ВГО «ПОРУЧ» запрошує взяти участь у конкурсі на надання послуг з зовнішнього незалежного оцінювання проекту

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Danyl091010

тендер tender(2)
ВГО «ПОРУЧ» запрошує взяти участь у конкурсі на надання послуг з зовнішнього незалежного оцінювання проекту

КОНКУРС

ВГО «ПОРУЧ» запрошує взяти участь у конкурсі на надання послуг з зовнішнього незалежного оцінювання проекту «Впровадження санітарних норм якості харчових продуктів згідно положень НАССР щодо контролю безпечності продуктів харчування та покращення умов в їдальнях державних освітніх закладів у Луганській та Донецькій областях (на підконтрольних
Уряду України територіях)».

Проєкт реалізовують МБФ «Жовто-Блакитні Крила» і ВГО «ПОРУЧ» у партнерстві з ChildFund Deutschland, за фінансової̈ підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Мета та основні задачі оцінки:

Додаток №1 – Технічне завдання

До участі запрошуються: юридичні особи та фізичні особи- підприємці/команди

Регіони проведення: Оцінка проекту здійснюється безпосередньо на місці виконання проекту (Донецька і Луганська області, м. Київ). Можливе використання дистанційних технологій для проведення оцінювання окремих елементів проєкту.

Термін виконання: жовтень-листопад 2021 року. Форма та терміни оплати: безготівково на підставі укладеного договору, транспортні витрати та проживання оплачуються окремо відповідно по звітних документів (рахунки з готелю, проїзні квітки) Кваліфікаційні вимоги, стандарти і струкутура: Додаток №2 – Model breakdown for evaluation reports

Подання заявок на участь: 1. Копії реєстраційних документів (виписка з ЄДР про державну реєстрацію, свідоцтво/довідка платника податків, інші документи за наявності). 2. Інформацію, що підтверджує досвід надання подібних послуг для українських неприбуткових організацій або міжнародних неурядових організацій. Перевага надаватиметься за наявності досвіду у сфері НАССР або дотичних напрямків. 3. CV/автобіографія консультанта/тів; портфоліо проектів; рекомендаційні листи. 3. Орієнтовну методологію (стислий опис), яка буде застосована в зовнішній незалежній оцінці. 4. Інформацію щодо вартості послуг (цінову пропозицію): детальний перелік послуг, включно з календарним графіком проїзду до локацій проекту та їх вартість (у гривнях) включно з усіма податками (окрім ПДВ), зборами та іншими супутніми витратами.

Цінові пропозиції з вказанням теми «Оцінка проєкту» надсилати на e-mail: [email protected]

Пропозиції приймаються до: 30.09.2021 Заявник несе відповідальність за те, щоб пропозиція надійшла на вищевказану адресу не пізніше встановленого терміну. Надсилаючи пропозиції електронною поштою, переконайтеся, що вони підписані, відправляються у форматі *.pdf чи *word і не містять вірусів чи пошкоджених файлів. Вибір буде здійснено на користь пропозиції, яка відповідає вимогам та критеріям оцінки. На її підставі буде укладено договір. Просимо взяти до уваги, що ВГО «ПОРУЧ» не зобов’язується приймати будь-яку пропозицію чи укладати контракт, як і не несе відповідальності за будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та подачею постачальником пропозиції, незалежно від результату або способу проведення процесу відбору.

ДОДАТОК №1 – Технічне завдання

Проєкт «Впровадження санітарних норм якості харчових продуктів згідно положень НАССР щодо контролю безпечності продуктів харчування та покращення умов, які не відповідають санітарним нормам, в їдальнях державних закладів освіти в Донецькій і Луганській областях (на підконтрольних Уряду України територіях)» реалізовують МБФ «Жовто- Блакитні Крила» і ВГО «ПОРУЧ» у партнерстві з ChildFund Deutschland, за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Основна мета проєкту: досягти за допомогою впровадження принципів НАССР розвитку надійної системи контролю харчових продуктів в школах Донецької і Луганської областей, а також в сусідніх регіонах, поліпшення гігієни харчування і більш здорового шкільного харчування. Проєкт складається з наступних частин:

Проведення 3 навчальних модулів з впровадження стандартів НАССР з підготовки 40 експертів.
Проведення 4 навчальних модулів з впровадження стандартів НАССР з підготовки 30 тренерів.
Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, семінари, воркшопи, розмовні «кафе» тощо) в 30 школах Донецької і Луганської областей. Цільова аудиторія: працівники закладів освіти, батьки учнів. Створення тематичної настільної гри для учнів середнього шкільного віку Чотириденний літній учнівський табір «САМР безпечності продуктів та здорового харчування» для 40 учнів з Донецької та Луганської областей. Інформаційно-рекламна кампанія для основних цільових аудиторій проєкту. Модернізація двох шкільних їдалень у двох державних школах у Донецькій та Луганській областях. Проведення двох чотириденних освітніх поїздок «Здорова генерація» для 40 молодих експертів у сфері харчової гігієни. Проведення 14 регіональних круглих столів, робочих зустрічей і презентацій з представниками центральних і місцевих органів влади.

Мета оцінки

Загальна задача оцінки – провести ґрунтовний аналіз проєкту, менеджменту проєкту, програмних заходів та зокрема грантового компоненту з метою оцінювання результатів діяльності, методів та інструментів досягнення результатів, а також ефективність і цінність результатів для проєктних прямих цільових груп, а саме на учасників (100 учнів державних шкіл та закладів професійної освіти; 70 представників громад, експерти, мультиплікатори, кухари, менеджери з питань якості та дотримання санітарних норм, вчителі, державні службовці та інші; 200 вчителів та 400 батьків (членів батьківських комітетів) з 30 шкіл Донецької і Луганської областей; 15 представників центральних органів виконавчої і законодавчої влади) і партнерів проекту – 60 представників органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади органів у Донецькій та Луганській областях.

Задачі для обов’язкового врахування під час проведення оцінювання

Очікується, що оцінщики проаналізують надані документи, проведуть інтерв’ю з учасниками проєктних заходів, тренерами, стейкхолдерами, на всіх рівнях для оцінки міри виконання завдань проекту. Оцінщик (або група оцінщиків) мають з’ясувати: чи були досягнуті кількісні та якісні індикатори проекту; якщо індикатори відрізняються від запланованих, які були на це причини; чи були незаплановані результати, і які саме дії сприяли таким результатам; наскільки ефективними були заходи проекту; чи враховувалася гендерна проблематика у проекті, і які результати проекту можливо вплинули на жінок і чоловіків (групи жінок і чоловіків) по-різному рівень організаційного розвитку, сталості партнерських організації МБФ «Жовто-Блакитні Крила» і ВГО «ПОРУЧ»; радіус покриття компонентів проєкту має сягати до 60%.

Очікується, що під час проведення оцінки оцінщики будуть враховувати стандарти якості оцінки OECD DAC:

http://www.oecd.org//dac/evaluation/qualitatsstandardsfurdieentwicklungsevaluier

ungdesentwicklungsausschusses.htm і використовувати наступні інструменти для збору та аналізу даних: аналіз проектних документів і звітів інтерв’ю з прямими та непрямими зацікавленими сторонами (stakeholders); консультаційні наради; анкетування. Ключові висновки повинні обґрунтовуватися шляхом триангуляції. Використані при проведенні оцінювання джерела інформації повинні бути описані та підтверджені документально і додані до звіту як Додатки. Висновки оцінки та рекомендації додатково повинні бути надані англійською мовою.

Додаток №2 – Model breakdown for evaluation reports

This model breakdown for evaluation reports provides guidance for evaluations of institutions co-financed by the BMZ. Major deviations must be justified. The OECD DAC quality standards for evaluation reports are to be adequately taken into account for evaluations. Tables – table of contents
– List of figures and tables

- list of abbreviations

Summary of the
– background
– Main findings and conclusions
– (Essential) recommendations and, where appropriate, overall conclusions/Lessons Learned
1. Introduction
1.1 Subject of the evaluation
– Brief description of the development measure
1.2 Reason for and objective of the evaluation
– Justification context of the evaluation
– Objective of the evaluation
– Central evaluation questions
1.3 Evaluation mission
– Period and process of the evaluation
– Composition and independence of the evaluation team
– Participation of partners and target groups in the evaluation
– External factors influencing the conduct of the evaluation and its consequences
2. Methodological approach
2.1 Evaluation methodology
– Methodological approach and instruments
– Measures to ensure the protection of stakeholders
2.2 Critical assessment
– Suitability and limits of the methodical approach
3. General conditions
– General conditions, problems and potentials at the beginning of the development measure and
important changes in its course
– Presence and activities of other actors
– Risks to the success of the development measure
4. Developing the capacity of the project executing agency and its partners
– Personnel qualification
– Other changes at the project executing agency and implementing partners
5. Developmental effectiveness
5.1 Relevance
– Consistency of the objective with the needs of the target groups and with the objectives of the
donor, grant recipient/project executing agency, the implementing partner (and country, if
applicable)
– Adequacy of the basic development policy orientation and conception
5.2 Effectiveness
– Quality of the planning of the development measure
– Quality of the target system and indicators

- Quality of the implementation of the development measure
– Motivation, ownership and legitimacy of the project executing agency
– Quality of the management of the development measure
– Target achievement
– Other (possibly also negative) effects at the level of outputs and direct effects
5.3 Efficiency
– Cost/benefit ratio (minimum: detailed presentation of the costs)
5.4 Primary developmental impacts
– Achieving the primary development policy objectives
– Model character, structure formation and broad impact
– Other (possibly also negative) effects at the level of the primary level impacts
5.5 Sustainability
– Durability of the positive effects (after the end of funding), also in view of the development of
the environment
– Risks and potentials for sustainable impact on organisational and target group level
6. cross-cutting issues
– Cross-cutting development policy issues
– Contribution to the organisational objectives of the beneficiary, if any
7. Conclusions and recommendations
7.1 Conclusions
7.2 Recommendations (where appropriate 7.3 Overarching conclusions / lessons learned)
Attachments
– Terms of Reference
– Composition and independence of the evaluation team
– Evaluation matrix
– Evaluation procedure and timetable
– List of interviewed persons/participants
– Source reference
– Questionnaires and other data/information collection tools
– Minutes of the final meeting on site
– Target system and indicators of the development measure
– Other as required

 


Останні публікації цього розділу:

Закупівля PPE (бронежилет/плитоноска + шолом) 17 комплектів

Тендер із надання послуг перевезення гуманітарної допомоги територіями Одеської, Миколаївської області та до міста Херсона.

Тендер на проведення кількісного дослідження потреб ромської громади

Тендер на офісні та складські приміщення м.Вінниця

Запит цінових пропозицій на послуги з бронювання протиударною плівкою вікон RFQ-UKR-00283199

Проведення оцінки приміщень в школах ПР 60