Міжнародний республіканський інститут (МРІ) в Україні шукає Асистента програм для програми UNITY

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
gkoshulap

вакансія
Міжнародний республіканський інститут (МРІ) в Україні шукає Асистента програм для програми UNITY

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) – це неприбуткова та непартійна організація, що працює над утвердженням демократії в усьому світі. З 1994 року МРІ працює в Україні, сприяючи розвитку органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадянського суспільства, а також активному залученню громадян у ці процеси.

МРІ шукає Асистента програм (Program Assistant) для програми «Українська національна ідентичність через молодь» (UNITY), яка реалізується IREX за фінансової підтримки USAID.  Асистент програм відіграватиме ключову роль у наданні підтримки в реалізації проєктної діяльності МРІ.  Обов’язки Асистента програм, який працюватиме під керівництвом Директора МРІ в Україні, а також у взаємодії з Керівниками програм МРІ, включатимуть наступне:

 • Надання допомоги та підтримки програмному персоналу та програмній діяльності МРІ;
 • Надання технічної підтримки в організації навчальних заходів МРІ по всій Україні;
 • Складання та редагування документів, у тому числі звітів про виконання проєктів та проєктної кореспонденції англійською та українською мовами;
 • Співпраця з програмним персоналом для відстеження цілей програми та ведення обліку з метою надання спонсорам точних та своєчасних звітів;
 • Уміння використовувати комп’ютерні програми для розробки візуально привабливих повідомлень та матеріалів, які деталізують діяльність проєкту для донорів та партнерських організацій;
 • Можливість подорожувати, в тому числі під час вихідних, для проведення навчальних заходів МРІ;
 • Інші обов’язки відповідно до вимог.

Успішний кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • Ступінь бакалавра з відповідних спеціальностей, таких як міжнародні відносини, юриспруденція або державна політика;
 • Попередній досвід роботи в проєкті з розвитку, громадській або міжнародній організації;
 • Попередній досвід в одній з таких сфер (бажано в усіх трьох):
 • Вільне володіння українською та російською мовами; професійні навички розмовної англійської мови та вміння писати професійно англійською мовою;
 • Відмінні комунікативні навички, як усно, так і письмово;
 • Уважний до деталей і високоорганізований працівник;
 • Здатний співпрацювати, зорієнтований на роботу в команді;
 • Вміння правильно визначати пріоритети і справлятися з кількома завданнями в стислі терміни;
 • Хороші навички роботи з комп’ютером та презентаційні навички.
  • програми з розвитку демократії та/або врядування;
  • робота зі службовцями місцевого самоврядування або
  • навчальні програми та звітування за цими програмами;

Якщо Ви зацікавлені в отриманні цієї роботи, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою з написом в темі листа «Заявка на посаду Асистента програм (Програма UNITY)» за адресою: [email protected] не пізніше 7 жовтня 2020 року.

The International Republican Institute (IRI) is a non-profit, non-partisan organization dedicated to advancing democracy worldwide.  Since 1994, IRI has been active in Ukraine, supporting the development of local governments, political parties, civil society, and an active engaged citizenry.

IRI is currently recruiting a Program Assistant (PA) for the USAID-funded Ukrainian National Identity Through Youth (UNITY) Program, implemented by IREX.  The Program Assistant will play a key role in supporting the work of IRI in the implementation of project activities.  Under the direction of IRI Resident Program Director and together with IRI Program Officers, the Program Assistant’s responsibilities will include the following:

 • Providing assistance and support to IRI’s program staff and programming;
 • Providing logistical support to the organization of IRI’s activities throughout Ukraine;
 • Drafting and editing documents including project reports and project correspondence in both English and Ukrainian;
 • Collaborating with program staff to track program goals and maintain records for providing accurate and timely reports to funders;
 • Ability to utilize computer programs to develop visually appealing reports and materials detailing the projects activities for funders and partner organizations;
 • Ability to travel including on occasional weekends for IRI events;
 • Other duties as required.

A successful candidate will be able to demonstrate the following attributes:

 • Bachelor’s degree in a relevant subject such as international relations, jurisprudence, or public policy;
 • Previous experience working with a development project, NGO or International Organization;
 • Prior experience with either (preferably all three)
 • Fluency in Ukrainian and Russian; professional English language skills and the ability write professionally in English;
 • Skilled communicator, both verbally and in writing;
 • Detail-oriented and highly organized;
 • Collaborative, team oriented individual;
 • Ability to prioritize and handle multiple tasks under tight deadlines;
 • Good computer and electronic presentation skills.
  • Democracy and/or governance programs;
  • Working with municipal officials or
  • training programs and reporting on those programs;

If you wish to apply for this position, please send your resume and application letter in English, with “Application for Program Assistant (UNITY Program)” in the subject line to [email protected] no later than October 7, 2020.

 


Останні публікації цього розділу:

Вакансія: National Short-term and Medium-term Experts in the EU-funded project

Вакансія: Cоnsultant-analyst on Investment Promotion

Національний консультант з підтримки впровадження цифрових рішень для бізнес асоціацій

Freedom House шукає Консультанта/ку для проєкту з громадського контролю за силовими структурами

Компанія / індивідуальний консультант(и) для проведення оцінки потреб щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) різних цільових груп та розробки втручань/тренінгів з нарощування потенціалу

Журналіст/ка-розслідувач/ка