Реєстрація


Вдосконалено форму податкового звіту неприбуткових організацій

28.04.2017 прийнято Наказ Міністерства фінансів України № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»), зареєстрованим у ...

law-writing - документ
Вдосконалено форму податкового звіту неприбуткових організацій

28.04.2017 прийнято Наказ Міністерства фінансів України № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 653/30521 (далі – «Звіт») та тільки нещодавно оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Вказані зміни набувають чинності після дня офіційного опублікування.

У результаті внесених змін було покращено:

 • удосконалено формулювання окремих рядків Звіту, що більш чітко вказують на метод обліку сум операцій для заповнення Звіту відповідно до Податкового кодексу.

Потрібно пам’ятати, що при заповнені Звіту потрібно застосовувати метод бухгалтерського обліку (не касовий метод) для відображення операцій за нарахуванням – за національними або міжнародними стандартами;

 • поліпшено формулювання окремих рядків, щодо яких виникали складнощі при їх заповненні. Так, зміни стосуються внесків та фінансової допомоги засновників (прибрано дублювання заповнення (рядки 1.8 та 1.9); отриманого бюджетного фінансування; доходів від продажу товарів, робіт, послуг, що безпосередньо не пропагують принципи та ідеї організації, але для здійснення статутної діяльності; витрат не тільки на основну, а на всі напрямки статутної діяльності; використання активів для надання безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя; інших витрат тощо);
 • приведено у відповідність форму щодо періодів подання Звіту з роз’ясненням, коли потрібно подавати звіт з місячною відміткою;
 • уточнено інформацію щодо одночасного подання фінансової звітності до Звіту;
 • удосконалено форму для виправлення помилок (як для сум, пов’язаних із оподаткуванням, так і для сум операцій статутної діяльності за дохідною та витратною частинами – без оподаткування);
 • приведено у відповідність формулювання частини Звіту щодо оподаткування у разі порушення вимог Податкового кодексу.

Потрібно пам’ятати, що неприбуткові організації будуть подавати Звіт за новою формою за підсумками 2017 року. Проте, у разі необхідності внесення уточнень чи виправлень, після набрання чинності формою, – слід застосовувати оновлену форму.

У той же час, залишилися неврегульованими наступні питання:

 • удосконалення, пояснення багатьох рядків, заповнення яких викликало труднощі. Зокрема, гранти, пасивні доходи, витрати для передачі допомоги третім особам тощо;
 • більш детального пояснення методів обліку для заповнення Звіту, одиниці виміру;
 • допрацювання рядків з оподаткування у разі порушення вимог Податкового кодексу України;
 • пояснення щодо форм фінансової звітності, які подаються у вигляді додатків до Звіту, з посиланнями на відповідні положення (стандарти) бухгалтерського обліку тощо;
 • врегулювання відображення доходу майбутніх періодів.

Експерти проекту USAID«Громадяни в дії» продовжують працювати з Державною фіскальною службою в напрямку підготовки офіційного роз’яснення, щодо правильного заповнення цієї форми звіту.

Додаткова інформація (наказ та звітні форми) можна знайти за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0653-17.

Джерело: Громадяни в дії.


Тематика публікації:  

Останні публікації цього розділу:

Менська громада продовжує роботу над Статутом

Поширення кращих практик молодіжної роботи сприятиме позитивним змінам у місцевих громадах

Учасники проекту «Громада на мільйон» на «1+1» створили унікальні тури для мандрівок Україною

РПР закликає припинити тиск та залякування громадських активістів та журналістів

Долучайтесь до Всеукраїнського Марафону історій "Сила жінок. Історії натхнення"

Кроки до доброчесності і зрозумілості місцевих бюджетів Луганщини