Регіональна багатостороння група ІПВГ у Львівській області: що це і для чого?

Сьогодні в Україні поглиблюється співпраця в рамках Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (надалі-ІПВГ) і акценти зміщуються на регіональний рівень. Тому дуже важливим кроком є створення ...

офіс тренінг семінар
Регіональна багатостороння група ІПВГ у Львівській області: що це і для чого?

Сьогодні в Україні поглиблюється співпраця в рамках Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (надалі-ІПВГ) і акценти зміщуються на регіональний рівень. Тому дуже важливим кроком є створення Регіональних Багатосторонніх Груп ІПВГ із залученням усіх зацікавлених. Однією із ключових цілей ІПВГ є налагодження діалогу в трикутнику «влада-громади-видобувні компанії» та створенню платформи для дискусій з метою напрацювання спільного бачення розвитку видобувних територій Львівської області.

21 січня 2022 у онлайн форматі відбулася інформаційна сесія “Регіональна Багатостороння Група ІПВГ у Львівській області: що це і для чого?”. Захід проводився в рамках проєкту ГО “НОВА Енергія” “Відповідність даних та пілотна інтеграція порталу ІПВГ в Україні” у партнерстві з Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини та Департаментом паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації. Захід проводився за підтримки Уряду Німеччини через проєкт “Ефективне управління державними фінансами ІІІ”, що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

272013583_507863257320036_2290744832318710283_n

“Створення Регіональних Багасторонніх Груп є дуже важливим майданчиком для комунікації та злагодженої роботи місцевих органів влади, видобувних компаній та громадськості. Це можливість покращувати та впроваджувати прозору роботи видобувної галузі в регіонах. Вирішувати проблемні питання, інформувати громади та громадськість, покращувати політику на залучати інвестиції у регіон.” – підкреслила радниця ІПВГ,  проекту “Ефективне управління державними фінансами” GIZ Ukraine  Світлана Мізіна.

Як зазначив заступник директора Департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Мар’ян Мороз: “3 вересня 2021 року у стінах обласної адміністрації було проведено круглий стіл “Формування стійкого партнерства влади, громадськості та бізнесу у видобувному секторі Львівського регіону”. Результатом круглого столу стало чітке бачення можливих форм, інструментів впровадження інституту прозорості видобувних галузей у Львівській області для встановлення ефективної комунікації. Це стало першим кроком для створення такого формату співпраці серед зацікавлених сторін як Регіональна БГ ІПВГ, яка здійснюватиме координацію та контроль над виконанням стандартів ІПВГ саме на Львівщині, як у пілотному регіоні. Видобувна галузь потребує змін в контексті місцевої складової та забезпечення соціально-економічного розвитку громад, на території яких здійснюється видобуток природних ресурсів. Але навіть регулярне розкриття даних не матиме практичного застосування без поінформованості громадськості на місцях, розуміння того, що означають ті чи інші цифри, без залученості усіх зацікавлених сторін до діалогу та дискусій на тему ефективного використання доходів від видобутку природних ресурсів. Стандарти ІПВГ, що стосуються результатів та впливу, призначені для того, щоб забезпечити залучення зацікавлених осіб до діалогу про управління доходами від природних ресурсів. І така форма комунікації та партнерства як Регіональна БГ ІПВГ є на часі, адже завдяки такому майданчику громадськість, компанії та влада зможуть домовлятися про співпрацю та доносити людям інформацію про видобуток корисних копалин на місцях, роблячи його більш екологічним, ефективним та інвестиційно привабливим”.

“Залучення видобувних компаній та громадськості до забезпечення прозорості видобувних секторів на регіональному рівні є одним із завдань Плану дій Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021 – 2022 роках. За активної підтримки Міністерства енергетики України це завдання продовжує виконуватися обласними держаними адміністраціями. Саме Львівська область зараз є лідером у цьому процесі та прикладом для наслідування іншими регіонами. Важливо, що тут розуміють принцип «не робити нічого для когось, без їхньої участі». Навіть, положення про Регіональну Багатосторонню Групу не затверджується до проходження етапу формування її складу, що надасть відібраним учасникам цього процесу внести свої пропозиції та корективи”. – підкреслив голова харківської громадської організації “НОВА Енергія” Віталій Филенко.

Однією з причин ініціювання Регіональної БГ ІПВГ є недостатня представленість і участь у процесі прийняття рішень на національному рівні, зокрема в БГ ІПВГ, регіональних громадських організацій, органів місцевого самоврядування та регіональної влади, на території яких ведеться видобуток. А це в свою чергу призводить до того що, не завжди враховано усі інтереси та потреби видобувних громад.

“Важливим, на мою думку, є залучення до діяльності Регіональної БГ ІПВГ представників органів місцевого самоврядування, на території яких ведеться видобуток. Вони відіграють значну роль у функціонуванні та розвитку видобувних галузей у регіонах. Зокрема на них покладено низку контрольних та дозвільних функцій (погодження отримання спеціальних дозволів, ухвалення рішень про провадження планованої діяльності, організація слухань щодо впливу проєктів на довкілля), а також повноваження з перерозподілу коштів, отриманих від видобувних компаній, що здійснюють свою діяльність на території громад. Але на жаль, участь органів місцевого самоврядування у просуванні ІПВГ в Україні обмежується точковою комунікацією з видобувними компаніями, що здійснюють свою діяльність на території відповідних населених пунктів” – підкреслив голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини Орест Микита, презентуючи напрямки діяльності, процедуру формування та повноваження Регіональної БГ ІПВГ.

Положення про діяльність Регіональної БГ ІПВГ було розроблено експертами Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини спільно з Департаментом паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА в рамках “Дослідження теоретичних та прикладних аспектів для створення регіональної багатоцільової групи ініціативи прозорості видобувної промисловості”, що проводився за фінансової підтримки Німецького Товариство Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ (Проєкт «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»).

Як стати членом Регіональної БГ ІПВГ у Львівській області?

Для участі в онлайн зборах представникам громадських об’єднань та видобувних підприємств необхідно не пізніше 17:00 год. 31 січня 2022 року надіслати на адресу [email protected], письмові пропозиції (заяву) про участь у зборах.

Брати участь у зборах та бути обраними до складу Регіональної Багатосторонньої групи ІПВГ мають право громадські об’єднання, які зареєстровані в установленому порядку, здійснюють громадську діяльність у видобувних галузях та видобувні компанії, які здійснюють господарську діяльність із видобутку вуглеводнів на території області.

Громадське об’єднання та видобувне підприємство може запропонувати не більше одного представника для участі в зборах (делегат зборів) та не більше одного кандидата до складу Регіональної Багатосторонньої групи ІПВГ.

Заяву просимо подати на бланку організації/підприємства за підписом керівника, або особи, що його заміщає. У заяві для участі у зборах необхідно зазначити особу кандидата до складу Багатосторонньої групи.

До заяви необхідно надати інформацію в довільній формі, що підтверджує провадження громадської/господарської діяльності у видобувних галузях та зазначити контактну особу та її електронну адресу.

Довідка

Основними принципами діяльності регіональної багатосторонньої групи є:

• добровільність;
• взаємоповага і недопущення дискримінації;
• вільне обговорення питань та прийняття рішень;
• гласність та прозорість діяльності;
• відкритість;
• компетентність;
• паритетність представництва інтересів зацікавлених осіб;
• дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ.

До повноважень регіональної багатосторонньої групи належить:

• здійснення нагляду за процесом розкриття інформації суб’єктами господарювання, що здійснюють видобуток корисних копалин державного та місцевого значення на території Львівської області відповідно до вимог ІПВГ;
• розгляд пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування видобувних галузей у частині нормативно-правового, організаційного, технологічного, матеріального та іншого забезпечення;
• вироблення рекомендацій в частині запровадження та удосконалення механізмів цільового використання коштів, сплачених суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях на території Львівської області, у вигляді платежів, у межах територіальних громад, які безпосередньо зазнають впливу від діяльності у видобувних галузях;
• підготовка звернень до Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, що діє на національному рівні;
• заохочення до розкриття додаткової інформації суб’єктів господарювання щодо здійснення видобутку на території Львівської області, (зокрема, щодо розвитку соціальної інфраструктури, впливу видобутку на довкілля, заходів із зменшення та нівелювання такого впливу, створення нових робочих місць тощо);
• обговорення та узгодження пріоритетних проєктів соціально-економічного розвитку з цільовим використанням надходжень до місцевих бюджетів від видобувної діяльності;
• підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону, інших програм розвитку громад;
• узгодження змісту угод про соціальне партнерство, планів соціального розвитку громад, що здійснюються за кошти видобувних компаній;
• затвердження річного плану діяльності та звіту регіональної багатосторонньої групи;
• публікація та поширення інформації про всі спеціальні дозволи на користування надрами, виданих видані для здійснення видобувної діяльності в межах адміністративно-територіальної одиниці, з подальшим повідомленням про зміну власників таких дозволів;
• здійснення заходів, спрямованих на покращення обізнаності громадськості про цілі, принципи, вимоги та переваги ІПВГ, та підвищення участі громадян у забезпеченні прозорості видобувних галузей на місцевому рівні. До таких заходів відносяться: діяльність інформаційних центрів, організація навчання, проведення семінарів, друк та розповсюдження друкованих матеріалів, організація гарячих телефонних ліній, організація громадських обговорень за участі представників заінтересованих сторін, конференцій тощо;
• інші повноваження, передбачені законодавством України


 

Останні публікації цього розділу:

Настільна гра «Women IN: Leadership and Business»: жіноче лідерство та командна робота

Свіже тижневе в Просторовій Біржі Праці: вакансії в Києві, регіонах та віддалено

Експерти ГО "Інститут громадянського суспільства" провели менторські сесії щодо створення індустріальних парків та залучення інвестицій

Оголошено результати відбору молодіжних центрів у межах проєкту #МолодьТуТ

Освітяни Саратської громади на Одещині завершили комплексне навчання з домедичної підготовки

У Недобоївській громаді Чернівецької області відкрили громадську кухню за підтримки Програми USAID DOBRE