Сучасний здобувач робітничої професії – який він? Результати опитування

Навички фінансового планування, безпека та боротьба з лінощами – теми, на які сьогодні вказує молодь. А що ще мотивує майбутніх фахівців робітних спеціальностей? Ми спробували дізнатись у ході ...

Додано:
Юрій

Beige Minimalist Neutral Company Presentation

Юрій

Навички фінансового планування, безпека та боротьба з лінощами – теми, на які сьогодні вказує молодь. А що ще мотивує майбутніх фахівців робітних спеціальностей? Ми спробували дізнатись у ході опитування, яке провели у 2023 році в рамках роботи Німецько-українського проєкту “Партнерство у сфері професійно-технічної освіти в Україні” в 6 училищах Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Опитуванню в кожному з училищ передував тренінг на тему “Пізнай себе або як досягти успіху в житті”, завданням якого було пояснити учням як краще зрозуміти свої прагнення, чого ти хочеш, які шляхи до досягнення успіху існують, а також розглянуто ключові поняття, які були частиною опитувань (цінність, мотивація, soft skills та ін). Одразу після цього учні пройшли анонімне онлайн-опитування.

Також, для порівняння мотиваційно-ціннісних орієнтирів сучасного учня аналогічне опитування було запропоновано пройти викладачам / майстрам виробничого навчання училищ.

333 – загальна кількість опитаних: 269 учнів та 64 викладачі, майстри. Кожен учасник/-ця могли вибрати декілька відповідей до запитань, а також запропонувати власні відповіді.

ЦІННОСТІ ЗДОБУВАЧІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ:

Дизайн без назви (3)

На це запитання кожен з учнів міг зазначити до 5 цінностей, які для нього є найбільш важливими. Отримано 1065 запропонованих учнями цінностей. 16 учасників опитування не відповіли на це запитання. У графіку представлено ті з цінностей, які згадувались 25 і більше разів, решту об’єднано у графу Інше.

ЩО ПЕРЕЖКОДЖАЄ РУХАТИСЬ ДО МРІЇ:

699 відповідей учнів. Порівняльне опитування викладачів / майстрів склало 218 відповідей (дані подано у %, червоним кольором – відповіді учнів, синім – педагогів):

ЯК УЧНІ ПЛАНУЮТЬ ВИПРАВИТИ СИТУАЦІЮ:

558 відповідей учнів. Порівняльне опитування викладачів / майстрів – 147 відповідей (дані подано у %, червоним кольором – відповіді учнів, синім – педагогів):

ЩО НАЙБІЛЬШЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ РУХАТИСЬ ВПЕРЕД:                           

692 відповіді учнів. Порівняльне опитування викладачів / майстрів склало 219 відповідей (дані подано у %, червоним кольором – відповіді учнів, синім – педагогів).

З РАДІСТЮ ВІЗЬМУ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПРАКТИЧНОМУ ТРЕНІНГУ (ПРАКТИЧНИХ ТРЕНІНГАХ) НА ТЕМУ:

644 відповіді учнів. Порівняльне опитування викладачів / майстрів склало 230 відповідей (дані подано у %, червоним кольором – відповіді учнів, синім – педагогів):

ХОЧУ ДОДАТКОВО ОСВОЇТИ ТАКУ ПРОФЕСІЮ ЯК:

509 відповіді учнів. Порівняльне опитування викладачів / майстрів склало 166 відповідей (дані подано у %, червоним кольором – відповіді учнів, синім – педагогів).

Мотивація та цінності сучасної молодої людини, яка здобуває робітничу професію, її світогляд, виклики і потреби повинні бути враховані тими, хто навчає, вписані у стратегію профільних навчальних закладів.

99% відповідей анкет учнів – заповнені більш ніж на 80%. Відповіді є вичерпними, 9,8% опитаних учнів профтехучилищ дали уточнюючі відповіді або інші відповіді до тих запитань, які мали певний їх набір.

Ціннісні орієнтири, які, як показало опитування, є важливими для учнів профтехучилища, включають наступні орієнтири:

Професійна компетентність: учні профтехучилищ часто цінують розвиток практичних навичок та здібностей у конкретній професії. Вони прагнуть стати експертами у своїй галузі та досягти високого рівня професійної майстерності. Наприклад, шляхом здобуття нових / додаткових навичок, дотичних спеціальностей та вмінь, гнучкості тощо.

Практична корисність: учні профтехучилищ цінують практичну застосовність своїх знань та навичок у реальному житті. Вони прагнуть отримати конкретні навички та здібності, які можна використовувати на робочому місці та які мають практичну цінність для них і для суспільства в цілому.

Кар’єрний розвиток: учні профтехучилищ цінують можливості / інструменти для кар’єрного розвитку та просування у своїй обраній професійній сфері. Вони зацікавлені в отриманні практичних навичок та кваліфікації, які допоможуть їм знайти стабільну роботу та розвиватися професійно.

Самореалізація: Учні прагнуть займатися роботою, яка задовольняє їхні особисті потреби та цінності. Вони шукають можливостей для творчого виразу, особистого розвитку та задоволення від своєї професійної діяльності.

Соціальна відповідальність: Учні профтехучилищ цінують можливість допомогти іншим та внести позитивний внесок у суспільство через свою професійну діяльність зокрема. Вони можуть бути зацікавлені в професіях, що сприяють благоустрою та добробуту спільноти.

Звісно ці орієнтири є лише підґрунтям / допоміжним матеріалом для конкретних навчально-методичних та дидактичних напрацювань. Вони також є основою для планування роботи центрів кар’єри.

До узагальнених рис учня / учениці профтехучилища можна віднести позитивне налаштування щодо власного розвитку, прагматизм, бажання сприймати нову інформацію і розвиватись, оптимізм, доповнену (віртуальну) реальність. Серед негативних подразників – психологічна втома (пандемія, війна), брак мотивації, лінощі

Також слід зазначити, що метою опитування не було виокремлення найбільш характерних стереотипних рис сучасного учня профтехосвіти. Навпаки, варто акцентувати увагу на різноманітності кожного учня, його індивідуальності, вмінню допомогти бути унікальним. Зрештою, як і унікальності училищ (професій, підходів до навчання, особливостей роботи центрів кар’єри та інших ініціатив зокрема) в цілому.

Проведене дослідження показало, що сучасний учень профтехучилища відрізняється від традиційного стереотипу про учня цього типу навчального закладу. Він хоче / може / повинен бути:

  • проактивним: активно залучатись до практичного навчання та саморозвитку. В ідеалі – він самостійно досліджує нові технології, вивчає актуальну інформацію в своїй галузі та відстежує нові тренди.
  • гнучким: вміє адаптуватись до змін у вимогах ринку праці. Відкритий для навчання нових навичок і готовий до перепідготовки в разі необхідності.
  • практичним (прагматичним): розуміє важливість практичного досвіду та вміє застосовувати свої знання на практиці.
  • технологічно грамотним: добре орієнтуються в сучасних технологіях та інструментах, які використовуються в їхній галузі. Знає, як ефективно використовувати комп’ютери, програмне забезпечення та інші цифрові ресурси.
  • комунікативно підкованим: з розвиненими комунікативними навичками, оскільки розуміє важливість спілкування та співпраці в робочому оточенні. Вміє працювати в команді, вести переговори та ефективно взаємодіяти з колегами та клієнтами.
  • підприємливим: сучасний учень профтехучилища часто має підприємницький дух і бажання реалізувати свої ідеї. Цінує можливість створення власного бізнесу та розвитку кар’єри в обраній галузі через підприємництво.
  • соціально відповідальним: проявляє інтерес до соціальних проблем та бере участь у благодійних акціях та волонтерських проєктах. Розуміє важливість збалансованого розвитку суспільства та екологічної свідомості.

Ці характеристики не є вичерпним списком, але відображають основні риси сучасного учня профтехучилища, який володіє необхідними навичками та менталітетом для успішної адаптації до сучасного ринку праці.

Кожна група відповідей проведеного опитування покликана слугувати реалізації вищенаведених характеристик сучасного учня профтехосвіти. Їх слід обов’язково враховувати у поточній роботі: планування, навчання, взаємодії з усіма групами стейкхолдерів, спільноти училища у широкому розумінні цього слова.

Кожен учень профтехосвіти уже має перші власні уявлення про свої цінності та мету, яку він прагне досягти у своїй професійній кар’єрі. І завдання викладачів навчального закладу розширити, доповнити їх, надихнути / всіляко сприяти.

 

Тарас Дзюбанський

 

logotyp


Тематика публікації:     

Останні публікації цього розділу:

Як мешканці громад бачать планування процесів відновлення за участі громадськості?

Шкільні коворкінги у Пирятинській громаді

Розбудова ланцюжків доданої вартості в економіці Пирятинської громади

Аналітичний звіт: "Насильницькі зникнення: національна практика v. міжнародні стандарти"

Посилення ролі жінок в секторі енергетики: кейс НЕК «Укренерго»

Гуманітарна та благодійна допомога, яка отримується ОМС або КП: оформлення та оподаткування