Що важливо знати кожному власнику земельної ділянки в Україні

Це важливо знати кожному власнику земельної ділянки!Відділ «Олександрівське бюро правової допомоги» Краматорського МЦ з надання БВПД доводить до відома мешканців Олександрівщини! Підстави припинення ...

Додано:
tetyanavechirko

документи офіс тренінг дослідження

tetyanavechirko

Це важливо знати кожному власнику земельної ділянки!

Відділ «Олександрівське бюро правової допомоги» Краматорського МЦ з надання БВПД доводить до відома мешканців Олександрівщини!

Підстави припинення права власності на земельну ділянку

Як вбачається в ч.1 ст.78 Земельного кодексу України право на земельну ділянку – це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.

Користування дає можливість вилучати із землі корисні властивості. Ви, як Власник, можете використовувати землю так, як будете вважати за потрібне, але в межах цільового призначення земельної ділянки. Ви  не маєте права самовільно змінити цільове призначення використання землі і повинні це розуміти!.

Правомочність розпорядження проявляється в тому, що Ви, як Власник на свій вибір можете продати, подарувати, обміняти, успадкувати, здати в оренду, закласти земельну ділянку, тобто на основі і в порядку, передбаченому законом, визначити її долю.

Як передбачено главою 22 Земельного кодексу України визначаються підстави, порядок і механізм припинення прав на землю як для юридичних осіб, так і для громадян.

Розглянемо Підстави припинення права власності на земельну ділянку, а саме:

  • добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;
  • смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;
  • відчуження земельної ділянки за рішенням власника;
  • звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;
  • відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
  • конфіскація за рішенням суду;
  • не відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених Кодексом.

Також існує Добровільна відмова власника земельної ділянки від права приватної власності на землю, яка проводиться за його письмовою заявою і тільки на користь держави чи територіальної громади. У разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку, яка підлягає нотаріальному посвідченню. При добровільній відмові від права приватної власності на землю передача земельної ділянки державі чи територіальній громаді проводиться безкоштовно.

Ви, як Власник земельної ділянки можете за своїм власним рішенням відчужити земельну ділянку. Відчуження може бути в результаті продажу, міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод.

Звертаємо увагу на те, що Право власності може бути припинене також у разі смерті власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця.

Також існує і Примусове припинення права на земельну ділянку, яке може здійснюватися у судовому порядку за таким  підставами:

  • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або способами, які суперечать екологічним вимогам та вимогам охорони культурної спадщини;
  • не усунення допущених порушень законодавства в строки, встановлені вказівками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду в агропромисловому комплексі.

Такі порушення можуть призвести до позбавлення в тому числі громадянина прав на земельну ділянку.

Відповідно до ст. 144 Земельного кодексу України, встановлений порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства, згідно з яким у разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля складають протокол про порушення та видають особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля відповідно до закону накладають на таку особу адміністративне стягнення та повторно видають вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк.

Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку; конфіскація земельної ділянки; примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності; примусове звернення стягнень на земельну ділянку по зобов’язаннях власника цієї земельної ділянки; не відчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених Земельним Кодексом України.

Зверніть увагу, що Підставою для припинення права приватної власності землі може слугувати відчуження (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб. Такі підстави визначені Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». Примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості на підставі та в порядку, встановлених законом.

Закон передбачає обов’язок юридичних осіб, зацікавлених у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи інших юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, до початку проведення проектних робіт погодити їх з власниками землі.

Вас, як Власника земельної ділянки за рішенням суду можуть позбавити права власності на земельну ділянку у разі звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора. Це може відбутись у разі, коли власник земельної ділянки (права на земельну ділянку) передав свою власність у заставу, згідно зі ст.133 Земельного кодексу України та Закону України «Про заставу», чи отримав під свою власність іпотечний кредит, згідно з Законом України «Про іпотеку», і не виконав забезпеченого заставою зобов’язання чи не виконав забезпеченого іпотекою зобов’язання, а кредитор звернувся до суду з метою одержання задоволення своїх вимог з вартості заставленого майна чи за рахунок предмета іпотеки. Земельна ділянка чи речове право на неї можуть бути конфісковані за рішенням суду відповідно до закону.

Право користування земельною ділянкою може бути втрачене також при систематичній несплаті земельного податку або орендної плати.

У разі продажу власного будинку, будівлі чи споруди, які розташовані на земельній ділянці, громадянин втрачає право користування цією земельною ділянкою (її частиною), що виділена та призначена для їх обслуговування.

Іноземні особи та особи без громадянства у випадку не відчуження ними земельної ділянки у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом, за рішенням суду також позбавляються права власності на земельні ділянки. Ст.149 Земельного кодексу України визначає порядок вилучення земельних ділянок, що були надані у постійне користування із земель державної чи комунальної власності.

Кожний громадянин України повинен знати, що Право власності на землю гарантується Конституцією України і захищається способами, встановленими законодавством. Захист порушених прав власності на землю здійснює суд, господарський суд або третейський. Законодавцем визначені наступні суб’єкти та відповідні форми прав власності на землю: громадяни та юридичні особи на землі приватної власності; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування – на землі комунальної власності; держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, – на землі державної власності.

За більш детальнішою інформацією Ві можете звернутися особисто до відділу «ОЛександрівське бюро правової допомоги» за адресою: селище Олександрівка вулиця Самарська, будинок,5, або за телефоном: +3 8066 749 54 31.

 

З повагою,
головний спеціаліст Тетяна Вечірко


Тематика публікації:  

Останні публікації цього розділу:

Як волонтерським центрам почати залучати кошти з місцевих бюджетів (ІНСТРУКЦІЯ)

Рекомендації поліпшення соціальних послуг для осіб похилого віку з урахуванням наслідків пандемії COVID-19 та в умовах воєнного стану

Фінансові поради для громадських організацій

Управління кордонами в Україні: пошук оптимальних моделей

Українсько-румунський кордон: проблеми та рішення

Відновлення сталого економічного розвитку територій України після війни