Cубгрант за Програмою впровадження нових технологій та підвищення продуктивності і якості продукції в плодово-овочевому секторі України

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Announcement-01
Cубгрант за Програмою впровадження нових технологій та підвищення продуктивності і якості продукції в плодово-овочевому секторі України

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) оголошує прийом заявок на одержання субгранту українським громадським організаціям, недержавним підприємствам та іншим суб’єктам підприємницької діяльності для сприяння економічному зростанню та процвітанню сільських громад України шляхом створення більш конкурентного середовища для всеосяжних економічних можливостей та розширення бізнесу.

Від організації, якій буде надано субгрант, очікується проведення інформаційно – навчальних заходів для мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств з метою:

 • підвищення продуктивності виробництва та ефективності кожної ланки в ланцюгах доданої вартості продукції в плодово-овочевому секторі;
 • впровадження нових технологій та міжнародних стандартів якості та безпечності вирощування плодово-овочевих культур, ефективного та безпечного використання пестицидів;
 • впровадження міжнародних практик зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

ВАЖЛИВО!

Діяльність за субгрантом буде зосереджена в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській, Полтавській, Черкаській областях та спрямована на підтримку виробників та учасників логістичного ланцюга таких основних груп продукції рослинництва:

 • овочі 
 • фрукти 
 • ягоди
 • нішові культури

ЗАВДАННЯ

 • розробка та погодження з проектом АГРО тематичного плану і змісту (культури, технології, інновації) навчально-інформаційних та інших заходів (таких як консультації, розробка та супровід впровадження технологічних карт, демонстраційні покази, вебінари, радіопередачі, інформаційні листи, відеоматеріали);
 • розробка та погодження з проектом АГРО календарного плану (графік) проведення навчально-інформаційних заходів та алгоритмів надання технологічних консультацій;
 • проведення навчально-інформаційних заходів у відповідності з погодженим проектом АГРО тематичним планом та графіком;
 • проведення щоквартального моніторингу впровадження ММСП запропонованих нових технологій, матеріалів та інших ресурсів;
 • забезпечення доступу (site visits) представників проекту АГРО до учасників програми та першоджерел моніторингу до кінця діяльності проекту АГРО;
 • підготовка звіту з описом шести успішних історій впровадження нових технологій та підвищення продуктивності у вирощуванні плодово-овочевої продукції. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами впровадження субгранту має бути проведено:

 • щонайменше 30 навчальних заходів (семінарів, тренінгів) для керівників та фахівців МСП, фермерських та особистих селянських господарств (ММСП) – виробників плодово-овочевої продукції;
 • не менш ніж 5 навчальних поїздок у цільових областях України з вивчення кращого досвіду впровадження нових технологій вирощування плодово-овочевої продукції, формування маркетингових ланцюгів та розширення ринків її збуту;
 • 10 відкритих вебінарів для виробників плодово-ягідної та овочевої продукції;
 • не менше 1500 консультацій з питань підвищення продуктивності та ефективності виробництва плодово-овочевої продукції, її передпродажної підготовки, зберігання та збуту.

Більш докладна інформація про субгрант а також інструкції як підготувати та подати заявку на одержання гранту містяться у Запиті на подання заявок на одержання субгранту №01.

Посилання на повний текст запиту на подання заявок

Форма заявки на одержання субгранту [посилання]

Форма бюджету субгранту [посилання]

Форма самооцінювання заявника [посилання]

Необхідні засвідчення та гарантії [посилання]

Визначення ММСП [посилання]


Останні публікації цього розділу:

Дослідницька АРТ-резиденція "Аура міста" запрошує митців

Тендер на створення баз даних для виробників кіно

Програма ім. Г. Гамфрі на 2021-2022 академічний рік для фахівців на середньому етапі розвитку кар’єри

Закупівля обладнання за «Удосконалення медичних послуг для населення Новопсковського району Луганської області»

Рада Європи шукає постачальників для надання дизайнерських та відеопослуг

Тендер на закупівлю канцелярських та господарчих товарів