкам впливати на розвиток компанії

Як розвивати громадянське суспільство під час війни

Виклики і можливості розвитку сфери культури та соціальної згуртованості у Тернопільській області

Об’єднання задля відновлення: як ОГС можуть працювати разом для спільного впливу на процеси?

Що потрібно зробити, щоб комфортно жити в громаді?