Конкурс грантів на підтримку малого підприємництва

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
ukraine.seed

Конкурс грант
Конкурс грантів на підтримку малого підприємництва

seed

ПРОЕКТ 

  «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ» 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ГРАНТІВ НА ПІДТРИМКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Проект «Забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку» (SEED) французької неурядової організації Acted при підтримці Міністерства зовнішньої політики Канади оголошує конкурс на отримання грантів, направлених на підтримку малого підприємництва Вінницької, Одеської і Чернігівської областей. 

Метою програми являється допомога підприємствам, які постраждали від збройного конфлікту та які очолюють жінки, або більшість працівників яких є жінками, для відновлення або підсилення діяльності, або для розширення і створення нових робочих місць.  

Сума гранту становить до 400 000 гривень.   

Територіальне охоплення даного етапу проекту: Вінницька, Одеська і Чернігівська області. 

Підприємства, очолювані жінками, заохочуються до подання заявок на цей конкурс. Основною метою проекту SEED є підвищення економічної безпеки жінок і надання можливостей для їх самореалізації, економічного розвитку і активної участі у господарській діяльності, що спрямована по мірі можливості на економічний розвиток громад і регіонів.  

До участі у конкурсі допускаються заявки від переміщених та місцевих підприємств, які можуть бути класифіковані як малі підприємства у період до повномасштабного вторгнення у лютому 2022, у момент подання заявки або потенційно за умови отримання гранту від Acted. Підприємства, що допускаються до участі у конкурсі, повинні мати одну із наступних організаційно-правових форм:   

 • ФОП будь-якої групи оподаткування  
 • Приватні підприємства 
 • Асоціації/групи ФОПів (асоціація/група може не мати єдиної загальної реєстрації, а тільки реєстрацію усіх членів, однак повинна демонструвати спільну і взаємодоповнюючу діяльність, повинна мати єдиного загальновизнаного лідера (перевага віддається жінкам)  
 • Асоціації приватних підприємств 
 • Товариства з обмеженою відповідальністю 

Гранти можуть надаватися наступним групам підприємницької діяльності залежно від ситуації, в якій вони опинилися зараз у зв’язку із повномасштабним вторгненням: ті, що потребують зовнішньої фінансової підтримки для відновлення своєї економічної діяльності; ті, хто потребує зовнішньої підтримки, щоб зберегти свою економічну діяльність; і ті, хто демонструє спроможність і потенціал для певного розширення та створення нових робочих місць у своїх регіонах. Там, де це можливо та доцільно, заявники заохочуються здійснювати екологічно свідому діяльність та використовувати нові ефективні технології для здійснення своєї діяльності. 

Діяльність підприємств повинна здійснюватися на території Вінницької, Одеської або Чернігівської областей. Першочерговий пріоритет надаватиметься сільській або змішаній місько-сільській місцевості, менший пріоритет надаватиметься обласним центрам. 

Для підтримки малого підприємництва грантова підтримка надається для впровадження наступних видів господарської діяльності:  

1. Роздрібна та дрібна торгівля. 

2. Готельний бізнес. 

3. Ресторанний бізнес та ресторанне обслуговування. 

4. Виробництво харчової продукції. 

5.Переробка продукції, у тому числі сільськогосподарської продукції. 

6. Вирощування птиці та худоби, виробництво яєць, м’яса, молока та іншої продукції. 

7. Бджільництво, виробництво меду. 

8. Виготовлення текстильної продукції.  

9. Виготовлення виробів ручної роботи. 

10. Виготовлення керамічних виробів. 

11. Виготовлення галантерейної продукції. 

12. Надання послуг у сфері індустрії краси та здоров’я. 

13. Освітня діяльність. 

14. Надання послуг у сфері творчості, мистецтва та розваг.

15. Ремонт та виготовлення меблів. 

16. Ремонт та обслуговування інвентаря для сільськогосподарської діяльності. 

17. Здійснення інших видів господарської діяльності за згодою ACTED.   

У процесі конкурсу перевагу буде віддано кандидатам, які пропонують створити робочі місця в результаті інвестиції, однак це не є обов’язковою умовою конкурсу. Буде також враховано сукупну вразливість підприємства (вплив конфлікту на діяльність підприємства, його голову і працівників; наявність працівників, що належать до вразливих категорій: люди з інвалідністю, жінки з дітьми з інвалідністю, вдови військовослужбовців, жінки старше 50 років, батьки-одинаки, ВПО, ветерани та ін. ; ризики та проблеми, та інші показники, які тісно пов’язані з уразливістю), а також наявні у підприємства потужності та досвід, і  потенціал розбудови діяльності, зазначеної у заявці. 

Бенефіціар бере на себе повну відповідальність за сплату податків та інших платежів, передбачених законодавством України, що пов’язані з отриманням гранту від Acted. Відповідна сума податків може бути включеною у загальну суму гранту, або сплачена за рахунок інших коштів підприємства. 

Якщо підприємство (одне із підприємств-заявників) протягом 2022-2023 років отримувала грант/гранти для підтримки бізнесу від інших міжнародних/національних гуманітарних організацій, або від держави, в заявці необхідно вказати, коли такий грант отримувався, описати результати его застосування та обґрунтувати необхідність отримання гранту за даним проектом SEED. 

Грантові засоби не можуть бути використані для придбання засобів виробництва, які пов’язані з підвищеним ризиком зберігання та використання (хімікати, вибухонебезпечні матеріали тощо), для сплати боргів, оренди/ремонту житлового приміщення, придбання техніки/обладнання, що було у використанні (без сертифікату якості виробника та гарантійного талона, фінансових документів про придбання). 

Заявники ОБОВЯЗКОВО заповнюють кожен розділ та пункт заявки, дають Згоду на обробку персональних даних в онлайн формі та заповнюють Мотиваційний лист на 2 вкладці форми заявки.  

План діяльності, поданий на конкурс, повинен містити опис видів господарської діяльності, перспективи покращення, збільшення виробництва, фінансове планування на 12 місяців, містити реалістичні ринкові показники, власний внесок у справу, облік зовнішніх ризиків та заходи для їх запобігання, знання місцевого ринку, продемонструвати досвід та навички, критичне мислення, готовність та спроможність заявника здійснювати зазначений вид господарської діяльності після отримання гранту, перелік товарів та послуг, які заявник хоче придбати на грантові кошти, необхідну суму у гривнях.  

По кожному товару, зазначеному в заявці, має бути обраний кращий вид отримання: Грант у грошовому еквіваленті (надається грантоодержувачу, за допомогою грошового  переказу на придбання товару самим грантоодержувачем); Грант у товарному вигляді (закупівля товару проводиться Acted і передається у товарному вигляді грантоодержувачу). 

Кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 22 грудня 2023 року. Заявки, які надійшли пізніше за встановлений термін, розглядатися не будуть. 

Детальна інформація про конкурс та його вимоги, рекомендації щодо заповнення заявок надаватимуться на інформаційних сесіях, які проводитимуться онлайн представниками французької неурядової організації Acted для зазначеної області. 

Для отримання додаткової інформації про дату та час проведення інформаційної сесії, про умови конкурсу та процедуру подання заявок просимо звертатися по телефонам:  

 • Вінницька область – +38 063 609 72 51  
 • Одеська область – +38 093 612 27 66; +38 063 213 36 30 
 • Чернігівська область – +38 063 453 54 94 

або на електронну скриньку: [email protected], з приміткою у темі листа «SBG_назва області». 

Для участі у конкурсі потрібно заповнити онлайн форму за посиланням: https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/4dYz8P9C і приєднати туди заповнені файли заявки у форматі Excel (заповнені усі три вкладки файлу), а також підписаний заявником файл у форматі pdf, який включає всі сторінки, ідентичні заповненому Excel-файлу. Посилання на форму заявки.  Назви файлів повинні мати наступну структуру: 

BusinessGrantApplication_[Назва підприємства заявника].xlsx 

BusinessGrantApplication_[Назва підприємства заявника].pdf 

Етапи та критерії оцінки заявок на участь у конкурсі оцінювальною комісією Acted:   

 1. Перевірка відповідності вимогам і технічним параметрам конкурсу (у тому числі правильність та повнота заповнення заявки, наявність необхідного типу реєстрації підприємства, наявність вразливості, надання копій (у високій якості та в повному обсязі) необхідних документів, наявності підписів заявника на заяві, та підписи на згоді на обробку, використання та зберігання персональних даних, наявність уразливості, відповідність господарської діяльності, що заявляється, відповідність розташування місця здійснення діяльності, відповідність обсягу фінансування, що запитується, умовам конкурсу (розмір гранту) та ін.). Заявки, які не пройшли технічний етап, відхиляються та не допускаються до подальших етапів оцінки. 
 1. Оцінка заявки. Заявки, допущені до другого етапу оцінки, будуть оцінені експертами за такими критеріями: 
 • відповідність заявки цілям конкурсу;  
 • досвід у заявленій діяльності; 
 • вплив конфлікту на діяльність; 
 • очікувані результати діяльності; 
 • фінансове планування; 
 • якість опису господарської діяльності, продуктів/послуг; 
 • знання місцевого ринку, реалістичні цінові показники; 
 • мотивація заявника займатися та розвивати заявлений вид діяльності з метою покращення економічного рівня підприємства, громади, регіону. 
 1. Перевірочна співбесіда (особистий візит). Заявники, заявки яких пройшли другий етап, далі будуть відвідані представниками неурядової організації Acted за місцем фактичного здійснення господарської діяльності, для перевірки актуальності наданої інформації у заявці та документів, що додаються до заявки, відповідності заявленої господарської діяльності та можливостей розвитку зазначеної діяльності. 

Після підтвердження усіх критеріїв та ствердження заявки для отримання гранту, грантоотримувачі повинні будуть підписати грантову угоду з французькою неурядовою організацією Acted. У разі відмови у підписанні угоди потенційним грантоотримувачем грант не надається. Грантоотримувачі зобов’язані вести господарську діяльність відповідно до поданих заявок, зазначеного бізнес-плану та відповідно до законодавства України. Процес ведення заявленої господарської діяльності контролюватиметься Проектом SEED французької неурядової організації Acted.  

Неурядова організація Acted не несе відповідальності за будь-які витрати заявника, пов’язані з поданням заявки. Незалежно від ухваленого рішення оцінювальною комісією, отримані заявки не підлягають поверненню заявникам. 

Заявки розглядатимуться за умови наявності заповненої заявки у форматі Excel та усіх підписаних сторінок заявки у форматі PDF, підтвердженої згоди на обробку персональних даних, повністю заповненої онлайн форми


Останні публікації цього розділу:

Конкурсні торги на закупівлю ліків

Тендер: послуги з розробки веб-порталу для БО ММСП

Відбір на тренінгову програму для фасилітаторів/ок груп психологічного ресурсування

Тендер на закупівлю обладнання для харчоблоків навчальних закладів Хмельницької області

Тендерна пропозиція щодо постачання нестандартних непродовольчих товарів

Тендер на проведення семінарів із працевлаштування та кар’єрних консультацій