Чи можливо в податковій мати двох підписантів від неприбуткової організації та який порядок внесення відомостей

Неприбуткові організації стикаються з проблемою, коли в податковій має право підпису лише один керівник. А що робити якщо керівника мобілізували, або він звільнився і нового керівника ще не було ...

2 підписанти

Аудиторсько-консалтингова група Компас

Неприбуткові організації стикаються з проблемою, коли в податковій має право підпису лише один керівник. А що робити якщо керівника мобілізували, або він звільнився і нового керівника ще не було призначено. У організацій виникає питання, як подати в даному випадку звітність, не порушуючи норм діючого законодавства.

Згідно Господарського кодексу України (ч.1 ст.65) управління підприємством, організацією здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством, організацією безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту чи інших установчих документів.

Управління неприбутковою організацією здійснюють його управлінські органи – загальні збори учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом (ч.1, 2 ст.97 Цивільного кодексу України).

Загальні збори своїм рішенням створюють виконавчий орган (одноосібний керівник або колегіальний, наприклад  – дирекція) та встановлюють його компетенцію і склад. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень (ч. 3 ст.99 Цивільного кодексу України).

Отже, уповноваженою особою юридичної особи, яка має право підпису податкової звітності, є виконавчий орган (керівник) або особа, визначена установчими документами юридичної особи.

Якщо, установчими документами (статутом) платника податків не передбачено покладання на іншу особу організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на випадок відсутності керівника або головного бухгалтера у зв’язку з відпусткою, відрядженням, хворобою, то відповідними організаційно-розпорядчими документами організації, то тимчасово призначається особа, уповноважена на виконання таких функцій.

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства (ч.2 ст.207 Цивільного кодексу України).

Тобто, делегування права підпису в неприбутковій організації може бути реалізовано у декілька способів:

1) у спосіб, що визначений статутом. Наприклад, право підпису може бути передбачено статутом, як у виконавчого органу – Директора, так і Голови Правління.  Також статутом може бути визначений порядок надання керівником права підпису іншій посадовій особі, або його заступнику.  Відомості про підписанта (крім керівника) необхідно зареєструвати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

2) шляхом оформлення довіреності, засвідченої нотаріально. Довіреність з делегуванням права підпису може видати керівник або підписант, який внесений в ЄДР.  Дана процедура повинна теж бути передбачена статутом неприбуткової організації.

Щодо, електронного документообігу між платником податків та контролюючим органом, то електронний документообіг здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ), законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон про електронні послуги) без укладення відповідного договору (п. 42.6 ПКУ).

Керівник Організації, як  платника податків має право визначати, змінити перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження (п.42.6. ст.42 ПКУ).

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває, а саме шляхом надсилання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до «Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» затвердженого Наказом Міністерством фінансів України від 06 червня 2017 № 557 (далі – Порядок обміну електронними документами).

До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані або удосконалені електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – печатка (за наявності) (п. 4 розд. ІІІ Порядок обміну електронними документами).

Тобто, у разі тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) керівника (директора) на сформовану податкову звітність в електронному вигляді накладаються КЕП уповноважених осіб, яким делеговано право підпису, або які згідно установчих документів наділені правом підпису.

Неприбуткова організація має право надати право підпису крім керівника, ще і підписанту. Підписантом може бути уповноважена особа яка в силу статуту, посадових обов’язків або уповноважена на підставі довіреності має право підписувати від організації організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські документи та бухгалтерську звітність.

Відомості про підписанта доцільно внести в ЄДР.  Якщо організація новостворена відомості про підписанта, крім керівника можуть бути подані в ЄДР одразу на етапі державної реєстрації організації.

Після державної реєстрації організації або внесення в ЄДР відомостей про уповноваженого підписанта, керівник надсилає в контролюючи орган Повідомлення.

Для підписання податкової звітності іншою уповноваженою особою керівник повинен сформувати Повідомлення в яке вноситься інформація про підписувача/(підписувачів), якому/(яким) надається право підпису електронних документів право підпису електронних документів.

На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – печатка (за наявності) (п. 4 розд. ІІІ Порядку обміну електронними документами).

Після прийняття контролюючим органом  повідомлення формується друга квитанція автоматично та є підтвердженням про прийняття або Повідомленням про неприйняття в контролюючому органі поданого Повідомлення про підписантів від Організації.

Джерело:

https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/663696.html

https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/755075.html

 

Матеріал  підготовлено Аудиторсько-консалтинговою компанією «Compass Group»

* Коротка довідка:

Аудиторсько-консалтингова група «Компас» була створена в 2004 році, є однією з провідних компаній на ринку аудиторських і консультаційних послуг України. Належить до кола членів ANTEA, Альянсу Незалежних Фірм, що є міжнародною асоціацією незалежних компаній, які надають послуги аудиту та консалтингу для організацій різної форми власності. Асоціація представлена у 60 країнах та налічує більш ніж 200 офісів по всьому світу. Детальніше про послуги компанії за посиланням.


Тематика публікації:  

Останні публікації цього розділу:

Алгоритм отримання компенсації за працевлаштування переселенців: інформація для роботодавців

Поради психолога щодо роботи сімейних лікарів з ветеранами

Гайд для ВПО “Юридичний супровід вирішення житлових питань ВПО”

Теоретичний гайд: як заповнити грантову заявку

Політика згуртованості: ЄС та Україна. Аналітична записка

OSINT-розвідка у роботі журналістів/ок