Стажер_ка: спеціальна програма стажування у Міжнародній фундації виборчих систем (IFES) в Україні

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
ValeriiaZhyman

стажування
Стажер_ка: спеціальна програма стажування у Міжнародній фундації виборчих систем (IFES) в Україні

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) в Україні запрошує студентів і випускників курсів IFES для закладів вищої освіти (ЗВО) з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» та для студентів правничих спеціальностей «Вирішення виборчих спорів» взяти участь у спеціальній програмі стажування. Метою стажування є поглиблення знань, навичок та ставлень у студентів та випускників вищезгаданих курсів, які пов’язані з ефективною участю в демократичних процесах країни та поширенні цінностей демократії серед молоді. Учасники стажування зможуть долучитися до управління проєктами, зміцнять навички дослідження, аналізу, організації заходів, а також отримають досвід, який допоможе докладно зрозуміти, як працюють міжнародні та неурядові організації, та визначитись з подальшим напрямом своєї кар’єри.

За результатами конкурсу, який проводитиметься в два етапи – перегляд резюме та мотиваційних листів кандидатів, та проведення співбесід з відібраними кандидатами – буде відібрано 4-х стажистів. Оплата за стажування буде здійснюватись щомісячно у розмірі 420 доларів США (включно з оподаткуванням) на особу.

Під час стажування, стажисти зможуть:

 • Детально ознайомитися з організацією роботи в IFES в Україні та у світі;
 • Долучитися до роботи в одному чи декількох структурних підрозділах IFES в Україні, зокрема, бути залученим до підготовки відповідних проєктів, документів, бути присутнім на нарадах та інших заходах такого структурного підрозділу та організації в цілому, виконувати інші доручення керівника підрозділу відповідно до індивідуального плану стажування;
 • Взяти участь в заходах, що організовуються IFES в Україні та нашими партнерами. 

Тривалість стажування:

3 місяці (з 15 червня по 15 вересня 2023 року); 20-40 годин на тиждень. Графік роботи визначається індивідуально керівником стажування. Для виконання певних завдань може знадобитися більше часу, що вимагатиме доопрацювання в позаробочі години.

Формат стажування:

Офлайн з офісу IFES в Україні в м. Києві, з можливістю працювати віддалено у визначені та попередньо-погоджені з керівником стажування дні. (Віддалена робота може становити максимум 30 відсотків від усього робочого часу.)

В яких компонентах IFES в Україні можна пройти стажування?

 • Програмний відділ (компонент «Громадянська освіта»);
 • Відділ стратегічних комунікацій;
 • Політико-правовий відділ;
 • Адміністративний відділ.

Основі завдання стажистів:

 • Робота з документами (написання, письмовий переклад, перевірка, редагування, вичитка);
 • Допомога в адміністративних, організаційних та координаційних аспектах підготовки заходів у рамках проєктної діяльності підрозділу, де проходить стажування (усний переклад, робота із соц-мережами та медіа-матеріалами, комунікація з підрядниками, допомога на локаціях у відрядженні тощо);
 • Виконання інших доручень керівника та працівників підрозділу у разі потреби. 

Обов’язки стажистів:

 • У повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальними планами стажування, а також вказівки та доручення керівників стажування;
 • За необхідності, бути готовим до робочого відрядження в межах країни;
 • Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку IFES в Україні, а також загальної етики та культури поведінки;
 • Після закінчення стажування, підготувати письмовий звіт про індивідуальний досвід стажування з власними висновками щодо його організації та проведення, який засвідчити своїм повним іменем та підписом. 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

Освіта

Студент третього і вище курсів закладів вищої освіти (ЗВО) в Україні, які здобувають або здобули вищу освіту за такими спеціальностями, як: політологія; міжнародні відносини; журналістика; маркетинг; соціологія; право та/або міжнародне право; державне/публічне управління; економіка; міжнародний бізнес та/або міжнародні економічні відносини; фінансове управління та бізнес; банківська справа; та/або інші відповідні спеціальності, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності IFES.

Технічні вимоги

 • Повнолітні громадяни України віком до 35 років;
 • Не є членами жодної політичної партії;
 • Вільне володіння державною мовою;
 • Володіння англійською мовою на рівні B2 (вище середнього) або вище;
 • Успішне проходження одного з курсів IFES для ЗВО з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» та/або для студентів правничих спеціальностей «Вирішення виборчих спорів» в рамках навчального плану закладу освіти (необхідно пред’явити сертифікат про закінчення курсу або надати повне ім’я та контактні дані викладача при подачі заявки на стажування);
 • Попередньо не проходили жодне стажування за фінансової підтримки IFES в Україні.

Навички та компетенції

 • Впевнено користується ПК (вміє користуватись Microsoft Office, включаючи Word, Excel, PowerPoint, Outlook та Teams; Google; менеджерами завдань, такими як Trello тощо);
 • Базові навички ділового листування;
 • Базові навички проведення дослідження, аналізу та підготовки шаблонів документів;
 • Добре працює в команді, а також може виконувати завдання, які потребують самостійного опрацювання (може вправно балансувати між типами такої роботи);
 • Хороші організаторські здібності та можливість швидко переключатись між виконанням різних завдань у задані терміни;
 • Відповідальність, проактивність, здатність дотримуватись дедлайнів;
 • Уважність до деталей і здатність виконувати роботу без помилок у стислі терміни.

Особисті якості та характеристики

 • Зацікавленість в роботі у міжнародних та неурядових організаціях;
 • Сильні міжособистісні навички, та вміння встановлювати та підтримувати ефективні робочі стосунки з колегами та партнерами;
 • Бере активну участь в житті країни, а також постійно демонструє знання та проявляє зацікавленість щодо демократії та сфери прав людини;
 • Здатність працювати в команді, де панують принципи рівності, недискримінації, та гендерної чутливості, а також дотримуються справедливості робочого середовища;
 • Прагнення використовувати можливості для особистого та професійного розвитку та постійно вдосконалює свої знання та навички в цих сферах. 

Як долучитися до участі у програмі стажування в IFES?

Подати своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою до 29 травня 2023 року (включно) на електронну адресу [email protected] та [email protected], із зазначенням в листі відділу, в якому ви б хотіли пройти стажування. Відібраних кандидатів на проходження стажування буде запрошено на очну або онлайн співбесіду, тож просимо очікувати від нас листа на ваш e-mail. (Якщо ми не отримаємо від вас відповіді щодо підтвердження участі у співбесіді протягом 2-х днів від моменту надсилання вам листа, це буде розглядатись нами, як відмова від участі.)

Зарахування на стажування здійснюються на підставі письмового підтвердження від особи взяти участь в стажуванні у формі відповіді на лист щодо пропозиції від IFES в Україні пройти таке стажування.

За результатами проходження стажування особа отримує документ про проходження такого стажування в IFES в Україні. 

Додаткова інформація:

Інклюзивність робить нашу роботу ефективнішою. Усі кваліфіковані учасники конкурсу будуть розглянуті для участі в стажуванні та не будуть дискриміновані за ознаками інвалідності, статі, сексуальної орієнтації, статевої ідентичності, раси, кольору шкіри, релігії, національного походження, статусу ветерана або будь-якої іншої законодавчо захищеної характеристики. Організатори заохочують людей з інвалідністю та з різноманітних прошарків суспільства подавати заявки на участь в програмі.

__________________________________________________________________________

Цю програму стажувань організовано Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади (Global Affairs Canada) та британської допомоги (UK aid) від уряду Великої Британії.


Останні публікації цього розділу:

Асистент/-ка з Аналітики/ (Analytical Assistant) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Старший/-а Асистент/-ка Кол Центру / (Call Centre Senior Assistant (Cash Based Interventions (CBI))) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Консультант(ка) з комунікацій та залучення, Проект SAFEMed/USAID Activity

Консультант/-ка з питань розвитку гідротехнічної меліорації

Проєктний/на менеджер/менеджерка (адвокація та залучення стейкхолдерів) до Офісу відновлення та реформ Кабінету Міністрів України

Асистент/ка проєкту в Global Rights Compliance // Programme Officer