Конкурс субпроектів зі зміцнення закладів первинної та вторинної медичної допомоги

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
k.kovtun

facebookads тендер конкурс
Конкурс субпроектів зі зміцнення закладів первинної та вторинної медичної допомоги

Український фонд соціальних інвестицій, що діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 28.04.2000 оголошує конкурс субпроектів, метою яких є посилення  спроможностей закладів первинної та вторинної медичної допомоги у протидії наслідкам COVID-19.

Конкурс проводиться у рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ VІIІ», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

У рамках Проекту планується профінансувати розробку проектно-кошторисної документації (за необхідності), енергоефективну реконструкцію приміщень відібраних закладів первинної та вторинної медичної допомоги (або їхніх підрозділів), постачання медичного обладнання та проведення навчальних заходів для медперсоналу та керівників у сфері медицини та охорони здоров’я.

Проектом не передбачені нове будівництво і модернізація інфекційних відділень медичних закладів.

При цьому також необхідно взяти до уваги, що медичні заклади, оновлення яких наразі здійснюється або планується за рахунок коштів інших проектів або програм міжнародної (іноземної) допомоги, зможуть отримати фінансування у рамках цього Проекту тільки за умови відсутності дублювання заходів, які фінансуються або фінансуватимуться з інших джерел міжнародної (іноземної допомоги).

Основні умови участі у конкурсі

При визначенні та реалізації субпроектів УФСІ буде враховувати наступні ключові засади:

 1. Субпроекти можуть впроваджуватись у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях (за винятком обласних центрів) та у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.
 2. На конкурс можуть бути подані об’єкти наступної типології:

- центри первинної медичної допомоги або їх підрозділи;
- заклади вторинної (спеціалізованої) допомоги (у тому числі багатопрофільні клінічні лікарні, лікарні інтенсивної допомоги, лікарні планового лікування хронічних хворих, лікарні відновного лікування) або їх відділення, які обслуговують пацієнтів, що перехворіли на COVID-19, і потребують лікування наслідків цього захворювання.

 1. Об’єкти та відповідні земельні ділянки повинні знаходитись у державній або комунальній власності.
 2. Медичний заклад, що подається на конкурс або до складу якого входить підрозділ/відділення, що подається на конкурс, повинен мати укладений договір з Національною службою здоров’я.
 1. Обов’язковою умовою участі у конкурсі є наявність затвердженої відповідним органом місцевого самоврядування бюджетної програми на поточний рік, спрямованої на розвиток медичної допомоги.
  1. Впровадження субпроекту не повинно мати негативного соціального та екологічного впливу.
  2. Вартість ремонтних робіт у рамках субпроекту не повинна перевищувати еквіваленту 750 000 євро та бути не меншою 500 000 євро.
  3. Місцева громада та місцева влада мають бути залучені до підготовки субпроектів через ініціативну групу – Партнера з впровадження субпроекту (ПВСП) і бути готовими, за підтримки УФСІ, брати активну участь у підготовці, впровадженні та забезпеченні подальшої життєздатності субпроекту.
  4. Власники (балансоутримувачі) об’єктів мають гарантувати подальше утримання об’єкту без зміни функціонального призначення не менш ніж 15 років після впровадження субпроекту а також взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені у результаті впровадження субпроекту. Для орендованих приміщень додатково вимагається подання гарантійного листа про укладання договору оренди на 15 років, у разі інвестування коштів з боку УФСІ, та згода з положенням, яке буде включене до Рамкової Угоди і передбачатиме відшкодування УФСІ власником об’єкта повного обсягу вкладених інвестицій у разі розірвання угоди про оренду раніше, ніж через 15 років після завершення робіт.
  5. Власники (балансоутримувачі) об’єктів також повинні взяти на себе зобов’язання щодо: надання УФСІ усіх документів та інформації, необхідних для виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації (ПКД); оперативного (впродовж 5 днів) затвердження ПКД після її розробки та отримання позитивного висновку будівельної експертизи; отримання необхідних дозвільних документів та сертифікатів, пов’язаних з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію; підключення об’єкта до інженерних мереж та оплати комунальних послуг під час будівництва/реконструкції/капітального ремонту об’єкту за власні кошти; забезпечення постійного підключення об’єкту до інженерних мереж згідно з Технічними умовами та за власні кошти після завершення реконструкції.
  6. Технічний стан будівель має дозволяти проведення будівельних робіт у стислі терміни. Перевага надаватиметься наступним об’єктам:
 • які експлуатуються для надання медичних послуг;
 • на яких можна реалізувати комплексні енергоефективні заходи;
 • що потребують менших інвестицій на м2 площі будівлі та на одного бенефіціара;
 • щодо яких є актуалізована проектно-кошторисна документація.

Попередній досвід взаємодії з УФСІ та готовність власників (балансоутримувачів) об’єктів до можливих додаткових інвестицій буде додатковою  перевагою.

Для участі у конкурсі субпроектів, необхідно:

 • організувати та провести форум громади з метою обговорення та погодження наміру взяти участь у Проекті УФСІ та обрання членів Партнера з впровадження субпроекту (ПВСП);

Партнер з впровадження субпроекту (ПВСП) – 3-5 представників територіальної громади, людей, уповноважених форумом громад, представляти інтереси громади, займатись підготовкою та впровадженням субпроекту (включаючи проведення тендерів на будівельні роботи та підписання договорів). Голова ПВСП обирається членами ПВСП з їх числа.

 • документально оформити відповідні рішення форуму громади;
 • подати до УФСІ заповнену форму субпроектної пропозиції (СПП) з усіма необхідними документами, включаючи:  

Перелік документів для участі у конкурсі субпроектів:

 • заповнена форма СПП;
 • засвідчений підписом та печаткою (у разі її використання) власника об’єкта Витяг з Протоколу форуму громади, що підтверджує рішення брати участь у конкурсі субпроектів та обрання членів ПВСП разом з реєстраційним переліком учасників форуму;
 • лист-доручення голові ПВСП, з підписом та печаткою (у разі її використання) власника об’єкту, в якому засвідчуються його повноваження щодо виконання функцій замовника будівництва (у довільній формі);
 • копії бюджету територіальної громади та бюджету відповідної області на 2020 та 2021 роки;
 • копія договору закладу, який або структурний підрозділ/відділення якого подається для участі у конкурсі субпроектів, з Національною службою здоров’я України;
 • копія бюджетної програми, спрямованої на розвиток медичної допомоги у поточному році;
 • копії документів, що підтверджують право власності на об’єкт та на відповідну земельну ділянку та право користування ними;
 • копії технічного паспорту БТІ/звіту з технічного обстеження/іншої інформації, необхідної для розробки проектно-кошторисної документації (ПКД)/актуалізованої ПКД (за наявності);
 • фото об’єкта (2 зовні та 3-4 всередині);
 • штатний розклад медичного закладу або його структурного підрозділу/відділення , що подається для участі конкурсі;
 • гарантійний лист (и) від власника (балансоутримувача) об’єкту про збереження об’єкту у власності, про подальше утримання об’єкту без зміни функціонального призначення протягом щонайменше 15 років, а також взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені у результаті впровадження субпроекту.

Для орендованих приміщень, у разі інвестування коштів з боку УФСІ, гарантія укладання договору оренди на 15 років та згода з положенням, яке буде включене до Рамкової Угоди і передбачатиме відшкодування УФСІ власником об’єкта повного обсягу вкладених інвестицій у разі розірвання угоди про оренду раніше, ніж через 15 років після завершення робіт;

 • гарантійні листи від власника (балансоутримувача) об’єкту, які підтверджують зобов’язання щодо: надання УФСІ усіх документів та інформації, необхідних для виготовлення (коригування) ПКД; оперативного (впродовж 5 днів) затвердження ПКД після її розробки та отримання позитивного висновку будівельної експертизи; отримання необхідних дозвільних документів та сертифікатів, пов’язаних з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію; підключення об’єкта до інженерних мереж та оплати комунальних послуг під час будівництва/реконструкції/капітального ремонту об’єкта за власні кошти; забезпечення постійного підключення об’єкту до інженерних мереж згідно з Технічними умовами та за власні кошти після завершення ремонту.

Кінцевий термін подання субпроектних пропозицій та запитуваних документів – 02 квітня 2021 року.

Документи необхідно подавати в електронній формі у особистих кабінетах ПВСП.

Для реєстрації на участь у конкурсі та отримання доступу до особистого кабінету потрібно заповнити реєстраційну форму, що розміщена на сайті УФСІ у розділі  Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VIII»: https://usif.ua/project/20 . Звертаємо увагу, що для реєстрації та отримання доступу до особистого кабінету потрібно на форумі громади визначитись зі складом  ПВСП та обрати  його голову.

Громади Запорізької області та підконтрольних районів Донецької області зможуть отримати додаткову інформацію щодо умов конкурсу та підготовки документів, звернувшись до Південно-Східного регіонального представництва УФСІ електронною поштою [email protected] або телефоном (067) 156-01-00.

Громади Харківської, Дніпропетровської області та підконтрольних районів Луганської області можуть з цих питань звертатися до Східного регіонального представництва УФСІ електронною поштою [email protected] або телефоном (066) 592-64-62/(068)-288-57-57

Відбір субпроектів до впровадження здійснюється відповідно до викладених вище умов та положень Регламенту (Посібника) діяльності УФСІ. Після затвердження відбору субпроектів до впровадження голова ПВСП як уповноважений представник громади отримає повідомлення про відбір/відхилення субпроекту.

 

проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ VIII»

 

СУБПРоЕктна пропозиція (СпП)

 

І. Загальна інформація про медичний заклад

Примітка

 • Назва закладу

Поле для внесення даних  _______

 

 • Поштова адреса

Поля для введення даних:

- індекс

- область

- назва ОТГ

- населений пункт

- вулиця

- номер будинку

- номер корпусу

 

 • Кількість структурних підрозділів (відділень) закладу

 

Поле для внесення даних  _______

 
 • Кількість декларацій з лікарями (для закладів первинної медичної допомоги)

_____________________

Чи включено заклад до переліку опорних закладів охорони здоров’я, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.01.2020 № 23-р

(для закладів вторинної медичної допомоги)

 • Поле для внесення даних

_______

 

 

 

Варіанти відповіді:

 • так
 • ні

 

 •  
  • Обсяги фінансування закладу з відповідних бюджетів (2021 рік та проект бюджету на 2022 рік, за наявності)

  Поля для введення даних:

  2019:     ____тис. грн.

  2020:     ____тис. грн.

  Завантаження документів:

  1) місцевий бюджет відповідної територіальної громади, місцевий бюджет відповідної області;

  2) проект бюджету на 2022 рік (за наявності)

   
  • Наявність укладеного договору з Національною службою здоров’я України (НСЗУ)

  Варіанти відповідей:

  • так
  • ні

  Якщо відповідь «так» завантаження документу: копія договору закладу, який або структурний підрозділ якого подається на участь у конкурсі субпроектів, з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

   

  1.7. Відсоток коштів від Національної служби  здоров’я України (НСЗУ) у загальному бюджеті закладу за 2020 рік 

  Поля для введення даних 

  ______%

   

   

   

  1.8. Відсоток фінансування закладу у загальному бюджеті громади за 2018-2021 роки

  Поля для введення даних:

  По роках

  2018:  ___%

  2019:  ___%

  2019:  ___%

  2021:  ___%

   

   

  1.9. Бюджетна програма на поточний рік, спрямована на розвиток закладу

  Варіанти відповіді:

  • наявна
  • відсутня

  Завантажити документ у разі наявності програми

   
  • Чи проводиться/планується проведення оновлення закладу за рахунок коштів інших проектів/програм міжнародної допомоги

  Поле з можливістю обрати одну з двох опцій:

   

  Так

   

  Ні

   

  У разі обрання відповіді «так», необхідно конкретизувати перелік заходів, що фінансуються або передбачені для фінансування

   

  Поле для введення даних 

   

  ————————————-

   

   

  ІІ. Інформація стосовно субпроекту

  • Медичний заклад, структурний підрозділ ЦПМСД або відділення закладу вторинної ланки медичної допомоги, що подається на конкурс
  1. Назва закладу або його структурного підрозділу/відділення ______ (поле для введення назви)
  2. Поле для обрання одного з п’яти типів підрозділів/відділень, у разі якщо на конкурс не подається весь заклад, а лише його підрозділ/відділення:

  __________

  • центральна амбулаторія (Ц);
  • амбулаторія групової практики (АГ) – якщо обрано дану опцію, треба запропонувати ще дві опції: окрема будівля, частина будівлі;
  • амбулаторія моно-практики (АМ) – якщо обрано дану опцію, треба запропонувати ще дві опції: окрема будівля, частина будівлі.
  • пункт здоров’я (ПЗ);
  • відділення спеціалізованої практики (ВСП);
   
  • Адреса

  Поля для введення даних:

  - індекс

  - область

  - назва ОТГ

  - населений пункт

  - вулиця

  - номер будинку

  - номер корпусу

   
  • Експлуатація приміщення

  Поле з можливістю обрати одну з трьох опцій:

   

  а) експлуатується для надання медичних послуг;

  б) експлуатується для інших цілей

  в) не експлуатується.

  Якщо не експлуатується, то вказати з якого року не експлуатується (поле для обрання року) _____

   

   
  • Приміщення використовується для надання допомоги пацієнтам, які потребують лікування наслідків хвороби на СOVID-19

   

  Поле з можливістю обрати одну з двох опцій:

   

  Так

   

  Ні

   

  Заклади вторинної медичної допомоги мають додатково завантажити копію договору з НСЗУ на пакет з лікування COVID-19

   

  2.5. Форма власності приміщення/будівлі

  Поле з можливістю обрати одну з двох опцій:

  • державна власність
  • комунальна власність

  завантажити копії документів, що підтверджують право власності на об’єкт та землю

   

   

  2.6. Підстави для користування  приміщенням/будівлею

  Поле з можливістю обрати одну з двох опцій:

  • статус балансоутримувача

  завантажити копію відповідного документа

  • оренда

  завантажити копію договору

   

   
  • Право власності на земельну ділянку

  Поле з можливістю обрати одну з двох опцій:

  • державна власність
  • комунальна власність

  Завантажити копії документів, що підтверджують право власності на землю, на якій розташовано об’єкт

   

  ІІІ. Інженерні характеристики об’єкта

  • Площа, що пропонується для капітального ремонту/реконструкції

  Поле для введення даних:

  _____  м2

   
  • Рік побудови

  Поле для введення даних

  ______

   

  • Наявність зовнішніх мереж

  Зовнішні мережі:

  Для кожної мережі випадаючий список

  • водопостачання: централізоване /свердловина, що має дозвіл на спеціальне водокористування та паспорт свердловини /відсутнє або потребує заміни
  • гаряче водопостачання: централізоване /локальне (ІТП) /відсутнє
  • електропостачання (виділена потужність): до 10 кВт / до 30 кВт /до 50 кВт /до 100 кВт /більше 100 кВт /відсутнє або потребує заміни
  • газопостачання: є /немає або потребує заміні
  • теплопостачання: централізоване /локальне (котельня) /відсутнє або потребує заміні/модернізації
  • водовідведення: централізоване /локальне (септик) /відсутнє

  Дозвіл на спеціальне водокористування: Для здійснення діяльності у сфері водокористування кожен суб’єкт обов’язково має отримати відповідний дозвіл, який видається Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними підрозділами. Отримання дозволу є обов’язковим для тих суб’єктів, які використовують воду в об’ємі від п’яти кубічних метрів на добу.

  • Наявність технічної документації

  Вибір опцій для відмітки наявності:

  • - технічний паспорт БТІ
  • - звіт з технічного обстеження
  • - актуалізована ПКД (виготовлена не пізніше 2020 року)
  • - документація відсутня

  завантаження наявних документів

   
  • Фото об’єкту

  Завантаження фотографій

  2 фото зовні

  3-4 фото всередині

   

  ІV. Характеристики медичного обслуговування у закладі або його підрозділі/відділенні, що подається на конкурс

  • Кількість лікарів

  Поля для введення даних:

  Для функціонуючих підрозділів:

  • фактична кількість лікарів ____;
  • кількість лікарів за штатним розписом ____.

  Завантажити штатний розпис

   

  Варіант, для тих хто обере варіанти «б» чи «в» у пункті 2.3.:

  Для підрозділів, що планується створити:

   – очікувана кількість лікарів ____ (ввести планову кількість)

   
  • Кількість підписаних декларацій з лікарями (для закладів первинної допомоги)/загальна кількість пацієнтів та кількість пацієнтів у розрахунку на одного лікаря у минулому році (для закладів вторинної допомоги)

  Поля для введення даних:

  Для функціонуючих первинних закладів медичної допомоги підрозділів – _____ (ввести фактичну кількість)

  Варіант, для тих хто обере варіанти «б» чи «в» у пункті 2.3.:

  Для підрозділів, що планується створити – очікувана кількість декларацій з лікарями ____(ввести планову кількість)

   

  Для функціонуючих вторинних  закладів медичної допомоги/їх відділень. Поля для введення даних

  _______(загальна кількість пацієнтів у 2020 році)

  _______(кількість пацієнтів у розрахунку на одного лікаря у 2020 році)

  Для відділень, які планується створити – очікувана кількість лікарів ____(ввести заплановану кількість)

   

   

  1. V. Інформація про громаду та її представників

  5.1. Кількість населення у громаді, де розташовано ЦПМСД або його підрозділ/заклад вторинної медичної допомоги або його відділення, що подається на конкурс

   

  Поля для введення даних:

  Кількість населення загалом _____

  У тому числі жінок ____

  У тому числі ВПО ____

   

  5.2. Голова ПВСП

  Поля для введення даних:

  • Прізвище,
  • Ім’я
  • По-батькові
  • Посада
  • Номер мобільного телефону
  • Адреса електронної пошти
  • Довіреність голові ПВСП на впровадження СП від власника (балансоутримувача) об’єкту

  завантаження документа

   

   

  5.3. Члени ПВСП, обрані на форуму громади

  Поля для введення даних:

  - ПІБ

  - посада

  - контактні дані

  - …

   передбачити можливість введення інформації  щодо 7  осіб

   

  5.4. Форум громади

  Поля для введення даних:

  Дата проведення форуму громади ___

  Кількість учасників ____,

  Завантаження документів:

  Реєстраційний список учасників Форуму громади. Протокол/витяг з Протоколу Форуму громади, завірений підписом та печаткою власника об’єкту, що підтверджує  обрання членів Партнера з впровадження субпроекту та рішення брати участь у Проекті (конкурсі субпроектів).

   

  VІ. Зобов’язання громади

  • Утримання (збереження) об’єкту

  Гарантійний лист (и) від власника (балансоутримувача) об’єкту про збереження об’єкту у власності, про подальше утримання об’єкту без зміни функціонального призначення протягом щонайменше 15 років, а також взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені у результаті впровадження субпроекту.

  Для орендованих приміщень: про укладання договору оренди на 15 років, у разі інвестування коштів з боку УФСІ, та згода з положенням, яке буде включене до Рамкової Угоди і передбачатиме відшкодування УФСІ власником об’єкта повного обсягу вкладених інвестицій у разі розірвання угоди про оренду раніше, ніж через 15 років після завершення робіт.

  Завантажити лист(и)

   
  • Внесок громади

  Гарантійний лист (и) від власника (балансоутримувача) про те що:

  1. Громада зобов’язується надати УФСІ усі документи та інформацію, необхідні для виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації (ПКД) та оперативно (впродовж 5 днів) затвердити ПКД після її розробки та отримання позитивного висновку будівельної експертизи.
  2. Громада зобов’язується отримати необхідні дозвільні документи та сертифікати, пов’язані з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію
  3. Громада зобов’язується підключити об’єкт до інженерних мереж на момент, коли це буде технологічно необхідно, та оплачувати комунальні послуги під час будівництва/ реконструкції/капітального ремонту об’єкту за власні кошти.
  4. Громада зобов’язується забезпечити постійне підключення об’єкту до інженерних мереж після завершення його ремонту згідно з Технічними умовами та за власні кошти
  5. Інші можливі інвестиції завантажити лист(и)

   

   

  VII. Поля для заповнення представниками УФСІ

  7.1 Технічний стан будівлі

  Варіанти відповіді:

  • нормальний
  • є несуттєві дефекти (наприклад вузькі тріщини на фасаді)
  • необхідне суттєве укріплення
   

  7.2. Розрахункова (очікувана) вартість капітального ремонту/реконструкції об’єкту

  Поле для введення

  суми у грн/євро _______

   

  7.3. Розрахункова (очікувана) вартість субпроекту

  Поле для введення

  суми у грн/євро _______

   
  • Можливість реалізації комплексних енергоефективних заходів

  Варіанти відповіді:

  • - частина будівлі з відсутністю можливості для здійснення значних заходів з енергозбереження (<15% економії)
  • - частина будівлі з можливістю для здійснення значних заходів з енергозбереження (15-25% економії);
  • - окрема будівля з можливістю для здійснення заходів з енергозбереження (> 15% економії);
  • - окрема будівля з можливістю для здійснення суттєвих заходів з енергозбереження (> 25% економії).
   
  • Обсяг робіт, що заплановано виконати у межах бюджету СП

  Варіанти відповіді:

  • Окремі ремонтні роботи
  • Модернізація приміщення/ інтер’єру будівлі (крім оболонки будівлі)
  • Модернізація усієї будівлі (включно з її оболонкою)

  Під п. «Модернізація приміщення/ інтер’єру будівлі (крім оболонки будівлі)» -слід розуміти внутрішні ремонтні роботи частини приміщень;

  Під п. Модернізація усієї будівлі (включно з її оболонкою) слід розуміти комплексний ремонт, що включає внутрішній ремонт та всі енергоефективні заходи (утеплення фасаду, даху, підвального перекриття).

  • Негативний вплив на навколишнє середовище під час/за результатом впровадження проекту та після його завершення

  Варіанти відповіді:

  -  висока вірогідність

  - вірогідність низька/відсутня

   
  • Наявність попереднього досвіду співпраці УФСІ з громадою

  Варіанти відповіді:

  - є

  - немає

   
  • Орієнтовна вартість необхідних будівельних робіт у розрахунку на 1 кв. метр

  Поле для введення

  суми у грн/євро. _______

   

  7.9. Загальний обсяг вкладень (у євро) на 1 кв. метр

   

  Поле для введення

  суми у грн/євро. _______

   

  7.10. Орієнтовна вартість необхідних будівельних робіт у розрахунку на одного бенефіціара

  Поле для введення

  суми у грн/євро. _______

   

   


  Останні публікації цього розділу:

  50 стипендій для відвідування Lviv Urban Forum

  Конкурсні торги на закупівлю послуг УЗД вен

  Закупівля «Аудиторські послуги»

  Конкурс на надання послуг тьютора до МБФ "СЕЙВД"

  REQ-KYI-24-0089 - Закупівля навчання з медіа права для ФГВ

  Запрошення до участі у процесі закупівлі на укладання договорів про надання автотранспортних послуг з соціальних перевезень

  • Елена Гуменная

   добрий день. Поширення даного конкурсу тільки на Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях (за винятком обласних центрів) та у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей?

   • https://www.prostir.ua Prostir

    Відповідь від авторів оголошення: “Добрий день. Так, на території перелічених областей”.