Співголова Української готівкової робочої групи

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
AnnaDiudenko

Vacancy вакансія dfrfycsz(1)
Співголова Української готівкової робочої групи

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду

Співголови Української готівкової робочої групи

ЦІЛЬ

Ця посада є одним із трьох співголів робочої групи Ukraine Cash. Представлення ТЧХУ та інших національних учасників, які займаються програмуванням готівки для основних потреб; підтримка Робочої групи для висвітлення колективних пріоритетів, викликів національних учасників; а також сприяння зміцненню ролі та можливостей для національних акторів, які роблять внесок у програму локалізації.

Співголови підтримують мандат Робочої групи з питань готівки в Україні щодо координації, гармонізації та розробки ефективного підходу до впровадження, надання та якісної допомоги готівкою та ваучерами (CVA) для гуманітарного реагування в Україні, керуючись керівними принципами IASC та стратегією та програмуванням пріоритети HCT та ICCG.

Надаючи вказівки учасникам CVA та Кластерам, Робоча група прагне забезпечити створення міжвідомчих та багатогалузевих механізмів, які сприятимуть розвитку інклюзивної якісної грошової допомоги. За потреби Робоча група також надаватиме консультації ICCG та HCT щодо питань, пов’язаних із CVA.

Від імені ICCG Робоча група забезпечує оперативну координацію багатоцільової готівки (MPC), включаючи чітко визначену, узгоджену та централізовану звітність усіх гуманітарних організацій.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Лідерство

· Забезпечувати керівництво Робочою групою у відповідальний спосіб перед її членами; готувати, організовувати, головувати та забезпечувати подальшу роботу з регулярних зустрічей Робочої групи та обмінів між партнерами та забезпечувати інклюзивність групи; забезпечити, щоб відповідні теми порядку денного були інклюзивними, прозорими, адаптивними та відображали потреби суб’єктів готівки; забезпечити скоординованість, узгодженість і відповідність CVA найкращим практикам.

· Представляти Робочу групу у Міжкластерній координаційній групі та на відповідних зустрічах кластера; підтримка ICCG і забезпечення міцного зв’язку та своєчасного зв’язку з окремими кластерами для посилення міжкластерної координації зусиль щодо CVA та забезпечення узгодженості CVA та відповідності застосовним найкращим практикам.

· Підтримувати розробку планів Робочої групи відповідно до пріоритетів ICCG/HCT на період дії відповідних структур HPC.

· Підтримуйте/оновлюйте продукти керування інформацією (включаючи 4Ws та міжкластерні панелі CVA) і канали зв’язку (включаючи керування веб-сайтами) щодо поточних і запланованих CVA для інформування про координацію, гармонізацію та взаємодоповнюваність у програмуванні.

· Очолювати розробку стратегії MPC відповідно до рамкових документів планування гуманітарного циклу та виступати за забезпечення коштів, призначених для реагування на MPC HRP.

· Підтримувати співголів національних цільових груп у створенні та введенні в дію цільових груп; брати участь, надавати технічну підтримку та сприяти зв’язкам з іншими робочими групами, якщо необхідно.

· Підтримувати субнаціональні робочі групи та забезпечувати обмін інформацією та узгодження зусиль.

· Розробити стратегії спільно з координаторами кластерів, щоб забезпечити систематичне впровадження та оновлення найкращих практик CVA у гуманітарних втручаннях.

· Моніторити, що заходи, дані та аналіз, що стосуються кластерів, відповідно розподіляються в рамках ICCG; виступати за дії, у яких міжкластерна співпраця додасть цінності вдосконаленому програмуванню CVA.

· Заохочуйте просування та узгодження порядку денного дедуплікації серед практиків CVA.

· Сприяти адвокації та стратегічним порадам для HC/RC, HCT, кластерів і донорів відповідно до ключових пріоритетів, визначених Робочою групою.

· Регулярно спілкуйтеся з донорами, щоб зрозуміти поточні пріоритети та політику, і повідомляйте відповідну інформацію Робочій групі. Якщо це доцільно, пропагуйте національні та місцеві органи влади для просування CVA та забезпечення його прийняття та розуміння.

· Забезпечувати стратегічне розуміння концептуалізації стратегій виходу з гуманітарної CVA, де це можливо, з особливим наголосом на перенаправлення та узгодження з існуючими системами соціального захисту, що реагують на шоки; а також розвивати та підтримувати відносини з ключовими державними органами, які діють у сфері соціального захисту, на додаток до суб’єктів соціального захисту.

· Підтримуйте регулярний зв’язок з агентствами ООН, міжнародними неурядовими організаціями, місцевими неурядовими організаціями, Рухом Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, донорами та урядом, що діє у сфері грошових програм та/або соціального захисту, якщо це необхідно.

· Сприяти/підтримувати екологічний аналіз/оцінку та заходи з підвищення обізнаності щодо екологічно свідомих рішень щодо витрат у зв’язку з CVA.

Технічна підтримка

· Координувати надання прямих технічних консультацій і рішень членам CWG і кластерам для ефективного, ефективного та відповідного контексту CVA.

· За потреби складати проекти MPC та секторальних інструкцій CVA, ключових повідомлень і стандартних операційних процедур.

· Координувати з відповідними кластерами та іншими ключовими учасниками для визначення шляхів направлення

· Забезпечувати наявність механізмів моніторингу для аналізу впливу грошових інтервенцій і вимірювання прогресу щодо планів впровадження.

· Розвивати та зміцнювати спроможність національних учасників НУО для впровадження CVA відповідно до стандартів CWG та найкращих практик у всьому світі.

· За потреби сприяти перегляду фінансової та правової бази(-ів), що стосується CVAs у країні, та консультувати агенції-виконавці щодо можливостей та обмежень.

· Збирати, переглядати та надавати доступ до інформації про фінансову інфраструктуру та доступні механізми надання послуг, а також надавати консультації установам-виконавцям щодо можливостей та обмежень.

· Допомагати CWG у розробці інструментів і впровадженні оцінки ринку та потреб, аналізу реагування, вибору механізмів доставки та PDM.

· Підтримувати створення стандартизованих систем управління даними, обміну даними та обміну даними для полегшення збору даних, ефективності оцінки та направлення

3. Управління звітністю та знаннями

· Регулярно звітувати ICCG про прогрес у виконанні узгодженого робочого плану та ключових відповідних тем. Повідомляйте HCT аналогічно, якщо потрібно.

· Збирати та поширювати передові практики та отримані уроки, сприяючи колекції відтворюваних передових практик для програмування грошових переказів та шляху вперед щодо координації міжсекторальних заходів, керівних принципів та розробки інструкцій.

· Встановлювати і підтримувати зв’язки з партнерством Cash Learning (CALP) та іншими відповідними платформами та форумами з метою навчання та нарощування потенціалу спільноти практиків.

НАВИЧКИ ТА ДОСВІД

- Ступінь післядипломної освіти у відповідній технічній галузі

- Мінімум два роки досвіду роботи з CVA в гуманітарній сфері

- Розуміння механізмів координації IASC та знайомство з системою кластерів та міжвідомчими робочими групами.

- Досвід представництва, в тому числі, для внутрішніх і зовнішніх аудиторій

- Продемонстрована здатність проводити особисті та онлайн-зустрічі, дискусії, заходи та тренінги.

- Відмінні аналітичні здібності та здатність впливати на тих, хто приймає рішення

- Ефективні навички координації, включаючи здатність налагоджувати зв’язки з різними установами/окремими особами, організовувати заходи, розставляти пріоритети в роботі та забезпечувати плавний потік інформації та продуктивне робоче середовище, сприяючи тісній співпраці та обміну інформацією.

- Відмінні аналітичні здібності та здатність впливати на тих, хто приймає рішення

- Сильні комунікативні, міжособистісні та дипломатичні навички; вільне володіння українською, усною та письмовою англійською

- Здатність зберігати спокій і професійність під час роботи під тиском; здатність ефективно досягати стратегічних пріоритетів і досягати результатів

- Здатність працювати самостійно та з людьми, які знаходяться в різних географічних точках та в інших організаціях. Вміння ефективно працювати віддалено.

Розташування: м. Київ, з можливістю відряджень в різні місті України.

Зверніть увагу, що розташування ролі може змінюватися залежно від оперативних потреб і контексту безпеки. З боку обраного кандидата потрібна гнучкість. Можна очікувати значні подорожі.

Оскільки вакансія термінова, не зволікайте і надсилайте резюме та супровідний лист англійською мовою на вказану поштову скриньку: [email protected].

Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’яжемося лише з тими кандидатами, чий досвід відповідає вимогам вакансії.


Останні публікації цього розділу:

Адміністративна_ий координатор_ка проєкту для Global Rights Compliance // Project Administration Coordinator

Senior Corporate Governance Advisor/Старший/а консультант/ка з корпоративного управління

Водій/-ка з власним авто, м. Харків

Асистент(-ка) з реалізації проекту /Project Implementation Assistant

Керівник/ця проєкту з відновлення житла / Shelter and Settlement Manager

Спеціаліст/ка із закупівель