Грант на підтримку Інтеграції українських меблевих компаній у міжнаціональні ланцюги постачання покупців

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CEPgrants

manifest_site
Грант на підтримку Інтеграції українських меблевих компаній у міжнаціональні ланцюги постачання покупців

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ)

Запит на подання грантових заявок (ЗПЗ)-2021-030

Дата оголошення: 30 грудня 2021 р.

Кінцевий термін подання: 31 січня 2022 р.

Шановний Заявнику!

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) сприяє розвитку сильної, диверсифікованої та відкритої економіки, покращуючи ділове середовище для малих та середніх підприємств (МСП), підвищуючи конкурентоспроможність у ключових галузях та даючи можливість Україні скористатися угодами про вільну торгівлю. Проект буде спрямований на збільшення ринкових можливостей та конкуренції, тим самим стимулюючи широке економічне зростання.

Програма КЕУ оголошує конкурс на присудження гранту українській НУО, бізнес-асоціації або приватній організації, що працює в українській меблевій галузі, спрямованого на посилення готовності до експорту українських МСП-виробників меблів, комплектуючих та складових,  а також сприяння їхній інтеграції у ланцюжки постачання міжнародних покупців шляхом впровадження програми «експортної сертифікації». Загальною метою цієї діяльності є підтримка виробників меблів в процесі сертифікації, відповідності стандартам якості та забезпечення бізнес-процесів, прийнятим серед міжнародних покупців, збільшення обсягів збуту та розширення ринків збуту та клієнтури українських виробників.

Грант надаватиметься і впроваджуватиметься відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами Програми КЕУ.

Програма «сертифікації експорту» має подвійну мету: 1) стимулювання зростання експортного збуту для активних експортерів; та 2) сприяння експортним можливостям для потенційних експортерів. За допомогою цього гранту Програма КЕУ очікує досягнути збільшення збуту та розширення ринків для українських МСП, що працюють у меблевому секторі .

Для досягнення зазначених вище цілей, Програма КЕУ планує надати грант галузевій бізнес-асоціації або НУО, що підтримує підприємництво у меблевій галузі та сприяє зміцненню ринкових зв’язків та важливих ініціатив.

Очікується, що за допомогою програми «експортної сертифікації» Грантоотримувач надасть підтримку 15-20 українським МСП, що працюють в галузі меблевого виробництва, які бажають розширити свій бізнес та які демонструють потенціал для експортування своєї продукції.

МСП, обрані для надання підтримки, повинні відповідати таким критеріям:

Український виробник меблів, деталей та/або компонентів для меблів

  • Більше 2 років досвіду функціонування на ринку
  • Загальна кількість персоналу – не менше 10 осіб
  • Докази ринкового попиту на сертифіковані продукти компанії та потенціалу для збільшення обсягів збуту в результаті діяльності за підтримки КЕУ
  • Готовність інвестувати власні ресурси в сертифікаційні аудити.

Заходи, що будуть проведені в рамках гранту, передбаченого цим ЗПЗ, включатимуть наступні:

  • Запит на подання заявок, отримання заявок та відбір 15-20 придатних кандидатів / МСП з меблевої галузі.
  • Надання дорадчих послуг та проведення тренінгів для підготовки вибраних МСП до аудитів технічної та соціальної відповідності.
  • Проведення аудитів технічної та соціальної відповідності.
  • Підтримка СМЕ в отриманні сертифікації від Лісової Опікунської Ради (FSC) або Програми схвалення сертифікації лісів (PEFC) для продуктів з деревини, а також інших сертифікацій.

Після отримання заявок та вибору придатних кандидатів Грантоотримувач повинен обрати відповідних постачальників послуг сертифікації. Обрані МСП можуть зареєструватися на одну або кілька сертифікацій / аудитів, щоб відповідати вимогам мультинаціональних компаній (покупців) для купівлі їхньої продукції.

Важливим компонентом цієї грантової діяльності є розробка та впровадження ефективної, прозорої та простої системи та процесу подання, оцінки та відслідковування заявок, що надходять від цільової групи грантового проекту; Грантоотримувач повинен мати змогу обробити велику кількість заявок за короткий період часу; провести тренінги та підготувати обрані МСП до аудиту, а також надати підтримку у процесі експортної сертифікації (вартістю приблизно 2 000 – 3 000 дол. США кожен) для 15-20 МСП; та здійснювати адміністрування усієї відповідної документації, яка вимагається процедурами USAID та Програми КЕУ.

Програма КЕУ планує надати один грант у розмірі до 1,620,000 грн вибраному партнерові для виконання та управління цією діяльністю. Серед матеріалів, що додаються до заявки, заявники по цьому ЗПЗ повинні продемонструвати свій підхід до розробки програми «експортної сертифікації», виходячи з результатів оцінки потреб та потенціалу реципієнтів, а також продемонструвати свою здатність слугувати координаційною ланкою для залучення до цієї діяльності інших партнерів.

В рамках цього ЗПЗ внесок грантоотримувача, що становитиме до 15% від загального бюджету грантової діяльності, є обов’язковим. Внесок грантоотримувача може надходити від Заявника, від обраних фінансових організацій та донорів та від інших третіх сторін. Фінансування, отримане від інших проектів, що фінансуються USAID, не слід включати у внесок грантоотримувача. 

Програма КЕУ розглядатиме заявки із зазначеним внеском Грантоотримувача у розмірі більше 15% від загального бюджету діяльності як пріоритетні.

Детальна інформація щодо вимог та положень програми знаходиться за наступним посиланням

Заявки ЗПЗ_2021_030 приймаються виключно в електронній формі шляхом заповнення аплікації на платформі SUBMITTABLE за посиланням: https://chemonics.submittable.com/submit/212435/rfa-2021-030/eligibility.


Останні публікації цього розділу:

ГО "Дівчата" відкриває тендер на пошук перекладача

Журналістів-документалістів та професійних операторів запрошують до співпраці для створення мультимедійного архіву війни

Набір учасників у нові групи проєкту "Обери майбутнє"

Тендер на закупівлю побутової техніки RFQ#UCBI-III-078-2

Програма грантів для журналістів Media Fellowship 2022

Freedom House Ukraine оголошує конкурс з пошуку інформаційного (медіа) партнера для проєкту «Громадський контроль за органами безпеки в Україні»