Аналітичний огляд рішень Європейського суду з прав людини у справах із доступу до публічної інформації

Спільний проєкт ЄС та Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» напрацював публікацію у форматі аналітичного огляду «Правові позиції ...

Додано:
oksana

04012021 media publication-2

oksana

Спільний проєкт ЄС та Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» напрацював публікацію у форматі аналітичного огляду «Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо доступу до публічної інформації». Авторка публікації – Христина Буртник, національна консультантка Проєкту, експертка у галузі права на інформацію.

Публікація стане у пригоді тим, хто застосовує практику Суду у своїй діяльності: суддям, юристам, правозахисникам та дослідникам.

Правові позиції, які розглядаються у цій збірці, ілюструють новий підхід Європейського суду з прав людини у справах із доступу до публічної інформації. Суд вказав напрям, за яким практика у цій сфері буде розвиватись у найближчі роки.

Публікація містить переклад українською мовою ключового рішення у справі «Угорський Гельсінський комітет проти Угорщини» у сфері доступу до публічної інформації. Саме у цьому рішенні Суд узагальнив свою практику у справах із доступу до публічної інформації та виокремив чотири порогові критерії, відповідно до яких обмеження доступу до інформації може оцінюватися як втручання у реалізацію свободи вираження поглядів.

Також у публікації проаналізовано справи, рішення щодо яких були ухвалені після цього ключового рішення. Щодо кожної з цих справ у збірці коротко викладено обставини справи та правові позиції Суду у розрізі порогових критеріїв. Іншими словами, у збірці описано, як саме Суд оцінював конкретні обставини справи та застосовував критерії, перелічені вище.

Розділ І містить правові позиції п’яти рішень у справах, які Суд розглянув по суті, та вирішив, чи було порушення статті 10 Конвенції у кожному випадку.

У розділі ІІ викладено чотири рішення Суду про прийнятність заяв, в яких Суд також звертав увагу заявників на порогові критерії. В кінці збірки міститься переклад рішення у справі «Угорський Гельсінський комітет проти Угорщини».

«Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів…», - на цьому наголошує стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Забезпечення безперешкодної реалізації права на свободу вираження поглядів, отримання та поширення інформації є важливою складовою функціонування демократичного суспільства, його розвитку та створення умов для самореалізації  кожного і кожної у такому суспільстві.

Проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» має на меті зміцнити роль медіа, їхню свободу та безпеку, а також суспільне мовлення як інструментів для досягнення консенсусу в українському суспільстві.


Тематика публікації:                        

Останні публікації цього розділу:

Особливості укладення договорів дарування та довічного утримання. Спадкування

Досвід діяльності робочої групи з безпеки та соціальної згуртованості Вугледарської громади

Менеджери з безпеки – перша лінія захисту. Чому вони потрібні громадським організаціям

Безоплатна допомога юриста військовослужбовцям та ветеранам війни

Менеджер з безпеки – перша лінія захисту. Чому вони потрібні громадським організаціям

Особливості виплати допомоги для ВПО – оновлення 2024 року