Увага! Умови оновлено! Посольство Канади оголошує відкриття програми Канадського фонду місцевих ініціатив на 2015-2016 рік

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CanadaFund

конкурс
Увага! Умови оновлено! Посольство Канади оголошує відкриття програми Канадського фонду місцевих ініціатив на 2015-2016 рік

Посольство Канади в Україні оголошує відкриття програми Канадського фонду місцевих ініціатив на 2015-2016 рік та оголошує конкурс проектів. Останній термін подання заявок – 12 жовтня 2015 року (не пізніше 17:00).

———————————————————————————————————

Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив

 • Цілі програми КФМІ в Україні на 2015-2016 рік
 • Вимоги до подання заявок
 • Фінансування
 • Строки
 • Подання пропозицій та критерії оцінювання
 • Бланк заявки та контактна інформація

Цілі програми КФМІ в Україні на 2015-2016 рік

Протягом майже трьох десятиліть Канада фінансувала помірні проекти розвитку у країнах, що розвиваються за допомогою Канадського фонду місцевих ініціатив (КФМІ). За ці роки КФМІ не лише надав значну допомогу людям з країн, що розвиваються, але також допоміг налагодити відносини Канади з цими людьми, їх громадянським суспільством та інституціями.

За допомогою КФМІ, Посольство Канади у Києві має змогу фінансувати проекти, націлені на наступні тематичні пріоритети:

 1. Захист прав людини та основних свобод, у тому числі свободу віросповідання та права ЛГБТ;
 2. Запобігання сексуального насильства та ранні шлюби з примусу;
 3. Підтримка демократичних змін та поширення участі у демократичному процесі, зокрема жінок та меншин;
 4. Закріплення верховенства права та боротьба з дестабілізуючим впливом злочинності та корупції, у тому числі через розбудову сектору безпеки;
 5. Укріплення економічного управління, у тому числі розбудова вільних ринків, а також запровадження ефективного середовища для бізнесу;
 6. Надання першочергових, цільових відповідей на катастрофи та нові кризи, фокусуючись на маломасштабній гуманітарній допомозі;
 7. *Нове* Свобода віросповідання.

Канадський Фонд також визнає важливість сталого розвитку навколишнього середовища та гендерної рівності, саме тому проекти, націлені на ці питання, вітаються. Канада віддана підвищенню ролі жінок та дівчат у процесі прийняття рішень, але також меншин та людей з обмеженими можливостями, адже їх права є невід’ємною та неподільною частиною прав людини. Крім того, екологічні міркування повинні бути завжди прийняті до уваги, і всі КФМІ проекти будуть проходити процес відбору для визначення необхідності повної екологічної оцінки.

Канадський фонд не фінансуватиме проекти,  які мають суто накладні витрати, пов’язані з управлінням організації, мають безперервний або періодичний характер, масштабне будівництво, і спрямовані на задоволення загальних бюджетних потреб.

Проекти Канадського фонду повинні відповідати принципам орієнтованого на результати менеджменту. Тому проекти мають чітко відображати цілі проекту, очікувані результати та необхідні ресурси. Наскільки це можливо, проекти також повинні надавати базові індикатори, які будуть використовуватися для підтвердження прогресу у досягненні результатів. Проекти повинні будуть надати остаточний звіт наприкінці проекту щодо результатів, зазначених в заявці.

Вимоги до подання заявок

Для отримання гранту Канадського фонду апліканти повинні відповідати наступним базовим вимогам:

 • Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація, наприклад:
 • Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;
 • Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні;
 • Міжнародна, міжурядова, багато національна та регіональна організація та установа або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;
 • Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка працює над місцевими проектами розвитку, та
 • Канадська неурядова та неприбуткова організація, що реалізує проекти з місцевого розвитку через місцевий офіс;
 • Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими державними органами
 • Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі
 • Подати заповнену заявку на фінансування у формі, передбаченій Посольством Канади
 • Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи людей похилого віку

Наступні організації не можуть отримати фінансування за рахунок Канадського фонду:

 • політичні партії
 • військові організації
 • організації, що в законодавчому порядку не зареєстровані українськими органами влади

Гранти КФМІ можуть бути використані для покриття витрат, що є нагальними для проекту згідно з грантовою угодою. КФМІ не можу бути використаний для покриття операційних або поточних витрат організації (як-от зарплати, комунальні послуги, орендна плата тощо).

Наступні проекти/напрямки діяльності не можуть бути профінансовані Канадським фондом:

 • Заходи, які передбачають залучення ядерних технологій та/або об’єктів;
 • Сприяння військовим або напіввійськовим організаціям;
 • Подарунки;
 • Предмети розкоші;
 • Пряма бюджетна підтримка уряду;
 • Основне фінансування або поточні витрати організації;
 • Міжнародні поїздки;
 • Оборотні кошти (тобто, кошти для надання кредитів фізичним особам, тобто мікрофінансування),
 • Витрати, понесені до підписання Угоди про внесок, або після закінчення терміну її дії.

Всі ініціативи Канадського фонду повинні публікувати результати проекту у місцевих засобах інформації та зобов’язані розповсюдити результати серед інших громад та регіонів.

Фінансування

Як правило, максимальна сума гранту становить 50 тис. канадських доларів (еквівалент в українських гривнях, що залежить від коливань обмінного курсу). Внаслідок обмежених ресурсів фонду та великої кількості заяв на фінансування, слід відзначити, що гранти з максимальною сумою можуть бути ухвалені лише за надзвичайних обставин. Зазвичай, гранти надаються у сумі від 5 до 35 тис. канадських доларів. Апліканти повинні продемонструвати зобов’язання щодо проекту через залучення додаткових грошових та/чи матеріальних ресурсів. Зверніть увагу, що проекти повинні розподілити всі кошти до кінцевої дати завершення проекту.

Строки

Кінцевою датою подання заяв на розгляд про фінансування у цьому турі є 12 жовтня 2015 року (не пізніше 17.00). Після отримання усіх пропозицій вони будуть оцінені та класифіковані Посольством Канади відповідно до критеріїв оцінки, перелічених нижче. При прийнятті остаточного рішення про фінансування Посольство Канади залишає за собою право врахувати інші фактори. Посольство Канади також залишає за собою право прийняти чи відхилити будь-яку чи всі пропозиції. Загалом діяльність в рамках проекту повинна бути завершена до 26 лютого 2016 року.

Подання пропозицій та критерії оцінювання

Заявки на фінансування мають бути подані електронною поштою та в друкованому вигляді (2 примірники) поштою до посольства Канади в Україні з чіткою ідентифікацією в темі електронного листа та на конверті:

КАНАДСЬКИЙ ФОНД МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ

Заявка на фінансування

Назва організації

Обидва пакети документів – поштою та електронні заявки, отримані після 17.00 12 жовтня 2015 року не будуть розглянуті і будуть знищені. 

Кандидати повинні надати 2 рекомендації на підтримку їх фінансування, копію сертифіката Державної служби статистики та копію Свідоцтва про державну реєстрацію.

Заявки на фінансування мають подаватися англійською мовою, згідно аплікаційної форми. (CFLI Project Application for Funding EN)

Пропозиції будуть оцінюватися за наступними критеріями:

 • Спроможність виконання проекту та технічні можливості апліканта
 • Менеджмент, орієнтований на результат
 • Інформування, розповсюдження інформації та медійна стратегія щодо публікації результатів проекту
 • Залучення наскрізних тем гендерної рівності та сталого розвитку навколишнього середовища

Бланк заявки можна отримати за цим посиланням. (CFLI Project Application for Funding EN)

Посольство Канади в Україні

Поштова адреса:       вул. Костельна 13А

Київ – 01091, Україна

E-mail:                        [email protected];

[email protected]

*(будь ласка, ставте у копію дві адреси)

———————————————————————————————————-

Canada Fund for Local Initiatives

- Objectives of the CFLI Program for Ukraine in 2015-2016

- Application Eligibility Requirements

- Funding

- Timeframes

- Proposal Submission and Assessment Criteria

- Application Form and Contacts

- Objectives of the CFLI Program for Ukraine in 2015-2016

For close to three decades, Canada has funded modest development assistance projects in developing countries through the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). Over the years, the CFLI has not only provided significant assistance to people in the developing world, but also helped to forge Canada’s relationships with those people, their civil societies and their institutions.

Through the CFLI, the Embassy of Canada in Kyiv can provide support to projects that are consistent with the following thematic priorities:

 • Protecting human rights and fundamental freedoms, including vulnerable groups such as sexual minorities;
 • Preventing sexual and gender-based violence and preventing child, early and forced marriage;
 • Supporting democratic transition and expanded democratic participation, particularly by women and minority groups;
 • Entrenching the rule of law and combatting the destabilizing impact of crime and corruption, including through security sector capacity building;
 • Strengthening economic governance, including building free markets and an effective enabling environment for business;
 • Delivering urgent, targeted responses to disasters or emerging crises, with a focus on small-scale humanitarian support.
 • *New* Protecting religious freedom

The Canada Fund also recognizes the importance of environmental sustainability and gender equality, so project proposals that also address these issues are welcome. Canada is committed to increasing the role of women in decision-making and promoting the human rights of minorities, including women and girls, but also visible minorities and people with disabilities, since their rights are an inalienable, integral and indivisible part of all human rights. Similarly, environmental considerations should be taken into account whenever possible and all CFLI-funded projects will undergo a screening process to determine whether a full environmental assessment will be necessary.

The Canada Fund only provides contributions to projects, and will not cover overhead costs such as those related to the administration of an organization, ongoing or recurring projects, large-scale construction, and purely general budgetary needs.

Canada Fund projects must conform to the principles of results-based management.   As such, projects must clearly outline the project’s expected results and resources required.  Projects should also provide basic indicators (measures) that will be used to track progress towards the achievement of results. Projects will be expected to provide a Final Report at the end of the Project indicating progress towards the results they identified in the application.

Application Eligibility Requirements

In order to qualify for a Canada Fund grant, applicants must meet the following basic eligibility requirements:

 • Be an established Ukrainian local community group or organization, namely:
  • Local NGO, community and non-for profit organizations;
  • Local academic institutions working on local projects;
  • International, intergovernmental, multilateral and regional institutions, organizations and agencies working on local development activities;
  • Municipal, regional or national government institutions or agencies working on local projects, and
  • Canadian non-governmental and non-for-profit organizations that are working on local development activities through a local office.
 • Be prepared to submit all relevant registration documents issued by Ukrainian state authorities
 • Have an active bank account at a Ukrainian financial institution
 • Submit a completed funding application in the form stipulated by the Embassy of Canada
 • Be able to demonstrate a tangible benefit to a target group, with a particular emphasis on women, children, youth, visible minorities, persons with disabilities or seniors

The following types of organizations are not eligible for Canada Fund funding

 • Political parties
 • Military organizations
 • Organizations not legally registered with the Ukrainian authorities

CFLI funds can be disbursed to cover costs that are integral to a project covered by a contribution agreement. The CFLI cannot be used to pay for operating costs or ongoing expenses of an organization (i.e. salaries, utilities, rent, etc.).

The following types of projects / activities are not eligible for Canada Fund funding

 • Nuclear technologies and facilities;
 • Assistance to military or paramilitary organizations;
 • Gifts;
 • Luxury goods;
 • Direct fiscal support to a government;
 • Core funding or recurrent costs of an organization;
 • International travel;
 • Revolving funds (that is, funds used to advance loans to individuals, i.e. microfinance),
 • Expenses incurred prior to the signing of the Contribution Agreement, or after it expires.

All Canada Fund initiatives must publicize the project’s results through the local media and commit to disseminating the results to other communities and regions.

Funding

Generally, the maximum value for any project is CAD 50,000.00 disbursed in UAH (UAH equivalent could vary because of exchange rate fluctuations).  Due to limited availability of funds and expected high demand, it should be noted that funding at the maximum level is approved only under exceptional circumstances.  Generally speaking, grants in the range of CAD 5,000.00 to CAD 35,000.00 are provided.  Applicants are also expected to demonstrate their commitment to the project through the commitment of additional cash and / or in-kind resources.   Please note that projects need to disburse all funds prior to the end of the project completion date.

Timeframes

The deadline for applications for consideration is 12 October 2015 at 17:00.   Once all of the applications have been received, they will be assessed and ranked by the Embassy of Canada against the assessment criteria outlined below. In making final funding decisions, the Embassy of Canada reserves the right to consider other factors.  The Embassy of Canada reserves the right to accept or reject any or all proposals. All project activities must be completed by 26 February 2016.

Proposal Submission and Assessment Criteria

Applications for funding to be submitted by e-mail and in hard copy (2 copies) by mail to the Embassy of Canada in Ukraine with clear identification in the subject of e-mail and on the envelope:

CANADA FUND FOR LOCAL INITIATIVES                                                                             

 Application for funding                                                                                                              

Name of organization

Both application packages and electronic applications received after 17:00 on 12 October 2015 will not be considered and will be destroyed.

Applicants are required to provide 2 references in support of their application, a copy of the State Statistics Service certificate and a State Registration certificate copy.

Applications for funding are to be submitted in English using the application form (CFLI Project Application for Funding EN/).

Proposals will be assessed against the following criteria:

 • Applicant’s management and technical capacity
 • Results-based management approach (Identifying results, outputs, reach and reporting)
 • Communications, dissemination and media strategy to publish the results of the project
 • Integration of gender equality and environmental sustainability

 Application form is available here. (CFLI Project Application for Funding EN)

Embassy of Canada in Ukraine

Mail:               13A Kostelna Street

Kyiv 01091 Ukraine

E-mail:             [email protected]

[email protected]

*(please copy both emails)


Останні публікації цього розділу:

Відкритий тендер із закупівлі «Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів»

Молодь запрошують на міжнародний обмін із розробки настільної екогри

ОПОРА оголошує тендер на оренду приміщення

Конкурс на закупівлю меблів та побутової техніки для переміщених Молодіжних рад Луганської області

Закупівля з надання кваліфікованої реабілітаційної допомоги дітям та їх сім’ям, які отримали поранення внаслідок військових дій

Закупівля з організації та проведення групових форматів психологічно-рекреаційної роботи для дітей (табору психологічної підтримки)

 • ЦЕНТР АСНДІ

  В оголошені вказано, що “Загалом діяльність в рамках проекту повинна бути завершена до 26 лютого 2016 року”. Це означає, що проект, що здобуде грантову підтримку, повинен результативно завершитися до цієї дати? (тобто срок реалізації проект – близько 4 міс?)

  • http://canadainternational.gc.ca/ukraine/ CanadaFund

   Так, строк реалізації проекту складає 3-4 місяці.

  • http://www.prostir.ua/ Prostir

   Так, строк реалізації проекту складає 3-4 місяці, підтвердили в Посольстві Канади в Україні

 • http://2show.com.ua Oles

  Пропоную створити фонд який буде децентралізованним і збирати кошти на “Децентралізацію влади”.

  Перший внесок до фонду @ChangeTip, send $10

  п.с.
  рекомендую для фонду створити окремий аккаунт. А краще bitcoin гаманець.

  • Prostir

   А що Ви розумієте під на “Децентралізацію влади”? Чи маєте концепцію такого фонду?

 • Marianna Zhurakovska

  Доброго дня. Чи є якісь контактні номери телефонів для того щоб мати можливість уточнити певні питання по документам?
  Зокрема, ми Благодійний фонд і у нас немає Свідоцтва про державну реєстрацію (а є витяг з Єдиного держ. реєстру юридичних осіб та є виписка з диного держ. реєстру юридичних осіб ), щодо сертифіката Державної служби статистик, то дана служба не може зрозуміти, що саме я в них прошу. Чи можете уточнити, яке змістова наповнення має нести даний Сертифікат з Держстатистики. Дякую.

  • Canada Fund

   Доброго дня, у Вашому випадку можна надсилати витяг та виписку з Єдиного державного реєстру. У сертифікаті від Державної служби статистики потрібно, щоб була прописана дата та номер запису про взяття на облік та вид економічної діяльності.

   • Marianna Zhurakovska

    Дякую за швидку відповідь. Також буду вдячна за уточнення пункту: “Кандидати повинні надати 2 рекомендації на підтримку їх фінансування”. Це мається на увазі листи-рекомендації від організацій, які будуть співфінансувати проект (фінансово чи матеріально-технічним забезпеченням) чи від організацій, які просто виступають гарантами нашого фонду. Дякую.

    • Canada Fund

     Рекомендації (у довільній формі) можуть надавати організації, з якими Ви співпрацювали в минулому, організації-партнери та організації, які співфінансуватимуть Ваш проект або ж місцеві органи влади, якщо Ви тісно співпрацюватимете з ними в процесі реалізації проекту.

     • Marianna Zhurakovska

      Бачу, що ми не встигаємо надіслати вам традиційною поштою. Чи є можливість послати вам електронною поштою, а вже потім – звичайною?

   • ЦЕНТР АСНДІ

    Державної служби статистики взагалі не надає таких документів зараз. Раніше видавали довідку чи витяг з ЄДРПОУ. Наразі усі дані про реєстрацію в статистиці та види діяльності відображені у Витязі Єдиного держ. реєстру юридичних осіб

 • Andrey Drevitskiy

  Який загальний бюджет Конкурсу? Скількі проектів планується підтримати?

 • Andrew

  Доброго дня. Чи означає “Обидва пакети документів – поштою та електронні заявки, отримані після 17.00 12 жовтня 2015 року не будуть розглянуті і будуть знищені.”, що заявка, відправлена поштою до цієї дати, але що доставлена пізніше цього часу, розглядатись не буде?

  • Gektor89

   Так, це суттєве зауваження. Бо так деколи склада.ться ситуація, що електронну заявку можна відправити заздалегідь, а з поштою можуть бути проблеми. Наприклад, у Дрогобичі раптово скасували відділення спецзвязку, без жодного оголошення. До цього ми завжди користувалися послугами їх спецкурєрів. Тут змушені були в аварійному порядку відправляти повторно заявку “Новою поштою”. Лист пообіцяли доставити лише 13 жовтня. Як тут бути? Гараздів, Олександр Магльона, президент Асоціації “Нові Горизонти”

   • Canada Fund

    Доброго дня, всі заявки, які містять повний пакет документів і були відправлені поштою до 17:00 12.10 (відповідно до поштового штампу) будуть розглянуті.

    • Gektor89

     Щиро дякуємо, це добре рішення. Гараздів!

 • ЦЕНТР АСНДІ

  Доброго дня. Коли можна очікувати результати конкурсу ?

  • Canada Fund

   В листопаді місяці всі організації-заявники будуть повідомлені про статус їх заявки.