Тендер на закупівлю ноутбуків

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

Тендер-tender
Тендер на закупівлю ноутбуків

Tender Name: Notebooks purchase

Назва тендеру: Закупівля ноутбуків

Tender No:  # PR-UA23-021

Номер тендеру: # PR-UA23-021

Location (City, Country): Kyiv, Ukraine

Розташування (місто, країна): Київ, Україна

Correspondence Language(s): UKR/ENG

Мова(и) листування: укр/англ

Brief Summary Discerption of Project: Purchase of 42 notebooks

Короткий опис проекту: Закупівля 42 ноутбуків

 

Mercy Corps reserves the right to accept or reject any late offers

Мерсі Корпс залишає за собою право прийняти або відхилити будь-які пропозиції, що надійшли із запізненням

Tender Package Available from:

(Day / month in letter / year)

31 January 2023

Тендерний пакет доступний з:

(День / місяць літерою / рік)

31 січня 2023

Tender Package Pickup Location:

(Physical location, website and/or email if applicable)­

 

  1. ­­­22, Rybalska St., Kyiv
  2. 21 Zh, Serhiy Efremov St., Dnipro
  3. 8 Stepanivny St., Lviv
  4. 16 Kamanina St., Odesa

OR request the tender documents through email: [email protected]

Місце отримання тендерного пакета:

(Фізична адреса, веб-сайт та/або електронна адреса, якщо є)

  1. вул.Рибальська, 22, Київ
  2. вул. С.Ефремова 21Ж, Дніпро
  3. вул. Степанівни 8, Львів
  4. вул. Каманіна 16, Одеса

АБО запросити тендерну документацію електронною поштою: ipylypchuk@mercycorps.org

Deadline for Offer Submission:

(Day / month in letter / year; Time)

13 February 2023 no later than 6:00 pm Ukraine time

Кінцевий термін подання пропозиції:

(День / місяць літерою / рік; час)

13 лютого 2023 не пізніше 18:00 за українським часом

Submit Offers to:

(Physical location, website and/or email if applicable)

email: [email protected]

Подавати пропозиції за адресою:

(Фізична адреса, веб-сайт та/або електронна адреса, якщо є)

email: [email protected]

Questions and Answers (Q&A)

Питання-Відповідь

If any, Submit Questions in writing to:

(Physical location, website and/or email if applicable)

 

[email protected]

Якщо такі є, надішліть питання в письмовій формі: (Фізична адреса, веб-сайт та/або електронна адреса, якщо є)

[email protected]

Last Day for Questions: (Day / month in letter / year; Time)

07 February 2023

Останній день для питань:

(день / місяць літерою / рік; час)

07 лютого 2023

Questions will be answered by: (Day / month in letter / year; Time)

09 February 2023

Відповіді на питання надаватимуться до:

(день / місяць літерою / рік; час)

 09 лютого 2023

Questions will be answered through:

(Physical location, website and/or email if applicable)

Email:

[email protected]

Відповіді на питання надаватимуться за допомогою:

(Фізичне місцезнаходження, веб-сайт та/або електронна пошта, якщо є)

Електронна пошта:

[email protected]

PR-UA23-021_Tender Package Request for Bid

Attachment 1_Laptop Details

Attachment 2_Price Offer Sheet

Attachment 3_Tender Package Supplier Information Form

Attachment 4 – Purchase Order Sample


Останні публікації цього розділу:

Послуги експерта/ки для надання консультаційних послуг в межах програми “Гендер у моїй громаді”

Конкурсні торги на закупівлю послуг з придбання, доставки та встановлення спортмайданчика на території КНП КМКНЛ «Соціотерапія»

Пакт шукає консультанта/ку з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (MHPSS)

Запит на надання цінових пропозицій на постачання оптичної сортувальної машини

Розробка та реалізація загальнонаціональної кампанії з питань ментального здоров’я.

Тендер з проведення сесії стратегічного планування діяльності