Розкажи мені що сталося, або зізнайся. Дослідження про процесуальне інтерв’ю

Протягом останніх двох років експертами ініціативи Процесуальне інтерв’ю. Україна проводилось дослідження щодо використання правоохоронними органами допитів під час досудового розслідування - ...

2020-08-16 (2)

Денис Губашов

Протягом останніх двох років експертами ініціативи Процесуальне інтерв’ю. Україна проводилось дослідження щодо використання правоохоронними органами допитів під час досудового розслідування – “Розкажи мені що сталося, або зізнайся. Дослідження про процесуальне інтерв’ю. Аналіз міжнародного досвіду. Опис узагальненої моделі. Аналіз національної системи підготовки та практики”.

Практика проведення допитів в Україні є спадком обвинувального підходу, який притаманний країнам з тоталітарним та посттоталітарним режимом. Так, слідчий підходить до допиту з позиції винуватості особи, використовуючи різноманітні психологічні маніпулятивні тактики для отримання зізнання. Така практика негативно впливає на ефективність досудового розслідування і є однією з ключових перепон на шляху швидкого та ефективного пошуку осіб, які справді вчинили злочин, адже такі справи «розвалюються» вже на стадії судового розгляду.

Спеціальний доповідач ООН з питань катувань (2010-2016) Хуан Мендес у доповіді, представленій на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, закликав міжнародну спільноту розробити світові стандарти проведення допиту, побудованого на використанні непримусових, таких, що відповідають етичним принципам, методів, побудованих на науково обґрунтованих даних. Прикладом найкращих практик втілення таких стандартів є модель процесуального інтерв’ю.

Процесуальне інтерв’ю — це перехід від отримання зізнання будь-якою ціною до отримання реальної інформації, важливої для доведення вини особи у вчиненні злочину в суді. 

У вересні 2019 року розпочалось пілотування використання процесуального інтерв’ю в НАБУ. Навчання пройшли 31 детектив, з них — 5 керівників.

Учасники пілоту, які на практиці використовують процесуальне інтерв’ю, відзначають, що успішне встановлення психологічного контакту часто є ключем до отримання інформації.

Впровадження процесуального інтерв’ю на зміну традиційним допитам є сучасним світовим трендом, спрямованим на підвищення ефективності діяльності органів правопорядку.

Процесуальне інтерв’ю спрямовує правоохоронців проводити систематичне та всебічне розслідування обставин вчиненого злочину та запобігає встановленню передчасних висновків у справі. Як наслідок, цей метод допомагає органам правопорядку ефективно розслідувати злочини й при цьому забезпечувати належним чином процесуальні гарантії підозрюваних осіб, що сприяє формуванню стійких відносин довіри з громадою.

Національна практика проведення допитів органами досудового розслідування в Україні не повною мірою відповідає стандартам процесуального інтерв’ю та має риси, більш притаманні обвинувальному підходу до отримання інформації від підозрюваної особи, орієнтованому на отримання її зізнання у вчиненому злочині та повідомлення підозрюваним усіх обставин його вчинення.

 

До основних вад наявного в Україні підходу до проведення допитів органами правопорядку можна віднести:

 • неналежну підготовку слідчих до проведення допитів;
 • нездійснення слідчими належного роз’яснення підозрюваній особі її прав та порядку проведення допиту;
 • використання під час допиту різного роду психологічних маніпуляцій з метою введення підозрюваної особи в оману;
 • проведення допитів у не пристосованих для цього приміщеннях тощо;
 • нечасте використання відеофіксації допитів.
 • Такий підхід зберігається через низку причин, а саме:
 • фрагментарна та застаріла система підготовки правоохоронців з питань проведення допитів (розпорошеність теми по різних дисциплінах, неузгодженість дисциплін між собою, брак часу на навчання, брак практичного навчання, невикористання сучасних напрацювань у сфері процесуального інтерв’ю);
 • відсутність в органах досудового розслідування системи оцінки якості проведення допитів, підтримки та супроводу нових працівників;
 • надмірне перевантаження слідчих;
 • відсутність у підрозділах органів досудового розслідування спеціальних кімнат для проведення допитів, обладнаних системами відеофіксації;
 • незацікавленість слідчих у якісному позасудовому допиті через неможливість використати його результати під час судового розгляду.

 

Рекомендації за результатами дослідження

Розробити національну стратегію впровадження процесуального інтерв’ю, яка передбачатиме консолідацію зусиль різних інституцій навколо реалізації системних змін у цій сфері та включатиме нижченаведені рекомендації.

Зміни нормативного регулювання проведення допиту:

 1. Надати можливість судам використовувати показання, надані під час досудового розслідування, за умови дотримання критеріїв допустимості доказів, а також забезпечення процесуальних гарантій допитуваних осіб (участь адвоката, забезпечення права на мовчання, здійснення відеофіксації допиту та ін).
 2. Зняти заборону, передбачену ч. 4 ст. 224 КПК, щодо обов’язку особи, яка проводить допит, припинити його відразу після відмови підозрюваного відповідати на питання та давати показання. Замість цього, задля забезпечення належних процесуальних гарантій підозрюваної особи від неналежного поводження, доцільно встановити обмеження щодо тривалості допиту в таких ситуаціях, а також заборону на повторну постановку питань, щодо яких особа відмовилася надавати показання.
 3. Виключити необхідність вносити до тексту протоколу показання на вимогу учасників слідчої дії у разі, якщо здійснювалася відеофіксація допиту (абз. 2 ч. 2 ст. 104 КПК), щоб зекономити час на проведення допиту та оформлення його результатів. 

 

Забезпечення розвитку працівників органів правопорядку: 

 1. Розробити та впровадити національну навчальну програму
 2. з процесуального інтерв’ю для різних рівнів навчальної підготовки прокурорів, слідчих (детективів) та оперативних працівників, а також окремо для керівників (як для базової підготовки під час здобуття освіти у ЗВО, так і для первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації та додаткової підготовки).
 3. Підготувати настанови (навчально-методичний посібник) з проведення процесуального інтерв’ю, адаптовані до українського законодавства, що спиратимуться на найкращі світові практики та дослідження, а також результати пілотування процесуального інтерв’ю в Україні.
 4. Забезпечити поетапне проходження навчальної програми з процесуального інтерв’ю для всіх наявних слідчих (детективів).
 5. Забезпечити поетапне проходження керівниками слідчих (детективів) навчальної програми з процесуального інтерв’ю для керівників.

 

Підтримка впровадження процесуального інтерв’ю з боку органів досудового розслідування

 1. Розробити та впровадити політики щодо застосування процесуального інтерв’ю.
 2. Розробити та впровадити модель компетенцій слідчих (детективів) для проведення процесуального інтерв’ю.
 3. Забезпечити впровадження системи моніторингу й оцінки якості проведених допитів та навичок слідчих (детективів).
 4. Активізувати інститут наставництва, поширювати найкращі практики процесуального інтерв’ю.
 5. Розробити та затвердити єдині для органів досудового розслідування стандарти з облаштування кімнат для проведення допиту.
 6. Облаштувати у кожному територіальному підрозділі органів досудового розслідування не менш ніж одну кімнату для проведення допиту відповідно до затверджених стандартів.
 7. Впровадити у практичну діяльність органів досудового розслідування єдині форми бланків протоколів допиту, плану допиту та оцінки якості проведення допиту. 

 

Впровадження вищенаведених рекомендацій передбачає консолідацію зусиль різних інституцій та об’єднання їх навколо ідеї трансформації допиту в сучасну практику процесуального інтерв’ю. 

Задля ефективної підтримки цих змін, поширення найкращих практик процесуального інтерв’ю, а також формування міцних професійних зв’язків між слідчими (детективами) різних інституцій вважаємо за необхідне також створити Національну керівну групу з впровадження процесуального інтерв’ю, до якої могли б увійти представники інституцій, навчальних закладів, дослідники у сфері процесуального інтерв’ю та інші зацікавлені особи. Ефективна діяльність такої групи може суттєво сприяти розвитку та впровадженню процесуального інтерв’ю в Україні.

Investigative Interview.Ukraine – незалежне об’єднання експертів та практиків у сфері кримінальної юстиції та досудового слідства діяльність якого направлена на впровадження новітніх інструментів допиту, які підвищують ефективність досудового слідства та захист прав людини в правоохоронних органах.

Ініціатива реалізується за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.


Сторінка Процесуальне інтерв’ю. Україна у facebook.

Блог ініціативи на Site.ua


Тематика публікації:      

Останні публікації цього розділу:

Як протидіяти фейкам: три поради на щодень

Посібник Ради Європи «Демократичне врядування в школах»

Щодо спрямування коштів на організацію онлайн-навчання для закладів загальної середньої освіти

Проект Закону України «Про освіту дорослих». Що він НЕ ДАЄ закладам післядипломної педагогічної освіти?

Активізм 2020: Моніторингова доповідь щодо переслідувань активістів і правозахисників

Вибори 2020! Важливо знати кожному