HR Expert on temporary duty assignments of health workers and salary issues/ Кадровий(-а) спеціаліст(-ка) з питань тимчасової зайнятості та оплати праці медичних працівників

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
YanaOpalenyk

Vacancy вакансія dfrfycsz(12)
HR Expert on temporary duty assignments of health workers and salary issues/ Кадровий(-а) спеціаліст(-ка) з питань тимчасової зайнятості та оплати праці медичних працівників

Компанія «Делойт» шукає кваліфікованих кандидатів на посаду Кадрового спеціаліста з питань тимчасової зайнятості та оплати праці медичних працівників для команди комунікаційної підтримки реформи охорони здоров‘я Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (Проект).

Посада: Місцевий консультант – кадровий спеціаліст з питань тимчасової зайнятості та оплати праці медичних працівників

 Період зайнятості: з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Загальна кількість робочих днів: 100

 Інформація про Проект:

Мета діяльності Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (Проект) полягає у підтримці прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, здатної задовольняти потреби населення України. Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості та боротьба з корупцією зменшать власні витрати громадян на охорону здоров‘я та покращать доступ українців до високоякісних та заснованих на доказах медичних послуг. Ліквідація корупції є складовою кожного компоненту, який має бути виконаним у рамках Проекту, а саме:

 1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
 2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
 3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
 4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.
 5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

 Загальна інформація/мета

Кадровий спеціаліст надаватиме технічні консультації та підтримку команді Проекту, яка займається питаннями фінансування охорони здоров’я. Усі завдання будуть узгоджені з цією командою Проекту для надання відповідної технічної допомоги в розробці рекомендацій для вирішення кадрових питань під час тимчасової зайнятості медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) у регіонах з активними бойовими діями, у звільнених та деокупованих регіонах, з метою задоволення медичних потреб, пов’язаних із війною.

Обов’язки

 • Аналіз чинного законодавства, яке регулює тимчасову зайнятість медичних працівників у регіонах з активними бойовими діями, у звільнених та деокупованих регіонах.
 • Аналіз поточної кадрової ситуації в окремих ЗОЗ в окремих регіонах.
 • Розробка рекомендацій для ЗОЗ щодо запровадження тимчасової зайнятості для задоволення медичних потреб, пов’язаних із війною, у регіонах з активними бойовими діями, у звільнених та деокупованих регіонах.
 • Апробація рекомендацій з тимчасової зайнятості у 5 ЗОЗ в окремих регіонах та їхнє доопрацювання за результатами апробації.
 • Розробка технічної документації (презентації, аналітичні записки, звіти, аналізи, навчальні матеріали тощо), пов’язаної з впровадженням рекомендованого механізму організації тимчасової зайнятості медичних працівників для усунення прогалин у наданні медичної допомоги в регіонах з активними бойовими діями, у звільнених та деокупованих регіонах.
 • Проведення вебінарів та обговорення рекомендацій із зацікавленими сторонами.
 • Участь у внутрішніх і зовнішніх зустрічах.
 • Дотримання термінів і регулярне спілкування з командою Проекту.

Кваліфікаційні вимоги

 • Ступінь бакалавра або магістра в галузі управління персоналом, менеджменту, права або суміжній галузі.
 • Не менше трьох (3) років досвіду роботи на посаді кадровика, робота кадровиком у сфері охорони здоров’я буде перевагою.
 • Розуміння трудового законодавства та дисциплінарних процедур, зокрема в закладах охорони здоров’я.
 • Досвід роботи з персоналом, налагодження кадрових відносин у ЗОЗ.
 • Добре розуміння реформи фінансування охорони здоров’я в Україні.
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування та здатність працювати в команді над широким колом питань.
 • Відмінні організаторські навички та вміння керувати складним робочим процесом і термінами.
 • Упевнене володіння ПК.
 • Високий рівень володіння мовою (українська).

Кандидати, які відповідають вищезазначеним вимогам, повинні надіслати своє резюме, супровідний лист та два професійні рекомендаційні листи або контакти на  [email protected] не пізніше 18 вересня 2023. У полі теми електронного листа треба зазначити посаду: «Кадровий(-а) спеціаліст(-ка) з питань тимчасової зайнятості та оплати праці медичних працівників ». На співбесіду будуть запрошені лише кандидати, які пройдуть попередній відбір.

ENG

Deloitte is seeking qualified candidates for the open position of HR Expert on temporary duty assignments of health workers and salary issues in support of the USAID Health Reform Support project. 

Role: Local Consultant – HR Expert on temporary duty assignments of health workers and salary issues

Period of Performance: October 1, 2023, to September 30, 2024

LOE: 100 days

Project Description

The purpose of the USAID Health Reform Support project is to support a transparent, accountable, and effective healthcare system that is capable of meeting the health needs of the Ukrainian people. Advancing health sector reforms, enhancing transparency, and tackling corruption will reduce out-of-pocket payments and improve access and availability of high-quality, evidence-based healthcare services for Ukrainians. Elimination of corruption is a cross-cutting theme across all objectives to be achieved by this activity, which includes:

 1. Improve health sector governance.
 2. Support the transformation of the healthcare financing model.
 3. Strengthen the health workforce.
 4. Enhance transparency, accountability, and responsiveness of the health care system.
 5. Improve service delivery system at all levels.

Background/Objective

The HR Expert will provide technical advice and support to the HRS health financing team. All assignments will be coordinated with the HRS team to provide relevant technical assistance in developing recommendations for implementing HR issues during the temporary duty assignments (TDAs) of health workers working in communal not-for-profir healthcare facilities (HCFs) in regions with active hostilities, liberated and de-occupied regions, to address emerging war-related health needs.

 Responsibilities

Duties and responsibilities will include, but will not be limited to, the following:

 • Analyze the current legislation regulating the TDAs of health workers in the regions with active hostilities, liberated and de-occupied regions;
 • Analyze the current HR background of the selected HCFs in the selected regions;
 • Develop recommendations for HCFs to implement TDAs to address emerging war-related health needs in regions with active hostilities, liberated and de-occupied regions;
 • Test recommendations on TDAs in 5 HCFs at the selected regions, and finalize them based on the test results;
 • Develop technical documents (presentations, analytical notes, reports, analyses, briefs, training materials, etc.) related to implementing the recommended mechanism to organize TDAs for health workers to cover gaps in healthcare provision in regions with active hostilities, liberated and de-occupied regions;
 • Conduct webinar (-s) and discuss recommendations with the stakeholders;
 • Participate in internal and external meetings;
 • Follow the deadlines and regularly communicate with the HRS team.

Deloitte welcomes and supports a diverse, inclusive work environment. As such, our commitment is to promote equal employment opportunities for all applicants. Deloitte makes employment decisions based on organizational needs, job requirements and individual qualifications without regard to age, disability, marital status, sexual orientation, gender identity or expression, etc.

Qualified candidates are expected to send their CVs, cover letters, and list of two professional references [email protected] no later than September 18, 2023. Please indicate the following in the subject field of the email: “HR Expert on temporary duty assignments of health workers and salary issues“. Only shortlisted candidates will be invited for an interview.


Останні публікації цього розділу:

Спеціаліст/ка з питань розвитку та комунікацій

Начальник/ця сектору військового обліку в кадровому документообігу

Юрист/ка сектору

Довгострокове волонтерство у центрі інновацій та дизайну “Wymiennikownia”

Engineering Analyst (Electricity, Gas), NPSA-9, DS - Kyiv, National Рosition

Hazardous Waste Analyst, NPSA-8, DS - Kyiv, National Рosition