Головний_а спеціаліст_ка з моніторингу та оцінки (МіО)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
juliaHR

HealthRight_Logo_Ukraine_FullColor-01 (2)
Головний_а спеціаліст_ка з моніторингу та оцінки (МіО)

Міжнародна організація HealthRight International та заснований нею в Україні МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошують конкурс на посаду головного спеціаліста з моніторингу та оцінки (МіО) (надавача послуг), який відповідатиме за розробку, координацію та впровадження системи моніторингу та оцінки проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ.

Інформація про замовника: HealthRight International (Право на здоров’я) — міжнародна благодійна організація, яка працює у сфері громадського здоров’я та захисту прав людини з метою забезпечення доступу до медичних та соціальних послуг для вразливих верств населення. HealthRight International працює в Україні з 2005 року як представництво іноземної неурядової організації. МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) — благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, ґендерно зумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Термін надання послуг: березень 2023 р. — серпень 2023 р. із можливістю продовження.

Географія: Україна.

Місцезнаходження замовника послуг: м. Київ, вул. Чикаленко, 45/2 оф.30

Зайнятість: повна.

Основні цілі: розробка, координація та впровадження системи моніторингу та оцінки проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ.

Основні функції:

 • Розробка концепції, впровадження та підтримка системи моніторингу і оцінки проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ;
 • Розробка, впровадження та вдосконалення здійснення регулярної оцінки показників програмних компонентів, інструментів збору даних, відстеження показників, звітної та статистичної документації з моніторингу та оцінки, звітності, включаючи онлайн/офлайн опитування, навчальні звіти, перевірка перед проведенням публікацій для всіх проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ;
 • · Організація та проведення навчання співробітників з питань моніторингу та оцінки, аналізу результативності реалізації проєктів, використання різних інструментів і збору даних;
 • Запровадження інноваційних інструментів в систему МіО;
 • Контроль за здійсненням щотижневого збору даних та надання інформації донорам/керівництву HEALTHRIGHT/УФГЗ;
 • Глибинний аналіз, систематизація та узагальнення статистичної інформації отриманої в рамках реалізації проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ;
 • Керівництво розробкою базових і кінцевих опитувань клієнтів в рамках проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ, їх планування та контроль проведення;
 • Контроль за веденням електронної бази даних користувачів послуг, своєчасним оновленням інформації в ній;
 • Контроль ведення виконавцями проєктів первинної звітної та поточної документації проєктів, збором та аналізом інформації, необхідної для успішної реалізації проєктівHEALTHRIGHT/УФГЗ;
 • Підготовка звітів по роботі проєктів HEALTHRIGHT/УФГЗ, у тому числі описових та аналітичних звітів за результатами програмної діяльності з моніторингу та оцінки;
 • Розробка показників успішності виконання проєктної діяльності (індикаторів);
 • Розробка системи моніторингу та оцінки для проєктних заявок;
 • Участь у створенні та впровадженні системи забезпечення якості даних та розробка звітів про моніторинг та оцінку якості;
 • Підготовка рекомендацій та презентацій для керівників проєктів з метою підвищення результативності реалізації проєктів з питань моніторингу та оцінки;
 • Контроль за своєчасним, коректним заповненням та поданням необхідних звітних форм/програмних документів/інформаційної роботи за найвищими стандартами українською та англійською мовами;
 • Здійснення картування послуг в рамках діяльності кластерів та робочих груп, в яких беруть участь HEALTHRIGHT/УФГЗ;
 • Участь у плануванні, координації впровадження проєктів з іншими виконавцями проєктів;
 • Робота із даними в системі Dharma та інших системах збору та аналізу даних згідно з вимогами донорів проєктів;

Вимоги до кандидатів:

 • Підтверджений досвід продуктивної роботи на посаді головного спеціаліста з моніторингу та оцінки (МіО) від 5-и років;
 • Досвід ефективного керування процесами моніторингу та оцінки та/або здійснення програмного моніторингу (досвід використання пакетів баз даних, досвід використання обробки та аналізу даних) в проєктах;
 • Досвід управління командами фахівців з питань МіО, он-лайн систем ведення обліку клієнтів в міжнародних чи українських соціальних проєктах (державних чи громадських організаціях);
 • Вміння вибудовувати та удосконалювати процеси для покращення результату;
 • Високий рівень аналітичних здібностей, що доповнюється здатністю обробляти та аналізувати значні обсяги інформації з концентрацією на деталі та точності;
 • Вільне володіння українською мовою та володіння англійською мовою на рівні не нижче C1;
 • Володіння базовими пакетами комп’ютерних офісних програм на високому рівні (відмінний рівень володіння Excel);
 • Вища освіта в галузі соціальних наук, статистики, демографії, державної політики, міжнародного розвитку, економіки, ІТ або дотичних сферах;
 • Досвід роботи в проєктах неурядових організацій/благодійних фондах — буде перевагою;
 • Знання основних методологій оцінки (наприклад, якісного, кількісного, змішаного методу та впливу), а також методології збору й аналізу даних;
 • Перевагою буде знання особливостей імплементації соціальних проєктів щодо захисту вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, дітей, психосоціальної роботи з підлітками (молоддю), запобігання залишенню, протидії та запобігання ґендерно зумовленому насильству, невідкладної психологічної підтримки;

Особисті якості:

 • Високий рівень відповідальності;
 • Стратегічне та аналітичне мислення;
 • Націленість на результат;
 • Відмінні організаторські здібності та лідерські компетенції;
 • Прагнення працювати в благодійній організації;
 • Вміння діяти з позиції «м’якої сили», емпатія;
 • Відмінні організаторські здібності та лідерські компетенції;

Загальні умови участі у конкурсі:

До участі в конкурсі запрошуються надавачі послуг, які відповідають зазначеним вимогам;

Вимоги до форми конкурсної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Інформація про надавача послуг та його досвід роботи, включаючи CV виконавця;
 • Пропозиція щодо ціни послуги;

Просимо надсилати своє резюме (CV) та мотиваційний лист на електронну адресу: [email protected]

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» та міжнародна організація HealthRight International (Право на здоров`я) є роботодавцем рівних можливостей і не дискримінує у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку.

Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці. Процедури регулюються відповідно до політики ЗСЕН та організаційних правил і положень організації.


Останні публікації цього розділу:

Фахівець чи фахівчиня фінансового відділу (бухгалтер)

Policy аналітик чи аналітикиня до Руху ЧЕСНО

Головний/а фахівець/чиня проекту з питань відновлення житла / Shelter and Settlement Coordinator

Фінансовий/ва менеджер/ка

Monitoring & Evaluation Officer / Фахівець_чиня з моніторингу та оцінки

Менеджер/ка проекту