Тендер на аудиторські послуги

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


аудиторські послуги
Тендер на аудиторські послуги

ГО “Білозерський центр регіонального розвитку” для підвищення якості контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки своєї діяльності оголошує тендер на проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки діяльності організації за період з 01/01/2023 по 31/12/2023 (надалі аудит). Аудит має проводитись відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB, International Auditing and Assurances Standards Board).

Аудит буде проведений за підтримки гранту на підтримку організаційної спроможності від БФ “Разом для України”.

Аудит повинен проводитись зовнішнім, незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant або еквівалентні сертифікати).

Цілі та завдання аудиту:

 • Перевірка фінансових звітів загального призначення, які складаються зі звіту про фінансовий стан (баланс), звіту про фінансові результати за 2023 рік, та які підготовлені відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, і висловлення думки аудитора щодо того, чи фінансові звіти загального призначення відображають достовірну в усіх матеріальних аспектах фінансову ситуацію Організації станом на 31 грудня 2023 року і її зміну стосовно чистих активів у році, який закінчився, а також чи звіти складені у відповідності до норм українського законодавства та правил ведення бухгалтерського обліку. Фінансова звітність загального призначення має включати примітки до фінансової звітності.

Беручи до уваги вищезазначене, підсумувати результати перевірки внутрішнього контролю Організації, а також оцінити ризики у сфері контролю та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності.

Вказати, які заходи були вжиті за результатами попереднього аудиту, та чи такі заходи були адекватними для усунення виявлених недоліків.

Провести оцінку для отримання достатнього розуміння контролю внутрішньої структури управління Організації. Провести оцінку управління ризиками, у тому числі оцінити матеріальні внутрішні слабкості структури управління.

Оцінити дотримання організацією національного податкового законодавства та підзаконних нормативних актів. Провести огляд «Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями» на предмет правильності і повноти його складання, своєчасності подання до органів податкової служби, достовірності даних, наведених у звіті.

 • Надати інформацію у формі звітності спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400). Звітність спеціального призначення за 2023 рік має бути підготовлена за касовим методом.

Вимоги до аудиторів:

 • Аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги.
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України.
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати досвід співпраці з організаціями неприбуткового сектору.

Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який (хоча б одна зі опцій):

 • має родинні стосунки з членами органів управління Організації;
 • є членом органів управління або членом Організації;
 • є працівником Організації;
 • є працівником або співвласником підприємств, філії або інших структурних підрозділів Організації.

Вимоги до участі у тендері

Для участі у тендері зацікавлені організації мають подати такі документи (надсилаються у електронному вигляді на адресу [email protected] з темою листа “Тендер – аудит”:

 • Лист зацікавленості, в якому зазначені назва організації, адреса, контактна інформація (телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи. Лист має бути підписаний та пропечатаний печаткою організації;

Лист повинен містити запевнення незалежності; розуміння обсягу робіт, що повинні бути виконані; цілі аудиту; перелік звітних матеріалів за результатами аудиторської перевірки; методологію та підходи аудиту; план роботи для виконання аудиторської перевірки.

 • Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії, сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю.
 • Комерційну пропозицію в гривнях (загальну вартість послуг та вартість послуг погодинно) та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.
 • Документи, які підтверджують досвід роботи аудиторської компанії з неприбутковими організаціями, досвід аудитів у відповідності до Технічного завдання (включаючи копії сертифікатів, які підтверджують кваліфікацію аудиторів).

Аудиторські процедури

Аудитор самостійно планує, розробляє та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту. Аудитор самостійно, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту встановлює рівні суттєвості та проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків. Організація зобов’язується  надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосується діяльності та фінансової звітності Організації  та надати всі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

Звітність аудитора

Після завершення перевірки Аудитор повинен надати Звіт аудитора, який містить аудиторську думку, Лист до керівництва Організації, що включатиме висновки та виявлені результати. 

Перелік результатів перевірки не обмежується обсягом  робіт і аудитор має право звернутися з подальшими питаннями. 

Звіт аудитора повинен містити подробиці, що стосується аудиту, використання методології та обсягів аудиту та перелік усіх виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх суттєвості. 

Аудитор повинен зробити рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути представлення в пріоритет. 

Аудитор повинен провести обговорення усіх моментів, вказаних у Звіті аудитора з керівництвом Організації.

Аудиторський Звіт повинен містити посилання на те, що аудит був виконаний кваліфікованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною Федерацією бухгалтерів (IFAC).

Аудиторський Звіт повинен бути українською мовою та подається Організації у двох примірниках, а також надсилається в електронній формі.

Строки

Подання тендерних заявок за цим технічним завданням – до 17:00 31 березня 2024 року.

Відкриття тендерних заявок та засідання Тендерної комісії – 2 квітня 2024 року.

Оголошення остаточного рішення про обрання підрядника – 8 квітня 2024 року.

Попередня дата початку проведення аудиту – 22 квітня 2024 року (дата може уточнюватись).

Попередня дата надання звіту – не пізніше 28 травня 2024 року.

Контактна особа: Любченко Олена, [email protected] 


Останні публікації цього розділу:

Тендер на розробку вебсайту

Тендер на розробку брендбуку та макетів для діджитал-використання

Відкритий тендер – закупівля "Генератор дизельний Daewoo DDAE 9000SSE-3 6,4 кВт" у кількості 1 шт

Закупівля будівельних робіт з ремонту даху

Надання послуг з діагностування рівня кібербезпеки для ТОВ «Нафтогаз Тепло» згідно NIST Cybersecurity Framework

Тендер на пошук виконавця для проведення аналізу щодо поводження з гноєм