Пропозиція щодо закупівлі консультаційних послуг з розвитку платіжних послуг в кредитних спілках

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
capproject

тендер tender(2)
Пропозиція щодо закупівлі консультаційних послуг з розвитку платіжних послуг в кредитних спілках

Проєкт: «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» в Україні, що реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Місцезнаходження:  Київ, Україна

Період надання послуг:  1 лютого, 2022 – 31 серпня, 2022

Прогнозний обсяг кількості оплачуваного часу: 113 днів

Термін подання пропозицій: до 25 січня 2021 року (17.00 за київським часом)

 

 1. Контекст

Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» (2016-2023), який реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), покращує законодавчі, регуляторні та ринкові умови діяльності кредитних спілок України і зміцнює їхню спроможність зростати та зменшувати ризики, і таким чином збільшувати доступ до кредитування для сільських та сільськогосподарських мікро-, малих і середніх підприємств.

Проєкт завершив п’ять років своєї діяльності у серпні 2020 року і отримав додаткові кошти на реалізацію цілей до березня 2023 року. Зокрема, до вказаного часу Проєкт планує 1) покращити спроможність Регулятора та національних асоціацій кредитних спілок; 2) сприяти удосконаленню та оновленню законодавчого середовища, яке відповідало б стандартам ЄС і дозволяло кредитним спілкам конкурувати з іншими фінансовими інституціями; 3) усунути обмеження, які стримують розвиток кредитних спілок та їхню здатність фінансувати агропромисловий сектор.

Діяльність Проєкту зосереджена на досягненні чотирьох ключових цілей:

 1. Кредитні спілки працюють у покращених сприятливих умовах
 2. Національні асоціації кредитних спілок пропонують покращені послуги кредитним спілкам
 3. Кредитні спілки мають підвищену ліквідність
 4. Кредитні спілки розширюють свій портфель з агрофінансування.

 

Опис послуги

 

Підтримуючи досягнення Цілей 1 та 2 Проєкту, консультант повинен забезпечити надання аналітичної та юридичної експертної допомоги Проєкту та двом асоціаціям кредитних спілок в їхніх зусиллях щодо включення кредитних спілок до платіжної інфраструктури та забезпечення їхньої здатності відповідати встановленим Регулятором (Національним банком України) вимогам та бути активними надавачами платіжних послуг в Україні відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги».

Зокрема, консультант повинен надати підтримку щодо розвитку платіжної інфраструктури в кредитних спілках, що включатиме в себе юридичний та технічний аспекти впровадження платіжних послуг. Це включатиме в себе надання юридичних оглядів чинного законодавства, у т.ч. регуляторних актів, розроблених НБУ, разом із наданням рекомендацій щодо удосконалення регуляторного середовища для здійснення платежів в кредитних спілках.

Крім того, консультант повинен надати підтримку Проєкту щодо підвищення спроможності асоціацій кредитних спілок. А саме, консультант повинен надати рекомендації кредитним спілкам щодо побудови бізнесової та технологічної моделі розгортання сучасних платіжних послуг для підтримки включення кредитних спілок до платіжної інфраструктури України.

 

Конкретні задачі та функції:

Експертна та аналітична підтримка повинна охопити дві наступні сфери:

 

 1. Юридичний огляд регуляторного середовища – метою цієї діяльності є надання експертних висновків щодо регуляторних змін, необхідних для запровадження платіжних послуг в кредитних спілках і розвитку безготівкових платежів для членів кредитних спілок з урахуванням ухваленого Закону України «Про платіжні послуги» шляхом:
 1. Аналізу ухвалених нормативно-правових актів, а також проєктів нормативно-правових актів, розроблених відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги»;
 2. Участі в робочих групах, сформованих Національним банком України або іншими стейкхолдерами з метою представлення інтересів кредитних спілок та Проєкту КЕП; а також
 3. Надання пропозицій та підготовки змін до нормативно-правових актів для створення сприятливих умов кредитним спілкам (і за потреби – асоціаціям кредитних спілок) для набуття статусу надавача платіжних послуг відповідно до вимог законодавства, що регулює надання платіжних послуг в Україні.
  1. Розробка моделі розгортання платіжної інфраструктури в кредитних спілках, що включає в себе також здійснення транзакцій з переказу коштів членів кредитних спілок. Для цих цілей консультант повинен розробити:
   1. Опис технічних вимог та список завдань з технічної модернізації для підготовки та інтеграції програмного забезпечення та обладнання для забезпечення здійснення платежів членами кредитних спілок;
   2. Рекомендації щодо обов’язкової сертифікації, що стосується кібербезпеки та інформаційних систем, для включення кредитних спілок до платіжної інфраструктури;
   3. Розрахунок двох бізнес-кейсів (з мінімальним та оптимальним розміром інвестицій), що включатиме детальні розрахунки витрат та обсягу необхідних інвестицій з боку кредитних спілок, а також пропозицій щодо встановлення нетто/брутто тарифів на здійснення платежів для платника, що ґрунтуються на поточній ринковій ситуації, із зазначенням строків окупності, беручи до, уваги поточний обсяг транзакцій та кількість активних членів кредитних спілок; а також
   4. Розробка дорожньої карти і Плану дій з деталізацією етапів, строків, ролі учасників та ресурсів, необхідних для реалізації кожного етапу для впровадження кредитними спілками системи безготівкових переказів (як з відкриттям платіжного рахунку членом спілки, так і без відкриття) та платіжних інструментів (методів), в рамках бізнес-кейсів, зазначених вище.

 

 1. Результати:

 

Очікується, що результатом надання послуг будуть звіти по двох компонентах відповідно до напрямків діяльності, згаданих вище:

 

 • Компонент 1. Результати щодо законодавчого та регуляторного огляду:
 1. Аналіз положень Закону України «Про платіжні послуги» щодо можливостей кредитних спілок для долучення до системи платежів та інфраструктури;
  • Аналіз чинного регуляторного середовища, а також концепцій, стратегій та проєктів, що розробляються НБУ на виконання положень Закону України «Про платіжні послуги»;
 2. Надані рекомендації щодо регуляторних змін для створення умов кредитними спілками для надання платіжних послуг;
 3. Участь у розробці проєктів нормативно-правових актів стосовно впровадження елементів платіжної інфраструктури в кредитних спілках; а також
 4. Участь у робочих групах, круглих столах та інших комунікаційних заходах, що проводяться НБУ (за потреби – іншими органами влади та/або юридичними особами) щодо розвитку платіжних послуг в кредитних спілках.

 

 • Компонент 2. Результати, які стосуються запровадження і розгортання системи безготівкових платежів в кредитних спілках:
 1. Ситуаційний аналіз, розробка дорожньої карти та бізнес-моделі щодо впровадження системи безготівкових розрахунків в режимі реального часу кредитними спілками як надавачами платіжних послуг з обслуговування платіжного рахунку платника та отримувача (безготівкові платіжні операції), що передбачає, у тому числі, розробку декількох моделей (не менше двох) з різним (мінімальним та оптимальним) рівнем капіталовкладень/витрат на їхнє впровадження;
 2. Розробка дорожньої карти та бізнес-моделі щодо впровадження кредитною спілкою системи платіжних послуг без відкриття рахунку членом кредитної спілки
 3. Проведення оцінки готовності кредитних спілок до впровадження системи безготівкових платіжних операцій, аналіз середнього бюджету впровадження платіжних послуг в кредитній спілці;
 4. Розробка детальних бізнес та технічних рекомендацій, які мають містити зокрема, але не виключно:
  • Оптимальний сценарій включення кредитної спілки до системи безготівкових платежів в режимі реального часу;
  • Моделі включення кредитних спілок до системи безготівкових транзакцій з використанням платіжних карток (з урахуванням можливості випуску власних платіжних карток кредитними спілками, доцільність та рекомендації щодо впровадження кредитними спілками спеціалізованого програмного забезпечення – т.зв. Системи Управління Картками);
  • Рекомендації щодо сучасних інноваційних каналів доступу до методів ініціювання безготівкових платежів;
  • Рекомендації щодо вибору оптимальних каналів ініціювання платіжних операцій та доставки повідомлень отримувачу платежу (мобільний застосунок, вебсайт (веббанкінг), каса кредитної спілки тощо);

Дорожня карта і рекомендовані сценарії повинні враховувати такі платіжні ситуації:

 • Переказ між фізичними особами;
 • Оплата в мережі Інтернет;
 • Оплата в торговій точці;
 • Оплата рахунку за банківськими реквізитами;
 • Видача готівки та готівкове поповнення рахунку.
 1. Проведення презентації аналізу та розробленої дорожньої карти.

 

За необхідності експерт повинен комунікувати з асоціаціями кредитних спілок та Партнерами Проєкту КЕП, пов’язаними з розвитком платіжних послуг.

 

 1. Вимоги щодо кваліфікації:
 • Ступінь магістра економіки, фінансів, права або іншої дотичної сфери;
 • Мінімум 5-7 років досвіду в сфері надання платіжних послуг, побудови інфраструктури платежів, юридичної та регуляторної роботи з підтримки розвитку платіжних послуг (як в банках, так і в небанківських фінансових установах);
 • Попередній досвід роботи з Національним банком України або розуміння його функцій як регулятора ринку безготівкових розрахунків;
 • Бажаний попередній досвід роботи з проектами USAID;
 • Глибоке розуміння юридичного та регуляторного середовища в Україні, зокрема що стосується платіжних послуг;
 • Підтверджений досвід впровадження платіжних послуг та новітніх платіжних методів в фінансових установах;
 • Відмінне володіння навичками складання документів та комунікації;
 • Вільне володіння українською мовою (усно та письмово);
 • Вільне або впевнене володіння англійською (усно та письмово) буде перевагою;
 • Комп’ютерна грамотність (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint);
 • Здатність працювати в мультикультурному середовищі з різними стейкхолдерами в Україні, розуміння різних позицій та точок зору.

Додаткові вимоги для юридичних осіб:

 • Вид діяльності та досвід юридичної особи дотичні до банкінгу, фінансів, платіжних та фінансових технологій;
 • Досвід щодо впровадження платіжних послуг;
 1. Строки

Очікується, що консультації надаватимуться в період з 1 лютого 2022 року до 31 серпня 2022 року.

 

Порядок подання заявок

Заявки із пропозиціями надсилаються на і-мейл адресу [email protected] із зазначенням теми “CAP Payment Services Development Expert”.  Пропозиції повинні включати таку інформацію:

 • Резюме/Довідкова інформація про підприємство (та експертів, яких підприємство планує залучати) або фізичну особу;
 • Супровідний лист, в якому зазначено:
  • Опис аналогічних проєктів, реалізованих в період 2019-2021 років;
  • Досвід виконання аналогічної роботи, в тому числі її юридичного і технічного компонентів, для споживачів на фінансових ринках;
 • Запропонований розклад/часові рамки надання послуг (прогнозний обсяг кількості оплачуваного часу) – 113 днів роботи, конкретний робочий план буде узгоджено з представниками Проєкту КЕП).
 • Детальний кошторис для запропонованих послуг, що включає в себе розділи: а) Витрати на персонал та додаткові матеріальні заохочення, b) Інші прямі витрати;
 • Якщо Ваша заявка буде визнана такою, що підлягатиме подальшому розгляду, Всесвітня рада кредитних спілок звернеться щодо контактів 2-3 осіб для надання рекомендацій.

Вітається подання заявок як юридичними особами, так і фізичними особами (індивідуальними консультантами).

Період подання заявок 

Заявки приймаються до 25 січня 2022 року (до 17:00 за Київським часом).

Застереження

Запит щодо пропозицій жодним чином не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок щодо укладення контракту, а також не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок компенсувати витрати, понесені у зв’язку з підготовкою або поданням заявки. Всесвітня рада кредитних спілок залишає за собою право змінити будь-яку частину цього запиту, якщо це стане необхідним.

 


Останні публікації цього розділу:

Тендер на Проведення робіт по здійсненню поточного ремонту санвузлів в Львівській області

Конкурс грантів «Будуємо майбутнє української логістики та експорту»

Конкурс для місцевих ОГС щодо реалізації гуманітарної діяльності в сфері Захисту в громадах Дніпропетровської і Харківської областей з потенційним розширенням діяльності на громади Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей 

Конкурсні торги (тендер) на закупівлю меблів для облаштування ресурсних кімнат

Відкрито реєстрацію на третій набір Школи театру пригноблених

Аудит системи інформаційних технологій