Тендер: Розробка онлайн-порталу Платформи гуманітарних НУО для просування цілей локалізації

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

tender
Тендер: Розробка онлайн-порталу Платформи гуманітарних НУО для просування цілей локалізації

Mercy Corps запускає цю консультацію, щоб допомогти створити онлайновий і публічний інтерфейс Платформи НУО, який уможливлює активний внесок її членів, сприяє прозорості, самозвітності та підзвітності, а також інформує широку гуманітарну спільноту, включаючи українські НУО та ОГС, про відповідні ініціативи щодо локалізації і можливості. Крім того, метою є використання передових ІТ-інструментів (таких як штучний інтелект) для підтримки генерації систематичної інформації та візуалізації даних на основі вхідних даних, наданих організаціями, що звітують, для інформування про захист інтересів і координації.

 

 

Tender Name: Development of the Humanitarian NGO Platform online portal to promote localization goals

Назва тендеру: Розробка онлайн-порталу Платформи гуманітарних НУО для просування цілей локалізації

Tender No: PR-UA24-012

Номер тендеру: PR-UA24-012

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

Mercy Corps is launching this consultancy to help establish the NGO Platform’s online and public interface that enables the active contributions of its members, promotes transparency, self-reporting, and accountability, and informs the wider humanitarian community including Ukrainian NGOs and CSOs of relevant localization initiatives and opportunities. Additionally, the aim is to employ advanced IT tools (such as Artificial Intelligence) to support the generation of systematic information and data visualization from input provided by reporting organizations to inform advocacy and coordination.

 Короткий опис проекту: 

Mercy Corps запускає цю консультацію, щоб допомогти створити онлайновий і публічний інтерфейс Платформи НУО, який уможливлює активний внесок її членів, сприяє прозорості, самозвітності та підзвітності, а також інформує широку гуманітарну спільноту, включаючи українські НУО та ОГС, про відповідні ініціативи щодо локалізації і можливості. Крім того, метою є використання передових ІТ-інструментів (таких як штучний інтелект) для підтримки генерації систематичної інформації та візуалізації даних на основі вхідних даних, наданих організаціями, що звітують, для інформування про захист інтересів і координації.

Tender Package will be Available only for vendors who complete and send Intent to Bid Form.

Тендерний пакет буде доступний лише постачальникам, які заповнять та надішлють форму Наміру участу у тендері

Intent to Bid Form Pickup Location:

Intent to Bid Form can be directly downloaded from www.prostir.ua

OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps Office in: 

 1.  Lviv , Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16

Місце отримання форми Наміру участі у тендері:

Можна завантажити безпосередньо з www.prostir.ua

АБО, забравши форму у друкованому вигляді в офісі Мерсі Корпс за адресою: 

 1.  Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16

Deadline for Intent to Bid Form Submission:

February 04, 2024 00:00 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

04 лютого 2024 00:00 GMT +3

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

2. Return completed Intent to Bid Form in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office

 1.  Lviv, Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16

The Tender Reference number should be written in the envelop.

 

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

2. Повернути заповнену форму про Намір участі у торгах особисто та помістити в тендерну скриньку, розміщену в офісі Мерсі Корпс за адресою 

 1. Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16

Реєстраційний номер тендерної пропозиції має бути написано на конверті.

After the closing date of this Tender Notice, the Request for Proposal will be sent to the suppliers who submitted Intent to Bid Forms. The Request for Proposal will be sent according to the preference you have mentioned in the Intent to Bid Form.

Після дати закриття цього Повідомлення про тендер Запит пропозицій буде надіслано постачальникам, які подали форми Наміру участі у торгах. Запит пропозиції буде надіслано відповідно до переваг, які ви зазначили у формі Намірів участі у торгах

PR-UA24-012 TenderNotice

PR-UA24-012 IntentToBidForm


Останні публікації цього розділу:

Обрання постачальника послуг оренди складського приміщення БО «Світло надії»

Тендер на закупівлю інвентарю, сантехніки для облаштування спеціалізованих служб підтримки

Конкурс для організацій, які планують впровадження або розвиток контрактної та/або кооперативної моделі вирощування свиней

Тендер щодо проведення офлайн тренінгів на тему «Підвищення особистої ефективності та ефективності команди» та/ або «Ефективний тайм менеджмент та управління ресурсами»

FREE ZONE шукає постачальника продуктових наборів

FREE ZONE шукає постачальника гігієнічних наборів