Об’єднані територіальні громади та сільський розвиток

Українська децентралізація, яка відбувається за алгоритмом утворення спроможних об'єднаних територіальних громад (ОТГ) уже втягнула у процес сільського розвитку … міські поселення – власне міста ...

Додано:
powerreform

тема №3
Об’єднані територіальні громади та сільський розвиток

Українська децентралізація, яка відбувається за алгоритмом утворення спроможних об’єднаних територіальних громад (ОТГ) уже втягнула у процес сільського розвитку … міські поселення – власне міста районного значення та селища, а зараз, через механізми приєднання сільських територіальних громад до міст обласного значення до цього процесу долучаються і великі міста, які в Україні мають статус міст обласного значення.

Що це дає сільським територіям? Вони автоматично стають суб’єктами нової європейської парадигми сільського розвитку, про що поки що не надто підозрюють ні міста, ні самі села.

Отже, розглянемо ситуацію із новими можливостями розвитку сільських територій в об’єднаній територіальній громаді (ОТГ), яка створена відповідно до українського законодавства – закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Методики формування спроможних територіальних громад. Відповідно до цих документів, ОТГ має утворюватись навколо чітко вираженого центру – міста, селища, а в окремих випадках великого села, яке є центром економічної активності в цих територіях.

Найбільш адекватними ОТГ, які відповідають таким вимогам, є ОТГ, створені навколо міст районного значення, районних центрів та селищ, які досі називають «селищами міського типу» і які відносять до населених пунктів міського типу.

Така громада, наприклад Волочиська чи Дунаєвецька в Хмельницькій області, має у своєму складі місто/селище та декілька (часом понад 20-40) сільських поселень.

Зняття адміністративних бар’єрів в середині великої громади стимулює місцевий міський бізнес поширювати свої впливи і на сільські території, відкриваючи там невеликі крамниці, швейні цехи чи невелику переробку сільськогосподарської продукції.

Такі громади, здійснюючи стратегічне планування свого розвитку, однією із стратегічних цілей, визначають розвиток сільських територій.

Знову ж таки, для прикладу, звернемо увагу на Волочиську міську об’єднану територіальну громаду.

Стратегічний план розвитку громади на період до 2020 року розміщено на сайті громади:

https://rada.info/upload/users_files/04060695/8bdabe6ff38a51127b8d1cce9630f1dc.pdf

Розглянемо стратегічну ціль 2 та як її передбачається досягнути?

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Для її досягнення визначаються певні операційні цілі:

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ;

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ;

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ.

По суті в цьому стратегічному плані уже викладено основні ідеї європейської «нової парадигми сільського розвитку».

Далі розглянемо одне із завдань для операційної цілі 2.1. Підвищення доходів сільських домогосподарств, а саме 2.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації.

Стратегічним планом «досягнення завдання передбачається шляхом проведення таких заходів та проектів, як: відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну зацікавленість у створенні кооперативу; вивчення досвіду успішно діючих кооперативів Хмельниччини та інших регіонів України; навчально-інформаційна кампанія, спрямована на формування у селах ініціативних груп та підвищення їх компетенції щодо організаційно-правових питань створення та управління кооперативом; підготовка бізнес-моделей щодо створення сільськогосподарських кооперативів та пошук фінансування (ДФРР, інвестори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів.»[1].

Стратегічний план також містить кілька технічних завдань на проекти, які можуть реалізовуватись для досягнення операційної цілі:

«15. Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва сільських домогосподарств

 1. Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з вирощування зернових культур в с. Ожигівці

 2. Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з переробки молока в с. Щаснівка»

Варто зауважити, що Волочиська міська рада розробила проект Програми підтримки с/г виробників на території Волочиської громади (проект №232)[2], яка передбачає фінансування в розмірі 450 тисяч гривень терміном на три роки з міського бюджету.

Відповідно до програми, фінансуватись будуть:

«… заходи з підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Волочиської міської ради (об’єднаної територіальної громади):

 • стимулювання нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва шляхом відшкодування вартості доїльних апаратів або холодильних установок для зберігання і охолодження молока вітчизняного виробництва, придбаних протягом періоду дії Програми для сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% вартості, але не більше як 5000 грн. за одну одиницю;
 • поліпшення племінних і продуктивних якостей ВРХ;
 • стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
 • надання організаційно-методичної підтримки та практичної допомоги у питаннях створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інвестиційного забезпечення процесів здійснення господарської діяльності;
 • зміцнення матеріально-технічної бази новостворених та діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом відшкодування на безповоротній основі придбаної техніки та обладнання для виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції в розмірі 50% вартості, але не більше 50 тис. гривень для одного суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території Волочиської міської ОТГ».

Отже, на прикладі Волочиської міської ОТГ ми бачимо чітку і зрозумілу лінію підтримки сільського розвитку на основі підходів, які зараз стали домінуючими у Європейському Союзі: комплексність підходів до сільського розвитку, через диверсифікацію зайнятості, розвиток інфраструктури, розвиток соціального капіталу через нові знання та навички.

ВИСНОВКИ:

 1. Українська децентралізація сьогодні, не тільки створює умови для покращення якості життя людини в українських містах і селах , на основі покращення якості послуг, що надаються органами місцевого самоврядування спроможних територіальних громад, а на практиці реалізовує стару «совєтську» ідеологему, що «місто має віддати борги селу».

 2. Міські об’єднані територіальні громади, завдяки поєднанню міських та сільських територій, поширюють позитивний вплив міст на суміжні сільські території і вносять у ці території більш новітні підходи щодо розвитку.

 3. Плануючи власний розвиток такі громади неминуче стикаються із питанням розвитку сільських територій і починають застосовувати до такого розвитку підходи, які широко впроваджуються зараз в країнах Європейського Союзу на рівні політики ЄС і на рівні національної політики.

 4. Міські громади мають загалом вищі надходження до місцевих бюджетів, ніж сільські райони з необ’єднаними громадами, тому створення ОТГ на базі міської та навколишніх сільських громад посилюють бюджетні можливості всієї території.

Cерія тематичних публікацій, які ґрунтуються на базовому дослідженні «Огляд ситуації щодо впровадження партнерств міських та сільських територіальних громад в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці в Україні», розробленому групою експертів Інституту громадянського суспільства на виконання проекту «Партнерство міських та сільських територіальних громад як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

[1] Див. Стратегічний план розвитку Волочиської ОТГ на період до 2020 року.

[2] https://volochyska-gromada.gov.ua/docs/62094/


Тематика публікації:          

Останні публікації цього розділу:

У Богуславі акцією «Мова об’єднує» відзначили вступ у дію Закону про державну мову

Молоді підприємці презентували 21 бізнес-проект у програмі «Skills Lab: власна справа»

Український культурний фонд запустив відеокурс з культурного менеджменту

В Україні запрацювала Національна комісія з реабілітації

Працівників культури в Миколаєві навчали ефективним публічним комунікаціям

Міжнародна організація Пакт запрошує до співпраці жіночі правозахисні організації