Реформа державних закупівель. Порядок денний Асоціації між Україною та ЄС

До Вашої уваги аналітичний звіт щодо ходу виконання Порядку денного Асоціації між Україною та ЄС, підготовлений ГО “Ініціатива та Розвиток”. Частина 7 – Реформа державних закупівель. РЕФОРМА ...

Додано:
ngo.indev

Логотип

ngo.indev

До Вашої уваги аналітичний звіт щодо ходу виконання Порядку денного Асоціації між Україною та ЄС, підготовлений ГО “Ініціатива та Розвиток”. Частина 7 – Реформа державних закупівель.

РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

 Порядок денний Асоціації між Україною та ЄС

Підвищити прозорість та конкурентоспроможність в галузі державних закупівель. Привести перелік виключень із сфери державних закупівель у відповідність до директив ЄС щодо державних закупівель. Забезпечити проведення закупівель на конкурсній основі та гарантувати доступ до інформації щодо державних закупівель, зокрема для державних підприємств.

Хід виконання ПДА

Реформа в сфері державного управління характеризується єдиним Законом України “Про публічні закупівлі”, який було прийнято Верховною Радою 25 грудня 2015 року, та який вводився в дію з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання; з 1 серпня 2016 року – для всіх замовників.

Насамперед, реформа державних закупівель асоціюється з системою електронних торгів Prozorro, яка набула популярності та визнання як серед українських, так і серед європейських експертів. Можна з впевненістю констатувати, що реформа державних закупівель є однією з найуспішніших українських реформ.

Хронологія розгляду в Верховній Раді

В наведеній нижче таблиці можна побачити хронологію проходження законопроекту у ВРУ:

Дата Стан
30.11.2015 Одержано ВРУ за реєстраційним номером 3559
30.11.2015 Передано на розгляд керівництву
02.12.2015 Направлено на розгляд комітету
03.12.2015 Надано для ознайомлення
10.12.2015 В порядок денний не включено
24.12.2015 Включено до порядку денного
25.12.2015 Вручено подання комітету про розгляд
25.12.2015 Закон прийнято
02.02.2016 Вручено редакційне уточнення
04.02.2016 Проголосовано редакційне уточнення
05.02.2016 Закон підписано Головою ВРУ
05.02.2016 Закон направлено на підпис Президенту
16.02.2016 Повернуто з підписом від Президента

 

Характеристика Закону

Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) розроблено на виконання розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди та Указу Президента України “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020″ щодо впровадження електронних закупівель, а також статті 153 глави 8 “Державні закупівлі” розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у частині імплементації Директив 2014/24/ЄС і 2014/25/ЄС.

Так, Законом пропонується регулювати закупівлі, що здійснюються від 50 тис. гривень до порогів застосування процедур закупівель, що сприятиме прозорості використання бюджетних коштів. Запровадження системи електронних закупівель та електронної системи оскарження підвищить рівень конкуренції у сфері державних закупівель та знизить рівень корупції. Переведення процедур закупівлі в електронний формат забезпечить швидкий обмін документами та інформацією, розкриття всіх пропозицій учасників після завершення аукціону у відкритих торгах, створить модель електронних закупівель за участю держави та приватного бізнесу.

Законом передбачено здійснення державних закупівель із застосуванням двох конкурентних процедур регулювання: відкриті торги і конкурентний діалог, а також однієї неконкурентної – переговорної процедури закупівлі. Відкриті торги здійснюються з обов’язковим проведенням аукціону з найнижчою ціною та з урахуванням нецінових критеріїв. Процедура конкурентного діалогу застосовується в разі, якщо: замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики товарів та робіт або визначити вид послуг; для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками (предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розроблення інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень тощо). Переговорна процедура закупівлі здійснюватиметься без попередньої публікації (оприлюднюється тільки повідомлення про намір укласти договір після проведення переговорів з учасником процедури).

Законом також передбачається можливість створення централізованих закупівельних організацій (далі – ЦЗО), якими є юридичні особи, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, замовниками, відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до Закону. Особливості створення та діяльності ЦЗО та особливості здійснення ними закупівель за рамковими угодами встановлюються Кабінетом Міністрів України. Створення таких організацій сприятиме підвищенню ефективності державних закупівель та економії в державному секторі.

Водночас Законом пропонується регулювання закупівель, що здійснюються окремими суб’єктами господарювання, у зв’язку з чим скасовується Закон України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”.

Закон підготовлено за участю представників Міноборони, Антимонопольного комітету, Національного банку, експертів Проекту ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні за стандартами ЄС”, представників громадських організацій, активістів, великих замовників.

Зміст Закону

Законом передбачається:

- обов’язковість проведення закупівельних процедур через електронну систему;

- запровадження електронного аукціону, який передбачає автоматичну оцінку тендерних пропозицій. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

В оголошенні про проведення процедури закупівель обов’язково зазначаються відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.

- замість 5 процедур  залишити 3 (відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура). Відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов:

1) замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;

2) предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.

Переговорна процедура закупівлі – це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону.

- суттєво змінюється термінологія, зокрема, замість терміну “державна закупівля” передбачається поняття “публічна закупівля”; замість термінів “конкурс”, “документація конкурсних торгів”, “пропозиція конкурсних торгів”, “комітет з конкурсних торгів”,  передбачається поняття  “тендер”, “тендерна документація”, “тендерна пропозиція”, “тендерний комітет”;

- об’єднуються два закони щодо закупівель: Закон України “Про здійснення державних закупівель” та Закон України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”.

Виконання Порядку денного Асоціації між Україною та ЄС

Як було зазначено вище, реформа державних закупівель є однією (чи не єдиною) з найуспішніших реалізованих реформ в Україні. Початкові результати втілення електронних закупівель вже призводять до економії мільярдів гривень та позбавляють історично корумповану сферу державних тендерів корупційного впливу.


Тематика публікації:              

Останні публікації цього розділу:

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Що важливо знати

Аналітичний огляд рішень Європейського суду з прав людини у справах із доступу до публічної інформації

Результати моніторингу цифрових прав за грудень 2020 року

Інформаційна політика та комунікація обмежень свободи пересування під час пандемії

Як в Запоріжжі «достукатись» до міської влади

Проєкт Положення про ліцей: застосувати не можна скасувати