Конкурс проєктних пропозицій для реалізації культурно-мистецьких заходів

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Chemonics PFRU

Конкурс грант
Конкурс проєктних пропозицій для реалізації культурно-мистецьких заходів

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС 

ФОНД «ПАРТНЕРСТВО ЗА СИЛЬНУ УКРАЇНУ» 

Оголошення про конкурс PFRU-CFP019-01 

Дата оголошення: 22 травня 2023 р. 

Кінцевий термін подання: 5 червня 2023 р.  

Шановний Учаснику! 

Програма «Фонд «Партнерство за сильну Україну»» (ФПСУ), що реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл», оголошує конкурс проєктних пропозицій стосовно реалізації культурно-мистецьких заходів, спрямованих на запобігання міжгруповим конфліктам, усунення гендерних стереотипів, упереджень і можливих стигм щодо жертв гендерного насилля, посилення соціальної згуртованості, об’єднання різних громад/спільнот і популяризацію плюралістичної єдиної української ідентичності. 

Гранти надаватимуться українським неурядовим організаціям (НУО) та організаціям громадського суспільства (ОГС). У цьому документі описується процедура збору та оцінки пропозицій від НУО/ОГС. 

Гранти присуджуватимуться і впроваджуватимуться відповідно до правил Міністерства закордонних справ, справ Співдружності та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), що регулюють надання грантів за договорами, та внутрішніх політик управління грантами ФПСУ.  

Фонд проведе попередню консультацію стосовно подання заявок 29 травня 2023 р. о 11:00. Консультація проводитиметься на платформі Microsoft Teams за посиланням нижче: 

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer, mobile app or room device  

Click here to join the meeting  

Meeting ID: 270 682 102 610  
Passcode: MkfqYK  

Download Teams | Join on the web 

Під час цієї консультації зацікавлені учасники, що відповідають критеріям відбору, зможуть задати питання щодо конкурсу, отримати рекомендації стосовно підготовки грантової пропозиції та інформацію про процедуру подання грантової заявки. 

Просимо направляти всі питання стосовно цього конкурсу на адресу [email protected] (тема листа: Questions PFRU-CFP019-01). Відповіді на питання надаватимуться в письмовій формі в міру надходження. Звертаємо увагу на те, що питання прийматимуться не пізніше, ніж за 48 годин до кінцевого терміну подання пропозицій. 

Співробітники ФПСУ та Кімонікс не мають право вимагати, а учасникам заборонено пропонувати будь-які грошові винагороди, гонорари, комісію, кредит, подарунки, чайові, цінності чи компенсацію в обмін на сприятливе ставлення під час конкурсу. Про всі неналежні вимоги з боку співробітників Фонду слід повідомляти керівнику групи ФПСУ або за адресою [email protected].  

Цей документ має наступні додатки: 

Додаток А – Форма грантової пропозиції 

Додаток В – Детальна форма бюджету 

Додаток С- Форма відбору партнерів Фонду  

РОЗДІЛ І. ОПИС ПРОГРАМИ 

IA. МЕТА

Кімонікс Інтернешнл оголошує конкурс за програмою «Фонд «Партнерство за сильну Україну» (далі – «ФПСУ»). 

ФПСУ присуджуватиме гранти українським НУО/ОГС, які реалізують різноманітні культурно-мистецькі заходи, спрямовані на запобігання міжгруповим конфліктам, посилення соціальної згуртованості та громадянського оптимізму, об’єднання різних громад/спільнот і популяризацію плюралістичної єдиної української ідентичності по всій території України, але в першу чергу НУО, що працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Одеській областях. 

Відбір пропозицій проводитиметься у формі відкритого конкурсу пропозицій, щоб надати всім зацікавленим сторонам рівні можливості для подання заявок на отримання фінансування. Конкурс не зобов’язує ФПСУ, Кімонікс чи МЗС СК надавати грант і не передбачає покриття жодних витрат, пов’язаних із підготовкою та/або поданням пропозицій або закупівлею чи укладанням договорів на послуги чи товари. Крім того, ФПСУ залишає за собою право відхилити будь-яку із поданих заявок або всі заявки, провести перемовини з будь-яким учасником із метою внесення змін до заявки чи бюджету або надати гранти без подальших перемовин із учасником.

IB. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) – це багаторічна донорська програма, за якою надається підтримка з метою зміцнення стійкості українського уряду перед лицем російської агресії проти України та надання необхідної підтримки українським державним інституціям, громадянському суспільству та засобам масової інформації. Програма впроваджується компанією-розпорядником коштів – Кімонікс Інтернешнл. Програмою керує МЗС СК за додаткового фінансування з боку інших урядів, у тому числі США, Канади, Швеції, Швейцарії та Фінляндії. 

Загальними цілями ФПСУ є: 

 • збереження співробітництва в громадах та зв’язків між громадянами та українською державою; 
 • збереження довіри до державних інституцій і виборних органів через реалізацію ними ефективного раннього відновлення на звільнених територіях; 
 • відродження України – посилення згуртованості громад та їхньої готовності до післявоєнної трансформації. 

Основним партнером ФПСУ є Уряд України – центральна та місцева влада, політичне та адміністративне керівництво відповідних органів центральної, обласної та місцевої влади. Хоча Уряд і є основним партнером ФПСУ, ФПСУ не переказуватиме кошти безпосередньо Урядові; натомість ФПСУ фінансуватиме проєкти від імені Уряду. Окрім того, ФПСУ взаємодіє з іншими основними партнерами, в тому числі громадами, суб’єктами громадянського суспільства, НУО та приватним сектором. Продовжуючи свою роботу із посилення стійкості, ФПСУ взаємодіятиме безпосередньо з одержувачами грантів, постачальниками товарів і послуг з метою підтримки проєктів і найважливішими партнерами-виконавцями та зацікавленими сторонами за проєктами.

IC. ОПИС ПРОГРАМИ

Проєкт «Відродження» програми ФПСУ має на меті об’єднати громади/спільноти та закласти фундамент для соціальної, економічної та політичної післявоєнної трансформації України задля підтримки довготривалого миру. «Відродження» бореться з невидимим впливом війни та гібридної тактики Росії шляхом популяризації плюралістичної, єдиної української ідентичності, сприяння економічному розвитку через стимулюючі проєкти та допомогу біженцям, які повернулися в Україну, у відновленні засобів до існування, шляхом запобігання міжгруповим конфліктам та стигматизації, вшанування розмаїття, формування спільних цінностей задля посилення соціальної згуртованості, підвищення громадянського оптимізму, популяризації демократичних цінностей, а також об’єднання різних громад/спільнот через культурно-мистецькі заходи. Проєкт «Відродження» реалізовуватиме заходи у сфері перехідного правосуддя, залучення громад і надання послуг, стійкості населення, культури та ідентичності.  

У рамках цього конкурсу будуть відібрані українські організації для реалізації культурно- мистецьких заходів, а також заходів, пов’язаних із ідентичністю, та заходів, спрямованих на підтримку розвитку креативних індустрій, на національному рівні та/або в обраних громадах Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської та Одеської областей. 

Повномасштабна війна завдала руйнівного удару культурній інфраструктурі та державному фінансуванню в сфері культури. Багато культурних інституцій змушені були обмежити свою діяльність, а креативні бізнеси (кіно, видавнича справа, мода, музика, івенти тощо) – припинити.  

Післявоєнне відновлення та стабільність зазначених регіонів і країни в цілому залежатимуть не лише від відновлення економіки, а й від культурного відродження. Культура (а саме культурний контент, що сприяє рефлексії щодо трансформації української ідентичності та може складатися з різних наративів, історій життя та ідентичностей українських громадян) може відігравати важливу роль у підтримці позитивних тенденцій у соціальній згуртованості. Високий рівень соціальної згуртованості, в свою чергу, може мати ключове значення для підтримки відродження країни як на регіональному, так і на національному рівнях, а також сприяти запобіганню розколам у суспільстві в майбутньому.  

У зв’язку з повномасштабним вторгненням український уряд вніс зміни до Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир і безпека», який має на меті, серед іншого, «Залучення інститутів громадянського суспільства до прийняття рішень щодо підтримки і просування культури миру, встановлення миру, постконфліктного відновлення та надання допомоги особам, які постраждали від конфлікту», в тому числі підготовку та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на виховання толерантності, нетерпимості до гендерної дискримінації, просування культури миру, запобігання та протидію гендерно зумовленому насильству. Крім того, український уряд взяв на себе зобов’язання забезпечити дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері культури та мистецтва відповідно до Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та її операційного плану до 2025 року. Обидва документи підтримують і посилюють цю ініціативу з точки зору гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI). 

У рамках цього конкурсу підтримка може бути надана для реалізації заходів у наступних сферах та регіонах (*звертаємо увагу, що географічні рамки залежать від типу заходу): 

 • Підтримка громадських центрів у вищезазначених цільових регіонах. Надання технічної та експертної підтримки культурним громадським центрам у відновленні діяльності та перепрофілюванні існуючої культурної інфраструктури та наповненні відновлених просторів заходами із залучення громад. Учасники повинні продемонструвати, як вони інклюзивно залучатимуть громади/спільноти під час проведення цих заходів. Заходи мають відбуватися в одному або кількох цільових регіонах. 
 • Підтримка розвитку креативних індустрій та соціального підприємництва у сфері культури у вищезазначених цільових регіонах. Ініціативи у формі перформативних мистецтв, музейних і художніх виставок, аудіовізуальних мистецтв, видавничої діяльності, створення унікальних виробів місцевими ремісниками тощо. Заходи повинні відбуватися в одному або декількох цільових регіонах. 
 • Організація заходів у культурній сфері, спрямованих на просування об’єднуючих наративів, популяризацію місцевих, регіональних і громадянських ідентичностей, а також сприяння рефлексії щодо трансформації української ідентичності (фестивалі, публічні дискусії, виступи, літературні події, книжкові ярмарки тощо). Заходи мають відбуватися в одному або кількох цільових регіонах. 
 • Створення цифрового культурного та медійного контенту, що висвітлюватиме відродження ідентичності на національному та місцевому рівнях (відео, онлайн-шоу, пояснювальні матеріали тощо). Це, зокрема, може бути робота з популяризації культурної спадщини та її критичного переосмислення; переосмислення чи рефреймінг історії та колоніальної спадщини; критичний аналіз української культури та ідентичності; просування різноманітних наративів, історій життя та ідентичностей українських громадян; сприяння єдності та порозумінню в українському суспільстві. Ці заходи можуть бути регіонального чи національного рівня. 
 • Примітка. У рамках цього конкурсу пропозиції прямої гуманітарної допомоги громадянам (у вигляді пакетів допомоги, що включають продукти харчування, медикаменти, гуманітарні товари тощо) не розглядатимуться. 

Оскільки робота з ідентичністю та культурою під час гострої фази війни є дуже чутливою, а також зважаючи на те, що культура та ідентичність можуть використовуватись у якості інструментів в умовах війни, пропозиції, подані на цей конкурс, повинні демонструвати врахування наступного: 

Підхід. Учасники повинні продемонструвати делікатний підхід до ініціатив і заходів у сфері культури та ідентичності, зокрема: 

 • обізнаність і знання конфліктних тригерів, пов’язаних із культурою та ідентичністю; 
 • чітку стратегію сприяння об’єднуючим, але при цьому партисипативним наративам та прив’язки заходів до популяризації різноманітної, плюралістичної ідентичності українців; 
 • популяризацію цінностей гендерної рівності та соціальної інклюзії;  
 • відображення багатокультурності України, представлення етнічних, культурних та інших соціальних груп. 

Залучення зацікавлених сторін. Учасники повинні описати чітку стратегію взаємодії з зацікавленими сторонами та пояснити, як вони взаємодіятимуть із різними зацікавленими сторонами в обраних громадах (місцева влада, громадянське суспільство, в тому числі жіночі та феміністичні ОГС та інші організації, що працюють з маргіналізованими групами, суб’єктами економічної діяльності) з метою ефективного досягнення мети гранту. При цьому учасники повинні визначити, як вони працюватимуть із будь-якими політично чутливими питаннями та ризиками, які вони сприймають як частину цієї діяльності.  

Підхід, чутливий до конфліктів та GESI. Учасники повинні продемонструвати, як вони забезпечуватимуть чутливість до динаміки війни та потенційних психологічних травм, завданих нею місцевим громадам, уникатимуть трансляції гендерних стереотипів та упереджень. Вони повинні вказати, як вони мінімізуватимуть ризики створення або поглиблення напруженості чи психологічних травм під час цієї роботи. Крім того, учасники повинні продемонструвати, як вони проводитимуть цю роботу інклюзивно, враховуючи погляди верств, які часто стають маргіналізованими (жінки, молодь, люди похилого віку, малозабезпечені групи, люди з інвалідністю тощо). Учасникам рекомендується вивчити місцевий контекст і проблеми, пов’язані з гендерною рівністю та соціальною інклюзією.  

Цілі. Цей грант має дві цілі:  

1) підтримка культурного розвитку та креативних індустрій; 

2) сприяння публічному дискурсу та створенню чи заохоченню нових імпульсів у сфері культури та ідентичності, що сприятимуть горизонтальній соціальній згуртованості та єдності на національному рівні.  

Конкретні результати

 • сприяння обміну досвідом, пов’язаним із війною, та формуванню спільного бачення майбутнього;  
 • зміцнення почуття громадянської ідентичності на рівні громад і національному рівні; 
 • підтримка позитивних тенденцій у соціальній згуртованості; 
 • заходи, що сприятимуть розвитку інклюзивної української ідентичності, а також усвідомленню регіональної та місцевої ідентичності на рівні громад; 
 • визнання процесу трансформації української ідентичності та створення простору для різних наративів, історій життя та ідентичностей українців; 
 • боротьба з невидимим впливом війни та впливом гібридної тактики Росії (в тому числі антигендерної пропаганди та міфів навколо цінностей гендерної рівності); 
 • вживання заходів для запобігання міжгруповим конфліктам та стигматизації, заходів, спрямованих на вшанування різноманітності та формування спільних цінностей; 
 • посилення соціальної згуртованості та громадянського оптимізму. 

ID. КЕРІВНИЙ ОРГАН / РЕГУЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ

Гранти присуджуватимуться і впроваджуватимуться відповідно до правил Міністерства закордонних справ, справ Співдружності та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК), що регулюють надання грантів за договорами, та внутрішніх політик управління грантами ФПСУ.  

РОЗДІЛ II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ГРАНТІВ 

За результатами конкурсу ФПСУ планує присудити гранти на загальну суму 28 350 000 грн. Передбачається, що розмір кожного гранту коливатиметься від 2 250 000 грн до 3 250 000 грн для проєктів регіонального рівня та до 6 000 000 грн для проєктів національного рівня чи проєктів, які охоплюють кілька областей, але остаточна сума гранту залежатиме від грантових заходів та остаточних результатів переговорів, і може бути менше зазначеного діапазону. Очікується, що строк реалізації грантових проєктів за цим конкурсом не перевищуватиме 6 місяців. Реалізація грантових проєктів розпочнеться якомога швидше, але повинна закінчитися не пізніше 31 грудня 2023 р. 

Очікується, що частка витрат на персонал для управління проєктами не перевищуватиме 15-20% загального бюджету проєкту.  

РОЗДІЛ III. ЦІЛЬОВІ ТЕРИТОРІЇ ЦЬОГО КОНКУРСУ 

Грантові заходи може охоплювати лише наступні вибрані міста/громади/об’єднані територіальні громади (ОТГ): 

Київська, Чернігівська, Сумська Харківська, Одеська області. 

Крім того, розглядатиметься можливість фінансування відповідних національних подій/заходів або подій/заходів, які охоплюють кілька областей.  

РОЗДІЛ IV. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ 

IVA. ПРИЙНЯТНІ РЕЦИПІЄНТИ 

Організації, що подають проєктні пропозиції для участі в цьому Конкурсі, повинні відповідати наступним вимогам: 

 • статус громадської організації чи НУО, офіційно зареєстрованої та визнаної за українським законодавством; 
 • статус неприбуткової організації;  
 • підтверджений досвід реалізації грантів, пов’язаних із тематикою даного конкурсу, а саме в сфері культури, медіа, мистецтва, ідентичності. 
 • знання мови – вільне володіння українською; 
 • готовність дотримуватися всіх правил і норм співпраці, запропонованих міжнародним донором; 
 • готовність пройти процедуру належної перевірки (due diligence), щоб продемонструвати здатність розробити / запровадити політики щодо обов’язку належної турботи / охорони здоров’я, добробуту та прав людини / інші необхідні політики і процедури. 

Грантова заявка повинна супроводжуватися резюме персоналу, залученого до реалізації проєкту. 

ФПСУ визначатиме, чи відповідає НУО / ОГС вимогам для отримання фінансування ФПСУ, на базі заповненої Форми відбору партнерів Фонду (додаток С). 

Учасники повинні продемонструвати наявність надійної системи управління у формі фінансових, адміністративних і технічних політик і процедур та представити систему внутрішнього контролю, що забезпечує збереження активів; захищає від шахрайства, марнотратства і зловживань; і сприяє досягненню цілей і завдань програми. Перед наданням гранту ФПСУ проведе оцінку цієї спроможності. 

Для нових організацій, які не мають цих спроможностей, ФПСУ може змінити тип гранту, щоб зменшити ризик (наприклад, грант у натуральній або гібридній формі), надати допомогу в формуванні спроможностей та включити особливі умови в грантову угоду. 

Заявки від організацій, які не відповідають вищезазначеним вимогам, не розглядатимуться. Заявки від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій та релігійних організацій не розглядатимуться. 

Наступні організації НЕ МАЮТЬ ПРАВА подавати заявки на отримання грантів за цим конкурсом: 

 • жодні організації, що зловживали донорськими коштами в минулому (окрім випадків, коли участь організації в конкурсі прямо затверджена донорами ФПСУ);   
 • жодні організації, включені в додаткові матеріали, надані урядом Великої Британії чи іншими сторонами, стосовно осіб чи організацій, яким заборонено надавати допомогу;  
 • жодні організації, чиї назви чи керівництво є в системі «Віжуал Комплайенс» (Visual Compliance – система пошуку по міжнародних переліках заборонених осіб та організацій, опублікованих Великою Британією, США, Канадою, ЄС, ООН, та іншим міжнародним перелікам); 
 • жодні організації, пов’язані з російськими організаціями та/або організації, зареєстровані в Росії. 

IVB. НЕПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ 

Всі витрати грантових коштів мають демонструвати оптимальне співвідношення ціни та якості, бути прийнятними і обґрунтованими.  

Грантові кошти ФПСУ не можуть використовуватися для таких цілей: 

 • заходи, що не узгоджуються з Паризькою (кліматичною) угодою;  
 • експлуатація дорослих працівників або дитяча праця; 
 • предмети розкоші (в тому числі алкоголь, тютюн, хутро, перли, коштовне й напівкоштовне каміння); 
 • ліки, не включені до списку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я (з урахуванням обмежених винятків); 
 • пестициди, якщо вони не затверджені радником з питань клімату та довкілля. Великобританія є стороною Стокгольмської конвенції, спрямованої на ліквідацію 12 стійких органічних забруднювачів; 
 • хлорфторвуглеці (ХФУ). Великобританія є стороною Монреальського протоколу, і речовини, на які наразі поширюється дія Протоколу, не можуть поставлятися в рамках програми допомоги; 
 • тютюн. Для будь-яких цілей, які прямо підтримують тютюнову індустрію, включаючи сільськогосподарське виробництво та переробку. Незважаючи на це загальні сільськогосподарські добавки, такі як добрива, можуть фінансуватися, якщо ідентифіковним споживачем не є тютюнова промисловість; 
 • всі фінансові, програмні чи двосторонні відносини з виробниками замінників грудного молока, що порушують Міжнародне зведення правил про збут замінників грудного молока. У залежності від ситуації МЗС СК може співпрацювати з цими компаніями в рамках багатосторонніх або багатодонорських програм чи ініціатив; 
 • заходи, що можуть призвести до цивільних заворушень; 
 • заходи, що дискримінують будь-яку групу за ознакою віку, зміни статі, інвалідності, раси, кольору шкіри, етнічної приналежності, статі та сексуальної орієнтації, вагітності та материнства, релігії або переконань; 
 • виплати відсотків або плати за обслуговування за договорами фінансового лізингу; 
 • подарунки;  
 • адміністративні штрафи, штрафи за кримінальні правопорушення; 
 • платежі за роботи або заходи, що повністю фінансуються з інших джерел у грошовій або натуральній формі; 
 • безнадійні борги перед пов’язаними сторонами; 
 • виплати за несправедливе звільнення або інші компенсаційні виплати; 
 • заміна або повернення будь-яких коштів, втрачених в результаті шахрайства, корупції, хабарництва, крадіжки, фінансування тероризму або іншого неправомірного використання коштів; 
 • будь-які штрафи чи збори, що стягуються місцевими органами влади або будь-яким місцевим державним органом; 
 • залучення коштів (за винятком будь-яких узгоджених розподілених витрат, не пов’язаних із проєктом); 
 • іноземна валюта як окрема стаття бюджету; 
 • погашення боргу; 
 • витрати, пов’язані з підготовкою конкурсної заявки або комерційної пропозиції до укладення офіційної угоди; 
 • витрати, понесені до укладення офіційної угоди; 
 • адвокаційна діяльність, публічні кампанії, маркетинг і комунікації, політики, авансові платежі за послуги, капітальні витрати, земельні ділянки, банківські збори та страхування (окрім випадків, заздалегідь прямо обумовлених у письмовій формі в якості виключення), якщо вони не пов’язані безпосередньо з проєктом; 
 • поїздки залізничним або повітряним транспортом класом вище «стандартного економ-класу», за винятком випадків, коли вищий клас поїздки забезпечує краще співвідношення ціни та якості або є обов’язковим за певним законодавством, наприклад Законом про рівність 2010 року. 

В цілому, витрати, не включені до затвердженого бюджету, дозволяються лише у випадку письмового схвалення компанією «Кімонікс». 

Звертаємо увагу на те, що кошти цього гранту не можна витрачати на надання гуманітарної допомоги бенефіціарам проєкту. ФПСУ не займається реалізацією проєктів гуманітарної допомоги.  

РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

 VA. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ 

Подання заявки здійснюватиметься у два етапи. Учасник повинен подати грантову пропозицію з детальним бюджетом (у Додатках A та B). Технічна заявка та бюджет подаються окремо у заданих форматах з дотриманням інструкцій та рекомендацій, наведених у додатку. Технічну пропозицію буде оцінено відповідно до критеріїв оцінки заслуг, наведених у Розділі V нижче. 

Якщо учасник відповідає критеріям перевірки заслуг або перевершує їх, заявка переходить до другого етапу, на якому проводитиметься належна перевірка (due diligemce) на основі інформації, наданої у Формі відбору для партнерів фонду (Додаток C). ФПСУ може зв’язатися з потенційними грантоотримувачами на цьому етапі, щоб обговорити потенційні зміни в їхніх заявках. 

Учасників поінформують письмово про рішення стосовно їхньої заявки. Причини відхилення проєкту або затвердження заявки як успішної не повідомлятимуться. 

VB. ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Грантові пропозиції подаються українською чи англійською мовами (формат Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 11, одинарний інтервал, обсяг – до 7 (семи) сторінок) за шаблонами в додатках A, B, C. 

Грантові пропозиції подаються в електронному форматі за вказаною нижче адресою із зазначенням в темі листа Конкурсу № PFRU-CFP019-01. ФПСУ прийматиме проєктні пропозиції до 23:59 за київським часом 5 червня 2023 року. Заявки, подані з запізненням, та такі, що не відповідають вимогам, не розглядатимуться. 

Учасники повинні надати онлайн резюме проєкту скориставшись посиланням на Гугл-форму.   

Учасники повинні надати ФПСУ таку інформацію: 

 1. Oнлайн-резюме проєкту (форма доступна за посиланням) із зазначенням основної інформації про організацію та проєктну пропозицію; 
 1. заповнені Форми грантової пропозиції та детального бюджету (додатки А та В); 
 1. заповнену Форму відбору партнерів Фонду (додаток С). Просимо звернути увагу на те, що документи, зазначені в цій формі, надаються разом з цією формою; 
 1. резюме персоналу, задіяного в проєкті; 
 1. відскановані копії таких документів ( *.PDF або*.JPG): 
 • свідоцтво про реєстрацію або виписка/витяг; 
 • довідка з державного податкового органу про реєстрацію організації в Реєстрі неприбуткових установ та організацій із зазначенням коду некомерційної діяльності; 
 1. листи підтримки від місцевої влади (необов’язково). 

Пакет документів необхідно надати одним листом в архіві ( *.rar), розміром не більше 15 МБ.  

Просимо надсилати будь-які питання стосовно цього оголошення на вказану електронну адресу: [email protected] (Тема листа: Питання відносно PFRU-CFP019-01). Відповіді надаватимуться в письмовій формі. Просимо звернути увагу на те, що за 48 годин до кінцевої дати цього оголошення прийом питань припиняється.  

РОЗДІЛ VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕРЕВАГ ПРОПОЗИЦІЇ 

Оцінка грантових пропозицій складається з декількох етапів: 

Перевірка критеріїв відповідності: 

Отримані заявки перевіряються на відповідність критеріям. Ті, що відповідають вимогам, передаються на розгляд Конкурсній комісії. 

Критерії прийнятності  

Так чи ні (так/ні)  

Критерії відповідності  

Заявка подана у встановлений термін  

 

Всю необхідну інформацію / відповіді на питання надано  

 

Всі підтверджуючі документи включені в заявку  

 

Всі грантові заявки, що пройшли перевірку критеріїв відповідності, розглядатимуться внутрішньою Конкурсною комісією, що складається із фахівців ФПСУ з реалізації проєктів. Грантові заявки оцінюватимуться відповідно до наведених нижче критеріїв: 

Етап 1: Розгляд проєктної пропозиції 

Критерії прийнятності  

Так чи ні (так/ні)  

Критерії прийнятності  

Статус реєстрації організації (дозволено здійснювати діяльність в Україні), у тому числі підтверджуючі реєстраційні документи 

  

Відповідність організації вимогам для отримання коштів  

  

Не перевищує максимальний ліміт бюджету 

 

Технічні критерії 

  

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка повністю відповідає тематиці та пріоритетам — 15 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам — 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу — 0 балів). 

До 15 балів 

Конкретність, реалістичність та ефективність запланованих проєктних заходів (заплановані проєктні заходи є 1) конкретними  — 5 балів, 2) реалістичними — 5 балів, 3) ефективними — 5 балів, заходи не відповідають вищевказаним умовам — 0 балів) 

До 15 балів 

Відповідність конфліктно-чутливому підходу та врахування питань культури та ідентичності (проєктні заходи повністю узгоджуються з конфліктно-чутливим підходом, демонструють чіткий план пом’якшення впливу конфліктних тригерів та чіткий внесок у популяризацію плюралістичної української ідентичності – 10 балів; проєктні заходи частково відповідають конфліктно-чутливому підходу, демонструють обізнаність щодо конфліктних тригерів і частково сприяють популяризації плюралістичної української ідентичності – 5 балів; проєктні заходи не відповідають конфліктно-чутливому підходу, не враховують конфліктні тригери та не сприяють популяризації плюралістичної української ідентичності – 0 балів). 

 

До 10 балів 

Відповідність чутливому до питань гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI) підходу (проєктні заходи повністю узгоджуються з чутливим до GESI підходом, демонструють чіткий план інтеграції GESI до та внесок у розвиток національних або місцевих політик із питань GESI або популяризацію цінностей GESI – 10 балів; проєктні заходи частково відповідають чутливому до GESI підходу, демонструють готовність реалізовувати проєкт через призму гендерної рівності, але дії виконавців проєкту незрозумілі / відсутній аналіз GESI / результати важко виміряти – 5 балів; проєктні заходи є гендерно сліпими – 0 балів). 

До 10 балів 

Здатність організації-учасника успішно і в строк реалізувати проєкт за допомогою наданих ресурсів (організація-учасник володіє необхідним досвідом і ресурсами для успішної реалізації проєкту — 25 балів; організація – учасник частково володіє необхідним досвідом і ресурсами для успішної реалізації проєкту — 15 балів; організація – учасник не має необхідного досвіду і ресурсів для успішної реалізації проєкту — 0 балів) 

До 25 балів 

Рівень компетентності (освіта, досвід роботи) проєктного персоналу (залучений персонал має відповідний рівень компетентності – 10 балів, не має необхідного рівня компетентності – 0 балів) 

До 10 балів 

Критерії аналізу бюджету пропозиції 

 

Відповідність запланованих витрат і необхідних ресурсів очікуваним результатам (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу “найвища якість за найнижчою ціною” – 15 балів; фінансова пропозиція вимагає перегляду та / або скорочення витрат – 10 балів; фінансова пропозиція не є обґрунтованою — 0 балів) 

До 15 балів 

 

Коментар  

Рекомендується на наступний етап (так / ні)  

Заявки, що відповідають критеріям відповідності та прийнятності і набрали понад 70 балів за результатами аналізу технічних критеріїв і бюджету, перейде на другий етап оцінки та повинен буде пройти процедуру належної перевірки ФПСУ.  

Етап 2: Належна перевірка (due diligence) 

Критерії прийнятності  

Так чи ні (так/ні)  

Критерії прийнятності  

Організація має такі основні політики / регламенти / процедури:  

 • політика обов’язку належної турботи 
 • політика охорони здоров’я, добробуту та прав людини (необхідна буде також аналогічна політика стосовно дітей, якщо грантова діяльність пов’язана з дітьми)  
 • політика з фінансів і закупівель 
 • політика боротьби з хабарництвом і корупцією 
 • політика захисту даних   
 • політика рівних можливостей і боротьби з дискримінацією   
 • письмове підтвердження членства в Глобальному договорі ООН або намірів приєднатися до цього Договору в ході реалізації проєкту (тільки для проєктів з бюджетом понад 1 млн фунтів стерлінгів)  

 

  

Коментар  

Рекомендується для фінансування (так / ні)  

  

  

РОЗДІЛ VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ГРАНТУ ТА ЙОГО СУПРОВІД 

Усі гранти узгоджуватимуться, деномінуватимуться і виплачуватимуться в українській гривні (UAH). Усі витрати, що фінансуються за рахунок гранту, повинні бути допустимими, розподіленими та обґрунтованими. Заявки на отримання гранту повинні супроводжуватися деталізованим і реалістичним бюджетом згідно з положеннями розділу V. 

Опублікування цього оголошення і допомога з підготовкою грантової заявки не є присудженням гранту чи зобов’язанням з боку ФПСУ його присудити. Це також не є зобов’язанням з боку ФПСУ оплатити витрати, понесені при підготовці та поданні заявки. Крім того, ФПСУ залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку або всі отримані заявки, а також звернутися до учасників за додатковими роз’ясненнями. 

Учасники отримають письмове сповіщення про рішення ФПСУ стосовно їхньої заявки. Причини, з яких заявку відхилено чи прийнято, повідомлятися не будуть. 

РОЗДІЛ VIII. ЗВІТНІСТЬ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ 

Моніторинг та оцінка 

Грантоотримувач несе відповідальність за моніторинг реалізації проєкту та оцінку його результатів. ФПСУ і його донори стежитимуть за реалізацією грантового проєкту за допомогою звітів грантоотримувача, зустрічей із співробітниками проєкту, їхніми партнерами і бенефіціарами, контрольних візитів та участі в проєктних заходах. 

Звітність 

Грантоотримувач надаватиме звіти у форматі, зазначеному ФПСУ: 

 • звіти про хід реалізації, у тому числі опис заходів і результатів відповідно до узгоджених показників моніторингу та фінансової складової; 
 • позапланові зведені звіти на вимогу ФПСУ у відповідний момент часу, коли Фонду знадобиться інформація про грантовий проєкт в період між плановими звітами про хід його реалізації; 
 • звіт про результати реалізації грантового проєкту, або остаточний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період дії грантової угоди (якщо є обов’язковим згідно з типом угоди). 

Заходи за грантовою угодою реалізуються відповідно до норм, правил, політик і процедур ФПСУ. 

РОЗДІЛ IX. ФІНАНСУВАННЯ 

Тип гранту визначається в ході перемовин. Типи грантів, які можуть бути запропоновані, описані нижче: 

Тип гранту 

Основні характеристики 

З фіксованою сумою / з проміжними етапами 

 • Заздалегідь визначаються конкретні проміжні етапи / результати, які повинні бути виконані в межах гранту, і грантоотримувач отримує оплату після успішного завершення цих етапів.  
 • Без авансових платежів, але дозволяється початковий платіж за перший етап 

 

З відшкодуванням витрат /Час і матеріали  

 • Грантоотримувач може отримувати авансові платежі або відшкодування витрат  
 • Для звітуванню за аванс і отримання наступного авансу необхідно надати квитанції   

 

Грант у натуральній формі 

 • Усі види діяльності, робоча сила чи товари оплачуються в натуральній формі безпосередньо розпорядником коштів ФПСУ. Для організацій з обмеженими фінансовими / управлінськими чи закупівельними спроможностями або обмеженим оборотним капіталом 

Гібридна форма (наприклад, на базі етапів / у натуральній формі) 

 • Грантом передбачена реалізація конкретних, заздалегідь визначених етапів. Виплати грантоотримувачу здійснюються після успішного завершення цих етапів. 
 • Аванси не передбачені, але допускається попередня виплата за перший етап 
 • Деякі види діяльності, робоча сила чи товари оплачуються в натуральній формі безпосередньо розпорядником коштів ФПСУ. 

 ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ: 

Додаток А – Форма грантової пропозиції – Annex A_project proposal_ukr

Додаток В – Детальна форма бюджету – Annex B_Budget template_engl_ua

Додаток С – Форма відбору партнерів Фонду – Annex C_PFRU Selection Form for Fund Partners_ukr


Останні публікації цього розділу:

Запит на отримання проектної пропозиції на послуги дизайну

Запит на отримання проектної пропозиції на послуги перекладу

Закупівля послуг зі страхування

Тендер на закупівлю послуг комунікаційного агентства для супроводу проєкту з навчання водійок муніципального транспорту

Конкурс на відбір постачальника з комплексних логістичних послуг

Конкурс пропозицій на постачання обладнання для МТ