Керівник Лабораторії аналізу даних (посада державної служби Міністерства юстиції України)

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
SURGe

minjust_logo_ua
Керівник Лабораторії аналізу даних (посада державної служби Міністерства юстиції України)

Посадові обов’язки (обсяг робіт):

1. Здійснює керівництво роботою структурним підрозділом і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених Положенням про лабораторію аналізу даних.
2. Визначає загальні напрями та підходи до організації діяльності Лабораторії аналізу даних, планує її роботу та контролює стан її виконання.
3. Організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань щодо розвитку аналізу даних Міністерства юстиції України.
4. Розробляє та забезпечує реалізацію політики збору, зберігання та обробки даних, а також розроблення критеріїв якості даних систем, держателем яких є Міністерство юстиції України.
5. Забезпечує збір та організацію структурованих та неструктурованих даних систем, держателем яких є Міністерство юстиції України.
6. Забезпечує проведення регулярного та нерегулярного аналізу даних із застосуванням прикладного програмного забезпечення.
7. Забезпечує надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень та здійснення моніторингу якості та повноти даних, в т.ч. надає методичні рекомендації щодо їх підвищення.
8. Виявлення трендів та інших закономірностей даних, розробка прогнозних моделей на основі великих масивів структурованих та неструктурованих даних що можуть підвищити ефективність діяльності Міністерства.
9. Забезпечує координацію взаємодії Лабораторії аналізу даних з іншими структурними підрозділами Міністерства юстиції України, відповідними структурними підрозділами апарату інших Міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державними підприємствами та установами, консультативними, дорадчими та іншими органами.
10. Представляє Міністерство юстиції України в інших органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Лабораторії аналізу даних.
11. Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Лабораторії аналізу даних.

Професійні вимоги:

1. Ступінь вищої освіти не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше чотирьох років.
3. Вільне володіння державною мовою.
4. Бачення загальної картини та довгострокових цілей.
5. Здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку.
6. Рішучість та наполегливість у впровадженні змін.
7. Оцінка ефективності на корегування планів.
8. Вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності.
9. Сприяння всебічному розвитку особистості.
10. Вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності.
11. Вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини.
12. Здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку.
13. Здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.
14. Здатність до чіткого бачення результату діяльності.
15. Вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності.
16. Вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
17. Вміння управляти своїми емоціями/здатність до самоконтролю.
18. Здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.
19. Знання: Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції».
20. Знання: мов програмування R та/або Python та/або SQL; практичного аспекту роботи баз даних, з точки зору побудови, організації їх структур тощо; інструментів експорту даних із зовнішніх джерел, їх перетворення і завантаження (ETL/ELT); підходів до запровадження елементів машинного навчання інформаційних систем.

Подача заявок:

Заявки українською мовою надсилати до 17:00 години за Київським часом 22 лютого 2021 на електронну адресу: [email protected].

Заявка повинна містити:

1) Резюме кандидата на посаду (макс. 2 стор.).
2) Мотиваційний лист кандидата на посаду (макс. 500 слів).


Останні публікації цього розділу:

Фахівець/-чиня з розробки системи моніторингу та оцінки впливу: Фундація DEJURE оголошує тендер на закупівлю послуг з розробки та впровадження системи моніторингу та оцінки впливу діяльності організації

Регіональний координатор проекту з моніторингу порушень прав людини (Чернівці)

Менеджер з фандрейзингу

Project manager (на full-time)

Експерт/-ка (викладач/-ка) для викладання курсу «Основи журналістських розслідувань» в рамках магістерської програми “Антикорупційні студії”

Консультант з міжмуніципального співробітництва в програму USAID DOBRE