Мистецтво написання доброго прес-анонсу

Для того щоб подiю у вашiй Органiзацiї гiдно було висвiтлено в засобах масової iнформацiї, належить узяти до уваги специфiку їхньої роботи. Iнакше кажучи, потрiбно “прийняти умови гри” журналiстiв та ...

promedia

Громадський Простір

Для того щоб подiю у вашiй Органiзацiї гiдно було висвiтлено в засобах масової iнформацiї, належить узяти до уваги специфiку їхньої роботи. Iнакше кажучи, потрiбно “прийняти умови гри” журналiстiв та редакторiв. Йдеться ось про що. Спочатку редакцiї ЗМI мають довiдатися про вашу подiю, а саме – про те, що вона вiдбудеться. На додаток ви мусите зацiкавити ЗМI вашою подiєю!

Тож поiнформуйте про цей захiд заздалегiдь за допомогою прес-анонсу

Прес-анонс має виглядати не просто як оголошення, а саме як анонс: належить конкретно повiдомити редакторам та журналiстам не тiльки про час i мiсце подiї, а й про її мету та змiст.

Крiм того, прес-анонс потрiбно писати так, щоб його сприймали як повідомлення про вашу майбутню подiю.

Зауважте: багато редакторiв справдi зацiкавленi в тому, щоб поiнформувати своїх читачiв про плановану подiю. Отримавши хороший прес-анонс, декотрi можуть передрукувати його у своїх медіа як повiдомлення про майбутню подiю – за умови, що ваш текст виглядатиме як стаття. Тож спробуйте полегшити редакторам їхню роботу -напишiть їм про свою подiю так, щоб ваше повiдомлення було складено як готовий до публiкацiї матерiал.

Мистецтво написання доброго прес-анонсу полягає в тому, щоб “заiнтригувати” журналiста. Укладаючи прес-анонс, варто зазначити найцiкавiшi моменти майбутнього заходу, але не розкривати їх.

Прес-анонс – це своєрiдна iнформацiйна “наживка”

на яку має “клюнути” преса. Особливу увагу в прес-анонсi належить придiлити умовам роботи преси, вказати на органiзацiйно-технiчнi деталi роботи журналiстiв (зазвичай про це пишуть у кiнцi прес-анонсу).

Наприклад:
• “Вхiд для преси – вiльний. Мiсця для журналiстiв – 1-й ряд зали”;
• “Прес-конференцiя вiдбудеться в сесiйнiй залi облради. Вхiд для представникiв ЗМІ – за посвiдченнями”;
• “Особа, вiдповiдальна за проведення прес-туру, прес-секретар Органiзацiї п. Юрiй Дяченко. З технiчних питань пiд час прес-туру журналісти можуть звертатись до менеджерки Органiзацiї п. Валентини Мороз”.

ано

Прес-анонс має бути обов’язковим компонентом медiа-супроводу будь-якої вашої подiї (заходу). Радимо “привчити” журналiстiв i редакторiв до того, що про кожну свою цiкаву подiю ви обов’язково повiдомите їм у своєму прес-анонсi. Так ви забезпечите належну увагу ЗМІ до всiх своїх заходiв.

Кому i як потрiбно надiслати прес-анонс?

Готовий прес-анонс належить надiслати таким адресатам:
редакцiям мiсцевих ЗМI (газет, радiо та телебачення). Матерiал доцiльно поширити через електронну пошту: в такому разi у графi “Subject”
(“Тема”) потрiбно написати “Для головного редактора – ПРЕС-АНОНС”.

Окрiм того, прес-анонс належить надiслати до тих самих медіа на особистi електроннi адреси журналiстiв, якi пишуть статтi “вашої тематики”. Йдеться про тих журналiстiв, якi вже не раз i не два продемонстрували свою зацiкавленiсть у дiяльностi вашої Органiзацiї, – про тих, хто постiйно вiдвiдує вашi заходи (ось чому в медiа-картi чи в PR-менеджера мають бути найповнiшi контактнi данi про цих ваших “добровiльних iнформацiйних партнерiв”).

Принагiдно зауважимо, що таких журналiстiв варто якомога частiше залучати до своєї дiяльностi: завдяки своєму професiйному iнтересу до громадських проблем “вашого напрямку” вони є вашим найпотужнiшим “авангардом”серед засобiв масової iнформацiї;

кореспондентам всеукраїнських ЗМI “в …ському регiонi та областi”. Ми маємо на увазi тих журналiстiв, котрi, працюючи “на ставцi”, скажiмо, в редакцiї “України молодої” чи “Дня”, живуть у вашому обласному центрi й отримують з Києва журналiстську заробiтну платню саме за постачання регiональної iнформацiї. Це iдеальний варiант спiвпрацi! З одного боку, ви полегшуєте журналiстовi його роботу – подаєте йому готову iнформацiю про регiональну подiю. З iншого боку, вдячний власкор через всеукраїнське видання оприлюднить вашу iнформацiю вже не для кiльканадцяти тисяч, а для сотень тисяч читачiв! А це саме те, що вам потрiбно;

фрілансерам всеукраїнських ЗМI. Йдеться про тих професiйних журналiстiв, якi працюють дописують до видань, скажiмо, “Дня” чи “Дзеркала тижня”. Як “вирахувати” таких журналiстiв поiменно? Дуже просто: запросiть будь-якого приязно наставленого журналiста на горнятко кави, i вiн вiдповiсть вам на це питання. Свiт преси тiсний: справжнi професiонали мас-медiа завжди знають, “хто є хто” у вашому місті/регіоні, незалежно вiд того, де саме вони живуть;

тим, про кого завжди всi “забувають”, – iнформацiйним агенцiям. Звернiть увагу на таку важливу “дрiбничку”: анонс про вашу подiю, опублiкований, наприклад, в одному з iнформацiйних пакетiв iнформацiйної агенцiї, одразу стає предметом уваги всiх засобiв масової iнформацiї України, а також iноземних мас-медiа! Ось як можна опинитися в центрi уваги!

Дивно: чому регiональнi громадськi органiзацiї навiть не помiчають (чи не знають?), що в їхньому обласному центрi, “пiд боком”, працює мiсцеве представництво інфоагенції, яке вдень i вночi “полює” за мiсцевими громадськими, полiтичними та iншими новинами?.. А це ж так просто – знайти шлях до взаємовигiдної спiвпрацi;

Iнтернет-порталам, що мають власнi “стрiчки новин”. Бiльшiсть газет послуговуються Iнтернетом як постiйним та надiйним джерелом iнформацiї. То чому ж не “пiдкинути” редакторам та журналiстам повiдомлення про подiї Органiзацiї через всесвiтню web-мережу?

Але – дивна рiч – цей механiзм “працює”!

 

Матеріал розміщено з люб’язної згоди автора - Андрія Куліша, PR-фахівця та журналіста.


Тематика публікації:,

Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

Реалії роботи патронатних вихователів в умовах війни: історія Олени з Запорізької області

Як «Агрономічне без корупції» рятує найстаріший пологовий будинок у Вінниці

Пітчинг проєкту: як підготуватися та вразити слухачів

Як Європейський зелений курс вплине на нашу країну

Менторство у тренді: які існують менторські програми для ОГС та як підвищити якість менторських послуг

Аналітичний звіт за результатами дослідження проєктів відновлення та розвитку в малих громадах України