Міжнародний республіканський інститут (МРІ) в Україні шукає Керівника програм для програми UNITY

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
gkoshulap

вакансія
Міжнародний республіканський інститут (МРІ) в Україні шукає Керівника програм для програми UNITY

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – це неприбуткова та непартійна організація, що працює над утвердженням демократії в усьому світі. З 1994 року МРІ працює в Україні, сприяючи розвитку органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадянського суспільства, а також активному залученню громадян у ці процеси.

МРІ шукає Керівника програм (Program Officer) для програми «Українська національна ідентичність через молодь» (UNITY), яка реалізується IREX за фінансової підтримки USAID.  Керівник програм буде координувати діяльність МРІ в рамках програми UNITY та виконувати роль технічного  консультанта місцевої української організації (організацій), яка впроваджуватиме програму громадянської освіти для молоді віком від 10 до 24 років.  Ця посада буде базуватися в київському офісі UNITY і вимагатиме активної та постійної взаємодії з працівниками МРІ в Україні. Обов’язки Керівника програм, який працюватиме під керівництвом Директора МРІ в Україні, а також разом з Директором програм МРІ та працівниками IREX, включатимуть наступне:  

 • Здійснювати реалізацію та нагляд за програмами громадянської освіти та дебатів в рамках ґранту USAID;
 • Працювати як старший Керівник програм Міжнародного республіканського інституту в команді UNITY та надавати керівництво, підтримку та консультації іншим співробітникам програми UNITY з програмних і політичних питань;
 • Підтримувати тісні контакти та зв’язки з місцевими службовцями, молодіжними організаціями та експертами з питань, які стосуються програм МРІ;
 • Готувати програмні бюджети і планувати закупівлі у тісній співпраці з фінансово-адміністративним відділом МРІ в Україні;
 • Своєчасно готувати звіти з усіх програмних заходів;
 • Взаємодіяти з відділом моніторингу та оцінювання МРІ в Україні, щоб забезпечити правильний і точний збір даних щодо програм;
 • Представляти МРІ на публічних заходах і конференціях; бути в змозі говорити про роботу МРІ та представляти імідж інституту в очах громадськості;
 • Виконувати інші обов’язки відповідно до вимог.

Успішний кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • Ступінь магістра з відповідних спеціальностей, таких як міжнародні відносини, юриспруденція або державна політика;
 • Попередній досвід роботи в проєкті з розвитку, громадській або міжнародній організації;
 • Попередній досвід навчання або підготовки молоді у сфері політичних та соціальних питань та реалізації програм громадянської освіти
 • Глибоке знання українського громадянського суспільства, що працює з молоддю;
 • Бажаний досвід співпраці як з національними органами влади, так і з органами місцевого самоврядування;
 • Попередній досвід управління програмами, а також їх моніторингу та оцінки;
 • Вільне володіння українською та російською мовами; професійні навички розмовної англійської мови та вміння писати професійно англійською мовою;
 • Відмінні комунікативні навички, як усно, так і письмово;
 • Уважний до деталей і високоорганізований працівник;
 • Здатний співпрацювати, зорієнтований на роботу в команді;
 • Вміння правильно визначати пріоритети і справлятися з кількома завданнями в стислі терміни;
 • Хороші навички роботи з комп’ютером та презентаційні навички.

Якщо Ви зацікавлені в отриманні цієї роботи, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою з написом в темі листа «Заявка на посаду Керівника програм (Програма UNITY)» за адресою: [email protected] не пізніше 7 жовтня 2020 року.

 

The International Republican Institute (IRI) is a non-profit, non-partisan organization dedicated to advancing democracy worldwide.  Since 1994, IRI has been active in Ukraine, supporting the development of local governments, political parties, civil society, and an active engaged citizenry.

IRI is currently recruiting a Program Officer (PO) for the USAID-funded Ukrainian National Identity Through Youth (UNITY) Program, implemented by IREX.  The PO will oversee the implementation of IRI’s activities under the UNITY Program and serve as a technical advisor to a local Ukrainian organization(s) that will implement a civic education curriculum to youth aged 10 through 24. This position will be based in UNITY’s Kyiv Office and will require substantial and frequent communication with IRI-Ukraine staff. Under the director of IRI’s Resident Program Director and together with IRI’s Resident Program Officer and IREX staff, the PO’s responsibilities will include the following:  

 • Carry out implementation and oversight of a civic education and debate programs under USAID-funded grant;
 • Serve as the most senior Program Officer on IRI’s UNITY Team and provide leadership, support and advice to other UNITY program staff on programmatic and political issues;
 • Maintain strong contacts and networks with local officials, youth organizations and experts as they relate to IRI’s programs;
 • Prepare all programmatic budgets and anticipate large procurements by working closely with IRI Ukraine Finance & Administrative Unit;
 • Prepare timely reports of all programmatic activities;
 • Interact with IRI Ukraine Monitoring & Evaluation unit to ensure appropriate and accurate data on programs is being collected;
 • Represent IRI at public events and conferences; be able to speak to IRI’s work and represent the public face of the institute;
 • Perform other duties as assigned.

A successful candidate will be able to demonstrate the following attributes:

 • Master’s degree in a relevant subject such as international relations, jurisprudence, or public policy;
 • Previous experience working with a development project, NGO or International Organization;
 • Previous experience educating or training youth on political and social topics;
 • In-depth knowledge of Ukrainian civil society working with youth;
 • Experience in collaborating with both national and local government entities is preferable;
 • Prior experience with program management and monitoring and evaluation;
 • Fluency in Ukrainian and Russian; professional English language skills and the ability write professionally in English;
 • Skilled communicator, both verbally and in writing;
 • Detail-oriented and highly organized;
 • Collaborative, team oriented individual;
 • Ability to prioritize and handle multiple tasks under tight deadlines;
 • Good computer and electronic presentation skills.

If you wish to apply for this position, please send your resume and application letter in English, with “Application for Program Officer (UNITY Program)” in the subject line to [email protected] no later than October 7, 2020.


Останні публікації цього розділу:

Вакансія: Cоnsultant-analyst on Investment Promotion

Національний консультант з підтримки впровадження цифрових рішень для бізнес асоціацій

Freedom House шукає Консультанта/ку для проєкту з громадського контролю за силовими структурами

Компанія / індивідуальний консультант(и) для проведення оцінки потреб щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) різних цільових груп та розробки втручань/тренінгів з нарощування потенціалу

Журналіст/ка-розслідувач/ка

Проєктний/а координатор/ка