Закупівля «Аудиторські послуги»

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
SvitloNadii

65d0a30a9d4c760c3867b79d_logo-ua-dark (2)
Закупівля «Аудиторські послуги»

Від 14.06.2024 року 

ОГОЛОШЕННЯ 

Благодійна організація «Світло надії» (далі – Організатор») оголошує  закупівлю «Аудиторські послуги». 

Джерело фінансування закупівлі – проєкт «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні» (Діємо для здоров’я), за фінансової підтримки БО «Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї». 

Строк реалізації Проєкту: з 01 лютого 2024 року до 31 липня 2024 року. 

Опис позицій до закупівлі послуг / технічне завдання для послуг.

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Кількість

Технічна характеристика послуг

1.

Надання аудиторських послуг

послуга

1

Технічне завдання з аудиту, яке визначає повноваження аудитора у зв’язку з проведенням аудиту Проєкту, розміщене на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії (https://www.eda.admin.ch) за посиланням: https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/auftraege/informationen-downloads/contract-documents-fdfa.html#

Додаємо Технічне завдання з вимогами Донора (SDC) до проведення аудиту місцевих організацій, залучених до реалізації діяльності проекту.

 

Термін постачання послуг: з дати підписання Договору та до 06.09.2024 року.

 

Обовязкові технічні вимоги до послуг

Документи, які підтверджують відповідність технічним вимогам

Фінансова інформація Проєкту  «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні» (Діємо для здоров’я), (далі – Проєкту) повинна бути перевірена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту» (далі – МСА 805).

Пропозиція від постачальника, зі всіма Додатками.

 

Обовязкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів

Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам

Фінансовий аудит Проєкту повинен проводитися незалежним аудитором, який має необхідну професійну компетенцію та досвід (включений/перебуває у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності), а також відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (IAASB).

Підтвердження про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (на підтвердження учасник має надати лист у довільній формі, який підтверджує перебування суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської за підписом  уповноваженої особи).

 

Плануючи, проводячи аудит та звітуючи за результатами аудиту, аудитор повинен дотримуватися  МСА 805.

Аудитор має також враховувати вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та іншого законодавства та нормативно-правових актів у сфері бухгалтерського обліку та звітності, що діють в Україні.

 

Склад пропозиції:

 1. Пакет документів обов’язково має включати в себе:
 • Заповнений та підписаний Додаток № 1 «Форма цінової пропозиції» або у форматі Рахунку – пропозиції;
 • Заповнений та підписаний Додаток № 2 «Загальна інформація про Учасника»;
 • Заповнений та підписаний Додаток № 3 «Декларація конфлікту інтересів»;
 • Копії:
 • Підтвердження про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (на підтвердження учасник має надати лист у довільній формі, який підтверджує перебування суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської за підписом уповноваженої особи).

 

Критерії оцінки пропозицій, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам:

 • Ціновий критерій.
 1. Організаційні вимоги:
 • Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України.
 1. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками закупівлі:

            Додаткову інформацію можна отримати у уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками – фахівця по закупівлях – Єфімової Ірини Ігорівни,

тел. 066-55-34-705. E-mail: [email protected] .

 

Правила оформлення пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або кур’єрською поштою. Також будуть розглядатися пропозиції, що надійдуть електронною поштою.
 2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи. До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).
 3. Пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття організацією пропозицій.
 4. Конверт повинен містити надписи: «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» «Аудиторські послуги» за адресою: 36039, Україна, м. Полтава, пров. Братів Шеметів 17А, «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 12:00, «24» червня   2024 р.», а також адресу та назву Учасника.
 5. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
 6. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.
 7. Строк дії пропозиції повинен становити не менше 60 календарних днів з дати розкриття пропозицій.
 8. У разі, якщо пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання пропозицій, то конверт з такою пропозицією не розкривається і повертається організацією на адресу відправника.
 9. До участі у оцінці пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора допускаються пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.
 10. Ціни в пропозиції мають бути вказані у гривнях.
 11. Кожен Учасник має право подати лише одну цінову пропозицію. У разі подання декількох пропозицій одним Учасником усі вони будуть відхилені.
 12. Організатор має право відмінити конкурc.
 13. Замовник залишає за собою право вимагати від учасників додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень пропозицій вимогам цього Оголошення.
 14. Замовник конкурсу не несе відповідальності за роботу поштової служби з доставки документації.
 15. Для проведення цієї закупівлі Замовник вважає, що Учасник, який надає у складі пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових осіб, контрагентів Учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і Учасник надає свою згоду на поширення такої інформації Замовником відповідно до вимог Закону.

 

Підписання та подання своєї пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

 

Пропозиції приймаються за адресою:

Україна, 36039, м. Полтава, пров. Братів Шеметів 17А,

та на е-mail: [email protected] .

 

Кінцевий термін приймання пропозицій від учасників:

«24» червня 2024 року, до 10 год. 00 хв., за київським часом.

 

Розкриття пропозицій учасників торгів відбудеться:

«24» червня 2024 року, о 12 год. 00 хв., за київським часом та за адресою: Україна, 36039, м. Полтава, пров. Братів Шеметів 17А.

          До участі у процедурі розкриття пропозицій запрошуються усі учасники, які подали пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій, не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді пропозицій.

Методика обрання переможця.

          Спочатку серед поданих пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі Організатора конкурсних торгів обирається пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку пропозицію, оголошується переможцем конкурсних торгів.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з дати відкриття пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у пропозиціях, не більше ніж на 5 днів. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасника не пізніше 5 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надіслання відповідних повідомлень всім учасникам конкурсних торгів поштою або електронною поштою.

 

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

 

Організатор залишає за собою право контрактувати Учасника конкурсу з вищою ціною, якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції цього учасника виправдовує додаткову ціну/вартість.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що Організатор конкурсу не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення конкурсу.

Остаточне рішення щодо переможця конкурсу приймає Організатор конкурсу.

Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення договору з Організатором конкурсу на придбання товару відповідно до Цінової пропозиції.

Відповідальність Організатора конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (цінова пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у конкурсі) учасників конкурсу не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

Участю у конкурсі Учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатора конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

 

Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

 

Додаток № 1

 

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Ми,__________________________________________________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю «Аудиторські послуги» в наступному обсязі:

 

№ з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Найменування товару від Учасника

Ціна за одиницю, без ПДВ

Всього сума, грн., без ПДВ

1.

Надання аудиторських послуг

послуга

1

     

ВСЬОГО без ПДВ:

 

ВСЬОГО в т.ч. ПДВ:

 

 

Підписанням Цінової пропозиції підтверджуємо, що у разі перемоги нашої пропозиції ми зобов’язуємось укласти з Благодійною організацією «Світло надії» протягом узгодженого терміну договір про постачання товару на умовах, які викладені у Оголошенні та пропозиції.

Термін дії даної пропозиції складає 60 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Ми розуміємо, що ваша організація не зобов’язана приймати пропозицію із найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу пропозицію, яка може бути вами отримана.

 

 

Дата:  «____»_____________ 2024 р.

 

Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)

________________

підпис

___________________

         Прізвище, ініціали

 

                                                                                                                       Додаток № 2

 

Загальна інформація про учасника

 

 

1.

Повна назва учасника

 

2.

Юридична адреса учасника

 

3.

Фактична адреса учасника

 

4.

Керівник учасника: ПІБ

 

5.

Контактний номер телефону керівника компанії

 

6.

Контактна особа з питань подання Заявки: ПІБ

 

7.

Номер телефону контактної особи та електронна адреса

 

8.

Номер факсу

 

 

Дата:  «____»_____________ 2024 р.

 

Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)

________________

підпис

___________________

Прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток3

 

Благодійна організація «Світло надії»

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Учасника процедури закупівлі

 

Щодо процедури на закупівлю «Аудиторські послуги» в рамках реалізації проєкту «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні» (Діємо для здоров’я).

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов’язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду тендерним комітетом.

 

Питання

Відповідь

(«Так»/«Ні»)

Роз’яснення

 якщо відповідь «Так»

Чи володієте Ви або Ваші близькі особи**, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у процедурі закупівлі?

   

Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління  або виконавчими керівниками, а також працівниками, консультантами,  або довіреними особами БО «Світло надії»?

   

Чи отримували Ви коли-небудь від представників                      БО «Світло надії» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції?

   

 

** близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

 

Дата: «___» ____________ 2024 р.

 

Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)

________________

підпис

___________________

Прізвище, ініціали

 SDC ToR local Audit


Останні публікації цього розділу:

Выдбір на тренінги з цифрових навичок для учителів Чернігівської та Житомирської областей

Конкурс на консультанта_ку з питань громадянської освіти

Змінені умови проведення тендеру: Проведення ІІ-го етапу відновлення укриття в селі Центральне Миколаївської області

Конкурс на заміщення вільних позицій надавачів послуг із стенографічного запису

Тендер на послуги з організації проживання, харчування, відшкодування вартості проїзду та страхування учасників під час обмінного візиту

Закупівля медичного обладнання