Конкурс на подання пропозицій щодо надання послуг з розробки інформаційного вебсайту Міністерства культури та інформаційної політики України

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
TCA_Tender

Chemonics_logo
Конкурс на подання пропозицій щодо надання послуг з розробки інформаційного вебсайту Міністерства культури та інформаційної політики України

Проєкт USAID «Трансформація комунікацій»

Запит про надання пропозицій: TCА-FFP-011

Дата оголошення: 23 вересня 2021 р.

Кінцевий термін подання пропозицій: 18:00 за київським часом 6 жовтня 2021 року  

Шановний Заявнику!

Кімонікс, що діє від імені Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Проєкт USAID «Трансформація комунікацій» згідно контракту з USAID номер 72012120C00003 оголошує конкурс на подання  пропозицій щодо розробки інформаційного вебсайту Міністерства культури та інформаційної політики України.

Технічне Завдання

В рамках технічного завдання Субпідрядник розробить технічне завдання (ТЗ) для розробки вебсайту та щонайменше три (3) концепції дизайну головної сторінки та шаблони для решти сторінок сайту; розробить програмування, побудову структури проєкту сайту, надасть дизайн баз даних, наповнить інформаційний ресурс матеріалами; виконає функціональне тестування сайту. Субпідрядник також розробить план SEO-оптимізації для подальшого виконання ним цього плану протягом 6 (шести) місяців та надасть фінальний звіт, що повинен містити всі деталі розробки веб-сайту, та аналітичний звіт, що міститиме інформацію про кількість переглядів, реєстрацій тощо.

Письмові запитання та запити на надання роз’яснень. Усі запитання та запити на надання роз’яснень щодо цього ЗНП треба скласти у письмовій формі та надіслати [email protected] не пізніше, ніж до 23:00 за київським часом у  понеділок, 27  вересня 2021 року. Запитання та запити на надання роз’яснень, а також відповіді на них, будуть надіслані усім учасникам тендеру. 

Лише письмові відповіді від Кімонікс будуть вважатися офіційними та матимуть значення у процесі розгляду та наступного оцінювання пропозицій, отриманих у відповідь на цей ЗНП. Будь-які відповіді, отримані неофіційними каналами, усно чи письмово, від працівників чи представників Кімонікс Інтернешнл, Проєкту «Трансформація комунікацій» чи будь-якої іншої сторони, не вважатимуться офіційними відповідями стосовного цього ЗНП.

Термін подання пропозиції. Всі пропозиції, надіслані електронною поштою, повинні бути отримані не пізніше 18:00 за київським часом у середу, 6 жовтня 2021 р. Пропозиції, отримані з запізненням, будуть розглядатися за рішенням Кімонікс.

Оференти подають свої пропозиції тільки електронним шляхом на адресу: [email protected]

Більш детальна інформація про конкурс, умови участі та інструкції щодо підготовки Технічної пропозиції надана у доданому файлі:

RFP_TCA-011_WEB-Platform_MCIP

 

Call for proposals  to provide services on development of information website of the  Ministry of Culture and Informational Policy of Ukraine

 

The USAID Transformation Communications Activity in Ukraine (TCA)

Request for Proposals (RFP): TCА-FFP-011

Date of announcement: September 23, 2021

Deadline for submission of proposals: 18:00 Kyiv time on October 6, 2021 

Dear Offeror!

Chemonics acting on behalf of the U.S. Agency for International Development (USAID) and the USAID Transformation Communications Activity (TCA) under contract number 72012120C00003 seeking service providers to provide services on development of information website of the  Ministry of Culture and Informational Policy of Ukraine.

Scope of Work

Under this Scope of Work the Subcontractor will develop a term of reference (TOR) document for  website development and at least three (3) design concepts for the website main page and proposed templates for the remaining  site pages; develop programming, construction of the structure of the project of the site, provide design of databases, fill the informational resource with materials; perform a website functional testing. Subcontractor will also develop a Search Engine Optimization (SEO) plan to ensure its implementation for the period of 6 (six) months and provide final report to include all the details of the website development, website functional testing results and analytical report that will include information about the number of visits, etc.

Written Questions and Clarifications. All questions or clarifications regarding this RFP must be in writing and submitted to [email protected] no later than 23:00 PM Kyiv time on Monday, September 27, 2021. Questions and requests for clarification, and the responses thereto, will be circulated to all tender participants.

Only written answers from Chemonics will be considered official and carry weight in the RFP process and subsequent evaluation. Any answers received outside the official channel, whether received verbally or in writing, from employees or representatives of Chemonics International, the TCA project, or any other party, will not be considered official responses regarding this RFP.

Proposal Submission Date. Emailed offers must be received no later than 18:00 PM Kyiv time on  Wednesday,  October 6, 2021  Late offers will be considered at the discretion of Chemonics.

Emailed offers must be received by the same time and date at the following address: [email protected]

For more details about the offer, conditions of participation and Instructions for the Preparation of the Technical Proposal, please find the Request for Proposals attached

RFP_TCA-011_WEB-Platform_MCIP


Останні публікації цього розділу:

Запрошення до участі у відкритому конкурсі на закупівлю послуг менторів

Запрошення до участі у відкритому тендері на закупівлю послуги перевезення для проведення заходів

Запрошення до участі у відкритому конкурсі на закупівлю послуг з розміщення учасників

Запрошення до участі у відкритому конкурсі на закупівлю послуг з харчування учасників

Тендер на закупівлю спеціального обладнання для регіональних ТБ студій

Конкурс на закупівлю ноутбуку