Call for expressions of interest for minor repairs of buildings/construction services. Запрошення до вираження зацікавленості (дрібний ремонт будівель/послуги з ремонту)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
clearprocurement

Тендер-tender
Call for expressions of interest for minor repairs of buildings/construction services. Запрошення до вираження зацікавленості (дрібний ремонт будівель/послуги з ремонту)

Global Communities is implementing the 18-month, Community-Led Emergency Action and Response (CLEAR) program with support from the United States Agency for International Development’s Bureau for Humanitarian Assistance (USAID/BHA) to respond to humanitarian needs in Ukraine invites providers of the restoration services (interior and exterior work on the ceiling, walls, replacement of windows and doors), and minor repairs in buildings (electricity and water supply, other works) to express their interest according to the approximate list of works in the attachment.

How to submit the expression of interest:

Interested candidates are invited to submit an expression of interest by sending the following information (in the English language) to the contact e-mail address specified below:

Contact details:

 • business name;
 • postal address;
 • contact person;
 • e-mail, cell phone.

Professional experiences:

 • a brief description of the company, including the year of establishment.
 • description of previous experience in providing of the restoration services (interior and exterior work on the ceiling, walls, replacement of windows and doors), and minor repairs in buildings (electricity and water supply, other works), including contact details of clients (recommendation letters from international NGOs are preferred).

Contact e-mail: [email protected] 

Link to EOI file:

 GC BHA Ukraine CLEAR_Pre-BOQ_EOI

Deadline to express your interest: 

12:00 Kyiv time, October 14, 2022

General description of the procedure:

Following this invitation for Expression of Interest, a shortlist of qualified firms will be formally invited to submit proposals. Shortlisting and selection will be subject to the availability of funding. The language of the procedure will be English.

______________________

Global Communities впроваджує 18-місячну програму дій та реагування на надзвичайні ситуації під керівництвом громади (CLEAR) за підтримки Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID/BHA) для реагування на гуманітарні потреби в Україні  запрошує постачальників реставраційних послуг/послуг з ремонту для будівель (внутрішні та зовнішні роботи на стелі, стінах, заміна вікон та дверей), а також дрібний ремонт у будівлях (електро- та водопостачання, інші роботи) висловити свою зацікавленість згідно орієнтовного переліку робіт, що наведено у додатку.

Як подати заяву про зацікавленість:

Зацікавленим кандидатам пропонується подати заяву про зацікавленість, надіславши таку інформацію (англійською мовою) на контактну адресу електронної пошти, вказану нижче:

Контактні дані:

 • Найменування фірми;
 • Поштова адреса;
 • Контактна особа;
 • Електронна пошта, мобільний телефон.

Професійний досвід:

 • короткий опис діяльності компанії, включаючи рік заснування.
 • опис попереднього досвіду надання реставраційних послуг для будівель (внутрішні та зовнішні роботи на стелі, стінах, заміна вікон та дверей), а також дрібного ремонту в будівлях (електро- та водопостачання, інші роботи), включаючи контактні дані клієнтів (бажано рекомендаційні листи від міжнародних НКО).

Контактна електронна адреса: [email protected]

Посилання на файл ЗВЗ:

GC BHA Ukraine CLEAR_Pre-BOQ_EOI

Кінцевий термін, щоб висловити свою зацікавленість:

12:00 за київським часом, 14 жовтня 2022 року

Загальний опис процедури:

Після цього запрошення для вираження зацікавленості – буде відібрано короткий список кваліфікованих фірм які будуть офіційно запрошені подати пропозиції. Складання короткого списку та відбір залежатимуть від наявності фінансування. Мовою процедури буде англійська.


Останні публікації цього розділу:

Закупівля дизельного генератора для Пенсійного фонду України

Запит комерційної пропозиції на друк поліграфічної продукції

Грантова програма «Розвиток спроможності багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування надавати якісні медичні послуги у воєнний та повоєнний час»

Подовжено: Грант на розвиток закладів ПМД обраних областей та конкурс для проведення мультикомпонентного повторного дослідження неформальних платежів

Запит комерційної пропозиції на закупівлю ноутбуку в офіс у м. Дніпро (RFQ-UKR-001061)

«Голос війни»: школа публіцистики для захисників України